Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
159 träffar, sida:  1 2 3 4 
Afzelius, A August, Präst, Gymnasielärare, Poet (1785 – 1871)

5. Arvid August Afzelius, f. 6 maj 1785 på Fjällåkra, Hornborga socken, d 25 sept. 1871 i Enköping. Föräldrar: komministern Per Persson Afzelius och Inga Magdalena Lindström. Vistades från sitt fjärde år, då fadern på grund av borgensförbindelser kommit på obestånd, till dess föräldrarnas hem nå...

Afzelius, Anders Johan, Poet, Tulltjänsteman (1817 – 1865)

7. Anders Johan Afzelius, f. 13 dec. 1817 i Alingsås, d 14 jan. 1865. Föräldrar: kontraktsprosten Lars Peter Afzelius och Tullia Elisabet Brun. Student i Lund 13 nov. 1839; avlade kameralexamen 19 juni 1847. Inträdde i dansk krigstjänst 6 maj 1848; sekondlöjtnant 1 sept. s. å.; erhöll premiärlöjtnants avsked 28 sept. 1849; e. o. kammarskriv...

Anderson, Anders, Poet, Obstetriker (1822 – 1892)

Anderson, Anders, broder till biskopen Johan Andersson (se denne), f. 6 juli 1822 i Ödestugu socken, d 10 sept. 1892 i Östrabo. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Lund 3 okt. 1839; dis...

Aspelin, David Johan, Präst, Poet, Universitetsbibliotekarie (1780 – 1821)

David Johan Aspelin, f. 2 aug. 1780 i Långasjö, d 25 aug. 1821 i Tolg. Föräldrar: prosten i Långasjö Elias Aspelin och Kristina Rebecka Wickelgren. Intogs i Växjö skola 1790; gymnasist 1794; student i Lund 19 sept. 1796; disp. 10 maj 1797 (Disp. qualis S. Pauli de Anania pontifice, cujus Act. XXFII: 5 fit mentio, notitia fuerit, demonstrans, pres. G....

Becker von, Carl Johan, Lagman, Poet, Godsägare (1775 – 1831)

2. Carl Johan von Becker, f. 26 sept. 1775, d 25 juni 1831 på sin egendom Traneberg i Västergötland. Föräldrar: majoren Johan von Becker och Beata Ulfsparre af Broxvik. Student vid Uppsala universitet 21 febr. 1792. Auskultant i Göta hovrätt 1793; hovjunkare 1798; v. häradshövding s. å.; auditör vid Västgöta-Dals regemente 12...

Bellman, Carl Michael, Poet, Kanslist (1740 – 1795)

2. Carl Michael Bellman, den föregåendes sonson, f. 4 febr. 1740 i Stockholm i egendomen n:o 112 kvarteret Rosendal vid Björngårdsbrunnsgatan, numera Bellmansgatan 24, d. 11 febr. 1795 i hörnhuset vid Gamla Kungsholmsbrogatan och Målaregatan. Föräldrar: sekreteraren i slottskansliet, sedermera (titulär-)lagmannen Johan Arent Bellman och...

Bergman, Bo H, Poet, Posttjänsteman, Kritiker (1869 – 1967)
Bergman, Bo Hjalmar, f. 6 okt. 1869 i Stockholm. Föräldrar: postinspektören Per Kristian Bergman och Amalia Serafia Elisabet Norén. Avlade mogenhetsexamen vid h. latinläroverket å Norrmalm 15 maj 1888; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; avlade jur. preliminärexamen 27 apr. 1889; har företagit resor till Paris 1900 och till Italien 1913. E. o. tjänsteman i generalpoststyrelsen 3 maj 189...
Bergqvist, Bengt Jacobsson, Präst, Poet, Teolog (1785 – 1847)

1. Bengt Jacobsson Bergqvist, f. 23 aug. 1785 i Gumlösa socken, d 10 apr. 1847 i Lund. Föräldrar: murmästaren Jakob Johansson Bergqvist och Kerstin Bengtsdotter. Åtnjöt undervisning i Kristianstads skola; student i Lund 19 febr. 1803; disp. 19 dec. 1808 (De Cartesio ejusque cranio in Reg. Acad. Carol. Lundensi; pres. N. Sjöborg); filol. kand. 15 dec. 1810; fil. kand. 27 apr. 1811; disp. 30 m...

Beskow, von, Bernhard, Poet, Teaterdirektör, Överstekammarjunkare, Förste expeditionssekreterare (1796 – 1868)

1. Bernhard von Beskow, f. 22 apr. 1796 i Stockholm, d 17 okt. 1868 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Bernhard Beskow och Anna Katarina Delin. Åtnjöt enskild undervisning med Jonas Magnus Stjernstolpe som informator; inskrevs som student i Södermanlands-Närkes nation vid Uppsala universitet 17 mars 1807; avlade kansliexamen 10 juni 1814. E. o. kanslist i handels-och finansexpeditionen 14 ...

Björck, Ernst D, Författare, Präst, Poet (1838 – 1868)

4. Ernst Daniel Björck, son till B. 1, f. 25 sept. 1838 i Göteborg, d 28 sept. 1868 därstädes. Avlade studentexamen 17 maj 1858; student vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; avlade dimmissionsexamen 31 jan. 1866 och prästexamen inför domkapitlet i Uppsala 17 apr. 1867; prästvigd i Stockholms storkyrka av fadern 23 apr. s. å. Predikant vid Sätra hälso...

Björck Svensson, Sven, Poet, Grosshandlare (1777 – 1815)

Björck Svensson, Sven, f. 17 okt. 1777 i Stockholm, d 28 febr. 1815 därstädes. Föräldrar: fabrikören Sven Björck och Kristina Maria Trygg. Bokhållare hos fadern; grosshandlare och kompanjon med fadern 22 maj 1802.

Gift 19 nov. 1811 med Anna Johanna Stillman, f. 1788, d 20 jan 1813, dotter till hovrättsrådet Johan Karl Stillman.

Blom, Isac Reinhold, Poet, Justitieråd (1762 – 1826)

Blom, Isac Reinhold, f. 27 okt. 1762 vid Stjärnholm i S:t Nikolai församling, d 6 maj 1826 i Stockholm. Föräldrar: predikanten vid Stjärnholms kapell, sedermera prosten och kyrkoherden i Över- och Ytterenhörna Jonas Blom och Anna Sofia Wigelstjerna. Genomgick Strängnäs gymnasium; student i Uppsala 3 okt. 1781. Auskultant i Svea hovrätt 16 juni 1783 (ed); inskrevs vid Stockholms rådhus- och k...

Blomberg, Erik A, Konstkritiker, Poet (1894 – 1965)

Blomberg, Erik Axel, f. 17 aug. 1894 i Stockholm, brorson till professor Knut Hugo Blomberg (se ovan). Föräldrar: sjökaptenen Jakob Gustaf Blomberg och Cecilia Emma Palman. Elev vid Kungsholms realskola 1903—08 och vid h. realläroverket å Norrmalm 1908—12; avlade studentexamen 14 maj 1912; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 29 maj 1917; fil. lic....

Blomberg, Harry, Journalist, Poet, Typograf (1893 – 1950)
Blomberg, Harry, f. 19 dec. 1893 i Strängnäs. Föräldrar köpmannen Lars Henrik Blomberg och Ottilia Carlsson. Genomgick folkskola 1900—07; elev vid Brunnsviks folkhögskola hösten 191( —våren 1917. Typograf i Stockholm 1907—16; medarbetare i Nya Norrland (Sollefteå) 1919; redaktör för Studiekamraten (organ inon Arbetarnas bildningsförbund) 1920—21. Har företagit utländsk; resor 1919—24. Medlem a...
Bojerus, Laurentius, Poet, Jesuit (1563 – 1619)
Bojerus, Laurentius, eller, som hans polska namn lyder, Wawrzyniec Böjer (f. 1563 i Stockholm, d 13 febr. 1619 i Braunsberg), kom tidigt utomlands och avslutade med all sannolikhet sina studier i Douai eller Louvain. Vid tjugufyra års ålder inträdde han i jesuitordens novitiat i Krakow och vann här rykte som utmärkt humanist och framstående diktare. Han flyttades sedan till Vilna, där han unde...
Brag, Jonas, Poet, Astronom (1781 – 1857)

2. Jonas Brag, den föregåendes kusins son, f. 8 maj 1781 i Göteborg, d 5 mars 1857 därstädes. Föräldrar: konsistorienotarien i Göteborg, sekreteraren vid ostindiska kompaniet Arvid Andreas Brag och Anna Beata Öhrwall. Intogs efter enskild undervisning och skolstudier i Varberg och Uddevalla i Göteborgs gymnasium 1795; student i Lund 24 okt. 1797; disp...

Braun, von, Wilhelm A D, Arméofficer, Poet (1813 – 1860)

Wilhelm August Detlof von. Braun, f. 8 nov. 1813 på Brängesås i Kölingareds socken, d. 12 sept. 1860 i Uddevalla. Föräldrar: kaptenen, sedermera överstelöjtnanten vid Älvsborgs regemente Kristian Benjamin von Braun och Justina Katarina Militz. Åtnjöt skolundervisning i Borås, Göteborg och Visby; kadett vid krigsak...

Brenner (f. Weber), Sophia Elisabet, Poet (1659 – 1730)

3. Sophia Elisabeth Brenner, f. W e b e r, den föregåendes hustru, f. 29 apr. 1659 i Stockholm, d. 14 sept. 1730 därstädes. Föräldrar: den från Tyskland inflyttade sten- och bildhuggaråldermannen Niklas Weber och Kristina Spoor.

Gift 25 okt. 1680 med miniatyrmålaren assessor Elias Brenner (se denne).

Brinkman, von, Carl Gustaf, Diplomat, Poet (1764 – 1847)

Brinkman, Carl Gustaf von, f. 25 febr. 1764 på Nacka, d. 25 dec. 1847 i Stockholm. Föräldrar: advokaten och sekreteraren Hans Gustav Brinckman och Beata Kristina Leijonstedt. Lärjunge i brödraförsamlingens pedagogium i Niesky, Sachsen, från 1775 och i seminariet i Barby från nov. 1782; studerade vid universitetet i Halle 1787—89; företog därunder flera studieresor, bl. a. till Jena och ...

Brogren, P A Erik, Tidningsredaktör, Journalist, Poet (1871 – 1932)

Brogren, Per Axel Erik, f. 28 juni 1871 i Stjärnorps församling. Föräldrar: kyrkoherden Jon Vilhelm Brogren och Karolina Lovisa (Louise) Ulrika Petersson. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1881; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1889; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1893; studerade konsthistoria i Berlin, Dresden och München 1897 och katolsk teologi vid präs...

Brunjeansson, C J Jan
Carl Johan (Jan) Brunjeansson, f. 31 juli 1739 i Göteborg, d. 31 aug. 1785 i Uddevalla. Föräldrar: lagmannen Niklas Brunjeansson och Katarina Cecilia Schiller. Student i Uppsala 13 okt. 1756; idkade juridiska studier; erhöll testimonium 3 juni 1761. Notarie vid rådsturätten i Göteborg; e. o. notarie i Göta hovrätt; auskultant i Svea hovrätt 1761 (ed 20 aug.), och i Göta hovrätt 29 aug. s. ...
Bäckström, P J Edvard, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare, Poet, Dramatiker (1841 – 1886)

2. Per Johan Edvard Bäckström, den föregåendes son i första giftet, f. 27 okt. 1841 i Stockholm, d. 12 febr. 1886 därstädes, Elev vid Stockholms h. elementarläroverk; student Vid Uppsala universitet 21 maj 1860; avlade kansliexamen 29 jan. 1863. E, o, amanuens vid riksarkivet 25 febr. 1863 och vid K. biblioteket 1863; medarbetare i...

Börk, Isak, Skådespelare, Poet, Dramatiker, Gymnasierektor (– omkring 1700)

Börk, (Björk), Isak, d. troligen omkr. 1700 i Narva. Föräldrar: kronoinspektoren över Avesta bruk Anders Börk och Maria Hak. Student i Uppsala 22 febr. 1679; tillhörde den krets av studenter, som uppträdde på Lejonkulans teater i Stockholm 1686–91; kom därpå till Dorpat, vid vars universitet han studerade och där han vi...

Böttiger, L F Carl Wilhelm, Poet, Lingvist, Estetiker (1807 – 1878)

1. Lars Fredric Carl Wilhelm Böttiger, f. 15 maj 1807 i Västerås, d. 22 dec. 1878 i Uppsala. Föräldrar: apotekaren Karl Fredrik Böttiger och Sofia Vilhelmina Hülphers. Elev vid Västerås gymnasium 1821; student i Uppsala 6 maj 1825; disp. 13 dec. 1827 (Catalogus numorum Cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi, p. IV; pres. J. H. ...

Cajanus, Johan, Filosof, Poet (1655 – 1681)

Johan Cajanus, f. 27 dec. 1655 i Paldamo i Finland, d. 27 juni 1681. Föräldrar: prosten Johan Cajanus och Anna Mathesius. Erhöll den första undervisningen i hemmet; elev vid skolan i Kajaneborg 1664, vid skolan i Uleåborg 1665 och vid skolan i Nykarleby 1667; sändes i maj 1670 till Uppsala; student därstädes 23 juni 1671; disp. 2 och 8 dec. 1679 (De mundi amma, p. I, II; pres. M. Steuch...

Carelius, Olaus Petri, Präst, Poet (1702 – 1758)

Olaus Petri Carelius, f. 1702 (döpt 2 apr.) i Ösmo, d. 12 maj 1758 i Huddinge. Föräldrar: komministern i Ösmo Petrus Benedicti Carelius och Elisabet Hästesko. Gick i skola i Stockholm och i Strängnäs' gymnasium; studerade enligt gängse uppgift i Lund; avlade prästexamen och prästvigdes i Strängnäs 13 maj 1725. Pastorsadjunkt i Grödinge 24 mars 1725 men tillträdde måhända ej denna befatt...

Carlén, Johan Gabriel, Poet, Publicist (1814 – 1875)

2. Johan Gabriel. Carlén, f. 9 juli 1814 på egendomen Hasslekärr i Hångsdala socken, d. 6 juli 1875 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden, assessorn Karl Gabriel Carlén och Maria Mathesius. Elev vid Skara gymnasium ht. 1828; student i Uppsala 7 okt. 1831; avlade hovrättsexamen 8 juni 1837. E. o. kanslist i justitie-revisionen 21 juni 1837; jur...

Columbus, Johan(nes) Jonæ, Poet, Filolog (1640 – 1684)

2. Johan(nes) Jonæ Columbus, den föregåendes son i första giftet, f. 12 dec. 1640 i Dala-Husby, d 12 aug. 1684 i Uppsala. Erhöll skolundervisning i Kopparberget från 1654 och i Västerås febr. 1656—hösten 1658; student i Uppsala mars 1659; disp. 9 febr. 1667 (Dissertatio philosophica triplex; pres. M. Brunnerus) och 28 nov. 1668 (Πεςι Χςημπτισμς sive d...

Columbus, Samuel Jonæ, Poet (1642 – 1679)

3. Samuel Jonæ Columbus, den föregåendes broder, f. 1642 i (Dala-)Husby, d 8 juli 1679 i Stockholm. Elev vid trivialskolan i Västerås från febr. 1656 och vid gymnasiet därstädes från juni 1658; student i Uppsala mars 1659. Huslärare hos preses i kammarrevisionen Mårten Pedersson Blixencron omkr. 1666—omkr. 1668; anställd i antikvitetskollegiet från 16...

Corylander, Johan, Präst, Poet, Universitetsbibliotekarie (1707 – 1775)
Corylander, Johan, f. 17 jan. 1707 i Styrestad (enligt annan uppgift i Norrköping), d 8 febr. 1775 i Jämshög. Föräldrar: kyrkoherden i Styrestad, kontraktsprosten Nils Corylander och Kristina Jonsdotter Rehn. Elev vid Linköpings gymnasium; student, i Lund 16 sept. 1721; disp. 19 juni 1725 (Dissertatio. historica de Roma ante Romulum; pres. M. Rydelius) och 3 maj 1729 (Tentamen graduale historic...
Creutz, Gustav Philip, Diplomat, Poet, Riksråd, En av rikets herrar, Kanslipresident, Universitetskansler (1731 – 1785)

8. Gustav Philip Creutz, sonson till C. 4, den föregåendes syssling, f. i maj 1731 på Anjala gård i Finland, d. 30 okt. 1785 i Stockholm. Föräldrar: majoren greve Karl Creutz och Barbro Helena Wrede av Elimä. Erhöll enskild undervisning i hemmet av J. Frosterus och M. Pontin; student i Åbo 1748; erhöll testi-mo...

Dahl, Eric, Präst, Psalmdiktare, Poet (1749 – 1809)
1. Eric Dahl, f. 25 maj 1749 i Värnhem, f 15 aug. 1809 i Skövde. Föräldrar: tredje predikanten i Värnhem, sedermera kyrkoherden i Saleby Kristoffer Dahl och Johanna Helena Enegren. Elev vid Skara trivialskola 6 nov. 1761 och gymnasium ht. 1762; student i Uppsala 1 okt. 1767; prästvigd i Skara 20 dec. 1772; avlade pastoralexamen 22 febr. 1786. Pastorsadjunkt i Saleby 1772; nådars-predikant därs...
Dahlstierna, Gunno, Poet, Matematiker, Lantmätare (1661 – 1709)

Dahlstierna, Gunno, före adlandet Eurelius, f. 7 sept. 1661 i Ör, Karlstads stift, d. före 19 juli 1709 i Pommern. Föräldrar: kyrkoherden i Ör, kontraktsprosten Andreas Thorstani Eurelius och hans hustru i första giftet (Maria?) Margareta Blut(t)hera. Elev vid Karlstads gymnasium; student i Uppsala 8 sept. 1677; studerade navigationskonsten under resor på Östersjön; student i Leipzig 16...

d'Albedyhll (f. Wrangel), Eleonora Charlotta, Skriftställare, Poet (1770 – 1835)

3. Eleonora Charlotta d'Albedyhll, f. Wrangel, den föregåendes hustru, f. 27 mars 1770 i Stockholm, d. 29 maj 1835 därstädes. Föräldrar: riksrådet och generalfälttygmäståren greve Anders Reinhold Wrangel och Eleonora Mariana Barnekow.

Gift 17 mars 1795 i Stockholm med kammarherren friherre Gustav d'Albe...

Dalin, von, Olof, Skriftställare, Poet, Hovkansler (1708 – 1763)

von Dalin, Olof, före adlandet Dahlin, f. 29 aug. 1708 i Vinbergs prästgård, d. 12 aug. 1763 på Drottningholm. Föräldrar: kyrkoherden i Vinberg Jonas Dahlin och Margareta Brigitta Ausén. Åtnjöt undervisning av informator i hemmet; student i Lund 27 okt. 1721. Informator i Stockholm för kammarrådet K. Rålambs söner f...

Dalius, Sveno Brynolphi, Översättare, Poet (1604 – 1693)

Dalius, Sveno Brynolphi, f. 1604 i örs socken på Dal, d. 1693. Föräldrar, kyrkoherden i Ör prosten Brynolphus Haquini och Amalia..., »Pretorens dotter». Åtnjöt undervisning av fadern i sju år, i skolor i Karlstad och Skara samt på Gråmunkeholmen i Stockholm i sju år; studerade i två år vid Uppsala unive...

Danielsson, Axel Ferdinand, Tidningsredaktör, Poet, Skriftställare (1863 – 1899)

Danielsson, Axel Ferdinand, f. 15 dec. 1863 i Stavnäs församling, d. 30 dec. 1899 å sanatoriet Elsterberg i Sachsiska Schweiz. Föräldrar: sågställaren, sedermera sågverksförmannen Didrik Danielsson och Johanna Jansdotter. Utflyttade med föräldrarna till Arvika 12 okt. 1864, till Edsvalla bruk, Nors socken, och till Korsnäs, Hosjö socken, 11 nov. 1872; elev vid Falu h. elementarläroverk ...

Darelli, af, Isac, Lantbrukare, Poet, Dramatiker (1756 – 1834)

2. Isac af Darelli, den föregåendes son, f. 19 apr. 1756, d. 16 dec. 1834 på Vängsjöberg i Gottröra församling. Ägnade sig ¦efter avslutade skolstudier åt lantbruk; övertog förvaltningen av iideikommissegendomen Vängsjöberg i Gottröra socken och Lång-hundra härad 1780; var bosatt därstädes till sin död; bevistade riksdagarna 1778, 1786, 1789, 179...

De la Gardie, Ebba Maria, Poet (1658 – 1697)

11. Ebba Maria De la Gardie, den föregåendes kusin, dotter till D. 8, f. 28 mars 1658 på Tullgarn, Hölö socken, d 9 juli 1697 i Stockholm (begraven 23 jan. 1698 i Riddarholmskvrkan). - Ogift.

Denell, Jöns Henric, Översättare, Språkforskare, Poet (1749 – 1814)

Denell, Jöns Henric, f. 13 aug. 1749 i V. Hoby (Malm.), d. 5 nov. (ej juni) 1814 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden i V. Hoby och Hastad Olof Denell och Barbro Margaretha Schreil. Åtnjöt undervisning i hemmet; student i Lund 19 nov. 1764; disp. 20 dec. 1769 och 11 mars 1772; fil. mag. 23 juni 1772; informator hos majoren Johan Gustaf von Schantz 1772 och hos dåv. översten Philip Julius Bernh...

Dietrichson, Lorentz Henrik Segelcke, Författare, Poet, Bibliotekarie, Estetiker (1834 – 1917)

Dietrichson, Lorentz Henrik Segelcke, f. 1 jan. 1834 i Bergen, Norge, d. 6 mars 1917 i Kristiania. Föräldrar: bankbokhållaren Fredrik Dietrichson och Marie Heiberg Dahl. Student vid univ. i Kristiania 1853; »anneneksamen» 1854; föreslagen till docent, i nordisk litteratur vid Uppsala univ. 2 maj 1860; förord-nad 11 mars 1861; vistades dec. 1862—mars 1865 i Rom; konsulatsekr. där 1863 samt Sk...

Ebbe, Axel Emil, Skulptör, Poet, Bildkonstnär (1868 – 1941)

Ebbe, Axel Emil, f. 27 mars 1868 i Hököpinge sn (Malm.), d. 28 sept. 1941 där. Föräldrar: lantbrukaren Anders Johan Andersson och Maria Benedikta Mathiasson. Mogenhetsex. vid Malmö h. allm. läroverk 31 maj 1888; studerade estetik och språk i Lund; erhöll samtidigt härmed undervisning i målning av Fredrik Krebs och stod i nära kont...

Eberstein, Carl Christian, Författare, Präst, Poet (1794 – 1858)

2. Carl Christian Eberstein, den föregåendes son, f. 23 mars 1794 i Lund, d. 16 mars 1858 i V. Karup (Krist.). Student (extranationalis) vid Lunds univ. 23 mars 1802; filol. kand. 6 dec. 1809; fil. kand. 5 dec. 1810; disp. pro exercitio 14 dec. 1808 och pro gradu mars 1811; fil. magister 21 juni 1811; docent i grekiska 21 april 1812; e. o. adjunkt i fil. fakulteten 14 se...

Edelcrantz (Clewberg), Abraham Niclas, Riksdagsledamot, Poet, Teaterdirektör, Ångtekniker, Telegrafdirektör, Kommunikationstekniker (1754 – 1821)

Edelcrantz, Abraham Niclas (före adlandet Clewberg), f. 29 juli 1754 i Åbo, d. 15 mars 1821 i Stockholm (Klara). Föräldrar: professorn vid Åbo akademi Carl Abraham Clewberg och Agatha Charlotta Fahlenius. Student vid Åbo akademi 1766; disp. pro exercitio 12 juni 1771 och pro gradu 18 juli 1772; fil. magister i Åbo 22 juli 1772; docent i naturkunnighet o...

Edgren, August Hjalmar, Poet, Lingvist, Språklärare (1840 – 1903)

2. August Hjalmar Edgren, den föregåendes broder, f. 18 okt. 1840 på Östanå bruk, Älvsbacka sn (Värml.), d. 9 dec. 1903 i Djursholm. Studerade i Karlstads elementarskola 1849–51 och vid Stockholms lyceum 1854–57; studentex. i Uppsala 22 maj 1858; student vid Uppsala univ. 29 maj s. å.; volontär vid Värmlands reg. 27 ...

Ek, Karin Valborg, Poet, Litteraturhistoriker (1885 – 1926)

Ek, Karin Valborg, f. Lindblad, f. 17 juni 1885 i Stockholm (Hedv. El), d. 1 okt. 1926 i Göteborg. Föräldrar: överläkaren med. lic. Anders Lindblad och Florence (Flora) Hedvig Farish. Genomgick Anna Sandströms flickskola i Stockholm 1894–1902; elev vid Anna Sandströms lärarinneseminarium 1904, avgängsex. där 1906; lärarinna i ...

Ekbohrn, Carl Magnus, Skriftställare, Tidningsredaktör, Poet, Dramatiker, Boktryckare (1807 – 1881)

Ekbohrn, Carl Magnus, f. 8 jan. 1807 i Stockholm (Hovf.), d. 8 mars 1881 där (Hedv. El). Föräldrar: köksvaktmästaren hos dåv. hertig Karl (Karl XIII) Olof Magnus Ekbom och Anna Dellbom. I tjänst hos generallöjtnanten greve A. O. Mörner; betjänt hos presidenten frih. J. Sylvander; privatundervisning av gymnasielärare i V&au...

Ekeblad, Christopher Johansson, Arméofficer, Poet, Hovjunkare (1592 – 1664)

1. Christopher Johansson Ekeblad (skrev sig Christopher Jahansson Ekebladh), f. 16 maj 1592 på Stola, Strö sn (Skarab.), d. 28 mars 1664 där. Föräldrar: ryttmästaren och häradshövdingen Johan Andersson (E.) och Anna Christophersdotter (Forstenasläkten). I tjänst hos Kils Classon Bielke 1602–04, hos hertig Karl 1605&ndash...

Ekeblad, Karl Johan Gustafsson, Tidningsredaktör, Poet, Hästslaktare (1817 – 1895)

Ekeblad, Karl Johan Gustafsson, f. 9 juni 1817 i Ringarums sn (Ög.), d. 11 juni i 1895 i Stockholm (Kungsh.). Föräldrar: gruvfogden och bruksbokhållaren Peter Gustafsson och Kristina Botvidsdotter. Student vid Uppsala univ. 1833; litteratör i Norrköping, från omkr. 1845 i Stockholm; hästslaktare i Stockholm 1849. Erhöll Patriotiska sällskap...

Ekmarck, Lars August, Tidskriftsredaktör, Poet, Publicist, Förste expeditionssekreterare (1785 – 1869)

2. Lars August Ekmarck, den föregåendes broder, f. 27 juli 1785 i Strängnäs, d. 2 juli 1869 i Stockholm (Jak.). Student vid Uppsala univ. 9 okt. 1800; kopist i Justitierevisionsexpeditionen 31 okt. 1812; e. o. kanslist i Kommerskollegium 5 dec. 1815; kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 7 maj 1818; traduktör i juridiska ärenden hos Karl XIV Johan ...

159 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se