Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
74 träffar, sida:  1 2 
Afzelius, Jon Arvid, Pedagog (1856 – 1918)

9. Jon Arvid Afzelius, f. 26 juni 1856 i Västerås. Föräldrar: sedermera rektorn i Arboga Lars Hesekiel Afzelius och Maria Sofia Aurora Winblad. Genomgick Arboga och Örebro h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen i Örebro 22 maj 1875; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 31 jan. 1880; idkade studier för fil. lie-examen i Göttingen 1880–81 samt i Aberdeen ht. 1881; har sedermera företa...

Anjou, Christopher Ludvig, Pedagog (1821 – 1896)

3. Christopher Ludvig Anjou, son till A. 1, f. 2 aug. 1821 i Husby-Lyhundra och Skederids pastorat, d 8 dec. 1896. Genomgick Norrköpings skola och Linköpings gymnasium; avlade studentexamen i Uppsala 25 okt. 1839; disp. 25 apr. 1840 (De notione concionum sacrarum, earumque methodis prsecipuis, p. II, pres. L. A. Anjou); fil. kand. 20 maj 1846; disp. 13 juni 1848 (Strödda bidrag till...

Arlberg, G E Fritz, Operasångare, Sångpedagog, Operaregissör (1830 – 1896)

Arlberg, Georg Efraim Fritz, f. 21 mars 1830 i Leksand, d 21 febr. 1896 i Kristiania. Föräldrar: dv. adjunkten Georg Arlberg och Margareta Lovisa Sahlmark. Avlade studentexamen i Uppsala 8 juni 1848 men inskrevs först 23 okt. 1849 som student vid universitetet; avlade kameralexamen 10 dec. 1852 och undergick examen inför kammarkollegium 24 dec. s. å. E. o. kammarskrivare därstädes 31 dec. s....

Björkman, J G Alf, Pedagog, Ingenjörsofficer (1819 – 1900)

1. Jacob Alf Gustaf Björkman, f. 11 okt. 1819 i Stockholm, d. 12 juni 1900 därstädes. Föräldrar: auktionskommissarien Gustav Adolf Björkman och Maria Gustava Gyllencreutz. Kadett vid Karlberg 13 aug. 1835–21 juli 1841; underlöjtnant vid ingenjörskåren, sedermera fortifikationen 6 aug. 1841; elev vid artilleri- och ingenjörhögskolan å Marieberg 8 apr. 1846–29 apr. 1853; löjtnant 25 maj 1853; ...

Björksten, J Theodor R, Sångpedagog, Sångare (1858 – 0)

Björksten, Josef Theodor Rickard, f. 23 maj 1858 i Stockholm. Föräldrar: slottsfogden kaptenen Klas Gustav Rickard Björksten och Paulina Konkordia Elisabet Trotzig. Elev vid Stockholms gymnasium ht. 1877–vt. 1878; åtnjöt undervisning av hovsångaren I. A. Berg; debuterade i Stockholm 24 jan. 1880; fortsatte därefter sin utbildning i Paris; verkade, huvudsakligen i utlandet, som...

Björling, Emanuel Gabriel, Pedagog, Matematiker (1808 – 1872)

2. Emanuel Gabriel Björling, f. 2 dec. 1808 i Västerås, d 3 nov. 1872 därstädes. Föräldrar: rådmannen och handlanden Karl Adolf Björling och Anna Margareta Lagerwall. Student i Uppsala 17 okt. 1826; disp. 15 nov. 1828 (De idea ecclesiæ ejusque in religione momento, p. posterior; pres. K. E. Fahlcrantz); fil. kand. 21 dec. 1829; disp. 22 maj 1830 (De motu corporum rigidorum, p. X; pres. J. Sv...

Bolander, Anders Oscar, Pianist, Pianopedagog (1840 – 1914)

Bolander, Anders Oscar, f. 30 dec. 1840 i Stockholm, d 28 nov. 1914 därstädes. Föräldrar: andre konstapeln Anders Bolander och Maria Margareta Sundström. Studerade pianospelning för J. van Boom och komposition för H. Berens och L. Norman vid musikkonservatoriet i Stockholm 1856−65; avlade organist- och skolkantorsexamen därstädes 31 maj 1865; studerade pianospelning för Louis Plaidy i Leipzi...

Boom, van, Johan (Jan), Pianist, Tonsättare, Pianopedagog (1807 – 1872)

Boom, Johan (Jan) van, f. 15 sept. 1807 i Utrecht (dopboken), d 19 mars 1872 i Stockholm. Föräldrar: flöjtisten, musikläraren Jan van Boom och Maria van der Linden. Idkade musikstudier (piano) för J.N. Hummel och Ignaz Moscheles; företog konsertresor, bl. a. till Stockholm; bosatte sig därstädes 1825; privatlärare; avslöt sin offentliga virtuosbana 1847; lärare i pianospelning vid Musikalisk...

Borg, Pär Aron, Blind- och dövstumpedagog (1776 – 1839)

1. Pär Aron Borg, f. 4 juli 1776 i Avesta, d 22 apr. 1839 i Stockholm. Föräldrar: rektor scholae, sedermera lektorn och titulärprofessorn Erik Gustav Borg och Johanna Didron. Student i Uppsala 16 febr. 1796; studerade först teologi och filosofi samt därpå medicin; avlade kansliexamen 13 dec. 1798. E. o. kanslist i kanslikollegiet 25 jan. 1799 och vid inrikes civilexpeditionen 11 febr. 1802; ...

Broocman, Carl Ulric, Pedagog (1783 – 1812)

5. Carl Ulric Broocman, f. 1 mars 1783 i Gävle, d. 11 mars 1812 i Stockholm. Föräldrar: assessorn Fredrik Ulrik Broocman och Margareta Katarina Bahde. Elev vid tyska nationallyceum i Stockholm 1795; student i Uppsala 4 okt. 1799 med K. understöd ; disp. 12 dec. 1801 och 8 juni 1803 (Historiola litteraria poetarum svecanorum, p. 5–6; pres. E. M. Fant); fil. kand. 2 mars 1803; fil. magister (p...

Collnér, Carl Samuel, Pedagog (1779 – 1830)

Collnér, Carl Samuel, f. 29 maj 1779 i Sigtuna, d 26 jan. 1830 på Danviken. Föräldrar: borgmästaren i Sigtuna Erik Collnéer och Johanna Charlotta Briandt. Elev vid Uppsala katedralskola 18 febr. 1790; student i Uppsala 17 okt. 1792; disp. 5 juni 1802 (Historia doctrinæ de S. Ccena, p. 3; pres. M. Hesselgren); student i Lund 2 dec. 1803; disp. 25 maj 1805 (Dissertatio academica de monumentis ...

Dannström, J. Isidor, Operasångare, Sångpedagog, Tonsättare (1812 – 1897)

Dannström, Johan Isidor, f. 14 dec. 1812 i Stockholm, d. 17 okt. 1897 därstädes. Föräldrar: vaktmästaren, sedermera värderingsmannen vid general-assistance-kontoret Anders Dannström och Charlotta Lovisa Rönqvist. Elev vid Jakobs h. apologistskola 1821—25 och vid Musikaliska akademien 1826—29; ägnade sig åt handelsyrket från 1829 och var kontorsbetjänt hos skeppsklareraren A. J. Tärnströ...

de Wahl, Oscar, Tonsättare, Orkesterledare, Pianopedagog (1832 – 1873)

Oscar de Wahl, f. 7 aug. 1832 i Skoklosters sn (Upps.), d. 29 april 1873 i Stockholm. Föräldrar: skolmästaren Johan Dewal och Anna Christina Adamsson. D. erhöll sin grundläggande musikutbildning av fadern och fullbordade sina studier vid K. Musikaliska akademiens konservatorium, där han 1854 avlade musikdirektörsexamen. S. å. etablerade han sig som pianopedagog i Stockholm och förvärvade som...

Drake, G Axel L, Språklärare, Pedagogisk skriftställare (1834 – 1893)

8. Gustaf Axel Ludvig Drake, sonsons¦ sonson till D. 6, i. 16 febr. 1834 på Vannala, V. Vingåkers sn (Söd.), d. 3 sept. 1893 i Nyköping. Föräldrar: underlöjtnanten Carl Gustaf Drake och Carolina Lagerstedt. Student vid Uppsala univ. 26 jan. 1854; fil. kand. 1857; fil. doktor 31 maj 1857; e. o. lärare vid Örebro elementarlärov. 1857—61; kollega vid l. elementarlärov. i Askersund 1 n...

Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille, Kapellmästare, Sångpedagog, Tonsättare (1770 sannolikt omkring – 1822)

Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille, f. sannolikt omkr. 1770, d. 3 april 1822 i Stockholm (Franska reformerta förs.). D. vistades hos fosterföräldrar i Corselles i Neuchåtel, flyttades vid fyra års ålder till en »farbroder» i Geneve, där han uppfostrades till sitt trettonde år; erhöll därefter utbildning i violin- och pianospel av Chabran och Dussek i Paris under tre år; anställd 178...

Dufvenberg, Carl Oscar, Språklärare, Pedagogisk skriftställare (1844 – 1907)

Dufvenberg, Carl Oscar, f. 2 okt. 1844 i Nyköping, d. 27 mars 1907 i Stockholm. Föräldrar: garverifabrikören Hans Dufvenberg och Johanna Maria Oxelgren. Elev vid Nyköpings l. elementarläroverk 1852—58 och vid Stockholms gymnasium 1858— 1862; student vid Uppsala univ. 15 maj 1862; fil. kand. där 14 dec. 1871; disp. i Uppsala 28 mars 1894; fil. doktor där 31 maj 1894; provar vid Nyköpings h. e...

Edling, Bernhardina, Operasångare, Konsertsångare, Sångpedagog (1854 – 1935)

Bernhardina (Dina) Edling, f. 25 april 1854 i Lund, d. 9 jan. 1935 i Djursholm. Föräldrar: fanjunkaren Christian Niehoff och Johanna Fogelberg. Elev i sång till Julius Günther vid Musikkonservatorium i Stockholm 1872–76; debuterade för första gången på K. teatern 1876, andra och tredje gången 1877; engagerad där 1 juli 1877–30 juni 1892; gästspelade där 1892–93; ägnade sig därefter åt konser...

Eggeling, Johan Andreas Christian Friedrich, Sångpedagog, Musiklärare (1822 – 1895)

Eggeling, Johan Andreas Christian Friedrich (Fredrik), f. 20 jan. 1822 i kyrkbyn Ochsendorf, Hannover, Tyskland, d. 22 mars 1895 i Lund. Fanjunkare vid Södra Skånska infanterireg. 29 sept. 1851; regementstrumslagare med fanjunkares grad 1 febr. 1859; öppnade musikhandel i Lund 1880; avsked från militärtjänsten 19 okt. 1881; musiklärare vid Råby räddningsinstitut 1857–95; sånglärare vid Hvila...

Eklund, Eric, Pedagog, Läroboksförfattare (1713 omkring – 1766)

Eklund, Eric, f. omkr. 1713 troligen i Eskilstuna, d. 7 okt. 1766 i Strängnäs. Fadern var antagligen borgare i Eskilstuna. Genomgick trivialskolan i Strängnäs; studier vid Strängnäs gymnasium 1729—36; student vid Uppsala univ. 26 jan. 1736, antecknad som närvarande senast ht. 1752; lektor i logik och fysik vid Strängnäs gymnasium jan. (före 19) 1762; rektor där 1765—66.

G. 6 jan. 1763...

Fant, Carl Fredrik Mikael, Pedagog (1852 – 1921)

4. Carl Fredrik Michael Fant, f. 6 mars 1852 i Fasterna sn (Sth.), d. 6 jan. 1921 i Södertälje. Föräldrar: kyrkoherden Fredric Fant och Johanna (Jeanette) Cederberg. Elev vid Uppsala katedralskola; mogenhetsex. i Uppsala juni 1870; student vid Uppsala univ. 5 sept. s. å.; skollärare vid straffängelset å Långholmen 1874; skolföreståndare 1875 och bevakningsbefälhavare vid kronohäkte...

Fineman, Carl O, Pedagog (1792 – 1863)

1 Fineman, Carl Olof, f enl uppgift (i husförhörsl) 15 maj 1792 i Älgå sn (Värml), d. 29 juli 1863 i Sthlm (Nik). Föräldrar: andre lantmätaren Johan Adam Fineman o Anna Catharina Ekelund. Elev vid Skara lärov 1809, inskr vid Uppsala univ 12 mars 1813, disp pro gradu där 11 april 1818, fil mag där 16 juni s å, prästv i Karlstad 6 aug s å, huspredikant hos frih O E Lagerheim, v kolle...

Fleming, Erik H, Konstpedagog, Silversmed (1894 – 1954)

16 Fleming, Erik Herman, f 26 april 1894 i Sthlm (Hedv El), d 14 nov 1954 där (Osc). Föräldrar: direktören, frih Oscar Herman August F o Sigrid Wilhelmina Amalia Söderhielm. Studentex i Sthlm 1914, elev vid C Althins målarskola i Sthlm 1914–15, maskintekniska studier vid tekn högskolan i Charlottenburg, Tyskland, 1915–17, arkitektstudier vid högskolan i München 1917–18, st...

Fremling, Matthæus, Filosof, Pedagog (1744 – 1820)

Fremling, Matthaeus, f 17 okt 1744 i Malmö (S.t Petri), d 20 juli 1820 i Lund. Föräldrar: tobaksfabrikören o handlanden Hindrich Laurentius F o Ingeborg Falck. Elev vid Malmö skola 1756, inskr vid Lunds univ 26 aug 1762, vid Greifswalds univ 24 juni 1770, disp pro exercitio där 23 o pro gradu 24 juli s å, docent i fysik vid Lunds univ 16 febr 1771, informator hos riksrådet greve [a:6675:F Ri...

Freund, Wilhelm A, Pianist, Dirigent, Sångpedagog (1892 – 1964)

Freund, Wilhelm Alexander, f 24 juli 1892 i Koblenz, d 7 juli 1964 i Taormina, Sicilien (enl dödbok för Ty, Sthlm). Föräldrar: statssekr Friedrich Theodor Werner Walther F o Louise Agnes Liddy Helene Bopp. Utbildad vid Klindworth-Scharwenka-Konservatorium i Berlin, dirigent, från 1912 anställd vid operascener i Dessau, Dresden, Rostock, Berlin o Hamburg, förbjöds att dirigera 1933, verksam ä...

Gothenius, Johan, Präst, Pedagog, Publicist (1721 – 1809)

Gothenius, Johan, f 29 jan 1721 i Uddevalla, d 23 jan 1809 i Skee (Göt). Föräldrar: kh i Onsala Lars G o Maria Hjelmberg. Inskr vid LU 39, vid UU 10 mars 46, därefter åter till Lund, vid Göttingens univ 54–56, mag i Lund 23 juni 57, rektor i Marstrand 57, v lektor vid Gbg:s gymn 60, prästv 62, rektor vid trivialskolan i Gbg 64, lektor i logik o metafysik i Gbg 68, teol dr 14 okt 72, led av b...

Grünberg-Sjöstedt, Rosa, Operasångare, Sångpedagog (1878 – 1960)

Grünberg-Sjöstedt, Rosa, f 4 jan 1878 i Sthlm (Mosaiska), d 11 april 1960 där (Joh). Föräldrar: köpmannen David Löb G o Dorotea Samuelson. Sångerska, sångpedagog.

G 16 jan 18 i Sthlm (Joh) m prof Bror Yngve Sjöstedt, f 3 aug 66 i Hjo, d 28 jan 48 i Sthlm (Joh), son till grosshandl Anders Gustaf S o Emma Gustava Forssell.

Günther, Julius C, Operasångare, Konsertsångare, Sångpedagog (1818 – 1904)

Günther, Julius Cæsar, f 1 mars 1818 i Gbg (Kristine), d 22 mars 1904 i Sthlm (Hovf). Föräldrar: organisten Georg Valentin G o Fredrika Bleidorn. Debuterade på K teatern 8 nov 38, sångare där 39—56, studerade för M Garcia i Paris 46—47, sångmäst vid K teatern 50—62, lärare i solosång vid Musik-konservatoriet 3 aug 58—01, prof:s titel 23 dec 64, dirigent för Nya harmoniska sällsk 60—78, lärar...

Hæffner, Johann Christian Friedrich, Organist, Sångpedagog, Hovkapellmästare (1759 – 1833)

Haeffner, Johann Christian Friedrich, f 2 mars 1759 i Oberschönau, Thüringen, Tyskland, d 28 maj 1833 i Uppsala. Föräldrar: skolläraren Johann Heinrich H o Anna Reckenagel. Faderns vikarie 74—75 o 80, organist i Schweinsberg 30 dec 80, vid Tyska kyrkan i Sthlm juni 81—sept 93, arvodesanställd sånglär vid K teatern hösten 81—83, kapellmästare vid Stenborgs teater 82—omkr 85, informationsmäst ...

Holmberg, G H Teodor, Föreläsare, Pedagogisk skriftställare, Folkhögskoleman (1853 – 1935)

1 Holmberg, Gustaf Henrik Teodor, f 12 jan 1853 i Gärdslöv, Malm, d 8 mars 1935 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kontraktsprosten kh Lars Paulus H o Fredrika Vilhelmina Gullander. Inskr vid LU vt 71, FK vt 76, föreståndare o första lär vid Tärna folkhögsk, Vm, 76—12, ordf i Gustaf-Adolfsförb för Sveriges unga krigsmän 04—19, jämte H 2 initiativtagare till Sv riksförb mot osedlighet i litt, press...

Jacobsson, Malte F, Filosof, Pedagog (1885 – 1966)

Jacobsson, Malte Ferdinand, f 3 april 1885 i Kristianstad, d 22 dec 1966 i Gbg, Vasa. Föräldrar: hovrättsvaktmästaren Nils J o Anna Persson. Mogenhetsex vid h a l i Kristianstad 13 juni 03, inskr vid LU 12 sept 03, FK 31 jan 06, FL 14 sept 08, disp 28 maj 10, FD vid LU 31 maj 10, docent i teoretisk filosofi där 17 okt 10, tf lär i praktisk filosofi o pedagogik vid GH ht 12—vt 14, lär i psyko...

Jaederholm, Gustav A, Pedagog, Psykolog (1882 – 1936)

Jaederholm, Gustav Aksel, f 27 juli 1882 i Sthlm, Kat, d 17 dec 1936 i Gbg, Vasa. Föräldrar: sjökaptenen o bokförläggaren Claes Ivar J o Alma Hedvig Vivica Lundgren. Elev vid skolor i Sthlm o i Brooklyn, N Y, mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 00, inskr vid UU 27 sept 00, studerade vid Karol inst 03—04, i Strassburg okt 04— maj 06, assistent vid fysiologiska instit där 05—06, studerade i Mün...

Jerneman, Tor G, Pedagog (1894 – 1965)

Jerneman, Tor Gunnar, f 3 jan 1894 i Sthlm, Ad Fredr, d 5 mars 1965 i Danderyd, Sth. Föräldrar: konstnären Johan Albin J (tidigare Johansson) o Rachel Paulina Hermansson. Studentex vid h a reallärov på Norrmalm, Sthlm, vt 13, inskr vid StH ht 13, FK där 26 sept 14, eo tjänsteman i pensionsstyr 1 okt 14, amanuens 17, aktuarie 23 maj 18, inskr vid UU ht 29, FL där 28 maj 31, disp 12 dec 31, FD...

Järnefelt, Olivia (Liva), Operasångare, Konsertsångare, Sångpedagog (1878 – 1971)

2 Järnefelt, Olivia (Liva), f 18 mars 1876 i Vänersborg, d 24 juni 1971 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: kansliskrivaren Johan Edström o Maria Nordqvist. Sångstudier för Julius Günther vid Musikkonservatoriet i Sthlm 94—97, studier i plastik för Signe Hebbe, debuterade vid K teatern säsongen 97—98, engagerad där 98...

Katz, David, Psykolog, Pedagog (1884 – 1953)

Katz, David, f 1 okt 1884 i Kassel, Hessen-Nassau, Tyskland, d 2 febr 1953 i Sthlm, Osc. Föräldrar: grosshandl Isaak K o Mathilde Wertheim. Studentex i Kassel 02, dr phil vid univ i Göttingen 06, assistent hos sin lärare prof G E Müller där 07—18, privat-doc där 11, ledde den psykolog avd vid Forschungsstelle für Ersatzglieder an der Technischen Hochschule i Hannover 18— 19,...

Key, Ellen K S, Författare, Pedagog, Kritiker (1849 – 1926)

3 Key, Ellen Karolina Sofia, dtr till K 1, f 11 dec 1849 på Sundsholm, Gladhammar, Kalm, d 25 april 1926 på Strand, V Tollstad, Ög. Genomgick Lärokurs för fruntimmer i Sthlm 68—72, studier vid danska folkhögskolor 74, lärarinna vid Anna Whitlocks privata flickskola 80—99 (93 ombildad till Sthlms nya samskola), föreläsare vid Sthlms arbetareinstitut 83—03, ordf i Sä...

Kjellström, Ingrid, Pianist, Cembalist, Pianopedagog (1904 – 1946)

2 Kjellström, Ingrid, dtr till K 1, f 7 sept 1904 i Solna (enl fdb för Hedv El, Sthlm), d 24 sept 1946 i Sthlm, Ad Fredr. Pianist, cembalist o pianopedagog.

G 1) 6 april 29 (—34) i Sthlm, Engelbr, m advokaten Boo Thure Holger Stenbäck, f 5 juni 01 i Karlshamn, f 10 okt 69 i Ullervad, Skar, son till red Ture S o Anna Hallengren samt senare (35) omg m Anna-Gre...

Köhler, Inez C, Operasångare, Sångpedagog (1900 – 1976)

Köhler, Inez Carolina, f 21 nov 1900 i Sthlm, Ad Fredr, d 9 sept 1976 där, Kungsh. Föräldrar: skräddarmästaren Johan K o Jenny Sophia Gran. Elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm ht 18, musiklärarex där 31 okt 21, engagerad vid Stora teatern i Gbg 25—28, Odeonteatern i Sthlm 30—31, Vasateatern 32, K teatern hösten 34—51. Operasångerska (sopran), sångpedagog.

G 3 jan 31 ...

L´Archevêque, Pierre Hubert, Skulptör, Konstpedagog (1721 – 1778)

L'Archevêque, Pierre Hubert, f 1 maj 1721 i Nîmes, d 25 sept 1778 i Montpellier. Konstnärlig utbildn vid franska konstakademin o hos skulptören E Bouchardon, Paris, stipendiat i Rom 46—49, hovstatybildh...

Laurin, Carl G J, Skriftställare, Konstpedagog, Teaterkritiker (1868 – 1940)

1 Laurin, Carl Gustaf Johannes, f 19 sept 1868 i Sthlm, Nik, d 31 mars 1940 där, Maria. Föräldrar: bokförläggaren Gustaf (Gösta) Leonard L o Agnes Maria Rothlieb. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 16 maj 88, inskr vid UU ht 88, FK där 12 dec 90, resor i Europa 90— 92, illustrationsred i ab P A Norstedt & Söner, Sthlm, 93—34, lär i konsthist vid Anna ...

Lefrén, Johan Peter, Arméofficer, Pedagog, Politiker (1784 – 1862)

Lefrén, Johan Peter, f 17 febr 1784 i Åbo, f 9 jan 1862 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: teol prof Lars Olofsson L o Johanna Sofia Leijonancker. Kadett vid Karlberg 24 sept 99, officersex 24 sept 02, fänrik vid livreg:brigadens värvade lätta infanterireg 6 okt 02, löjtn där 2 dec 05, löjtn vid fältmätn:kåren 5 maj 06, stabsadjutant vid konungens generaladj:exp för armén 8 mars...

Lejdström, J Oscar, Organist, Sångpedagog, Sångare (1858 – 1926)

1 Lejdström, Johan Oscar, f 19 dec 1858 i Sthlm, Kungsh, d 10 dec 1926 där, Hedv El. Föräldrar: vaktmästaren Carl Johan L o Sophie Kihlberg. Elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm i sept 75, organistex där 14 febr 78, musikdir:ex där 31 maj 81, organist i Kungsholms kyrka i Sthlm 83—98, sångstudier i Paris 85—86, debuterade vid K teatern hösten 88, lär i solosång vid Musikkonservatoriet 29 sep...

Lennartsson, Torsten V, Operasångare, Sångpedagog (1881 – 1933)

Lennartsson, Torsten Vilhelm, f 7 nov 1881 i Malmö, Caroli, d 31 okt 1933 i Sthlm, Osc. Föräldrar: länsveterinären Lars Jacob L o Josefina Wilhelmina Kull. Mogenhetsex vid Norra latin i Sthlm 17 maj 01, apoteksbitr vid apoteket Storken, Sthlm, 01—03, studier vid Musikkonservatoriets operaskola ht 03—ht 06, debut vid Kungl teatern 9 okt 08, engagerad där 08—24, lärare i sång vid Musikkonserva...

Lindroth, E G Ludvig Vilhelm, Översättare, Språklärare, Pedagog (1845 – 1931)

Lindroth, Erik Gustaf Ludvig Vilhelm, f 5 aug 1845 i Ryssby, Kron, d 23 dec 1931 i S:t Per, Ög. Föräldrar: kh Anders Bernhard L o Hedvig Margareta Waller. Studentex i Uppsala 12 maj 63, inskr vid UU vt 63, FK 28 maj 68, vik lektor vid Sthlms gymnasium nov 68—vt 71 o extralär där 71 — 73, disp pro gradu 25 maj 69, FD 31 maj 69, huvudlär i latin o grekiska vid Beskowska skolan i Sthlm 71 — 10,...

Mankell, Carl Abraham, Sångpedagog, Tonsättare, Musikskriftställare (1802 – 1868)

1 Mankell, Carl Abraham, f 16 april 1802 i Christiansfeld, Sönderjylland, Danmark, d 27 okt 1868 i Sthlm, Klara. Föräldrar: organisten o musikdirektören Johann Hermann M o Johanna Maria Keyser. Inflyttade till Sverige 23, innehade lackerarverkstad i Sthlm 23, burskap som manufakturist 10 febr 24, innehade rörelse med pianouthyrn o pianostämn, organist i Tyska förs o kantor i dess skola 25, s...

Miller Thengberg, Jane, Pedagog (1822 – 1902)

Miller Thengberg, Jane, f 2 maj 1822 i Greenock, Skottland, d 22 mars 1902 i Uppsala, Domk. Föräldrar: skeppstimmermannen i brittiska örlogsflottan John Miller o Christina Jansson. Skolstudier i Skottland, bosatt i Sverige från 34, pedagogiska studier i Sverige o utomlands, guvernant hos bruksägaren Thomas Aspelin (bd 2, s 391) i Sthlm okt 45–juni 52, grundade o drev Klosterskolan ...

Morén, Thorbjörn, Präst, Pedagog, Riksdagsman (1781 – 1843)

Morén, Thorbjörn, f 8 nov 1781 i Ekshärad, Värml, d 7 juli 1843 i Karlskoga. Föräldrar: kh Jöns M o Elsa Märta Dejenström. Inskr vid UU 16 okt 98, disp pro exercitio 6 juni 01, pro gradu 14 maj 06, mag 14 juni 06, prästv 12 dec 06, huspredikant hos A L Lewenhaupt på Kasby, Sth, 07–08, pastorsadjunkt i Katarina förs, Sthlm, 1 jan–14 nov 09, bataljonspredikant vid Livregementsbrigadens grenadj...

Moselius, Carl David, Konsthistoriker, Konstpedagog (1890 – 1968)

Moselius, Carl David, f 14 juli 1890 i Karlstad, d 2 jan 1968 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: avd:hefen Carl Alfred M o Ebba Gerhardina Klingspor. Mogenhetsex vid h a l på Södermalm i Sthlm maj 08, inskr vid StH sept 08, FK där 20 april 12, föreläste i konsthist vid Folkbildmförb 12–14, vid Sveriges allm konstfören 14–16, vid Samf S:t Erik 17 o 22, vid Sv slöjdfören 23, vid Konsthantverkarnas g...

Munthe, Gustaf L, Skriftställare, Konsthistoriker, Konstpedagog (1896 – 1962)

9 Munthe, Gustaf Lorentz, sonsons sonson till M 1, f 3 juli 1896 i Sthlm, Hedv El, d 25 nov 1962 i Sthlm, Osc. Föräldrar: presidenten Gustaf Fredrik M o Selma Maria Augusta Munthe. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 15, inskr vid StH ht 15, FK där 30 maj 17, FL 15 dec 20, amanuens vid NM 21 — 24, lärare i konsthist vid Fören Handarbetets vänn...

Murberg, Johan, Kulturhistoriker, Pedagog (1734 – 1805)

Murberg, Johan, f 4 dec, dp 7 dec 1734 i Gävle, d 27 mars 1805 i Sthlm, Nik. Föräldrar: kofferdifararen Jöns M o Magdalena Larsdtr. Elev vid trivialskolan 47, vid gymnasiet i Gävle 50, inskr vid UU 22 febr 54, teol ex dec 58, ekon ex okt 59, fil kand 27 okt 59, disp pro gradu 7 mars 61, mag 16 juni 61, doc i hebreiska 10 maj 63, även i grekisk litt 17 april 69, eo adjunkt i samma ämnen 24 ok...

Mörner, Marianne, Operasångare, Sångpedagog (1895 – 1977)

18 Mörner, Marianne, dtr till M 17, f 14 maj 1895 i Örebro, d 9 juni 1977 i Sthlm, Engelbr. Elev vid flickskolan i Eksjö o vid Pihlska skolan i Norrköping, vid Tekn skolan i Sthlm 15–16, vid Högre konstindustriella skolan där 1718, studier i sång för

74 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se