Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
32 träffar, sida:  1 
Aspling, S M Herman, Nykterist, Gymnasierektor (1822 – 1910)

Aspling, Samuel Marcus Herman, f. 26 nov. 1822 i Lofta, d 20 dec. 1910 i Svennevad. Föräldrar: prosten Samuel Aspling och Katarina Charlotta Kinnander. Student i Uppsala 9 okt. 1838; disp. 10 apr. 1841 (Detfacobo, epistolse scriptore, et ejus cum Paulo consensu, pres. P. J. Emanuelsson); fil. kand. 16 dec. 1845; disp. 13 juni 1848 (Giordano Bruno, d. 6, pres. E. A. Schröder); ...

Berg, Carl Oscar, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Grosshandlare, Nykterist, EFS-predikant (1839 – 1903)

1. Carl Oscar Berg, f. 30 okt. 1839 i Kumla församling, d 14 okt. 1903 i Stockholm. Föräldrar: fanjunkaren vid Västmanlands regemente, sedermera underlöjtnanten i armén Oskar Berg och Emelie Karolina Sandholm. Genomgick folkskola; åtnjöt undervisning vid Georgiis handelsinstitut i Stockholm. Innehade anställning på affärskontor i Sto...

Bergman, Johan, Gymnasielärare, Klassisk filolog, Nykterist (1864 – 1951)

Bergman, Johan, f. 6 febr. 1864 i Tydje. Föräldrar: hemmansägaren Nils Fredrik Andersson öch Ingegärd Sofia Engelbrektsdotter. Intogs i Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1877 : avlade mogenhetsexamen därstädes 22 maj 1882; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1884; fil. lic. 14 nov. 1888; disp. 27 maj 1889; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit ett betydande antal u...

Bexell, Carl Emanuel, Präst, Nykterist (1788 – 1873)

2. Carl Emanuel Bexell, den föregåendes broder f. 16 jan. 1788 i Villstad, d 12 mars 1873 å sin egendom Upplid i Rydaholm. Student i Lund 11 okt. 1806; disp. 29 apr. 1807 (Numophylacium regiae academise Lundensis, p. XI; pres. N. Sjöborg); filol. kand. 1 juni 1808; fil. kand. 19 juni 1810; disp. 21 juni s. å. (De ethica justis limitibus circumscribend...

Bodell, Jonas, Nykterist, Trävarugrossist, Frikyrkoledare (1811 – 1867)
Bodeli, Jonas, f. 22 juli 1811 i Botentorp i Skällviks församling, d 27 febr. 1867 i Luleå. Föräldrar: hemmansägaren Jonas Nilsson och Lena Andersdotter. Åtnjöt undervisning i Söderköpings skola. Ägnade sig åt handel; erhöll anställning hos grosshandlaren Karl Fredrik Liljevalch i Stockholm; disponent vid det av denne anlagda Oskarsvarv i Luleå 1836; förvärvade sedermera denna anläggning och b...
Brandell, Pehr, Präst, Nykterist, Väckelsepredikant (1781 – 1841)

1. Pehr Brandell, f. 1 jan. 1781 i Portsnäs by, Piteå socken, d 4 maj 1841 i Ullånger. Föräldrar: skräddaren och hemmansägaren Per Brandell och Katarina Olsdotter. Studerade vid Piteå trivialskola 1806—08 och vid Härnösands gymnasium 1810—11; student i Uppsala 1 okt. 1811; avlade prästexamen juli 1812; prästvigd 4 okt. s. å. Adjunkt hos komministern i Högsjö 24 okt. 1812; nådårspredikant där...

Byström, Jakob Jakobsson, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Nykterist, Baptistkyrkoorganisatör (1857 – 1947)

Byström, Jakob Jakobsson, f. 15 maj 1857 i Skorped. Föräldrar: hemmansägaren Jakob Jakobsson Byström och Anna Stina Olofsdotter. Åtnjöt undervisning i folkskola och i privatskola i hembygden; ägnade sig därefter åt lantbruk och skogsarbete; kom år 1875 med i den frikyrkliga rörelsen, representerad av baptismen, och åtnjöt därefter predikantutbildning i Örnsköldsvik och Härnösand; resepredika...

Cervin-Stéenhoff, Nicolaus Johan, Präst, Nykterist, Skollärare (1805 – 1879)

2. Nicolaus Johan Cervin-Stéenhoff, använde före moderns död 1848 blott faderns efternamn Stéenhoff, den föregåendes sondotterson, f. 19 juni 1805 i Karlshamn, d. 7 jan. 1879 därstädes. Föräldrar: handelsmannen Per Wandel Stéenhoff och Kristina Sofia Cervin. Student i Lund 4 okt. 1822; disp. 18 dec. 1824 (De vi juris romani in jus svecanum, p. II; pre...

Ekenstam, af, Carl Theodor, Sjöofficer, Nykterist (1798 – 1879)

2. Carl Theodor Ekenstam, son till E. 1, f. 24 mars 1798 på Sålla, Sjögestads sn (Ög.), d. 17 sept. 1879 på Höstrum, Mogata sn (Ög.). Elev vid major U. G. von Konows inst. i Stockholm 23 jan. 1812, utex. där 3 maj 1815; elev och nivellör vid Göta kanalverk 10 juni 1815; löjtnant vid flottornas mekaniska stat 11 maj 1818...

Eklund, Oskar Gustaf, Boktryckare, Nykterist (1861 – 1940)

Eklund, Oskar Gustaf, f. 8 juli 1861 i Arboga, d. 15 dec. 1940 i Stockholm (Maria). Föräldrar: byggmästaren Carl Christiansson Eklund och Lovisa Carolina Larsdotter. Genomgick Arboga fem-klassiga läroverk; medarbetare i Arboga-Posten 1880; redaktör och utgivare av Svenska Good Templar 1881–87; led. av Godtemplar-ordens svenska styr. 1881–1927 (ordens...

Feilitzen, von, Otto Theodor Fabian, Skriftställare, Nykterist, Arkivarie (1820 – 1889)

2. Otto Theodor Fabian von Feilitzen, bror till F. 1, f. 22 april 1820 på Åkerstad, Skeda sn (Ög.), d. 3 sept. 1889 i Stockholm (Hedv. El.). Elev vid Linköpings skola ht. 1830; student vid Uppsala univ. 27 okt. 1838; fil. kand. där 8 juni 1844; e.o. kanslist i Generaltullstyrelsen 12 sept. s.å., i Förvaltningen av sjöärendena 20 sept....

Fjällbäck, Johan Alfred, Riksdagsledamot, Nykterist (1855 – 1933)

Fjällbäck, Johan Alfred, f 3 jan 1855 i Smula sn (Älvsb), d 25 sept 1933 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: hemmansägaren o skräddaren Anders Johansson o Sofia Jansdtr. Startade en snickarverkstad i Sthlm. 1879, erhöll 1888 rätt att idka snickeri-, fabriks- och handelsrörelse, upphörde med rörelsen 1898, ägnade sig åt jord...

Furuskog, K Jalmar, Kommunalpolitiker, Skolrektor, Nykterist (1887 – 1951)

Furuskog, Karl Jalmar, f 18 jan 1887 i Järnboås (Ör), d 11 mars 1951 i Filipstad. Föräldrar: bergsmannen Theodard Andersson o Eva Mathilda Andersson. Mogenhetsex vid Karlstads h a l 22 maj 1906, inskr vid Uppsala univ 4 okt s å, lär vid ett flertal folkhögskolekurser 1907—11, fil kand vid Uppsala univ 30 maj 1910, fil mag 25 okt 1911, inskr vid Sthlms högskola 1913, adj vid samrealskola...

Hermelin, Joseph, Riksdagsledamot, Nykterist (1857 – 1938)

5 Hermelin, Joseph, f 22 april 1857 på Gripenberg, Säby (Jönk), d 28 mars 1938 där. Föräldrar: godsägaren frih Samuel Axel H o Teodora Eugenia Fjellstedt. Mogenhetsex som privatist vid Nya elementarlärov i Sthlm vt 75, studier vid Tekn skolan i Sthlm 75—76, arrenderade Gripenberg o Mörbylund (Jönk) från 77, Åby från 79, Ulvåsa o Brittas (samtliga i Ekebyborna, Ög) från 80, Restad (Tranå...

Karlsson, O Gottfrid, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Nykterist, Lokförare (1882 – 1953)

Karlsson, Oscar Gottfrid, f 6 febr 1882 i S:t Per, ög, d 29 juni 1953 i Vadstena. Föräldrar: snickaren Johan K o Maria Karlsson. Gälbgjutare o metallarb 96—00, lokeldare 00—18, ordf i Sv järnvägsmannaförb:s avd 193 06—43, led av styr i Vadstena arbetarekommun 07 o 10—32, led av Vadstena stadsfullm 11—19, lokförare 18—45, led av Sv järnvägsmannaförb:s förstärkta styr 18— 40, ordf i förbu...

Karlsson, Wictor E, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Nykterist (1881 – 1949)

Karlsson, Wictor Emanuel, f 30 okt 1881 i Undenäs, Skar, d 12 sept 1949 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: modellsnickaren Erik Emanuel K o Augusta Kling. Modellsnickare vid Forsviks bruk, Undenäs, 95—99 o i Sthlm 00—14, genomgick tekn aftonskola, sekr i möbelsnickeriarbetarnas fackfören i Sthlm 05—14, led av Sthlms stadsfullm 11—49, assistent vid stadens arbetsförmedling 14, assistent för arb...

Kjellman, Johan (John) A, Författare, Tidningsredaktör, Fackföreningsfunktionär, Nykterist (1862 – 1925)

Kjellman, Johan (John) August, f 18 jan 1862 i Söderköping, d 14 jan 1925 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: trädgårdsarbetaren o ringaren Nils Johan K o Anna Andersdtr. Korgmakarutbildn i Norrköping, drev korgmakeri i Gbg, ombud för korgmakarna vid skand fackfören:kongressen där 86, red (tills med P Erikson) för Folkets Röst aug 87— 89, ordf i soc:dem fören i Gbg hösten 88— sommaren 89, red för oli...

Kvarnzelius, S Herman, Riksdagsledamot, Landshövding, Nykterist (1864 – 1938)

Kvarnzelius, Svante Herman, f 13 nov 1864 i Strängsered, Älvsb, d 17 april 1938 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: klensmeden o hemmansägaren Isak Svenningsson o Gustava Andersdtr Fagerskog. Bleck- o plåtslagarmästare i Skön, Vnl, medl av liberala saml:-partiet 00—23, led av AK 00—11, av FK 12—35 (led av särsk utsk nr 1 04, 07, 12 o 20, av konstitutionsutsk 07—08, statsrevisor 07—10, av bevilln:uts...

Larsson, A Samuel (Sam) E, Riksdagsledamot, Nykterist, Generaldirektör, Socialminister (1883 – 1945)

Larsson, Axel Samuel (Sam) Emanuel, f 30 sept 1883 i Uppsala, d 24 dec 1945 i Ulriksdal, Solna. Föräldrar: akademivaktmästaren Carl Axel L o Katarina Vilhelmina Larsson. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 04, inskr vid UU 2 okt 05, FK där 5 febr 10, amanuens i kommerskoll o statistiska centralbyrån 10, sekr i AK:s tillf utsk 12—18, i skattestatistiska utr...

Lindqvist, Axel A, Riksdagsledamot, Fackföreningsfunktionär, Nykterist (1878 – 1951)

Lindqvist, Axel Albert, f 23 okt 1878 i Kosta, Ekeberga, Kron, d 20 maj 1951 i Halmstad. Föräldrar: glassliparmästaren Johan Alfred L o Ida Augusta Åstrand. Glasslipare 90 — 34, ordf i glasarbetarnas samorganisation 07—12, led av Kronobergs läns landsting 10-20, av AK 12-20 o 22-48 (led av AK:s tillf utsk nr 4 14 B, av lagutsk 18 A, av särsk utsk nr 2 18 B, 19 A o B, 20, v ordf där 25, ...

Ljungberg, G F Einar ("Texas"), Nykterist, Förläggare, Politisk skriftställare, Arbetarrörelseledare (1880 – 1974)

Ljungberg, Georg Frithiof Einar, f 26 aug 1880 i Gbg, Kristine, d 6 dec 1974 i Sthlm, Matt. Föräldrar: källarmästaren Johannes Hansson o Hilda Amalia Ljungberg. Led av centralstyr för Sveriges soc:dem ungdomsförb (SSU) 07-13, av verkst utsk där 09, bokförläggare i Gbg 07—12, led av styr för soc:dem vänsterfören 12—14, bokförläggare i Sthlm från 13 (från 24 under namnet Ljungbergs förlag), or...

Ljunggren, August, Tidningsredaktör, Nykterist (1874 – 1943)

2 Ljunggren, August, bror till L 1, f 29 okt 1874 i S Ljunga, Kron, d 27 april 1943 i Sthlm, Bromma. Studentex vid Nyköpings hal 97, inskr vid UU vt 98, folkskollärarex i Linköping 99, inskr vid LU ht 99–ht 00, FK där 14 sept 00, ordf för Studenternas helnykterhetsförb i Lund vt 00–ht 00, led av centralstyr för Sveriges studerande ungdo...

Ljunggren, Elof, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Nykterist (1869 – 1953)

1 Ljunggren, Elof, f 5 okt 1869 i S Ljunga, Kron, d 8 jan 1953 i Örebro, Nikolai. Föräldrar: hemmansägaren Sven Nilsson o Ingrid Greta Johannisdtr. Studentex vid Fjellstedtska skolan i Uppsala vt 92, inskr vid UU ht 92–ht 03, teol fil ex där 14 sept 94, v ordf i Studenternas helnykterhetssällsk i Uppsala vt 95, ordf där ht 95–ht 97, ordf i Sveri...

Lundgren, K Oskar, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Skolrektor, Nykterist (1862 – 1937)

Lundgren, Karl Oskar, f 1 jan 1862 i Råda, Skar, d 25 jan 1937 i Lerum, Älvsb. Föräldrar: fanjunkaren Sven (Svante) Johan L o Minerva Amanda Amalia Friberg. Mogenhetsex vid Skara h a l 6 juni 83, studier vid GCI o Kl, andre lär vid Billströmska folkhögskolan på Tjörn, Göt, 15 okt 87–93, inskr vid LU 88, andre lär vid Grebbestads ...

Nilsson, Gustaf, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär, Nykterist (1880 – 1926)

Nilsson, Gustaf, f 15 okt 1880 i Västra Skrävlinge, Malm, d 30 april 1926 i Kristianstad. Föräldrar: bryggeriarbetaren Magnus N o Hanna Nilsson. Fabriksarbetare, murarhantlangare, kassör i Grov- o fabriksarbetareförb:s avd 3 i Malmö 0206, revisor i förb från 06, ombud...

Nilsson, E Gustaf, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Nykterist, Frikyrkopredikant (1860 – 1944)

Nilsson, Erik Gustaf, f 26 april 1860 i Nedre Ullerud, Värml, d 10 juli 1944 i Söderbärke, Kopp. Föräldrar: sågaren Nils Persson o Anna Maria Eriksdtr. Utex från Sv missionsförb:s predikantskola i Kristinehamn 84, förest för Söderbärke missionsförs 84–86 o 9599, ordf ...

Olsson, G Adolf (Adolv), Riksdagsledamot, Agitator, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Nykterist (1886 – 1958)

Olsson, Gustaf Adolf (Adolv), f 15 jan 1886 i Malmö, Caroli, d 7 juli 1958 i Sandviken (kbf i Gävle, Hel Tref). Föräldrar: muraren Jöns O o Lovisa Sjölin. Ordf i sydsv distr av Nykterhetsorden Verdandi 04, medarb i Nya Samhället 06–08, i Arbetarbladet 08–15, i Ljus o Jord 14–15, led av Hudiksvalls stadsfullm 12–13, av styr f&oum...

Olsson, Gustaf O, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär, Nykterist (1902 – 1987)

Olsson, Gustaf Olof, f 10 nov 1902 i Västervåla, Vm, d 4 sept 1987 i Västerås, Skerike. Föräldrar: hyttarbetaren Carl Olof O o Kristina Fredrika Pettersson. Jordbruksarbetare, snickare, led av styr för avd 43 av Sv träindustriarbetareförb 28, ordf i Västerås arbetarkommun 3645, v ordf i styr för Västmanlands läns soc:dem partidistr 3651, led av stadsfullm i Väster...

Olsson, Oscar U B, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Nykterist, Folkbildare (1877 – 1950)

Olsson, Oscar Ulrik Bernhardin, f 4 juli 1877 i Helsingborg, d 25 jan 1950 i Djursholm, Danderyd, Sth. Föräldrar: skomakaren Nils O o Petronella Hiller. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 12 juni 97, inskr vid LU 14 sept 97, FK där 31 maj 99, eo lär vid h a l i Karlstad vt 03–vt 08, led av styr för Socdem ungdomsförb (SSU) 04–07, ordensstudieledare ...

Rathou, Emilie, Publicist, Nykterist, Kvinnosakspolitiker (1862 – 1948)

Rathou, Emilie, f 8 maj 1862 i Lösen, Blek, cl 12 okt 1948 i Sthlm, Bromma. Moder: Anna Maria Svensdtr. Elev vid folkskollär:sem i Kalmar 78, ex där 82, folkskollär i Hed, Vm, 83–84, resetalare för Sveriges storloge av IOGT 85–00, andre red för Dalmasen apriljuli 90, ägare, red o utg av Dalmasen (från 92 Sv Medborgaren Dalmasen) 90–95, initiativtagare till Vita bandets Östermal...

Scott, George, Nykterist, Metodistpredikant (1804 – 1874)

Scott, George, f 18 juni 1804 i Edinburgh, St Cuthberts, d 28 jan 1874 i Glasgow. Föräldrar: skräddaremästaren Robert S o Margaret Lumley. Lärling vid handelsfirma i Edinburgh juli 16, butiksbiträde o kontorist där aug 21, även lokalpredikant hos det wesleyanska metodistsamfundet där april 28, även resepredikant vid nämnda samfund aug 29...

Spångberg, August K F, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Fackföreningsfunktionär, Nykterist (1893 – 1987)

Spångberg, August Konrad Ferdinand, f 29 mars 1893 i Nora landsförs, Ör, d 19 juni 1987 i Eda, Värml. Föräldrar: kvarnarbetaren Per August Karlsson o Anna Lovisa S. Jordbruks-, fabriks- o anläggn:arb 08-15, stationskarl vid SJ i Charlottenberg, Eda, 16, ordf i Charlottenbergs soc:dem ungdomsklubb 16-20, i Charlottenbergs kommunistiska arbetarkommun 19-28, elev vid Brunnsviks folkhögskol...

32 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se