Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
19 träffar, sida:  1 
Achrenius, Abraham, Präst, Pietist (1706 – 1796)

Achrenius, Abraham, f. 1 febr. 1706 i Somero socken i Tavastland, d 28 sept. 1769 i Nousis. Föräldrar: kaplanen Simon Achrenius och Elisabeta Laurina. Student i Åbo 18 jan. 1725; blev sommaren 1728 informator hos översten greve Gustav Creutz i östra Nyland; lämnade denna befattning sommaren 1730; avlade teologisk examen i Åbo; prästvigd 21 sept. 1730...

Almquist, Anders, Riksdagsledamot, Pietist, Handelsman (1704 – 1770)

Almquist, Anders, f. 1704, troligen i Linköping, d 1770. Hans hustru hette Agneta. Han var handelsman i Linköping, var 1740–41 riksdagsman och flyttade 1766 till Skevik, där han dog.

Anander, Daniel Haquini, Präst, Pietist (– 1697)

Anander, Daniel Haquini, f. i Örs församling i Kronobergs län, d 10 juli 1697 å Danvikens hospital i Stockholm. Föräldrar: kaplanen i Ör, sedan i Jönköping Haqvin Anander och Margareta Schatelovia. Student i Lund 13 sept. 1669; studerade i Wittenberg; återvände därifrån till Sverige 1671; inskriven som student vid Uppsala un...

Bergen, von, Carl, Präst, Pietist (1702 – 1760)
1. Carl von Bergen, f. 9 jan. 1702 i Stockholm, d 4 aug. 1760. Föräldrar: amiralitetsöverkommissarien Johan von Bergen och Elisabet Gripenmarck. Uppfostrades i Karlskrona, dit föräldrarna flyttade i hans späda barndom; student i Lund 27 jan. 1719; disp. 11 maj 1723 (Diss. studii critico-philologici ad interpretationen! Novi imprimis foederis accommodati primas lineas adumbrans: prolegomena; pr...
Bergeström, Hans, Skriftställare, Präst, Pietist (1735 – 1784)

Bergeström, Hans, f. 23 juli 1735 på Ettarps gård, Ens-lövs församling, d 19 juli 1784 i Hälsingborg. Föräldrar: inspektören, sedermera tillsyningsmannen över pärlfiskerierna och dykeri-kommissarien Magnus Bergström och Engela Weinberg. Erhöll privat undervisning; inskriven å Karlshamns läroverk 1749; student i Lund 4 sept. 1754; fil. kand. 1755; disp. 26 nov. s. å. (De usu figurarum syllogi...

Björkqvist, Anders, Präst, Pietist (1741 – 1809)
Björkqvist, Anders, f. 2 nov. 1741 på, Härjänsilmä heminan i Nousis socken, d 7 sept. 1809 i Vemo. Föräldrar: bonden och nämndemannen Anders Grelsson och hans hustru Maria. Student i Åbo 23 juni 1760; prästvigd i Stockholm 20 nov, 1765. Nådårspredikant i Sagu; tjänstgjorde som adjunkt i Loimijoki under åtta månader år 1766; adjunkt i Sagu och Karuna 1767;. enhälligt kallad till andre kaplan i ...
Breant, Abraham Isaksson, Pietist (– 1756)
Abraham Isaksson Breant, d. 1756 på Skevik, Värmdö. Son till kommissarien Isak Breant. Kammarskrivare i krigskollegiets husesynskontor (enligt uppgift 1728); kammarskrivare i kammarkollegiets tredje provinskontor; revisor i krigskollegiets husesynsrevisionskontor 23 juni 1730; erhöll avsked 6 aug. 1734; följde Jakob och Erik Eriksson i landsflykten s. å.; 'återvände till Sverige 1745 och u...
Cedersparre, Johan Conrad, Fortifikationsofficer, Pietist (1699 – 1765)
Johan Conrad Cedersparre, f. 23 apr. 1699, d 29 juli 1765 på Skevik (Värmdö). Föräldrar: fältväbeln, sedermera översten Peter Joungh, adlad Cedersparre, och Brita Luthman. Inträdde vid unga år i krigstjänst vid Viborgska dragonregementet; fältväbel därstädes, troligen 1717; konduktör vid jämtländska arméns fortifikationsstat 4 juni 1718; deltog i fälttåget mot Norge 1718—19; placerades vid gene...
Collin, Anders, Pietist, Hovbibliotekarie, Mystiker (1754 – 1830)

Collin, Anders, f. 25 (enligt egen uppgift 27) dec. 1754 i Kumla församling, Strängnäs stift, d 23 dec. 1830 i Stockholm. Föräldrar: hemmansägaren Olof Larsson och Elisabet Månsdotter. Kom till Stockholm 1771; sidenvävaregesäll hos fabrikören A. Remahl; var enligt mantalslängden 1790 expeditionsbokhållare vid Haga lustpark, enligt mantalslängden 1800 hovbibliotekarie hos hertig Karl samt enl...

Conradi, Georg Johann, Präst, Pietist, Biskop (1679 – 1747)

Georg Johann Conradi, f. 27 febr. 1679 i Riga, d 7 sept. 1747 i Rendsburg. Föräldrar: borgaren och hantverkaren Daniel Konrad Conradi och Elisabet Münster. Erhöll undervisning i Kovno från 1687 och i Riga från 1690; student i Halle 4 aug. 1697 och i Leipzig vintern 1701; baccalarius artium och fil. magister i Leipzig 26 jan. 1702. Fältpredikant vid generalguvernören över Bremen och Verden gr...

Ericksson (Essevius), Erick, Pietist (1695 – 1761)

2. Eric k Ericksson, urspr. Essevius, bror till E. 1, f. 6 jan. 1695 i Kelviå, d. natten till 22 sept. 1761 i Stockholm. Synes ha inträtt i militärtjänst ungefär samtidigt med E. 1 (1713); kallas sergeant i samtida handlingar; efter avsked lantbrukare på Bengtila (Penttilä) i Kelviå; sekteristledare; av Åbo hovrätt döm...

Ericksson (Essevius), Jacob, Arméofficer, Pietist (1689 – 1737)

1. Ericksson, Jacob, ursprungligen Essevius, f. 6 sept. 1689 i Kelviå sn, Österbotten, d. 18 sept. 1737 i Altona. Föräldrar: kyrkoherden i Kelviå Erik Essevius och Brita Holmia. Student vid Åbo akademi 1707; volontär vid Livdragonreg:tet 20 jan. 1713; förare där 1 juni s. å.; sergeant där 16 juni 1715; fältväbel dä...

Fischer, Johann, Teolog, Pietist, Biskop (1633 – 1705)

Fischer, Johann, f 13 dec 1633 i Lubeck, d 17 maj 1705 i Magdeburg. Inskr vid Rostocks univ maj 1648, vid Altdorfs univ 21 okt 1657, vid Leidens univ 9 aug 1660, mag okänt var, diaconus i Sulzbach 30 nov 1666, stadspredikant där 6 mars 1667, superintendent där s å, superint i Livland för kretsarna Riga o Wenden 12 febr 1673 (introd i ämb 23 juli 1674), kon...

Linderot, Lars, Präst, Religiös skriftställare, Pietist (1761 – 1811)

Linderot, Lars, f 7 aug 1761 i Jörlanda, Göt, d 23 maj 1811 i Lindome, Hall. Föräldrar: regementsskrivaren Johan L o Dorotea Kjerrulf. Elev vid Gbgs gymn, inskr vid LU 10 nov 78, prästv 87, adjunkt i Ostad, Älvsb, 21 april 87, i Enslöv, Hall, kort därefter, komministeradjunkt i Gbgs domkyrkoförs 15 dec 90—00, pastoralex 91, tit v pastor 95, komminister i Tölö, Hall, från 8 dec 00 (tillt...

Molin, Erik, Pietist (1709omkr – 1755)

Molin, Erik, f omkr 1709, d 18 juli 1755 i Amsterdam. Inskr vid UU 12 okt 25, anställd vid landskansliet i Gävle 26–29, studier vid UU 29 o 33, erhöll av Uppsala domkap temporärt tillstånd att predika i Västerlövsta, Vm, 26 nov 29, lär vid kh Eric Tolstadius' skola i Sthlm 30–32, bokförare hos köpmannen M L Bluth där, av rel...

Murbeck, Peter, Präst, Pietist (1708 – 1766)

Murbeck, Peter, f 25 april 1708 i Karlskrona, Ty, d 8 dec 1766 i Fridlevstad, Blek. Föräldrar: smeden Jöns M o Maria Sporselia. Studier för kh i Tyska förs i Karlskrona J F Franck, inskr vid LU 24 maj 23, prästv i Lund 3 juni 31, pastorsadjunkt hos kh L Biitzow i Caroli förs i Malmö o hans prebendeförs:ar Bjärshög o Oxie, Malm, komministeradjunkt i S:t Petri förs i Malmö 1 maj 33, pastorsadj...

Nyman, Pehr, Präst, Pietist (1794 – 1856)

Nyman, Pehr, f 23 april 1794 i Vrå, Kron, d 2 juli 1856 i Urshult, Kron. Föräldrar: klockaren Anders Jonsson N o Martha Nilsdtr. Elev vid Växjö skola o gymnasium, inskr vid LU 7 okt 18, disp pro exercitio där 11 febr 19, prästv i Växjö o pastorsadjunkt i Bergunda, Kron, 22 maj 20, pastorsadjunkt i Burseryd 17 jan 21, i Ör 20 nov 22–28 ...

Rosén, Sven, Språkforskare, Pietist (1708 – 1750)

2 Rosén, Sven, bror till R 1, f 17, dp 18 okt 1708 i Blidsberg, Älvsb, d 15 dec 1750 i Macungi, Pennsylvania, Nordamerika. Elev vid Gbgs gymn 2125, inskr vid UU 28 jan 26, informator hos frih O W Staël v Holstein på Långbro, Brännkyrka, Sth, senast 29maj 31, vistades i Riga sept 31april 32, i Khv...

Sellergren, Peter Lorenz, Präst, Pietist (1768 – 1843)

Sellergren, Peter Lorenz, f 9 april 1768 i Jönköping, Kristina, d 1 maj 1843 i Hälle-berga, Kron. Föräldrar: pistolsmeden Petter Sellegren o Anna Maria Björkander. Elev vid Jönköpings trivialskola, inskr vid LU 8 okt 88, prästv i Växjö 2 mars 94, pastorsadjunkt i Barkeryd 94, i Våthult o Båraryd 97, allt i Jönk, i Vä...

19 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se