Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
25 träffar, sida:  1 
Anckarsvärd, Michaël (Cosswa), Landshövding, Lantmarskalk, General, Skärgårdsofficer (1742 – 1838)

1. Michaël (Cosswa) Anckarsvärd, f. 9 mars 1742 på Högfors bruk i Karbennings socken, d 23 mars 1838 å Karlslund. Föräldrar: brukspatronen Johan Pettersson Cosswa och Katarina Lind. Student i Uppsala 25 maj 1752; volontär vid fortifikationen i Stockholm 13 mars 1759; underkonduktör 18 apr. s. å.; sergeant vid artilleriet i Pommern 26 juni ...

Bonde, Krister, Diplomat, Landshövding, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1621 – 1659)

6. Krister Bonde, den föregåendes broder, f. 12 dec. 1621 å Äsplunda i Närke, d. 9 maj 1659 i Helsingör. Friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ymsjöholm och Springstad. Student i Uppsala aug. 1633. Företog 1638 en utländsk resa och tillbragte därunder tvenne år vid universiteten i Oxford och Leiden. ...

Brahe, Magnus Fredrik, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Godsägare (1756 – 1826)

13. Magnus Fredrik Brahe, den föregåendes son, f. postumus 15 okt. 1756 i Stockholm, d 12 dec. 1826 därstädes. Livdrabant 1767; förare vid livgardet 28 febr. 1769; kornett vid södra skånska kavalleriregementet 14 aug. 1771; student vid Uppsala universitet 19 apr. 1773; vistades utomlands och befordrades under tiden till löjtnant vid nyssn&a...

Brahe, Per, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Generalguvernör, Riksdrots (1602 – 1680)

7. Per Brahe d. y, son till B. 5, f. 18 febr. 1602 på Rydboholm, d 12 sept. 1680 på Bogesund. Greve till Visingsborg, friherre till Kajana (18 sept. 1650), herre till Rydboholm, Lindholmen och Bogesund i Uppland, Lyckas, Östanå, Västanå och Brahehus i Småland, Dimbo och Kavlas i Västergötland, Brahelinna i Finland m. m. Reste åren 1618—...

Creutz, Johan, Arméofficer, Sjöofficer, Lagman, Landshövding, Riksråd, Lantmarskalk (1651 – 1726)

4. Johan Creutz, den föregåendes broder, f. 7 apr. 1651 i Åbo, d. 16 sept. 1726 därstädes. Student i Uppsala 1 okt. 1663; reste utrikes 1667; inskriven vid Strassburgs universitet 1 aug. 1670. Anställd i engelsk örlogstjänst 1671; överlöjtnant vid engelska amiralitetet 12 sept. 1672; kapten därstädes 1674; kapten i svenska flottan 15 juni 1674; major ...

Duwall, Johan Diedric, Riksdagsledamot, Arméofficer, Lantmarskalk, General (1723 – 1801)

4. Johan Diedric Duwall, sonsons son, f. 5 okt. 1723 på Bredsjö, Järlåsa sn (Upps.), d. 12 mars 1801 på Näsby i Taxinge sn (Söd.). Föräldrar: majoren friherre Sven Duwall och friherrinnan Sofia Charlotta Kruuse af Verchou. Volontär vid Livreg. till häst 1737; student vid Uppsala univ. 15 juni 1738; volontär vid Livgardet till fot 1741; fur...

Fleming, Claes Adolph, Lantmarskalk, Riksmarskalk (1771 – 1831)

15 Fleming, Claes Adolph, brorsons son till F 14, f 25 april 1771 på Lydinge, Stavby sn (Upps), d 12 maj 1831 i Sthlm (Hovf). Föräldrar: hovmarskalken frih Johan Casimir F o grev Florentina Henriette Hamilton. Inskr vid Uppsala univ 13 okt 1786, fänrik vid livgardet 8 mars 1782, löjtn där 6 dec 1787, avsked 12 mars 1790, kavaljer hos hertiginnan ...

Fleming, Erik, Landshövding, Riksråd, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1616 – 1679)

9 Fleming, Erik (Henriksson), son till F 7 i hans 1:a g, f 19 febr 1616 på Edeby gård, Salems sn (Sth; enl gravmonument i Sorunda kyrka), d 19 april 1679 på Riksten, Botkyrka sn (Sth). Medföljde 1634 som kammarh sin far på beskickningen till Moskva, assessor i generalbergsamtet 1637, studieresa till Tyskland, Holland, Belgien, England, Skottland o ...

Fleming, Henrik, Lantmarskalk, Ståthållare (1584 – 1650)

7 Fleming, Henrik (Klasson), son av F 6 i hans 1:a g, f 15 aug 1584 (enl uppg på F:s gravvård i Virmo kyrka), d 7 nov 1650 i Sthlm. Inskr vid Rostocks univ 1602, hovjunkare 1605, i tjänst vid Karl IX:s livkomp s å, löjtn vid adelsfanan 1610, ryttmästare för Upplands ryttare 1611, häradsh i Sollentuna hd (Sth) 1613&ndash...

Fleming, Klas, Landshövding, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1649 – 1685)

13 Fleming, Klas (Hermansson), son av F 10, f 15 febr 1649 i Sthlm (enl begravningsvapen i Jakobs kyrka), d 31 juli 1685 i Holland på resa till Aachen, begr 2 maj 1686 i Sthlm (Jak). Inskr vid Uppsala univ 24 juli 1662, vid Åbo akad 1665–69 o vid univ i Groningen 7 okt 1671, auskultant i Svea hovrätt 24 okt 1670, utrikesresor 1671–74, hovr&ari...

Gripenhielm, Nils, Lagman, Landshövding, Lantmarskalk (1653 – 1706)

2 Gripenhielm, Nils, son till G 1 i hans 1:a g, f 1653, begr 27 mars 1706 i Falun. Inskr vid UU 4 sept 61, hovråd 13 mars 74, dir över KB 4 jan 76, lagman på Öland 27 jan 81, förflyttad till Östergötland 1 febr 82 o till Uppland 22 okt 86, landshövd i Kopparbergs län 15 jan 92, lantmarskalk vid riksdagen 97, k råd o president i Bergskoll 06 men dog fö...

Gyldenstolpe, Nils, Diplomat, Häradshövding, Lantmarskalk, Kanslipresident, Kungligt råd (1642 – 1709)

2 Gyldenstolpe, Nils, son till G 1, f 5 nov 1642 i Åbo, d 4, själaringn 5 maj 1709 i Sthlm (Nik). Inskr vid Åbo akad 50, anställd i kansliet 63, sekr i justitierevisionen 29 juli 64, revisionssekr 29 nov 65, häradsh i Vättle o Askim med Ö Hisingen (Älvsb) 17 okt 70 (fullm konf 16 juni 80)—85, legationssekr till Khvn 31 juli 75, kommissionssekr:s fullm...

Gyllenborg, Henning Adolf, Riksråd, Lantmarskalk, Hovkansler (1713 – 1775)

4 Gyllenborg, Henning Adolf, brorson till G 2 o G 3, f 11 juni 1713 på Lindsta, Järlåsa (Upps), d 29 nov 1775 i Sthlm (Klara). Föräldrar: överstelöjtn greve Anders G o frih Virginia Christina Kruuse af Verchou. Inskr vid UU 9 nov 23, rector illustris där 17 juni 31, hovjunkare 28 juni 31, inskr vid LU 32, eo kanslist i k kansliet ...

Gyllenstierna, Johan, Riksråd, Lantmarskalk, Generalguvernör, Hovkansler (1635 – 1680)

5 Gyllenstierna, Johan, bror till G 4, f 18 febr 1635 på Älvsjö i Brännkyrka, Sthlm, d 10 juni 1680 i Landskrona, begr i Riddarholmskyrkan i Sthlm 13 maj 88. Inskr vid UU 3 aug 41, kammarherre o eo kanslist i k kansliet 58, kansliråd 27 dec 60, hovkansler 12 juli 66, lantmarskalk vid 1668 års riksdag, riksråd 6 okt (vald 21 aug) 68, tills med ...

Hamilton, Henning L H, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Kammarherre, Lantmarskalk, Ecklesiastikminister (1814 – 1886)

9 Hamilton, Henning Ludvig Hugo, son till H 6 i dennes första g, f 16 jan 1814 i Sthlm (Jak), d 15 jan 1886 i Amélie-les-Bains, Frankrike (enl db för Vadsbro, Söd). Inskr vid UU 13 febr 28, underlöjtn vid Svea artillerireg 21 aug 29, kansliex vid UU 7 dec 30, eo kanslist i handels- o fi-nansexp 27 april 31, ex vid artillerilärov på Mariebe...

Horn, Arvid B, Diplomat, Riksdagsledamot, Riksråd, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Kungligt råd (1664 – 1742)

10 Horn, Arvid Bernhard (Arwedh Berendt), f 6 april 1664 på Vuorentaka, Halikko sn, Åbo o Björneb, d 18 april 1742 på Ekebyholm, Rimbo, Sth. Föräldrar: översten Gustav H o Anna Helena v Gertten. Volontär vid Livg 9 aug 82, sergeant där 3 juli 83, fänrik 7 mars 85, löjtn 26 maj 88, kapten 31 dec 93, kaptenlöjtn vid Livdrabantkåren 7 febr 96, dess chef o tillika generalmajor av kavalleriet 18 ...

Lagerberg, Swen, Arméofficer, Riksråd, Lantmarskalk (1672 – 1746)

1 Lagerberg, Swen, f 28 mars 1672 på Stora Kärr, Habo, Skar, d 7 okt 1746 i Sthlm, Jak. Föräldrar: hauptm Lars Jonsson L o Anna Örnewinge. Inskr vid UU 12 dec 88, sergeant vid Skaraborgs läns infanterireg 10 febr 90, fänrik där 31 maj 95, löjtn 30 april 00, rege-mentskvartermästare 25 april 01, grenadjär-kapten 14 juli 02 (konfirm: fullm 12 sept 02), major 22 jan 09, överstelöjtn 30 aug 10, ...

Lagerbjelke, Gustaf, Riksdagsledamot, Landshövding, Lantmarskalk, Talman (1817 – 1895)

3 Lagerbjelke, Gustaf, brorson till L 2, f 6 okt 1817 i Sthlm, Skeppsh, d 6 mars 1895 i Sthlm (enl db för Brännk, Sth). Föräldrar: översten greve Axel L o frih Carolina Antoinetta Cederström. Greve vid faderns död 32, inskr vid UU 13 juni 34, jur fil ex 4 juni 36, jur utr kand 17 dec 38, auskultant i Svea hovrätt 24 jan 39, eo kanslist i...

Lagerbring, Carl, Riksdagsledamot, Landshövding, Statsråd, Lantmarskalk (1751 – 1822)

2 Lagerbring, Carl, son till L 1, f 2 maj 1751 i Lund, d 14 mars 1822 i Sthlm, Nik. Inskr vid LU 23 dec 58, eo kanslist i RA 27 nov 70, kopist där 23 mars 73, kanslist 20 juli 73, registrator 23 nov 73, andre sekr i kanslipresidentens exp 18 nov 74, prot:sekr i krigsexp 29 juni 78, krigsbefälets sekr vid riksdagen 19 okt 78, deltog...

Leijonstedt, Anders (Wollimhaus), Diplomat, Riksdagsledamot, Riksråd, Lantmarskalk, Hovråd (1649 – 1725)

Leijonstedt, Anders, före adl Wollimhaus, f 1649 i Uppsala, d 10 okt 1725 i Sthlm (ringn 13 okt i Nik). Föräldrar: apotekaren Simon Volimhauss o Catharina Andersdtr Brandt. Inskr vid UU sept 59, stipendium 21 juni 73, disp 76, sekr i bankoverket 83, kommissarie i exekutionskommissionen 2 maj 85, direktor där 28 febr 96—4 april 03, deltog i riksdagarna 86, 89, 93, 97, 13—14, 19, 20 o 23,...

Lewenhaupt, Carl Emil, Diplomat, Riksdagsledamot, Arméofficer, Lantmarskalk, General (1691 – 1743)

7 Lewenhaupt, Carl (Charles) Emil, son till L 6, f 28 mars 1691 i Sthlm, d 4 aug 1743 där. Volontär vid generallöjtn frih Sparres reg i Brabant 08, kapten vid greve v Dernaths reg i holsteinsk tjänst 09, överadjutant hos frih Sparre 09, överstelöjtn vid v Schwerins bremiska dragonreg 20 dec 10 (fullm 12 aug 11), vid Marschalks verdiska dragonreg 28 aug 11 (fullm 7 mars 12), överste för rügen...

Lewenhaupt, Charles Emil, Riksdagsledamot, Arméofficer, Lantmarskalk, General (1721 – 1796)

8 Lewenhaupt, Charles Emil, son till L 7, f 28 april 1721, d 29 mars 1796 på Vinas, Västra Ed, Kalm. Volontär vid Bengt Horns värvade reg 32, inskr vid LU 7 febr 34, underofficer 34, kornett vid Södra skånska kavallerireg 10 mars 37, överadjutant hos sin far 1 sept 41, löjtn vid livdragonreg 12 maj (fullm 19 aug) 42, deltog i samtliga riksdagar ...

Leyonhuvud, Axel Gabriel, Riksdagsledamot, Arméofficer, Lantmarskalk, Hovman (1717 – 1789)

7 Leyonhuvud, Axel Gabriel, f 13 sept 1717 i Säter, d 19 juni 1789 på Lindö, Norrköping. Föräldrar: överstelöjtn frih Carl Leonard L o grev Elsa Barbro Oxenstierna. Inskr vid UU 9 nov 30, eo kanslist i kanslikoll 8 febr 34, volontär vid livgardet 14 nov 36, rustmästare där 31 juli 37, förare 6 april 38, sergeant 29 okt 39, f&a...

Palmstjerna, Carl Otto, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Lantmarskalk, Finansminister (1790 – 1878)

3 Palmstjerna, Carl Otto, bror till P 2, f 27 nov 1790 i Kyrkefalla, Skar, d 19 nov 1878 i Sthlm, Hedv El. Styckjunkare vid Göta artil-lerireg 8 nov 94, kvartermästare i Västgöta dragonreg 18 sept 99, kadett vid Krigsakad på Karlberg 29 sept 03, officersex 2 april 07, kornett i reg 10 april 07, löjtn där 29 juni 09, vid Skånska husarreg 24 mars 12, r...

Rudbeck, Thure Gustaf, Riksdagsledamot, Arméofficer, Lantmarskalk, Överståthållare, General (1714 – 1786)

4 Rudbeck, Thure Gustaf, sonson till R 3, f 21 nov 1714 i Rasbo, Upps, d 8 jan 1786 i Sollentuna, Sth. Föräldrar: premiärkaptenen Olof R o Anna Maria Törne. Inskr vid UU 19 dec 23, volontär vid Tavastehus läns infanterireg sept 31, korpral 32, rustmästare 32, furir juni 34, allt vid Tavastehus läns infanterireg, volontär vid Livg 36, fur...

25 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se