Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
34 träffar, sida:  1 
Afzelius, Adam, Botanist, Orientalist (1750 – 1837)

1. Adam Afzelius, f. 7 okt. 1750 i Larvs prästgård, d 30 jan. 1837 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Larv, kontraktsprosten Arvid Persson Afzelius och Katarina Brisman. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 21 sept. 1768; disp. 12 juli 1775 (Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX: 1–27, versione et notis explicata, p. I, pres. K. Aurivillius); fil. kand. 16 dec. 1775; disp. 13...

Agrell, Carl Magnus, Präst, Orientalist (1764 – 1840)

Carl Magnus Agrell, f. 18 nov. 1764 på säteriet Skogsnäs i Linneryds socken, d 10 okt. 1840 i Skatelöv. Föräldrar: dåvarande regementspastorn, sedermera kyrkoherden i Linneryd och Sandsjö Samuel Agrell och Hedvig Charlotta Schmiedeberg. Intogs vt. 1776 i Växjö skola; genomgick Växjö gymnasium; student i Uppsala 16 sept. 1783; disp. 27 maj 1786 (Itinerarium R. Caroli Gustavi, p. I, pres. E. M...

Almkvist, Herman N, Orientalist (1839 – 1904)

1. Herman Napoleon Almkvist, f. 28 apr. 1839 i Stockholm, d. 30 sept. 1904 i Uppsala. Föräldrar: stadskassören Per Johan Almqvist och Fredrika Vilhelmina Holmström. Genomgick Maria h. lärdomsskola och gymnasium i Stockholm; student i Uppsala 20 maj 1856; fil. kand. 30 maj 1864; disp. 22 maj 1866; fil. doktor 1 juni s. å.; studerade vt. 1867 vid College de France, Ecole des langues, orientale...

Aurivillius, Carl, Orientalist (1717 – 1786)

4. Carl Aurivillius, den föregåendes son, f. 1717 i Stockholm (döpt 5 aug.), d 19 jan. 1786 i Uppsala. Student i Uppsala 17 sept. 1729; disp. 2 juni 1739 (De meritis argumentorum pro demonstranda existentia divina, p. I, pres. P. Ullen); företog en resa till Tyskland, Frankrike och Holland hösten 1741–44; måste under den närmast följande tiden uppehålla sig genom enskild undervisni...

Benzelius, Henric, Teolog, Ärkebiskop, Orientalist (1689 – 1758)

4. Henric Benzelius, son till B. 1 i hans första gifte och broder till de båda föregående, f. i Strängnäs 7 aug. 1689, d. i Uppsala 20 maj 1758. Student i Uppsala 16 febr. 1701; disp. 26 apr. 1711 (De Alexandria Aegypti; pres. F. Törner); gjorde därefter en färd genom Norrland, varunder han besökte Torneå vid sommarsolståndet; företog 1712—18 en studieresa till Österlande...

Berggren, Jacob, Präst, Reseskildrare, Orientalist (1790 – 1868)

Berggren, Jacob, f. 11 mars 1790 på Sörbo, Nedergården, i Krokstad, d 2 sept. 1868 i Skällvik. Föräldrar: hovrättskommissarien Anders Berggren och Johanna Ahlefelt. Blev efter studier vid Göteborgs skola och gymnasium student i Uppsala 3 okt. 1809; disp. 16 maj 1810 (De diversa Homeri et Virgilii epica forma; pres. J. Thorsander); fil. kand. 23 nov. 1814; disp. 9 dec. s. å. (Historia de...

Björklund, Isaac, Präst, Teolog, Orientalist (1686 – 1740)

Björklund, Isaac, f. 22 okt. 1686 å Heikkilä i Lill-Kyro socken, d 30 jan. 1740. Föräldrar: bonden Göran och hans hustru Gunilla. Genomgick Vasa trivialskola; student i Uppsala 5 sept. 1705; avbröt på grund av medellöshet sina akademiska studier utan att ha avlagt examen. Informator hos prosten E. Cajanus i Paldamo 1707; korrektor vid Gezeliska bibelverket; fil. adjunkt vid universitetet i Å...

Björnståhl, Jacob Jonas, Orientalist (1731 – 1779)

1. Jacob Jonas Björnståhl, f. 23 jan. 1731 på Rotarbo i Näshulta församling, d. 12 juli 1779 i Saloniki. Föräldrar: fänriken vid Södermanlands infanteriregemente Magnus Gabriel Björnståhl och Anna Regina Hjortsberg. Genomgick Strängnäs skola och gymnasium; student i Uppsala 8 mars 1754; disp. 26 mars 1757 (Vindiciæ significationis vocis בר in Psalm II v. 12; pres. Kr. Clewberg); disp. ånyo 1...

Boberg, Andreas, Orientalist (1678 – 1756)

Boberg, Andreas, f. 10 febr. 1678 i Uppsala, d 14 nov. 1756 därstädes. Föräldrar: rådmannen i Uppsala Paulus Andreæ och Katarina Larsdotter. Student i Uppsala 17 nov. 1686; studerade vid åtskilliga universitet i utlandet apr. 1721−juli 1723. Informator för landshövdingen i Falun Jonas Folkerns (Cedercreutz) båda söner 1704−15; eloquentiæ och moralis docens vid Uppsala universitet 16 nov. 171...

Bolmeer, Bengt Magnus, Historiker, Orientalist (1785 – 1849)

Bolmeer, Bengt Magnus, f. 16 jan. 1785 i Vittaryds församling, d 11 jan. 1849 i Lund. Föräldrar: prosten Magnus Bolmeer och Ingrid Katarina Lundelius. Inskrevs, vitsordad som en yngling »bonæ indolis», i tredje klassen i Växjö skola 8 maj 1793; genomgick gymnasiet därstädes; student i Lund 2 okt. 1802; disp. 25 maj 1803 (De vario juridiciali apud majores veri exquirendi genere, p. II; pres. ...

Bonsdorff, Johan, Orientalist, Biblioteksman (1772 – 1840)

3. Johan Bonsdorff, de båda föregåendes broder, f. 1 apr. 1772 i Borgå, d 8 juli 1840 i Kakskerta. Student i Åbo 30 jan. 1788; disp. 10 juni 1791 (Diss. sistens theoriam mentis human» revelatione excultæ, p. I; pres. J. Bonsdorff); fil. kand. 16 mars 1792; disp. 16 juni s. å. (De scepticismo historico, p. I; pres. H. G. Porthan); fil. magister 22 juni s. å.; student i Uppsala 12 ok...

Brenner, Henrich, Bibliotekarie, Orientalist (1669 – 1732)

4. Henrich Brenner, kusin till B. 2, f. 13 sept. 1669 i Kronoby, Österbotten, d. 29 aug. 1732 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Jacobus Henrici Brenner och Brita Mårtensdotter Gammal. Student i Åbo 1683; disp. 29 apr. 1687 (Dissertationum oratoriarum tertia, affectuum et dispositionis reprsesentans ideam; pres. D. Achrelius); student i Lund 11 nov. 1687 och i Uppsala 8 okt. 1690;...

Buskagrius, Johannes Petri, Orientalist (1629 – 1692)

Buskagrius, Johannes Petri, f. 24 aug. 1629 i Stora Tuna, d. 18 apr. 1692 i Uppsala. Föräldrar: handlanden Peter Jurgens, en tysk, som inflyttat från Rostock, och Magdalena Holgera. Student i Uppsala 1646 (inskriven i Västmanlands-Dala nation 25 sept. s. å.); disp. 3 apr. 1652 (Dissertatio brevis de Targumim; pres. J. L. Laurbergius), 12 nov. s. å. [hebreiska bokstäver] pres. J. L. Laurbergi...

Clewberg, Carl Abraham, Präst, Teolog, Orientalist (1712 – 1765)
Carl Abraham Clewberg, f. 1712 i Bollnäs socken, d 23 juli 1765 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Bollnäs, kontraktsprosten Nils Clewberg och Barbara Aurivillius. Student i Uppsala 2 dec. 1722; disp. 21 nov. 1730 (Meditationes de Leibnitii principe scientia, id est, metaphysica; pres. P. Ullen); informator för riksrådet greve Joakim von Dübens söner Karl Vilhelm och Joakim; uppgives 1734 ha f...
d'Ohsson, Abraham Constantin Mouradgea, Diplomat, Orientalist (1779 – 1851)

2. Abraham Constantin Mouradgea d'Ohsson, f. 26 nov. 1779 i Tarapia vid Bosporen, d. 25 dec. 1851 i Berlin. Föräldrar: ministre plénipotentiaire Ignatius Mouradgea, adlad Mouradgea d'Ohsson, och Eva Coulely. Student i Uppsala 9 okt. 1798; erhöll testimonium academicum 13 dec. 1798; avlade kansliex. inför kanslikollegiet 1 mars 1799; s. d. antagen till e. o. kanslist i utrikesexpeditionen; at...

Eneman, Michael, Reseskildrare, Orientalist (1676 – 1714)

Eneman, Michael, f. 12 jan. (enl. Enköpings visserligen ej samtidigt förda dopbok; Benzelius har 1 febr.) 1676 i Enköping, d. 5 okt. 1714 i Uppsala. Föräldrar: rådmannen i Enköping Olof Nilsson En(e)man och Anna Michaelidotter Wingia. Elev vid Västerås gymnasium; student vid Uppsala univ. 7 juni 1695; disp. där 24 mars 1703 och pro gradu 27 nov. s. å.; fil. magister 10 dec. s. å.; prästex. i...

Humerus, Bonde, Teolog, Orientalist (1659 – 1727)

Humerus, Bonde, f 25 febr 1659 i Lekaryd, Kron, d 7 aug 1727 i Lund. Föräldrar: kh Johannes Laurentii H o Gunilda Bondesdtr. Studier vid Växjö skola från 66, vid gymn där från 75, vid gymn i Kalmar från 77, inskr vid UU 2 okt 80, disp pro exercitio där 17 febr 86, teol ex 90, inskr vid univ i Jena 11 sept 90, mag där 17 dec 90, praepositus vid kommunitetet vid LU aug 96, univ:bibliotekarie 1...

Knös, Gustaf, Präst, Orientalist (1773 – 1828)

3 Knös, Gustaf, bror till K 2, f 20 okt 1773 i Skara, d 13 dec 1828 i Uppsala. Inskr vid UU 21 sept 91, disp pro exercitio 12 mars 94, pro gradu 10 juni 97, mag 13 juni 97, TK 9 dec 00, doc i gamla o nya testamentets exegetik 12 dec 00, allt vid UU, utländska studier 01—07, inskr vid univ i Greifswald 7 maj 03, i Göttingen 7 april 04, disp för adjunktur där 7 aug 05, adjunkt i grekiska o öst...

Kolmodin, Johannes A, Diplomat, Orientalist (1884 – 1933)

5 Kolmodin, Johannes Axel, son till K 4, f 22 febr 1884 i Sthlm, Bromma, d 9 okt 1933 i Addis Abeba, Etiopien. Mogenhetsex vid Strängnäs h a l vt 01, inskr vid UU 16 sept 01, FK där 31 jan 05, FL där 15 sept 08, arkivstudier i Konstantinopel våren 10 o 17— 19, lär i historia vid Uppsala privatgymn ht 11—21, disp vid UU 29 maj 14, FD där 30 maj 14, doc i semitiska språk där 6 juni 14—21, stud...

Landberg, Carl (Carlo), Orientalist (1848 – 1924)

Landberg, Carl (Carlo), f 24 mars 1848 i Gbg, Kristine, d 20 juli 1924 i Bern. Föräldrar: grosshandl Carl Theodor L o Catarina Laurentia (Laura) Medin. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 14 maj 69, inskr vid UU 28 sept 70, studier vid univ i Paris 71—72, studier o forskningar i Orienten o Europa från 72, bitr sekr vid arkeologkongressen i Sthlm 74, ciceron i Orienten åt V v Heiden-stam 77—78, åt pr...

Lillieblad, Gustaf, Orientalist (1651 – 1710)

Lillieblad, Gustaf (före adl Peringer), f 6 mars 1651 i Strängnäs, d 5 jan 1710 i Sthlm. Föräldrar: lektorn Laurentz Fredrik Peringer o Anna Andersdtr. Inskr vid UU 13 febr 64, vid univ i Kiel 3 juli 69, uti studier 69-73, åter inskr vid UU 2 okt 73, disp där 76, k anslag för utlandsresa 8 april 76, uti studier 76—80, inskr vid univ i Altdorf 15 jan 80, prof i orientaliska språk vid UU 5 jan...

Lindberg, O Emil, Orientalist (1850 – 1920)

Lindberg, Otto Emil, f 3 maj 1850 i Kila, Söd, d 17 okt 1920 i Alingsås. Föräldrar: jägmästaren Otto Enhörning o pigan Carolina Moberg, 1854 g m trädgårdsdrängen Anders Gustaf L, efter vilken L tog sitt namn. Mogenhetsex vid Sthlms norra gymnasium 19 maj 74, inskr vid UU ht 74, meddelade privat undervisn i Uppsala 76—nov 91, lär vid Fjell-stedtska skolan där ht 79—vt 83, anställd vid kursen ...

Lindgren, Henrik Gerhard, Präst, Orientalist, Riksdagsman (1801 – 1879)

Lindgren, Henrik Gerhard, f 15 dec 1801 i Sthlm, Klara, d 16 jan 1879 i Tierp, Upps. Föräldrar: skomakaren Henric L o Margareta Svanberg. Inskr vid UU 13 juni 15, fil kand 24 jan 21, disp 23 maj 21, mag 14 juni 21, doc i arabiska litt:en 12 mars 30, adjunkt i grekiska o österländska språk 25 juni 30, förestod professuren i grekiska 1 okt 33—1 nov 35, allt vid UU, prästv 12 juni 36, förestod ...

Lund, David, Biskop, Orientalist (1657 – 1729)

Lund, David, f 13 mars 1657 på Åminne, Halikko, Finland (Humble, likpred), d 12 okt 1729 i Växjö. Föräldrar: regementsskrivaren Johan L o Margareta Gyllenbögel. Skolgång i Tavastehus, inskr vid Åbo akad 72, vid UU 30 maj 78, v akad:sekr vid Åbo akad 16 april 80, mag där 7 dec 82, studier i Tyskland o Holland 82—85, inskr vid univ i Wittenberg 11 sept 82, i Jena 24 juli 83, adjunkt o eo prof ...

Lundius, Daniel, Biskop, Teolog, Orientalist (1666 – 1747)

Lundius, Daniel, f 1 aug 1666 i Fogdö, Söd (Rhyzelius), d 25 dec 1747 (Rhyzelius) i Strängnäs. Föräldrar: kh Daniel L o Elisabeth Busmontana. Inskr vid UU 25 febr 85, mag där 10 dec 91, studieresa till Tyskland o Holland 92–94, prästv 11 juni 96, reg:pastor vid Södermanlands reg 1 aug 96, teol adjunkt vid UU o kh i Hagby o Ramsta, Upps, 6 april (tilltr 14 april) 98, preses vid prästmötet i U...

Martin, Fredrik R, Kulturhistoriker, Konstsamlare, Orientalist (1868 – 1933)

4 Martin, Fredrik Robert, kusin till M 3, f 8 maj 1868 i Sthlm, Jak o Joh, d 19 april 1933 i Kairo. Föräldrar: magistratssekreteraren Nore Wilhelm M o Emilia Helena Carolina Braun. Mogenhetsex vid Beskowska skolan, Sthlm, vt 87, inskr vid UU ht 87, amanuens vid statens hist museum 14 okt 9002, ...

Moberg, C Axel, Orientalist, Universitetsrektor (1872 – 1955)

1 Moberg, Carl Axel, f 15 juni 1872 i Norrköping, Olai, d 11 aug 1955 i Lund, Domk. Föräldrar: lasarettsläkaren MD Carl Wilhelm August M o Sara Ringborg. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 28 maj 90, inskr vid LU 1 sept 90, FL 28 febr 01, eo amanuens vid bibl 11 febr 02–19 jan 06, disp 28 maj 02, doc i semitiska språk 25 juni 02, allt vid LU, ord medarb i Orientalische Bibliographie ...

Munck, Petrus, Biskop, Teolog, Orientalist (1732 – 1803)

1 Munck, Petrus, f 3 juli 1732 i (Trolle-) Ljungby, Krist, d 18 (19 enl db för Lund) juli 1803 i Ramlösa vid Helsingborg (Sundius). Föräldrar: kh Zacharias M o Catharina Sophia Winding. Inskr vid LU 19 okt 45, ex theologicum 5 dec 47, ex stili 48, respondent på en avh under S Munthe 21 okt 49, disp pro gradu 20 mars 51, mag 4 juli 51, doc i österländska språk 6 mars 53, allt vid LU,...

Nicolaus Olai Bothniensis, Teolog, Ärkebiskop, Orientalist (– 1600)

Nicolaus Olai Bothniensis, d 18 maj 1600 i Sthlm (Bureus, Peringskiöld). Son till komministern Olaus i Piteå. Inskr vid univ i Rostock juli 1578, mag där 20 sept 82, disp april 84, prof i Gamla testamentet o hebreiska vid Johan III:s högsk på Gråmunkeholmen i Sthlm 86–92, ordf vid Uppsala möte 2 mars 93, tf ärkebiskop 20 mars 93, prof i Gamla testamentet o hebreiska samt domprost i Uppsala 1...

Nordling, J Teodor, Orientalist, Akademisk lärare (1826 – 1890)

1 Nordling, Johan Teodor, f 19 jan 1826 i Sthlm, Kungsh, d 24 juni 1890 i Uppsala. Föräldrar: prosten Johan N o Fredrika Zenius. Elev vid Uppsala katedralskola vt 38–vt 45, studentex vid UU 12 juni 45, inskr 13 juni 45, FK där 13 juni 49, duplikant vid Uppsala katedralskola under ett år från 29 aug 49, disp pro gradu vid UU 19 april 51, mag 16 juni 51, doc i arabiska språket 22 nov 51, exami...

Norrelius, Andreas, Bibliotekarie, Orientalist (1679 – 1749)

Norrelius, Andreas, dp 4 sept 1679 i Sthlm, Maria, d 23 dec 1749 (bouppt), jordfäst 4 jan 1750 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Olaus Petri Kråke o Margareta Leufner. Inskr vid UU 7 okt 94, disp pro gradu 27 april 10, fil mag 7 juni 10, doc vid fil fak 23 febr 13, fil adjunkt 22 juli 20, akademisekr 13 juli 23, v bibliotekarie 2 aug 29, bibliotekarie 26 aug 35, allt vid UU.

G 1)...

Nyberg, Henrik (H S) S, Orientalist, Religionshistoriker (1889 – 1974)

Nyberg, Henrik Samuel, f 28 dec 1889 i Söderbärke, Kopp, d 9 febr 1974 i Uppsala, Domk. Föräldrar: komministern Anders Fredrik N o Ida Mathilda Jansson. Mogenhetsex vid h a l i Västerås 31 maj 07, inskr vid UU 13 febr 08, FK där 28 maj 12, timlär vid Fjellstedtska skolan i Uppsala ht 16–vt 24 o ht 25–ht 27, FL vid UU 29 maj 17, disp 27 sept 19, doc i semitiska språk 20 okt 19, FD 31 maj 20, ...

Otter, Jonas (Jean), Orientalist (1707 – 1748)

Otter, Jonas (Jean), f 23 (dp 27) okt 1707 i Kristianstad, d 26 sept 1748 i Paris. Föräldrar: handlanden Jöns O o Catharina Broome. Inskr vid LU 22 jan 24, vid teol seminariet i Rouen, Frankrike, 28, anställd vid franska postverket 31, av franska staten sänd för språkstudier till Konstantinopel jan 34 (ankom dit 10 mars), sänd för att upprätta handelsförbindelser till Persien nov 36 o till B...

Sjöbring, Pehr, Orientalist (1776 – 1842)

1 Sjöbring, Pehr, f 25 okt 1776 i Drev, Kron, d 12 jan 1842 i Uppsala, Domk. Föräldrar: bonden o rusthållaren Jon Persson o Karin Persdtr. Elev vid Växjö skola 27 sept 91, inskr vid UU 4 okt 99, FK 9 mars 03, disp pro gradu 22 april 03, mag 16 juni 03, e o amanuens vid univ:bibl 12 okt 06, doc i hebreiska o arameiska språken 29 nov 07, allt vid UU, studerade i Khvn, Hamburg, Rostock o Götdng...

34 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se