Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
136 träffar, sida:  1 2 3 
Anderson, Anders, Läkare, Poet (1822 – 1892)

Anderson, Anders, broder till biskopen Johan Andersson (se denne), f. 6 juli 1822 i Ödestugu socken, d 10 sept. 1892 i Östrabo. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Lund 3 okt. 1839; disp. 14 dec. s. å. (Apparatus ad historiam Sveo-Gothicam C...

Aspelin, David Johan, Präst, Poet, Biblioteksman (1780 – 1821)

David Johan Aspelin, f. 2 aug. 1780 i Långasjö, d 25 aug. 1821 i Tolg. Föräldrar: prosten i Långasjö Elias Aspelin och Kristina Rebecka Wickelgren. Intogs i Växjö skola 1790; gymnasist 1794; student i Lund 19 sept. 1796; disp. 10 maj 1797 (Disp. qualis S. Pauli de Anania pontifice, cujus Act. XXFII: 5 fit mentio, notitia fuerit, demonstrans, pres. G. Sommelius); avlade examen philo- sophicum...

Becker, Carl Johan von, Poet, Godsägare, Jurist (1775 – 1831)

2. Carl Johan von Becker, f. 26 sept. 1775, d 25 juni 1831 på sin egendom Traneberg i Västergötland. Föräldrar: majoren Johan von Becker och Beata Ulfsparre af Broxvik. Student vid Uppsala universitet 21 febr. 1792. Auskultant i Göta hovrätt 1793; hovjunkare 1798; v. häradshövding s. å.; auditör vid Västgöta-Dals regemente 12 juni 1800; erhöll lagmans titel 8 juni 1803.

Gift 20 sept. ...

Bellman, Carl Michael, Poet, Kanslist (1740 – 1795)

2. Carl Michael Bellman, den föregåendes sonson, f. 4 febr. 1740 i Stockholm i egendomen n:o 112 kvarteret Rosendal vid Björngårdsbrunnsgatan, numera Bellmansgatan 24, d. 11 febr. 1795 i hörnhuset vid Gamla Kungsholmsbrogatan och Målaregatan. Föräldrar: sekreteraren i slottskansliet, sedermera (titulär-)lagmannen Johan Arent Bellman och Katarina Hermonia. Undervisades dels i Maria ...

Bergman, Bo H, Poet, Kritiker (1869 – 1967)

Bergman, Bo Hjalmar, f. 6 okt. 1869 i Stockholm. Föräldrar: postinspektören Per Kristian Bergman och Amalia Serafia Elisabet Norén. Avlade mogenhetsexamen vid h. latinläroverket å Norrmalm 15 maj 1888; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; avlade jur. preliminärexamen 27 apr. 1889; har företagit resor till Paris 1900 och till Italien 1913. E. o. tjänsteman i generalpoststyrelsen 3 maj 1...

Bergqvist, Bengt Jacobsson, Präst, Poet, Teolog (1785 – 1847)

1. Bengt Jacobsson Bergqvist, f. 23 aug. 1785 i Gumlösa socken, d 10 apr. 1847 i Lund. Föräldrar: murmästaren Jakob Johansson Bergqvist och Kerstin Bengtsdotter. Åtnjöt undervisning i Kristianstads skola; student i Lund 19 febr. 1803; disp. 19 dec. 1808 (De Cartesio ejusque cranio in Reg. Acad. Carol. Lundensi; pres. N. Sjöborg); filol. kand. 15 dec. 1810; fil. kand. 27 apr. 1811; disp. 30 m...

Björck, Ernst D, Författare, Präst, Poet (1838 – 1868)

4. Ernst Daniel Björck, son till B. 1, f. 25 sept. 1838 i Göteborg, d 28 sept. 1868 därstädes. Avlade studentexamen 17 maj 1858; student vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; avlade dimmissionsexamen 31 jan. 1866 och prästexamen inför domkapitlet i Uppsala 17 apr. 1867; prästvigd i Stockholms storkyrka av fadern 23 apr. s. å. Predikant vid Sätra hälsobrunn somrarna 1864–66; Svenska...

Björck Svensson, Sven, Poet, Grosshandlare (1777 – 1815)

Björck Svensson, Sven, f. 17 okt. 1777 i Stockholm, d 28 febr. 1815 därstädes. Föräldrar: fabrikören Sven Björck och Kristina Maria Trygg. Bokhållare hos fadern; grosshandlare och kompanjon med fadern 22 maj 1802.

Gift 19 nov. 1811 med Anna Johanna Stillman, f. 1788, d 20 jan 1813, dotter till hovrättsrådet Johan Karl Stillman.

Blom, Isac Reinhold, Poet, Ämbetsman (1762 – 1826)

Blom, Isac Reinhold, f. 27 okt. 1762 vid Stjärnholm i S:t Nikolai församling, d 6 maj 1826 i Stockholm. Föräldrar: predikanten vid Stjärnholms kapell, sedermera prosten och kyrkoherden i Över- och Ytterenhörna Jonas Blom och Anna Sofia Wigelstjerna. Genomgick Strängnäs gymnasium; student i Uppsala 3 okt. 1781. Auskultant i Svea hovrätt 16 juni 1783 (ed); inskrevs vid Stockholms rådhus- och k...

Blomberg, Erik A, Konstkritiker, Poet (1894 – 1965)

Blomberg, Erik Axel, f. 17 aug. 1894 i Stockholm, brorson till professor Knut Hugo Blomberg (se ovan). Föräldrar: sjökaptenen Jakob Gustaf Blomberg och Cecilia Emma Palman. Elev vid Kungsholms realskola 1903−08 och vid h. realläroverket å Norrmalm 1908−12; avlade studentexamen 14 maj 1912; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 29 maj 1917; fil. lic. 1 febr. 1919; resor till Holla...

Blomberg, Harry, Journalist, Poet, Typograf (1893 – 1950)

Blomberg, Harry, f. 19 dec. 1893 i Strängnäs. Föräldrar köpmannen Lars Henrik Blomberg och Ottilia Carlsson. Genomgick folkskola 1900−07; elev vid Brunnsviks folkhögskola hösten 1916−våren 1917. Typograf i Stockholm 1907−16; medarbetare i Nya Norrland (Sollefteå) 1919; redaktör för Studiekamraten (organ inom Arbetarnas bildningsförbund) 1920−21. Har företagit utländska resor 1919−24. Medlem ...

Bojerus, Laurentius, Poet, Jesuit (1563 – 1619)

Bojerus, Laurentius, eller, som hans polska namn lyder, Wawrzyniec Bojer (f. 1563 i Stockholm, d 13 febr. 1619 i Braunsberg), kom tidigt utomlands och avslutade med all sannolikhet sina studier i Douai eller Louvain. Vid tjugufyra års ålder inträdde han i jesuitordens novitiat i Krakow och vann här rykte som utmärkt humanist och framstående diktare. Han flyttades sedan till Vilna, där han un...

Brag, Jonas, Poet, Astronom (1781 – 1857)

2. Jonas Brag, den föregåendes kusins son, f. 8 maj 1781 i Göteborg, d 5 mars 1857 därstädes. Föräldrar: konsistorienotarien i Göteborg, sekreteraren vid ostindiska kompaniet Arvid Andreas Brag och Anna Beata Öhrwall. Intogs efter enskild undervisning och skolstudier i Varberg och Uddevalla i Göteborgs gymnasium 1795; student i Lund 24 okt. 1797; disp. 19 dec 1798 (De cura Hebræoru...

Brenner (f. Weber), Sophia Elisabet, Poet (1659 – 1730)

3. Sophia Elisabeth Brenner, f. W e b e r, den föregåendes hustru, f. 29 apr. 1659 i Stockholm, d. 14 sept. 1730 därstädes. Föräldrar: den från Tyskland inflyttade sten- och bildhuggaråldermannen Niklas Weber och Kristina Spoor.

Gift 25 okt. 1680 med miniatyrmålaren assessor Elias Brenner (se denne).

Brinkman, von, Carl Gustaf, Diplomat, Poet (1764 – 1847)

Brinkman, Carl Gustaf von, f. 25 febr. 1764 på Nacka, d. 25 dec. 1847 i Stockholm. Föräldrar: advokaten och sekreteraren Hans Gustav Brinckman och Beata Kristina Leijonstedt. Lärjunge i brödraförsamlingens pedagogium i Niesky, Sachsen, från 1775 och i seminariet i Barby från nov. 1782; studerade vid universitetet i Halle 1787–89; företog därunder flera studieresor, bl. a. till Jena och Weima...

Brogren, P A Erik, Tidningsredaktör, Journalist, Poet (1871 – 1932)

Brogren, Per Axel Erik, f. 28 juni 1871 i Stjärnorps församling. Föräldrar: kyrkoherden Jon Vilhelm Brogren och Karolina Lovisa (Louise) Ulrika Petersson. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1881; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1889; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1893; studerade konsthistoria i Berlin, Dresden och München 1897 och katolsk teologi vid präs...

Brunjeansson, Carl Johan (Jan), Poet, Ämbetsman (1739 – 1785)

Carl Johan (Jan) Brunjeansson, f. 31 juli 1739 i Göteborg, d. 31 aug. 1785 i Uddevalla. Föräldrar: lagmannen Niklas Brunjeansson och Katarina Cecilia Schiller. Student i Uppsala 13 okt. 1756; idkade juridiska studier; erhöll testimonium 3 juni 1761. Notarie vid rådsturätten i Göteborg; e. o. notarie i Göta hovrätt; auskultant i Svea hovrätt 1761 (ed 20 aug.), och i Göta hovrätt 29 aug. s. å....

Bäckström, P J Edvard, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare, Poet, Dramatiker (1841 – 1886)

2. Per Johan Edvard Bäckström, den föregåendes son i första giftet, f. 27 okt. 1841 i Stockholm, d. 12 febr. 1886 därstädes, Elev vid Stockholms h. elementarläroverk; student Vid Uppsala universitet 21 maj 1860; avlade kansliexamen 29 jan. 1863. E, o, amanuens vid riksarkivet 25 febr. 1863 och vid K. biblioteket 1863; medarbetare i Litografiskt alleha...

Börk, Isak, Skådespelare, Poet, Dramatisk författare (– omkring 1700)

Börk, (Björk), Isak, d. troligen omkr. 1700 i Narva. Föräldrar: kronoinspektoren över Avesta bruk Anders Börk och Maria Hak. Student i Uppsala 22 febr. 1679; tillhörde den krets av studenter, som uppträdde på Lejonkulans teater i Stockholm 1686–91; kom därpå till Dorpat, vid vars universitet han studerade och där han vid ett par tillfällen framträdde som diktare vid akademiska festligheter; ...

Böttiger, L F Carl Wilhelm, Språkforskare, Poet, Estetiker (1807 – 1878)

1. Lars Fredric Carl Wilhelm Böttiger, f. 15 maj 1807 i Västerås, d. 22 dec. 1878 i Uppsala. Föräldrar: apotekaren Karl Fredrik Böttiger och Sofia Vilhelmina Hülphers. Elev vid Västerås gymnasium 1821; student i Uppsala 6 maj 1825; disp. 13 dec. 1827 (Catalogus numorum Cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi, p. IV; pres. J. H. Schröder); fil. kand. 17 dec. 1832; disp. 7 juni 1833 (St...

Cajanus, Johan, Filosof, Poet (1655 – 1681)

Johan Cajanus, f. 27 dec. 1655 i Paldamo i Finland, d. 27 juni 1681. Föräldrar: prosten Johan Cajanus och Anna Mathesius. Erhöll den första undervisningen i hemmet; elev vid skolan i Kajaneborg 1664, vid skolan i Uleåborg 1665 och vid skolan i Nykarleby 1667; sändes i maj 1670 till Uppsala; student därstädes 23 juni 1671; disp. 2 och 8 dec. 1679 (De mundi amma, p. I, II; pres. M. Steuchius o...

Carelius, Olaus Petri, Präst, Poet (1702 – 1758)

Olaus Petri Carelius, f. 1702 (döpt 2 apr.) i Ösmo, d. 12 maj 1758 i Huddinge. Föräldrar: komministern i Ösmo Petrus Benedicti Carelius och Elisabet Hästesko. Gick i skola i Stockholm och i Strängnäs' gymnasium; studerade enligt gängse uppgift i Lund; avlade prästexamen och prästvigdes i Strängnäs 13 maj 1725. Pastorsadjunkt i Grödinge 24 mars 1725 men tillträdde måhända ej denna befattning;...

Carlén, Johan Gabriel, Poet, Publicist (1814 – 1875)

2. Johan Gabriel. Carlén, f. 9 juli 1814 på egendomen Hasslekärr i Hångsdala socken, d. 6 juli 1875 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden, assessorn Karl Gabriel Carlén och Maria Mathesius. Elev vid Skara gymnasium ht. 1828; student i Uppsala 7 okt. 1831; avlade hovrättsexamen 8 juni 1837. E. o. kanslist i justitie-revisionen 21 juni 1837; juridiskt biträde hos domare i Värmland; ägnade sig fr...

Columbus, Samuel Jonæ, Poet (1642 – 1679)

3. Samuel Jonæ Columbus, den föregåendes broder, f. 1642 i (Dala-)Husby, d 8 juli 1679 i Stockholm. Elev vid trivialskolan i Västerås från febr. 1656 och vid gymnasiet därstädes från juni 1658; student i Uppsala mars 1659. Huslärare hos preses i kammarrevisionen Mårten Pedersson Blixencron omkr. 1666—omkr. 1668; anställd i antikvitetskollegiet från 1667; huslärare hos köp...

Corylander, Johan, Präst, Poet, Biblioteksman (1707 – 1775)

Corylander, Johan, f. 17 jan. 1707 i Styrestad (enligt annan uppgift i Norrköping), d 8 febr. 1775 i Jämshög. Föräldrar: kyrkoherden i Styrestad, kontraktsprosten Nils Corylander och Kristina Jonsdotter Rehn. Elev vid Linköpings gymnasium; student, i Lund 16 sept. 1721; disp. 19 juni 1725 (Dissertatio. historica de Roma ante Romulum; pres. M. Rydelius) och 3 maj 1729 (Tentamen graduale histo...

Creutz, Gustav Philip, Diplomat, Poet, Riksråd, Kanslipresident (1731 – 1785)

8. Gustav Philip Creutz, sonson till C. 4, den föregåendes syssling, f. i maj 1731 på Anjala gård i Finland, d. 30 okt. 1785 i Stockholm. Föräldrar: majoren greve Karl Creutz och Barbro Helena Wrede av Elimä. Erhöll enskild undervisning i hemmet av J. Frosterus och M. Pontin; student i Åbo 1748; erhöll testimonium av akademiska konsistoriet 18 dec. 1750 och bety...

Cöster, Fredrik B, Poet, Publicist (1797 – 1878)

Fredrik Bernhard Cöster, f. 9 febr. 1797 i Halmstad, f 30 juni 1878 i Linköping. Föräldrar: landssekreteraren i Hallands län, lagmannen Hans Peter Cöster och Beata Maria Agrell. Student i Lund 24 febr. 1812; avlade kansliexamen 29 maj 1813. Fanjunkare vid Hallands läns infanteribataljon 18 juli 1813; avlade officersexamen 15 sept. 1813; kommenderad på strandposteri...

Dahlstierna, Gunno, Poet, Matematiker, Lantmätare (1661 – 1709)

Dahlstierna, Gunno, före adlandet Eurelius, f. 7 sept. 1661 i Ör, Karlstads stift, d. före 19 juli 1709 i Pommern. Föräldrar: kyrkoherden i Ör, kontraktsprosten Andreas Thorstani Eurelius och hans hustru i första giftet (Maria?) Margareta Blut(t)hera. Elev vid Karlstads gymnasium; student i Uppsala 8 sept. 1677; studerade navigationskonsten under resor på Östersjön; student ...

d'Albedyhll (f. Wrangel), Eleonora Charlotta, Skriftställare, Poet (1770 – 1835)

3. Eleonora Charlotta d'Albedyhll, f. Wrangel, den föregåendes hustru, f. 27 mars 1770 i Stockholm, d. 29 maj 1835 därstädes. Föräldrar: riksrådet och generalfälttygmäståren greve Anders Reinhold Wrangel och Eleonora Mariana Barnekow.

Gift 17 mars 1795 i Stockholm med kammarherren friherre Gustav d'Albedyhll...

Dalin, von, Olof, Skriftställare, Poet, Hovkansler (1708 – 1763)

von Dalin, Olof, före adlandet Dahlin, f. 29 aug. 1708 i Vinbergs prästgård, d. 12 aug. 1763 på Drottningholm. Föräldrar: kyrkoherden i Vinberg Jonas Dahlin och Margareta Brigitta Ausén. Åtnjöt undervisning av informator i hemmet; student i Lund 27 okt. 1721. Informator i Stockholm för kammarrådet K. Rålambs söner från 1727; e. o. kanslist i riksarkivet 19 nov. 1731, i kanslikollegiets exped...

Dalius, Sveno Brynolphi, Översättare, Poet (1604 – 1693)

Dalius, Sveno Brynolphi, f. 1604 i örs socken på Dal, d. 1693. Föräldrar, kyrkoherden i Ör prosten Brynolphus Haquini och Amalia..., »Pretorens dotter». Åtnjöt undervisning av fadern i sju år, i skolor i Karlstad och Skara samt på Gråmunkeholmen i Stockholm i sju år; studerade i två år vid Uppsala universitet; arbetade i tre år vid kammarkollegium och var därefter i nitton år anställd vid kr...

Danielsson, Axel Ferdinand, Tidningsredaktör, Poet, Skriftställare (1863 – 1899)

Danielsson, Axel Ferdinand, f. 15 dec. 1863 i Stavnäs församling, d. 30 dec. 1899 å sanatoriet Elsterberg i Sachsiska Schweiz. Föräldrar: sågställaren, sedermera sågverksförmannen Didrik Danielsson och Johanna Jansdotter. Utflyttade med föräldrarna till Arvika 12 okt. 1864, till Edsvalla bruk, Nors socken, och till Korsnäs, Hosjö socken, 11 nov. 1872; elev vid Falu h. elementarläroverk ht. 1...

Darelli, af, Isac, Lantbrukare, Poet, Dramatiker (1756 – 1834)

2. Isac af Darelli, den föregåendes son, f. 19 apr. 1756, d. 16 dec. 1834 på Vängsjöberg i Gottröra församling. Ägnade sig ¦efter avslutade skolstudier åt lantbruk; övertog förvaltningen av iideikommissegendomen Vängsjöberg i Gottröra socken och Lång-hundra härad 1780; var bosatt därstädes till sin död; bevistade riksdagarna 1778, 1786, 1789, 1792, 18...

De la Gardie, Ebba Maria, Poet (1658 – 1697)

11. Ebba Maria De la Gardie, den föregåendes kusin, dotter till D. 8, f. 28 mars 1658 på Tullgarn, Hölö socken, d 9 juli 1697 i Stockholm (begraven 23 jan. 1698 i Riddarholmskvrkan). - Ogift.

Denell, Jöns Henric, Översättare, Språkforskare, Poet (1749 – 1814)

Denell, Jöns Henric, f. 13 aug. 1749 i V. Hoby (Malm.), d. 5 nov. (ej juni) 1814 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden i V. Hoby och Hastad Olof Denell och Barbro Margaretha Schreil. Åtnjöt undervisning i hemmet; student i Lund 19 nov. 1764; disp. 20 dec. 1769 och 11 mars 1772; fil. mag. 23 juni 1772; informator hos majoren Johan Gustaf von Schantz 1772 och hos dåv. översten Philip Julius Bernh...

Dietrichson, Lorentz Henrik Segelcke, Författare, Poet, Bibliotekarie, Estetiker (1834 – 1917)

Dietrichson, Lorentz Henrik Segelcke, f. 1 jan. 1834 i Bergen, Norge, d. 6 mars 1917 i Kristiania. Föräldrar: bankbokhållaren Fredrik Dietrichson och Marie Heiberg Dahl. Student vid univ. i Kristiania 1853; »anneneksamen» 1854; föreslagen till docent, i nordisk litteratur vid Uppsala univ. 2 maj 1860; förord-nad 11 mars 1861; vistades dec. 1862—mars 1865 i Rom; konsulatsekr. där 1863 samt Sk...

Ebbe, Axel Emil, Skulptör, Poet, Bildkonstnär (1868 – 1941)

Ebbe, Axel Emil, f. 27 mars 1868 i Hököpinge sn (Malm.), d. 28 sept. 1941 där. Föräldrar: lantbrukaren Anders Johan Andersson och Maria Benedikta Mathiasson. Mogenhetsex. vid Malmö h. allm. läroverk 31 maj 1888; studerade estetik och språk i Lund; erhöll samtidigt härmed undervisning i målning av Fredrik Krebs och stod i nära kontakt med ciselören Sven Bengtsson; avbröt 1891 efter ett underk...

Eberstein, Carl Christian, Författare, Präst, Poet (1794 – 1858)

2. Carl Christian Eberstein, den föregåendes son, f. 23 mars 1794 i Lund, d. 16 mars 1858 i V. Karup (Krist.). Student (extranationalis) vid Lunds univ. 23 mars 1802; filol. kand. 6 dec. 1809; fil. kand. 5 dec. 1810; disp. pro exercitio 14 dec. 1808 och pro gradu mars 1811; fil. magister 21 juni 1811; docent i grekiska 21 april 1812; e. o. adjunkt i fil. fakulteten 14 sept. 1813; a...

Edelcrantz (Clewberg), Abraham Niclas, Uppfinnare, Poet, Teaterdirektör, Ämbetsman (1754 – 1821)

Edelcrantz, Abraham Niclas (före adlandet Clewberg), f. 29 juli 1754 i Åbo, d. 15 mars 1821 i Stockholm (Klara). Föräldrar: professorn vid Åbo akademi Carl Abraham Clewberg och Agatha Charlotta Fahlenius. Student vid Åbo akademi 1766; disp. pro exercitio 12 juni 1771 och pro gradu 18 juli 1772; fil. magister i Åbo 22 juli 1772; docent i naturkunnighet och litteraturhistoria vid Åbo...

Edgren, August Hjalmar, Språkforskare, Poet (1840 – 1903)

2. August Hjalmar Edgren, den föregåendes broder, f. 18 okt. 1840 på Östanå bruk, Älvsbacka sn (Värml.), d. 9 dec. 1903 i Djursholm. Studerade i Karlstads elementarskola 1849–51 och vid Stockholms lyceum 1854–57; studentex. i Uppsala 22 maj 1858; student vid Uppsala univ. 29 maj s. å.; volontär vid Värmlands reg. 27 juli s. å.; furir där 27 aug. s. å.; officersex. 2 mars 1860; avsk...

Ek, Karin Valborg, Poet, Litteraturhistoriker (1885 – 1926)

Ek, Karin Valborg, f. Lindblad, f. 17 juni 1885 i Stockholm (Hedv. El), d. 1 okt. 1926 i Göteborg. Föräldrar: överläkaren med. lic. Anders Lindblad och Florence (Flora) Hedvig Farish. Genomgick Anna Sandströms flickskola i Stockholm 1894–1902; elev vid Anna Sandströms lärarinneseminarium 1904, avgängsex. där 1906; lärarinna i kristendom och modersmålet vid läroverket i Karlshamn 1906–09. För...

Ekbohrn, Carl Magnus, Skriftställare, Tidningsredaktör, Poet, Dramatiker, Boktryckare (1807 – 1881)

Ekbohrn, Carl Magnus, f. 8 jan. 1807 i Stockholm (Hovf.), d. 8 mars 1881 där (Hedv. El). Föräldrar: köksvaktmästaren hos dåv. hertig Karl (Karl XIII) Olof Magnus Ekbom och Anna Dellbom. I tjänst hos generallöjtnanten greve A. O. Mörner; betjänt hos presidenten frih. J. Sylvander; privatundervisning av gymnasielärare i Växjö 1826–28; student vid Lunds univ. 8 okt. 1828; fil. magister...

Ekeblad, Karl Johan Gustafsson, Tidningsredaktör, Poet (1817 – 1895)

Ekeblad, Karl Johan Gustafsson, f. 9 juni 1817 i Ringarums sn (Ög.), d. 11 juni i 1895 i Stockholm (Kungsh.). Föräldrar: gruvfogden och bruksbokhållaren Peter Gustafsson och Kristina Botvidsdotter. Student vid Uppsala univ. 1833; litteratör i Norrköping, från omkr. 1845 i Stockholm; hästslaktare i Stockholm 1849. Erhöll Patriotiska sällskapets mindre medalj i silver 1877 och Sv. allm. djursk...

Elgström, Per, Poet (1780 – 1810)

Elgström, Per, f. 24 dec. 1780 (ej 1781) i östrahagen, Älgaryds by, Tolgs sn (Kron.), d. 26 (ej 28) okt: 1810 i Stockholm (Klara). Föräldrar: drängen Per Eriksson och ogifta tjänarinnan Elisabeth Håkansdotter. Elev vid Växjö trivialskola 12 april 1790 och gymnasium 1796; student vid Uppsala univ. 11 okt. 1799; disp. pro exercitio i Uppsala 6 dec. 1806; fil. kand. där 18 mars 1809; disp. pro ...

Elmblad, Magnus Henrik, Tidningsredaktör, Poet (1848 – 1888)

2. Magnus Henrik Elmblad, den föregåendes son, f. 12 sept. 1848 på Herrestad, Karda sn (Jönk.), d. 9 april 1888 i Stockholm. Elev vid Stockholms gymnasium till 1865; mogenhetsex. i Örebro 29 maj 1867; student vid Uppsala univ. 15 okt. s. å.; överflyttade hösten 1871 till U. S. A.; redaktör i Hemlandet, Chicago; red. för Nya svenska amerikanaren april 1873; red. för Vårt nya hem, Ke...

Enander, Johan Alfred, Skriftställare, Journalist, Språkforskare, Poet (1842 – 1910)

Enander, Johan Alfred, f. 22 maj 1842 i Härja sn (Skarab.), d. 9 sept. 1910 i Chicago. Föräldrar: brukaren Johannes Johansson och Gustava Jansdotter. Skrivare hos häradshövding G. Ryding i Vänersborg; elev i 6:e klassen vid Vänersborgs läroverk 1866; emigrerade till U. S. A. aug. 1869; frielev vid Augustana Theological Seminary i Paxton (Ill.) hösten s. å.; redaktör för Augustana-synodens i ...

Enbom, Pehr Ulric, Författare, Poet (1759 – 1810)

Enbom, Pehr Ulric, f. 14 aug. 1759, d. 1 maj 1810 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: klädmäklaren och vaktmästaren Johan Enbom och Anna Spångberg. Student vid Uppsala univ. 30 maj 1778; medarbetare i Stockholms-Posten 1782–90; lärare vid Stridsbergska skolan i Stockholm 1787. Skald och författare. – Ogift.

Eriksson, J Albert L, Tidningsredaktör, Poet (1869 – 1903)

Eriksson, Johan Albert Leonard, f. 15 nov. 1869 i Bettorp, Norra Möckleby sn, Öland, d. 31 aug. 1903 på Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm. Föräldrar: hemmansägaren Erik Peter Larsson (f. 1843, d. 1928) och Kristina Andersson (f. 1847, d. 1892). Studier vid Kalmar läroverk 1883–91; korrekturläsare i Svenska Morgonbladet 1897 och efter ett par veckor i Svenska Dagbladet; redaktionell medarbetare...

Fabricius, Jacob, Författare, Präst, Poet (1704 – 1741)

Fabricius, Jacob, f. 20 aug. 1704 i Lindesberg, d. 11 dec. 1741 i Karlskrona. Föräldrar: handlanden, rådmannen och stadskassören Thomas Fabricius och Ebba Brandin. Student vid Uppsala univ. 9 febr. 1724; privatlärare i Stockholm 1732; vice notarie i Stockholms konsistorium 3 april 1734–1735; prästvigd dec. 1734; bataljonspredikant vid Dalreg. 1735–26 sept. 1739; vice pastor i Lundby förs. (V...

Fallström, Carl Daniel, Författare, Poet (1858 – 1937)

Fallström, Carl Daniel, f. 26 okt. 1858 i Gävle, d. 19 jan. 1937 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: grosshandlaren Carl Thure Fallström och Hildegard (Hilda) Eufrosyne Forsten. Elev vid Klara elementarläroverk 1868–73, vid Nya elementarskolan 1873–78; teaterstudier för fru Tammelin samt dans- och plastiklektioner; medarbetare i Figaro 1878–81, i Aftonbladet 1881–83 och från 1896; s...

136 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se