Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
27 träffar, sida:  1 
Bäckström, Helge M, Företagsledare, Mineralog (1865 – 1932)

Helge Mattias Bäckström, f. 6 okt. 1865 i Örebro. Föräldrar: auditören vid livregementets husarer Matts Evald Bäckström och Mina Zander. Elev vid Karolinska h. elementarläroverket i Örebro vt. 1876—vt. 1880 och vid Örebro tekniska elementarskola ht. 1880—vt. 1883; avlade mogenhetsexamen som privatist vid Karolinska läroverket 30 maj 1884; student vid Stockholms högskola ht. 1884, vid Uppsala...

Chydenius, Samuel, Uppfinnare, Kemist, Mineralog (1727 – 1757)

1. Samuel Chydenius, f. 22 febr. 1727 i Euraåminne i Finland, d 11 juli 1757 genom drunkning i Kumo älv. Föräldrar: dåvarande pastorsadjunkten, sedermera kyrkoherden i Gamla Karleby Jakob Chydenius och Hedvig Hornaeus. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet; student i Åbo 1745; disp. 2 maj 1746 (Theses theologicæ; pres. Johan Wallenius), 4 apr. 1747 (Dissertatio historica de Askmanni...

Cleve, Per Teodor, Kemist, Mineralog (1840 – 1905)

1. Per Teodor Cleve, f. 10 febr. 1840 i Stockholm, d 18 juni 1905 i Uppsala. Föräldrar: stadsmäklaren och grosshandlaren Fredrik Teodor Cleve och Sofia Ulrika Glansberg. Elev vid Stockholms gymnasium ht. 1854—vt. 1858; student i Uppsala 17 maj 1858; studerade mineralogi under professor K. G. Mosanders ledning sommaren 1858; fil. kand. 1 mars 1862; disp. 31 okt. 1862; fil, ...

Cronstedt, Axel Fredrik, Kemist, Mineralog, Bergmästare (1722 – 1765)

5. Axel Fredrik Cronstedt, den föregåendes kusin, son till C. 2 i hans andra gifte, f. 23 dec. 1722 på Ströppsta i Turinge socken, d. 19 aug. 1765 på Nisshytte bruk i Säters socken i Dalarna. Bodde från 1724 på Siggesta i Värmdö socken, dit hans föräldrar då flyttade; åtnjöt undervisning i hemmet av informatorer från 1726; studerade i Uppsala från 1738 eller 1739, men syn...

Engeström, von, Gustav, Kemist, Mineralog (1738 – 1813)

3. Gustav von Engeström, son av E. 1 och bror till E. 2, E. 4 och E. 5, f. 1 aug. 1738 i Lund, d. 12 aug. 1813 på Vrå, Skogs-Tibble sn (Upps.). Student vid Lunds univ. 13 mars 1744; adlad 22 nov. 1751; juridisk ex. i Lund 25 juni 1755; auskultant i Bergskollegium 7 jan. 1756; e. o. notarie där 11 maj 1758 och i samband därmed elev vid Ädelfors guldverk...

Erdmann, Axel Joachim, Geolog, Mineralog (1814 – 1869)

1. Axel Joachim Erdmann, f. 12 aug. 1814 i Stockholm (Tyska), d. 1 dec. 1869 där (Nik.). Föräldrar: grosshandlaren Joachim Friedrich Ehregott Erdmann och Anna Fredrika Flygarson. Elev vid privatskola i Stockholm; student vid Uppsala univ. 21 nov. 1829; hovrättsex. där 30 maj 1833; bergsex. 9 juni 1836; auskultant i Bergskollegium 4 juli s. å.; ord. elev vid bergsskolan i Falun 1837...

Ferber, Johan (Johann) Jacob, Kemist, Mineralog (1743 – 1790)

2. Johan(n) Jacob Ferber, sonson till F. 1, f. 29 aug. 1743 i Karlskrona, d. i mitten av april 1790 i Bern, Schweiz. Föräldrar: amiralitetsapotekaren och tituläre assessorn Johan Heinrich Ferber och Eva Maria Ankarcrona. Student vid Uppsala univ. 8 sept. 1761; disp. pro exercitio där 22 juni 1763; auskultant i Bergskollegium 7 nov. s.å.; mineralogisk-geologiska studie- och forsknin...

Flink, Gustaf, Mineralog (1849 – 1931)

Flink, Gustaf, f 18 jan 1849 i Ås sn (Skarab), d 11 jan 1931 i Älvsjö (Sth), nu Sthlm (Bk). Föräldrar: soldaten Anders Olofsson F o Maja Stina Johansdtr Loo. Genomgick 1866–69 Gbgs folkskolesem, lärare i Kristinehamn 1870, vid Jakobs o Johannes' folkskolor i Sthlm från 1871, inskr vid Sthlms högskola ht 1881, där han studerade kemi för prof Otto Pettersson och mineralogi för prof [a...

Geijer, Bengt Reinhold, Industriidkare, Mineralog, Geschworner, Bergmästare (1758 – 1815)

3 Geijer, Bengt Reinhold, sonson till G 1, f 10 nov 1758 på Bofors bruk, Karlskoga, d 12 nov 1815 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: brukspatron Salomon Gottschalk G o Magdalena Löfman. Inskr vid UU 9 febr 76, försvarade en avh om zinkmalmer under Torbern Bergmans presidium mars 79, auskultant i bergskoll 30 mars s å, tf geschworner i Värmland 26 sept 80, lär i mineralogi vid...

Hisinger, Wilhelm, Kemist, Mineralog (1766 – 1852)

3 Hisinger, Wilhelm (före adl Hising), brorson till H 2, f 23 dec 1766 på Ullnäs bruk, Grythyttan, Ör, d 28 juni 1852 på Skinnskattebergs bruk, Skinnskatteberg, Vm. Föräldrar: brukspatronen Wilhelm Hising o Barbara Catharina Fabrin. Inskr vid UU 5 dec 77, adl o adopt H 6 sept 84, auskultant i bergskoll 9 dec 85, brukspatron på Skinnskatteberg o Baggå, Vm, m fl bruk, delto...

Hjelm, Peter Jacob, Kemist, Mineralog (1746 – 1813)

Hjelm, Peter Jacob, f 2 okt 1746 i Göteryd, Kron, d 7 okt 1813 i Sthlm, Nik. Föräldrar: kh Eric H o Cecilia Gistrénia. Inskr vid UU 6 okt 63, ämnessven i masmästeriet 19 jan 74, akad testimonium 26 juni 74, auskultant i bergskoll 4 juli 74, v myntguardien (myntvärdie) 81, proberaretitel 14 maj 82, stipendiat i kemin 27 jan 83, myntguardien o förest för bergskoll:s kemiska lab 13 maj 94. — LV...

Holmquist, Per J, Geolog, Mineralog (1866 – 1946)

Holmquist, Per Johan, f 23 jan 1866 i Gbg, Domk, d 3 mars 1946 i Djursholm. Föräldrar: handelsbokhållaren Johan Peter H o Maria Christina Ohlsson. Mogenhetsex vid h a l i Gbg 3 juni 86, inskr vid UU 21 sept 86, FK där 30 jan 90, amanuens vid Sthlms högskolas mineralogisk-geologiska institution ht 91—vt 92, FL vid UU 19 okt 94, uppehöll undervisn i kristallografi, mineralogi o petrografi vid ...

Igelström, Lars Johan, Mineralog (1822 – 1897)

Igelström, Lars Johan, f 10 febr 1822 i Färnebo, Värml, d 15 maj 1897 i Sunnemo, Värml. Föräldrar: gästgivaren o hemmansäg Lars I o Anna Lisa Lekberg. Elev vid Filipstads bergsskola 41—42, sekr hos bergsrådet J Julin vid Fiskars bruk, Finl, 43, gruvbokhållare vid Orrijärvi koppargruvor, Finl, 44—45, studier i kemi vid univ i Hfors 45, eo bergskonduktör i Finland 46—48, stipendiat i gruvbrytn...

Lindström, Gustaf, Mineralog (1838 – 1916)

Lindström, Gustaf, f 1 juli 1838 i Sthlm, Nik, d 24 maj 1916 i Sundbyberg. Föräldrar: källarmästaren Engelbert L o Christina Maria Sandberg. Elev vid komminister J H Ty-déns privata läroanstalt i Sthlm sept 48—10 jan 54, ord elev vid Teknol inst 2 sept 54, avgångsex 6juni 57, privatlär i Sthlm 57 — 61, assistent vid Naturhist riksmuseets mineralog avd 21 nov 61-6 dec 05. — Ogift.

Linnarsson, J Gustaf O, Geolog, Paleontolog, Mineralog (1841 – 1881)

Linnarsson, Jonas Gustaf Oscar, f 24 nov 1841 i Falköping, d 19 sept 1881 i Skövde. Föräldrar: kontraktsprosten TD Gustaf L o Anna Charlotta Salander. Studier vid lärov i Skara 51 - 56, inskr vid UU ht 5 7, FK 13 j an 66, disp 16 maj 66, FD 31 maj 66, doc i mineralogi o geologi 13 april 69 (tjänstl från 8 febr 70), allt vid UU, paleontolog o bitr geolog vid Sveriges geologiska undersökn (SGU...

Magnusson, Nils H, Geolog, Mineralog (1890 – 1976)

Magnusson, Nils Harald, f 15 jan 1890 i Filipstad, d 28 sept 1976 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: handl Johan M o Johanna Nilsson. Mogenhetsex vid Gbgs h reallärov 11 juni 08, inskr vid StH ht 08, lärare vid Mjölby samskola 10–12, FM vid StH 19 april 13, förste lärare vid Mora folkhögsk o lantmannaskola 13–16, amanuens vid mineralogiska institutionen vid StH vt 17–vt 18, anställd vid Sveriges g...

Moberg, J Christian, Geolog, Paleontolog, Mineralog (1854 – 1915)

Moberg, Johan Christian, f 11 febr 1854 i Solberga, Malm, d 30 dec 1915 i Lund, Domk. Föräldrar: trädgårdsmästaren Johan Henrik M o Johanna Christiansdtr. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Malmö 9 dec 73, inskr vid LU 2 nov 74, FK 14 sept 78, eo amanuens vid geol instit 6 okt 80juni 84, ...

Nordenskiöld, N Adolf Erik, Geolog, Forskningsresande, Mineralog, Polarforskare (1832 – 1901)

4 Nordenskiöld, Nils Adolf Erik, brorsons son till N 1, N 2 o N 3, f 18 nov 1832 i Hfors, d 12 aug 1901 i Västerljung, Söd (kbf i Finska, Sthlm). Föräldrar: överintendenten o statsrådet FD Nils Gustaf N o Sophia Margareta v Haartman. Gymnasiestudier i Borgå 45–48, inskr vid univ i Hfors 10 dec 49, FK 16 maj 53, kurator vid matematisk-fysiska fak 54–dec 55,...

Nordenskiöld, Gustaf E A, Geolog, Arkeolog, Mineralog (1868 – 1895)

5 Nordenskiöld, Gustaf Erik Adolf, son till N 4, f 29 juni 1868 i Sthlm, Finska, d 6 juni 1895 i Mörsil, Jämtl (kbf i Ad Fredr, Sthlm). Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm maj 87, inskr vid UU ht 87, vid StH 19 febr 89, FK vid UU 12 dec 89, företog vetensk forskn:resa till Spetsbergen 90, till Rio Mancos' kanjonsystem i Mesa Verde-området, Colorad...

Nordenskjöld, August, Swedenborgare, Mineralog, Alkemist (1754 – 1792)

2 Nordenskjöld, August, bror till N 1, f 6 febr 1754 i Sibbo, Nyland, d 10 febr 1792 i Freetown, Sierra Leone (Sv biogr lex). Inskr vid Åbo akad 15 okt 70, försvarade en avh i mineralogi 6 juli 72, genomgick förhör i "lagfarenheten o dess grundvetenskaper" 28 sept 72, erhöll akad testimonium 12 okt 72, allt vid Åbo akad, auskultant i bergskoll 3 febr 73, eo kanslist där 1 mars 73, f...

Norin, Erik S, Geolog, Mineralog (1895 – 1982)

Norin, Erik Stephan, f 15 mars 1895 i Karlshamn, d 16 jan 1982 i Uppsala, Domk. Föräldrar: sjökaptenen Emil Fredrik N o Emilie Wendla Ericsson. Studentex vid Karlskrona h a l 2 juni 13, inskr vid StH 9 sept 13, FK 29 maj 16, amanuens vid laboratoriet för kvantitativ kemisk analys ht 17vt 19, FL 15 dec 23, allt vid StH, företog geol o kvartärgeol undersökn:ar i Cent...

Palmqvist, Sven R, Mineralog (1905 – 1985)

Palmqvist, Sven Robert, f 23 juli 1905 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 mars 1985 i Fagersta. Föräldrar: ingenjören Nils P o sömmerskan Ingrid Adéle Österlund. Studentex vid H reallärov å Östermalm i Sthlm 10 maj 24, inskr vid LU 4 sept 24, FK 30 maj 27, innehade amanuens- o lärartjänster framför allt vid geologisk-mineralog instit 1 juli 32 — 1 juli 36, FL 1 nov 32, disp 6 april 35, doc i mineralogi...

Quensel, Percy D, Geolog, Mineralog (1881 – 1966)

3 Quensel, Percy Dudgeon, kusinson till Q 2, f 8 sept 1881 i Marstrand, d 3 mars 1966 i Sthlm, Osc. Föräldrar: professorn Johan Oscar Q o Eleonore Florence Elizabeth Dickson. Mogenhetsex vid H a l i Strängnäs 16 juni 02, inskr vid UU 13 okt 02, avgångsex från K krigsskolan 17 aug 04, underlöjtn vid Livreg:s drago...

Qvist Andersson, Benct, Metallurg, Mineralog, Bergmästare (1726 – 1799)

Qvist Andersson, Benct (av släkten Svinhufvud i Västergötland), f 21 okt 1726 i Ockelbo, Gävl (fb saknas), d 14 okt 1799 i Sthlm, Kat. Föräldrar: bruksinspektorn Andreas Q o Anna Elisabeth Salner. Inskr vid UU 3 mars 43, auskultant i Bergskoll 1 okt (avlade eden 13 okt) 47, eo notarie där 29 jan 50, biträde hos övermasmästaren Sven Rinman 7 sept 51, övermasmästare i Bergskoll 8 apri...

Sjögren, C Anton H, Mineralog, Bergmästare, Gruvingenjör (1822 – 1893)

1 Sjögren, Carl Anton Hjalmar, f 25 nov 1822 i Lofta, Kalm, d 19 juni 1893 i Ösmo, Sth (enl db för Filipstad). Föräldrar: inspektören Anders Jaen S o Anna Maria Hagberg. Inskr vid LU 5 okt 42, ex philologico-philosophicum 19 dec 46, disp pro gradu 19 juni 47, mag 23 juni 47, disp för docentur 14 juni 48, doc i mineralogi 20 juni 48-50, bergsex 16 okt 50, allt vid LU, auskultant i Bergskoll 1...

Sjögren, S A Hjalmar, Geolog, Mineralog (1856 – 1922)

2 Sjögren, Sten Anders Hjalmar, son till S 1, f 13 juni 1856 i Färnebo, Värml, d 23 mars 1922 i Ösmo, Sth (enl db för Sthlm, Hedv El). Studentex vid Örebro h elementarlärov 24 maj 75, biträde åt prof A E Törnebohm vid geol undersökn:ar inom mellersta Sveriges bergslager 75–77, inskr vid Teknolog inst (från 77 KTH) 13 sept 75, ex från bergsskolans underavd för gruvvetensk där 27 sept...

Sundius, Nils Gustaf, Geolog, Mineralog (1886 – 1976)

Sundius, Nils Gustaf, f 21 maj 1886 i Svinstad, Ög (enl fdb för Gränna), d 6 dec 1976 i Danderyd, Sth. Föräldrar: trädgårdsdirektören vid SJ Carl Agathon Leonard S o Johanna Amalia Rydstrand. Mogenhetsex vid H a l i Linköping 11 juni 04, inskr vid UU 12 sept 04, FK där 31 maj 07, inskr vid StH 5 dec 08, FL 27 maj 11, amanuens i mineralogi o petrografi ht 11–vt 13 o ht 14–vt 15, disp 1...

27 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se