Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
61 träffar, sida:  1 2 
Adlersparre, Sophie Adolphine, Porträttmålare, Kopist (1808 – 1862)

4. Sophie Adolphine Adlersparre, den föregåendes dotter, f. 6 mars 1808 på Öland, d 23 mars 1862 i Stockholm. Studerade i Stockholm 1830–34, 1836–39 såsom lärjunge till K. G. Qvarnström, J. G. Sandberg och O. J. Södermark samt i Paris 1839–40 på Leon Cogniefs akademi, för Per Wickenberg och för K. Wahlbom (...

Arenius, Olof, Porträttmålare, Konservator (1700 – 1766)

Arenius, Olof, f. 16 dec. 1700 I Bro församling i Uppland, d maj 1766 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Bro och Lossa Erik Arenius och Anna Brodin. Student i Uppsala 28. febr. 1715; idkade där teologiska studier men lämnade snart universitetet; lärjunge av porträttmålaren David von Krafft i Stockholm. Utövade från mitten av 17...

Arents, Cornelius, Porträttmålare (– levde på 1600)

Arents, Cornelius, porträttmålare av nederländsk börd, verksam i Stockholm 1611–36. Arents, Arentson, Arent eller Arnold, som han även kallat sig, antogs redan av Eichhorn vara son till den i Sverige 1585 eller 1586 inflyttade Arent Lambrechts (från Emden), vilken förekommer på Vasaslotten som en flitigt anlitad figur- och dekorationsmål...

Beck, David, Porträttmålare (1621 – 1656)
Beck, David, f. 25 mars 1621 i Delft, d 20 dec. 1656 i Haag, var en känd holländsk porträttmålare, som efter studier i sin hemstad, där porträttmåleriet blomstrade i den Miereveldska skolan, inträdde i A. van Dyck's ateljé i London och alltså räknas bland dennes holländska lärjungar. Han understöddes av Karl I, vars söner han skall ha undervisat i teckning. Senare uppges han ha arbetat vid fra...
Berggren, C Edward, Illustratör, Porträttmålare, Konstskolegrundare (1876 – 1961)

Berggren, Carl Edward, f. 20 nov. 1876 å Linghem i Törnevalla socken. Föräldrar: stationsinspektoren Karl Ernst Berggren och Kristina Sofia Charlotta (Lotte) von Heijne. Elev vid tekniska skolan i Stockholm 1 okt. 1894 —30 apr. 1895; idkade studier för Axel Kulle m. fl.; elev vid konstakademiens läroverk 30 aug. 1897—vt. 1903; studerade i Paris 1903—04 för Kr. Krogh och Emile Renard å Académ...

Bergius, Anders, Porträttmålare, Konservator (1718 – 1793)
1. Anders Bergius, f. 4 jan. 1718 i Kristinehamn, d 4 juni 1793 i Köpenhamn. Föräldrar: råd- och handelsmannen Johan Bergius och Stina Gravall. Verksam som »manufacturist» och »contrefaiteur» i Göteborg omkring 1748—1767; överflyttade till Köpenhamn 1767 och till Norge i början av 1770-talet; verksam som porträttmålare och tavelrestaurator i Bergen 1773—76, i Trondhjem 1776—78, i Kristiania 17...
Binck, Jacob, Kopparstickare, Porträttmålare (– 1569)
Binck (Bink, Pinck, Pincke, Pinckenn), Jacob f. troligen i Köln omkr. år 1500, d i Königsberg år 1569, synes i år huvudsakligen hava varit verksam som kopparstickare men torde redan på 1520-talet hava målat porträtt.
Björck, G Oscar, Porträttmålare (1860 – 1929)

Björck, Gustaf Oscar, f. 15 jan. 1860 i Stockholm. Föräldrar: gulddragaren Klas Gustav Albert Björck och Augusta Ulrika Pihlgren. Åtnjöt skolundervisning i Beskowska och Klara skolor; började vid tretton års ålder teckna i Konstakademiens, läroverks principskola och. erhöll undervisning i målning av E. Perséus från ...

Boklund, Johan Christoffer, Historiemålare, Porträttmålare (1817 – 1880)

Boklund, Johan Christoffer, f. 15 juli 1817 på Kulla-Gunnarstorp, d 9 dec. 1880 i Stockholm. Föräldrar: förvaltaren Johannes Kristoffer Boklund och Ingrid Agneta Fernström. Erhöll undervisning i litografi av ritläraren i Lund M. Körner 1832—36 samt biträdde denne vid hans arbeten; studerade vid Konstakadei-mien i Köpenhamn och på J. L. Lunds ateljé därstädes 1836—37; elev vid Konstakademiens...

Bonnier, Eva F, Målare, Porträttmålare (1857 – 1909)

3. Eva Fredrika Bonnier, den föregåendes dotter, f. 17 nov. 1857 i Stockholm, d 13 jan. 1909.

Borg, Axel Leonard, Genremålare, Porträttmålare (1847 – 1916)

Borg, Axel Leonard, f. 20 aug. 1847 i Ystad, d 24 maj 1916 i Örebro. Föräldrar: apotekaren Anders Borg och Hilma Karolina Palmira Palm. Elev vid h. elementarläroverket i Örebro ht. 1861; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1868; student i Uppsala 9 okt. s. å.; elev vid lägre antikskolan i Konstakademien 18 mars 1871—vt. 1875; företog utrikes studieresor bl. a. till Paris 1875—78 och...

Bourdon, Sébastien, Historiemålare, Porträttmålare (1616 – 1671)
Bourdon, Sébastien, f. 1616 i Montpellier, d 1671 i Paris. Son till en medelmåttig glasmålare. Lärling hos målaren Jean Barthélémy i Paris 1623; reste till Bordeaux 1630; flyttade till Toulouse, där han lät inskriva sig som soldat; begav sig därefter till Rom och kom där i beröring med Claude Lorrain; återkom till Paris 1643; deltog i stiftandet av Konstakademien därstädes; inflyttade till Sve...
Brander, C Fredrich, Porträttmålare (1705 – 1779)
1. Carl Fredrich Brander, f. omkr. 1705, d 22 juni 1779 i Stockholm. Föräldrar: lanträntmästaren i Falun, häradshövdingen i Österdalarna Fredrik Bränder och Margareta Nilsdotter Holmberg. K. hovkonterfejare.
Gift med Charlotta Margareta Sebell, f. 1714, dotter till fältauditören Anders Sebell.
Brate (f. Ekbom), Fanny I M, Genremålare, Porträttmålare (1861 – 1940)

Brate, Fanny Ingeborg Mathilda, f. Ekbom, den föregåendes hustru, f. 26 febr. 1861 i Stockholm. Föräldrar: förvaltaren hos konung Oskar II Johan Frans Gustav Oskar Ekbom och Henriette Alexandrine Dahlgren. Elev vid Klara Strömbergs flickskola 1868—77; åtnjöt undervisning i ritning vid slöjdskolan vintern 1877—78; elev därstädes 1878—79 ...

Breda, von, Carl Fredric, Porträttmålare (1759 – 1818)

3. Carl Fredric von Breda, den föregåendes son, f. 16 aug. 1759 i Stockholm, d. 1 dec. 1818 därstädes. Elev vid Konstakademien. Verkade som porträttmålare i London sommaren 1787— hösten 1796 och därefter i Stockholm; svensk hovmålare;. professor i teckning vid Konstakademien 26 nov. 1796 (K. fullmakt 20 dec. s. å.); e...

Breda, von, Lukas, Manufakturist, Porträttmålare (1676 – 1752)
1. Lukas von Breda d. ä., f. 18 apr. 1676 i Stockholm, d. 9 apr. 1752 därstädes. Föräldrar: köpmannen Pieter van Breda och Alice Hidding. Erhöll utbildning i målarkonsten hos Martin Meytens d. ä., troligen från 1690-talets förra hälft; reste 1704 över Tyskland och Nederländerna till Frankrike och vistades därefter i Paris till år 1712; utbildade sig därstädes till historie- och porträttmål...
Camphuysen, Govert Dircksz, Porträttmålare (1623/24 – 1672)

Camphuysen, Govert Dircksz., f. 1623 eller 1624, d. 1672 (begraven i Nieuwe kerk i Amsterdam 4 juli). Föräldrar: predikanten Dirck Rafelsz. Camphuysen och Anna van iUendorp. Omtalas 11 sept. 1643 i staden Amsterdams handlingar som porträttmålare; råkade senare antagligen på obestånd, då inventarium över hans ägodelar upprättades 4 mars 1652; hade sannolikt redan då lämnat Amsterdam och ...

Cogell, Pehr (Pierre) Eberhard, Historiemålare, Porträttmålare, Teckningslärare (1734 – 1812)
Cogell, Pehr (Pierre) Eberhard, f. 1734 (döpt 7 sept.) i Stockholm, d 21 jan. 1812 i Lyon. Föräldrar: apotekaren å apoteket Kronan i Stockholm August Kristian Cogell och Birgitta Eleonora Ziervogel. Studerade teckning i K. ritarakademien; erhöll av slottsbyggnadsdeputationen (på grund av sekreta utskottets skrivelse till K. M:t 20 juni 1762) för utrikes studier 4,000 dir kmt under två år 6 juli...
Dahl, Michael, Porträttmålare (1659 troligen – 1743)

Dahl, Michael, f. trol. 1659 i Stockholm, d. 20 okt. 1743 i London. Moder: Katarina Dahl, vilken levde som änka 1687 i änkefru Brita Dubbs hus vid Österlånggatan. Porträttmålare, huvudsakligen verksam i England.

Gift 1) 21 okt. 1685 i svenska legationsförsamlingen i Paris med Anna Margareta von der Horst; 2) omkr. 1707 med en engelska.

Darell, Carl Fredrik M., Miniatyrist, Porträttmålare (1813 – tidigast 1839)

Darell, Carl Fredrik M., f. 14 okt. 1813 i Kristine församling i Göteborg, dödsår okänt. I dopboken antecknad som son till sergeanten vid Göta artilleriregemente Karl Gustaf Darell och Anna Christina Thorell (f Ruope). Erhöll undervisning vid Göta artilleriregementes skola (av Lancastertyp) i Göteborg; begav sig till Stockholm 1828; ans...

de Derichs, Sephonias

Sophonias de Derichs, f. 28 apr./9 maj 1712 i Stockholm, d. 1. febr. 1773 i S:t Petersburg. Föräldrar: kyrkoherden i holländska församlingen i Stockholm Johannes Diederichs och Elisabet Krüger. Medföljde målaren Martin van Meytens d. y. till Wien 1731; självständigt verksam i Tyskland från omkr. 1761.

Gift med Maria Johanna Magdalena de la Haye, f. 18 febr. 1733 i Wien, d. 3 febr...

Desmarées, Georg, Porträttmålare (1697 – 1776)

Desmarées, Georg, f. 27 okt. 1697 i Stockholm, d. 3 maj 1776. Föräldrar: bruksförvaltare Jean Desmarées och Sara Meijteris. Studier hos Martin Meijtens d. ä. på 1710-talet; resa till Holland, Tyskland 1724, Italien 1725, åter till Tyskland 1727; bosatte sig. i München 1730; kurbajersk hovmålare 1731; kallad till hoven i Bonn 1745—49 och 1753—54, Kassel 1752, Würzburg och Bamberg 1763, Mainz ...

Doordt, van, Jacob, Porträttmålare, Vaxpousserare (– 1629)

van (von) Doordt, Jacob, d. före 4 nov. 1629, trol. i Stockholm; hans änka Margareta nämnes där 1634. Trol. son till kopparstickaren Peter van der Doort i Hamburg och bror till vax-pousserarna Abraham och Isak von Doordt; verksam som porträtt- målare och vaxpousserare. Huvudsakligen bosatt i Hamburg men även verksam vid hoven i Danmark (1610—12, 1616, 1623 och 1626), Slesvig-Holstein (1621, ...

Dyrcks, Jonas, Porträttmålare, Kyrkomålare (1730 omkring – 1785)

Dyrcks (Dirks, Dijrks), Jonas (enl. bouppt. Johan Diedrich), f. omkr. 1730, d. 8 dec. 1785 på Ekenäs, Lena sn (Älvsb.). Har antagits vara av tysk börd och var möjligen från Hannover. Var 1763 volontär vid Artillerireg. i Göteborg; undervisade barn i rit- och teckningskonsten s. å.; verksam som målare i Västsverige med Göteborg som huvudort från 1700-talets mitt till omkr. 1778; sedan bosatt ...

Ehrenstrahl, Anna Maria, Porträttmålare (1666 – 1729)

2. Anna Maria Ehrenstrahl, den föregåendes dotter, dp 4 sept. 1666 i Stockholm (Tysk.), d. 22 okt. 1729 där. Målarinna.

G. 25 nov. 1688 i Stockholm (Tysk.) m. v. presidenten i Svea hovrätt Johan Wattrang, f. 25 maj 1659 i Stockholm (Nik.), d. 17 febr. 1724.

Ehrenstrahl, David Klöker (Klöcker), Historiemålare, Porträttmålare (1628 – 1698)

1. David Klöker (Klöcker), adlad Ehrenstrahl, dp 27 april 1628 i Hamburg (St. Nikolai), d. 27 okt. (gravsten i Storkyrkan, Stockholm; själaringning 28 okt.) 1698 i Stockholm (Nik.). Skrivare vid svenska kansliet i Osnabriück under förhandlingarna före Westfaliska freden; ägnade sig samtidigt åt teckning och målning; studieresa i Nederländer...

Eklund, Anders, Porträttmålare (1737 omkring – 1802)

Eklund, Anders, f. omkr. 1737, d. 4 maj 1802 (enl. bouppteckn. 65 år) i Stockholm (Jak.). Porträttmålare i Stockholm.

G. 1) 11 febr. 1762 i Stockholm (Ad. Fr.) m. Märta Charlotta Åkerblad, f. 30 april 1741, d. 8 febr. 1763 i Stockholm, dotter av rådsvaktmästaren Lars Åkerblad och hans hustru; 2) omkr. 1764 m. barnmorskan Margareta...

Ekwall, Emma Amalia, Genremålare, Porträttmålare (1838 – 1925)

1. Emma Amalia Ekwall, f. 18 jan. 1838 å Gransbo i Säby sn (Jönk.), d. 1 febr. 1925 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: kronofogden Nils Fredrik Ekwall och Emelie Bernhardina Carolina Djurström. Elev vid Akademien för de fria konsterna 1865–71; erhöll vid sin avgång 1871 k. medaljen; deltog i akademiens utställningar 1860,...

Elbfas, Jacob Heinrich, Porträttmålare (1600 omkring – 1664)

Jacob Heinrich Elbfas, f. troligen omkring 1600 i Livland, d. i mars 1664 i Stockholm. Målare. Ankom till Sverige, troligen från Strassburg, 1622; avlade borgared i Stockholm 3 april 1626; ålderman i konterfejar- och målarämbetet i Stockholm (åldermansed 18 juni 1628); hovmålare hos drottning Maria Eleonora 1634.

G. m. Regina Henriksdotter.

Fagerlin, Ferdiand Julius, Genremålare, Porträttmålare (1825 – 1907)

Ferdinand Julius Fagerlin, f. 5 febr. 1825 i Stockholm (Nik.), d. 19 mars 1907 i Düsseldorf. Föräldrar: sidenfabrikören Carl Wilhelm Fagerlin och Maria Margareta Gnosspelius. Elev vid Nya elementarläroverket i Stockholm 16 jan. 1837—9 sept. 1840; skeppsbyggerielev 1840; elev vid Teknologiska institutet 31 okt. 1842 t. o. m. vårterminen 1843; volontär vid Livbeväringsreg:tet hösten 1843;...

Favén, Yrjö Antti, Målare, Grafiker, Tecknare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1882 – 1948)

Favén, Yrjö Antti, f. 20 maj 1882 i Helsingfors, Finland, d. 17 okt. 1948 i Stockholm (Finska förs.). Föräldrar: universitetslektorn Oskar Favén och Ida Bertha Hildegard Hjelt. Mogenhetsex. vid Finska reallyceet, Helsingfors, 1900; studier vid Helsingfors' universitet under, två år; konststudier vid Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors 1900—01; erhöll Hovingska resestipendiet 1902;...

Finnberg, Gustaf Wilhelm, Målare, Porträttmålare (1784 – 1833)

Finnberg, Gustaf Wilhelm, f 21 nov 1784 i Pargas sn (Åbo o Björneb 1), d. 28 juni 1833 i Sthlm (Finska). Föräldrar: sjömannen Johan F o Sofia Stenroos. I målarlära i Åbo 12 mars 1801, gesällprov 25 april 1805, resa till Sthlm för konststudier trol 1809, i Sverige till omkr 1817, elev vid Konstakad 3 sept 1810, trol till 1815, deltog i...

Fjellström, Pehr, Porträttmålare (enl uppg 1719 – 1790)

2 Fjellström, Pehr, f enl uppg 2 aug 1719, d 24 mars 1790 i Sthlm (Nik). Föräldrar: kronobefalln: mannen på Gotland Eric F o Catharina Herråker. Elev hos målaren O Arenius i varje fall från 1740, var 1759 för konststudier i Paris, åter elev o kopist hos Arenius, verksam som porträt...

Forsslund, Jonas, Porträttmålare, Porträttskulptör (1754 – 1809)

Forsslund, Jonas, f 19 nov 1754 i Utanede, Fors (Jämtl), d 9 mars 1809 i Sthlm (Jak). Föräldrar: bonden Jon Jonsson o Margeta Månsdtr. Uppges ha gått i skola i Sundsvall, dräng hos handl K G Lindskog i Uppsala åtminstone från 1772, elev vid K målar- o bildhuggareakad 1776, agreé där 6 juli 1790, tilldelades genom k brev 9 maj 1794 den efter prof

Fougstedt, Arvid L, Målare, Tecknare, Porträttmålare (1888 – 1949)

Fougstedt, Arvid Lorenz, f 17 juni 1888 i t Sthlm (Jak o Joh), d 4 okt 1949 i Sthlm (Hög). Föräldrar: kamreraren Olof Lorenz Harald F o Kristina Aurora Ingeborg Pettersson. Lärling vid Iduns litografiska anstalt 1902, elev vid Tekn skolan 1905, med-arb i bl a skämttidn Puck från 1906, vistades tidvis i Paris 1908—17 o studerade där vid Académie Colarossi o Matisseskolan, prof i teckn vi...

Gate, C O Simon, Dekorationsmålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1883 – 1945)

Gate, Carl Oscar Simon, f 10 mars 1883 i S Fågelås (Skar), d 11 maj 1945 i Orrefors, Hälleberga (Kron). Föräldrar: lantbrukaren Oskar Jonsson o Karolina Sofia Andersson. Genomgick Tekn skolan i Sthlm 1902—05, elev vid konsthögsk 1905—09, ägnade sig åt porträttmåleri, landskaps- o dekorations-måln 1909—16, konstnärlig ledare vid Orrefors glasbruk från 1916. — RVO 1926, RNO 1938, Litteris...

Klingstedt, Karl Gustaf, Miniatyrist, Porträttmålare, Emaljmålare (1657 – 1734)

Klingstedt, Karl Gustaf, f 26 febr 1657 i Riga, d 17 febr 1734 i Paris. Föräldrar okända. Porträtt-, miniatyr- o emaljmålare. G 07—11 m Marie Jourdan.

Krafft, Per, Porträttmålare (1724 – 1793)

1 Krafft, Per, f 16 jan 1724 i Arboga, d 7 nov 1793 i Sthlm, Klara. Föräldrar: handlanden Erik K o Anna Greta Cupp. Inskr vid UU 5 mars 36, elev hos porträttmålaren J H Scheffel i Sthlm 40—43, hos C G Pilo i Khvn 49—55, studier i Paris 55—62, förste hovmålare hos markgreve Fredrik i Bayreuth 17 april 62, prof vid konstakad där 62—64, studieresa till Italien 64—65, åter i Bayreuth 67, hovmåla...

Krafft, Per, Historiemålare, Porträttmålare (1777 – 1863)
2 Krafft, Per, son till K 1, f 11 febr 1777 i Sthlm, Klara, f 11 dec 1863 där, Jak. Elev vid FrKA:s principskola 84, vid modellskolan där 91, inskr vid J L Davids ateljé i Paris 6 okt 96, åter i Sthlm 05, hovmålare 9 nov 05, v prof vid FrKA 30 sept 08, erhöll porträttmålararvode 14 okt 12, ord prof i teckn vid FrKA 5 maj 19—18 april 56. — LFrKA 05.
G 12 dec 08 i Sthlm, Maria, m Brita Sofia Rob...
Krafft, von, David, Porträttmålare (1655 – 1724)

von Krafft, David (före adl Krafft), f 1655 i Hamburg, d 20 sept 1724 i Sthlm, Ty. Föräldrar: N N Krafft o hans hustru, f Klöcker (Kloker). Elev hos D Klöcker Ehrenstrahl i Sthlm 75, handledare i målning för drottning Ulrika Eleonora d ä, erhöll resepension för uti studier av drottningen 84, av Karl XI 9 jan 94, återinträdde i Ehrenstrahls ateljé 96, erhöll k underhåll 6 febr 97, reglerad lö...

Kronstrand, K Bror A, Etsare, Porträttmålare (1875 – 1950)

Kronstrand, Karl Bror Albert, f 15 mars 1875 i Mariestad, d 1 maj 1950 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lokomotivförmannen Karl Fredrik K o Ida Johanna Pettersson. Elev vid Tekn skolan, Sthlm, 93—95, vid FrKA 95—00, verksam i England 02—10, i Ryssland 10, i USA 10—13, i Nord- o Sydamerika 21—23, bosatt i Mariestad 24—33, i Sthlm från 33, hovintendent 28, förste hovintendent 33.

G 1) 3...

Krouthén, Johan F, Landskapsmålare, Porträttmålare (1858 – 1932)

Krouthén, Johan Fredrik, f 2 nov 1858 i Linköping, d 19 dec 1932 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Johan Conrad K o Hilda Amalia Åberg. Elev vid FrKA:s principskola 75— 78, vid FrKA 78—81, vid E Perséus målarskola, studieresor till Danmark, Frankrike, Belgien o England 81—83, led av Konst-närsförb 86—02.

G 1) 25 juli 86 i Slaka, Ög, m Hulda Vilhelmina Ottosson, f 31 aug 68 i S:t Lars, Ög...

Kärfve, Fritz E, Dekorationsmålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1880 – 1967)

Kärfve, Fritz Edvard, f 12 sept 1880 i Malmö, S:t Petri, d 15 okt 1967 där, Slottsstaden. Föräldrar: husägaren Lars K o Kerstin Svensson. Studier vid Konstnärsförb:s skola i Sthlm 99—01, Académie Golarossi, Paris, 04—05 o i Khvn 07—09. Konstnär.

G 30 april 12 i Malmö, S:t Petri, m Sigrid Martina Sjögren, f 14 okt 86 i Virestad, Kron, dtr till handl August S o Karolina Petersdtr.

Lafrensen, Niclas, Miniatyrist, Porträttmålare (1698 – 1756)

1 Lafrensen, Niclas, dp 13 nov 1698 i Sthlm, Ty, d 16 mars 1756 där (begr 20 mars 56 i Sthlm, Maria). Föräldrar: skeppsklareraren Michael L o Engel Scheel. Gesällbrev som fältskär 17. Porträtt- o miniatyrmålare.

G 5 dec 36 i Sthlm, Ty, m Magdalena Stuur, f 12 maj 04 där, ibid, d 14 mars 52 där, Maria, dtr till skepparen Johan S o Katrina Beckman.

Lindberg, C Harald, Tecknare, Landskapsmålare, Marinmålare, Porträttmålare (1901 – 1976)

Lindberg, Carl Harald, f 26 jan 1901 i Björkö-Arholma, Sth, d 4 aug 1976 i Sthlm, Kat. Föräldrar: skepparen Carl Petter L o Hanna Elvira Sofia Carlsson. Lättmatros 18 — 22, studier vid Edward Berggrens konstskola 22-23, vid FrKA 24-29, vid Maison Watteau, Paris, 32. Konstnär.

G 11 sept 1927 i Sthlm, Ty, m Märta Henrietta Raap, f 19 mars 1908 där, Ad Fredr, dtr till litografen Alf...

Lindegren, Amalia E, Porträttmålare (1814 – 1891)

Lindegren, Amalia Euphrosyne, f 23 maj 1814 i Sthlm, Klara, d 27 dec 1891 där, Ad Fredr. Dtr till Anna Catharina Lindgren, f Ekström. E elev vid FrKA 48-49, FrKAs resestipendium 50, vistades i Paris 50, i Düsseldorf o Munchen 52—54, i Rom 54—juni 55, åter i Paris 55—56. — Agré vid FrKA 50, LFrKA 56, Litt et art 66. - Ogift.

Lindström, A Fredrik (Fritz), Landskapsmålare, Porträttmålare (1874 – 1962)

Lindström, August Fredrik (Fritz), f 5 juli 1874 i Sthlm, Hedv El, d 4 jan 1962 i Arvika. Föräldrar: kamreren August Fredrik L o Emma Harmonia Sofia Selander. Lärling hos dekorationsmålaren Carl Grabow i Sthlm, elev vid Konstnärsförb:s skola där 92 — 94 o 95-96, vid Valands konstskola i Gbg 94-95, vid Kristian Zahrtmanns konstskola i Khvn 96—97, led av Konstnärsförb 96—00 o från 01, studiere...

Martin, Elias, Genremålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1739 – 1818)

1 Martin, Elias, dp 8 mars 1739 i Sthlm, Ty, d 25 jan 1818 där, Ad Fredr. Föräldrar: snickaråldermannen Olof M o Ulrica Haupt. Snickarlärling i faderns verkstad, elev hos ämbetsmålaren F C Schultz 5961, ornamentsritare o teckn:lärare vid skärgårdsflottan på Sveaborg juni 6365, studier...

MasOlle, E Helmer, Genremålare, Porträttmålare (1884 – 1969)

MasOlle, Erik Helmer, f 4 sept 1884 i Siljansnäs, Kopp, d 3 aug 1969 i Sthlm, Kat. Föräldrar: handlanden Carl Erik Olsson o Jenny Charlotta Bergendahl. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 0103, vid Althins målarskola 03, vid FrKA ht 03

Meytens, van, Martin, Porträttmålare (1695 – 1770)

2 van Meytens (Mijtens, Mytens), Martin, son till M 1, dp 16 juni 1695 i Sthlm, Ty, d 23 mars 1770 i Wien. Studier för fadern, avreste från Sthlm juni 14, studier i Holland o England 1416, lärjunge o medarb till Charles Boit i Paris 1...

61 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se