Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
34 träffar, sida:  1 
Afzelius, Adam, Botanist, Orientalist (1750 – 1837)

1. Adam Afzelius, f. 7 okt. 1750 i Larvs prästgård, d 30 jan. 1837 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Larv, kontraktsprosten Arvid Persson Afzelius och Katarina Brisman. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 21 sept. 1768; disp. 12 juli 1775 (Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX: 1–27, versione et notis explicata, p. I, pres. K. Aurivillius); fil. k...

Agrell, Carl Magnus, Präst, Orientalist (1764 – 1840)

Carl Magnus Agrell, f. 18 nov. 1764 på säteriet Skogsnäs i Linneryds socken, d 10 okt. 1840 i Skatelöv. Föräldrar: dåvarande regementspastorn, sedermera kyrkoherden i Linneryd och Sandsjö Samuel Agrell och Hedvig Charlotta Schmiedeberg. Intogs vt. 1776 i Växjö skola; genomgick Växjö gymnasium; student i Uppsala 16 sept. 1783; disp...

Almkvist, Herman N, Orientalist (1839 – 1904)

1. Herman Napoleon Almkvist, f. 28 apr. 1839 i Stockholm, d. 30 sept. 1904 i Uppsala. Föräldrar: stadskassören Per Johan Almqvist och Fredrika Vilhelmina Holmström. Genomgick Maria h. lärdomsskola och gymnasium i Stockholm; student i Uppsala 20 maj 1856; fil. kand. 30 maj 1864; disp. 22 maj 1866; fil. doktor 1 juni s. å.; studerade vt. 1867 vid College de Franc...

Aurivillius, Carl, Orientalist (1717 – 1786)

4. Carl Aurivillius, den föregåendes son, f. 1717 i Stockholm (döpt 5 aug.), d 19 jan. 1786 i Uppsala. Student i Uppsala 17 sept. 1729; disp. 2 juni 1739 (De meritis argumentorum pro demonstranda existentia divina, p. I, pres. P. Ullen); företog en resa till Tyskland, Frankrike och Holland hösten 1741–44; måste under den närmast följa...

Benzelius, Henric, Präst, Teolog, Ärkebiskop, Orientalist (1689 – 1758)

4. Henric Benzelius, son till B. 1 i hans första gifte och broder till de båda föregående, f. i Strängnäs 7 aug. 1689, d. i Uppsala 20 maj 1758. Student i Uppsala 16 febr. 1701; disp. 26 apr. 1711 (De Alexandria Aegypti; pres. F. Törner); gjorde därefter en färd genom Norrland, varunder han besökte Torneå vid s...

Berggren, Jacob, Präst, Orientalist (1790 – 1868)

Berggren, Jacob, f. 11 mars 1790 på Sörbo, Nedergården, i Krokstad, d 2 sept. 1868 i Skällvik. Föräldrar: hovrättskommissarien Anders Berggren och Johanna Ahlefelt. Blev efter studier vid Göteborgs skola och gymnasium student i Uppsala 3 okt. 1809; disp. 16 maj 1810 (De diversa Homeri et Virgilii epica forma; pres. J. Thorsander); fil. kand. 23 ...

Björklund, Isaac, Präst, Teolog, Orientalist (1686 – 1740)
Björklund, Isaac, f. 22 okt. 1686 å Heikkilä i Lill-Kyro socken, d 30 jan. 1740. Föräldrar: bonden Göran och hans hustru Gunilla. Genomgick Vasa trivialskola; student i Uppsala 5 sept. 1705; avbröt på grund av medellöshet sina akademiska studier utan att ha avlagt examen. Informator hos prosten E. Cajanus i Paldamo 1707; korrektor vid Gezeliska bibelverket; fil. adjunkt vid universitetet i Åbo...
Björnståhl, Jacob Jonas, Orientalist (1731 – 1779)

1. Jacob Jonas Björnståhl, f. 23 jan. 1731 på Rotarbo i Näshulta församling, d. 12 juli 1779 i Saloniki. Föräldrar: fänriken vid Södermanlands infanteriregemente Magnus Gabriel Björnståhl och Anna Regina Hjortsberg. Genomgick Strängnäs skola och gymnasium; student i Uppsala 8 mars 1754; disp. 26 mars 1757 (Vindiciæ significationis vocis [hebreiska tecken] in Psalm II v. 12; pres. Kr. Clewber...

Boberg, Andreas, Orientalist (1678 – 1756)

Boberg, Andreas, f. 10 febr. 1678 i Uppsala, d 14 nov. 1756 därstädes. Föräldrar: rådmannen i Uppsala Paulus Andreæ och Katarina Larsdotter. Student i Uppsala 17 nov. 1686; studerade vid åtskilliga universitet i utlandet apr. 1721—juli 1723. Informator för landshövdingen i Falun Jonas Folkerns (Cedercreutz) båda söner 1704—15; eloquentiæ och moralis docens vid Uppsala universitet 16 nov. 171...

Bolmeer, Bengt Magnus, Historiker, Orientalist (1785 – 1849)

Bolmeer, Bengt Magnus, f. 16 jan. 1785 i Vittaryds församling, d 11 jan. 1849 i Lund. Föräldrar: prosten Magnus Bolmeer och Ingrid Katarina Lundelius. Inskrevs, vitsordad som en yngling »bonæ indolis», i tredje klassen i Växjö skola 8 maj 1793; genomgick gymnasiet därstädes; student i Lund 2 okt. 1802; disp. 25 maj 1803 (De vario juridiciali apud majores veri exquirendi genere, p. II; pres. ...

Bonsdorff, Johan, Universitetsbibliotekarie, Orientalist (1772 – 1840)

3. Johan Bonsdorff, de båda föregåendes broder, f. 1 apr. 1772 i Borgå, d 8 juli 1840 i Kakskerta. Student i Åbo 30 jan. 1788; disp. 10 juni 1791 (Diss. sistens theoriam mentis human» revelatione excultæ, p. I; pres. J. Bonsdorff); fil. kand. 16 mars 1792; disp. 16 juni s. å. (De scepticismo historico, p. I; pres. H. G. Porthan); fil. magister 22 juni...

Buskagrius, Johannes Petri, Orientalist (1629 – 1692)

Buskagrius, Johannes Petri, f. 24 aug. 1629 i Stora Tuna, d. 18 apr. 1692 i Uppsala. Föräldrar: handlanden Peter Jurgens, en tysk, som inflyttat från Rostock, och Magdalena Holgera. Student i Uppsala 1646 (inskriven i Västmanlands-Dala nation 25 sept. s. å.); disp. 3 apr. 1652 (Dissertatio brevis de Targumim; pres. J. L. Laurbergius), 12 nov. s. å. [hebr...

Celsius, Olof d.ä., Präst, Klassisk filolog, Teolog, Orientalist (1670 – 1756)

4. Olof Celsius d. ä., de båda föregåendes broder, son till C. 1, f. 19 juli 1670 i Uppsala, d 24 juni 1756 därstädes. Student i Uppsala 9 dec. 1678; disp. 12 nov. 1690 (Dissertatio philosophica de natura avium; pres. J. Schwede); hade anställning som informator i Stockholm; disp. ånyo 1694 (Historia linguae &a...

Clewberg, Carl Abraham, Präst, Teolog, Orientalist (1712 – 1765)
Carl Abraham Clewberg, f. 1712 i Bollnäs socken, d 23 juli 1765 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Bollnäs, kontraktsprosten Nils Clewberg och Barbara Aurivillius. Student i Uppsala 2 dec. 1722; disp. 21 nov. 1730 (Meditationes de Leibnitii principe scientia, id est, metaphysica; pres. P. Ullen); informator för riksrådet greve Joakim von Dübens söner Karl Vilhelm och Joakim; uppgives 1734 ha f...
d'Ohsson, Abraham Constantin Mouradgea, Diplomat, Orientalist (1779 – 1851)

2. Abraham Constantin Mouradgea d'Ohsson, f. 26 nov. 1779 i Tarapia vid Bosporen, d. 25 dec. 1851 i Berlin. Föräldrar: ministre plénipotentiaire Ignatius Mouradgea, adlad Mouradgea d'Ohsson, och Eva Coulely. Student i Uppsala 9 okt. 1798; erhöll testimonium academicum 13 dec. 1798; avlade kansliex. inför kanslikollegiet 1 mars 1799; s. d. antagen till e. o. kanslist i utrikesexpeditionen; at...

Eneman, Michael, Reseskildrare, Orientalist (1676 – 1714)

Eneman, Michael, f. 12 jan. (enl. Enköpings visserligen ej samtidigt förda dopbok; Benzelius har 1 febr.) 1676 i Enköping, d. 5 okt. 1714 i Uppsala. Föräldrar: rådmannen i Enköping Olof Nilsson En(e)man och Anna Michaelidotter Wingia. Elev vid Västerås gymnasium; student vid Uppsala univ. 7 juni 1695; disp. där 24 mars 1703 och pro gradu 27...

Humerus, Bonde, Teolog, Orientalist (1659 – 1727)

Humerus, Bonde, f 25 febr 1659 i Lekaryd, Kron, d 7 aug 1727 i Lund. Föräldrar: kh Johannes Laurentii H o Gunilda Bondesdtr. Studier vid Växjö skola från 66, vid gymn där från 75, vid gymn i Kalmar från 77, inskr vid UU 2 okt 80, disp pro exercitio där 17 febr 86, teol ex 90, inskr vid univ i Jena 11 sept 90, mag där 17 dec 90, praepositus vid kommunitetet vid LU aug 96, univ:bibliotekarie 1...

Knös, Gustaf, Präst, Orientalist (1773 – 1828)

3 Knös, Gustaf, bror till K 2, f 20 okt 1773 i Skara, d 13 dec 1828 i Uppsala. Inskr vid UU 21 sept 91, disp pro exercitio 12 mars 94, pro gradu 10 juni 97, mag 13 juni 97, TK 9 dec 00, doc i gamla o nya testamentets exegetik 12 dec 00, allt vid UU, utländska studier 01—07, inskr vid univ i Greifswald 7 maj 03, i Göttingen 7 april 04, disp för adjunktur där 7 aug 05, adjunkt i grekiska o öst...

Kolmodin, Johannes A, Diplomat, Orientalist (1884 – 1933)

5 Kolmodin, Johannes Axel, son till K 4, f 22 febr 1884 i Sthlm, Bromma, d 9 okt 1933 i Addis Abeba, Etiopien. Mogenhetsex vid Strängnäs h a l vt 01, inskr vid UU 16 sept 01, FK där 31 jan 05, FL där 15 sept 08, arkivstudier i Konstantinopel våren 10 o 17— 19, lär i historia vid Uppsala privatgymn ht 11—21, disp vid UU 29 maj 14, FD där 30 maj 14, doc i semitiska språk där 6 juni 14—21, stud...

Landberg, Carl (Carlo), Orientalist (1848 – 1924)

Landberg, Carl (Carlo), f 24 mars 1848 i Gbg, Kristine, d 20 juli 1924 i Bern. Föräldrar: grosshandl Carl Theodor L o Catarina Laurentia (Laura) Medin. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 14 maj 69, inskr vid UU 28 sept 70, studier vid univ i Paris 71—72, studier o forskningar i Orienten o Europa från 72, bitr sekr vid arkeologkongressen i Sthlm 74, ciceron i Orienten åt V v Heiden-stam 77—78, ...

Lewin, Bernhard J, Bibliotekarie, Orientalist (1903 – 1979)

Lewin, Bernhard Julius, f 16 nov 1903 i Säbrå, Vnl, d 23 febr 1979 i Gbg, Haga. Föräldrar: boktryckerifaktorn Frans Julius L o Signe Amelie Waller. Studentex vid Härnösands h a l 23 maj 23, inskr vid UU 10 sept 23, FK 28 maj 27, FL 28 maj 31, TK 15 dec 32, allt vid UU, lär vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 30 juni 33—30 nov 39, disp vid UU 9 april 38, doc i semitiska språk där 20 maj 3...

Lillieblad, Gustaf, Orientalist, Hovbibliotekarie (1651 – 1710)

Lillieblad, Gustaf (före adl Peringer), f 6 mars 1651 i Strängnäs, d 5 jan 1710 i Sthlm. Föräldrar: lektorn Laurentz Fredrik Peringer o Anna Andersdtr. Inskr vid UU 13 febr 64, vid univ i Kiel 3 juli 69, uti studier 69-73, åter inskr vid UU 2 okt 73, disp där 76, k anslag för utlandsresa 8 april 76, uti studier 76—80, inskr vid univ i Altdorf 15 jan 80, prof i orientaliska språk vid UU 5 jan...

Lindberg, O Emil, Orientalist (1850 – 1920)

Lindberg, Otto Emil, f 3 maj 1850 i Kila, Söd, d 17 okt 1920 i Alingsås. Föräldrar: jägmästaren Otto Enhörning o pigan Carolina Moberg, 1854 g m trädgårdsdrängen Anders Gustaf L, efter vilken L tog sitt namn. Mogenhetsex vid Sthlms norra gymnasium 19 maj 74, inskr vid UU ht 74, meddelade privat undervisn i Uppsala 76—nov 91, lär vid Fjell-stedtska skolan där ht 79—vt 83, anställd vid ku...

Lindgren, Henrik Gerhard, Riksdagsledamot, Präst, Kommunalpolitiker, Orientalist (1801 – 1879)

Lindgren, Henrik Gerhard, f 15 dec 1801 i Sthlm, Klara, d 16 jan 1879 i Tierp, Upps. Föräldrar: skomakaren Henric L o Margareta Svanberg. Inskr vid UU 13 juni 15, fil kand 24 jan 21, disp 23 maj 21, mag 14 juni 21, doc i arabiska litt:en 12 mars 30, adjunkt i grekiska o österländska språk 25 juni 30, förestod professuren i grekiska 1 okt 33—1 nov 35, allt vid UU, prästv 12 juni 36, förestod ...

Lund, David, Biskop, Orientalist (1657 – 1729)

Lund, David, f 13 mars 1657 på Åminne, Halikko, Finland (Humble, likpred), d 12 okt 1729 i Växjö. Föräldrar: regementsskrivaren Johan L o Margareta Gyllenbögel. Skolgång i Tavastehus, inskr vid Åbo akad 72, vid UU 30 maj 78, v akad:sekr vid Åbo akad 16 april 80, mag där 7 dec 82, studier i Tyskland o Holland 82—85, inskr vid u...

Lundius, Daniel, Riksdagsledamot, Biskop, Orientalist (1666 – 1747)

Lundius, Daniel, f 1 aug 1666 i Fogdö, Söd (Rhyzelius), d 25 dec 1747 (Rhyzelius) i Strängnäs. Föräldrar: kh Daniel L o Elisabeth Busmontana. Inskr vid UU 25 febr 85, mag där 10 dec 91, studieresa till Tyskland o Holland 92–94, prästv 11 juni 96, reg:pastor vid Södermanlands reg 1 aug 96, teol adjunkt vid UU o kh i Hagby o Ramsta, Upps, 6 ap...

Martin, Fredrik R, Kulturhistoriker, Konstsamlare, Orientalist (1868 – 1933)

4 Martin, Fredrik Robert, kusin till M 3, f 8 maj 1868 i Sthlm, Jak o Joh, d 19 april 1933 i Kairo. Föräldrar: magistratssekreteraren Nore Wilhelm M o Emilia Helena Carolina Braun. Mogenhetsex vid Beskowska skolan, Sthlm, vt 87, inskr vid UU ht 87, amanuens vid statens hist museum 14 okt 90

Moberg, C Axel, Orientalist (1872 – 1955)

1 Moberg, Carl Axel, f 15 juni 1872 i Norrköping, Olai, d 11 aug 1955 i Lund, Domk. Föräldrar: lasarettsläkaren MD Carl Wilhelm August M o Sara Ringborg. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 28 maj 90, inskr vid LU 1 sept 90, FL 28 febr 01, eo amanuens vid bibl 11 febr 02...

Munck, Petrus, Riksdagsledamot, Biskop, Teolog, Orientalist (1732 – 1803)

1 Munck, Petrus, f 3 juli 1732 i (Trolle-) Ljungby, Krist, d 18 (19 enl db för Lund) juli 1803 i Ramlösa vid Helsingborg (Sundius). Föräldrar: kh Zacharias M o Catharina Sophia Winding. Inskr vid LU 19 okt 45, ex theologicum 5 dec 47, ex stili 48, respondent på en avh under S Munthe 21 okt 49, disp pro gradu 20 mars 51, mag 4 juli 51, do...

Nicolaus Olai Bothniensis, Präst, Teolog, Ärkebiskop, Orientalist (– 1600)

Nicolaus Olai Bothniensis, d 18 maj 1600 i Sthlm (Bureus, Peringskiöld). Son till komministern Olaus i Piteå. Inskr vid univ i Rostock juli 1578, mag där 20 sept 82, disp april 84, prof i Gamla testamentet o hebreiska vid Johan III:s högsk på Gråmunkeholmen i Sthlm 86–92, ordf vid Uppsala möte 2 mars 93, tf ärkebiskop 20 mars 93, prof i Gamla testamentet o hebreiska samt domprost i Uppsala 1...

Norrelius, Andreas, Bibliotekarie, Orientalist (1679 – 1749)

Norrelius, Andreas, dp 4 sept 1679 i Sthlm, Maria, d 23 dec 1749 (bouppt), jordfäst 4 jan 1750 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Olaus Petri Kråke o Margareta Leufner. Inskr vid UU 7 okt 94, disp pro gradu 27 april 10, fil mag 7 juni 10, doc vid fil fak 23 febr 13, fil adjunkt 22 juli 20, akademisekr 13 juli 23, v bibliotekarie 2 aug 29, bibliotekarie 26 aug 35, allt vid UU.

G 1)...

Nyberg, Henrik (H S) S, Orientalist, Religionshistoriker (1889 – 1974)

Nyberg, Henrik Samuel, f 28 dec 1889 i Söderbärke, Kopp, d 9 febr 1974 i Uppsala, Domk. Föräldrar: komministern Anders Fredrik N o Ida Mathilda Jansson. Mogenhetsex vid h a l i Västerås 31 maj 07, inskr vid UU 13 febr 08, FK där 28 maj 12, timlär vid Fjellstedtska skolan i Uppsala ht 16vt 24 o ht 25ht 27, FL vid UU 29 maj 17, disp 27 sept 19, doc i semitiska språk...

Otter, Jonas (Jean), Orientalist (1707 – 1748)

Otter, Jonas (Jean), f 23 (dp 27) okt 1707 i Kristianstad, d 26 sept 1748 i Paris. Föräldrar: handlanden Jöns O o Catharina Broome. Inskr vid LU 22 jan 24, vid teol seminariet i Rouen, Frankrike, 28, anställd vid franska postverket 31, av franska staten sänd för språkstudier till Konstantinopel jan 34 (ankom dit 10 mars), sänd för att upprät...

Sjöbring, Pehr, Orientalist (1776 – 1842)

1 Sjöbring, Pehr, f 25 okt 1776 i Drev, Kron, d 12 jan 1842 i Uppsala, Domk. Föräldrar: bonden o rusthållaren Jon Persson o Karin Persdtr. Elev vid Växjö skola 27 sept 91, inskr vid UU 4 okt 99, FK 9 mars 03, disp pro gradu 22 april 03, mag 16 juni 03, e o amanuens vid univ:bibl 12 okt 06, doc i hebreiska o arameiska språken 29 nov 07, allt vid UU, studer...

34 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se