Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
8 träffar, sida:  1 
Ameen, Georg F, Tidningsredaktör, Boktryckare, Postdirektör (1811 – 1898)

1. Georg Fredrik Ameen, f. 11 sept. 1811 i Karlskrona, d 24 apr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten vid örlogsflottan Georg Fredrik Améen och Anna Helena Falk. Student i Lund 8 febr. 1827; avlade juridisk examen 1833. Auskultant i skånska hovrätten 28 juni s. å.; tf. kammarskrivare vid K. M:ts flottas Göteborgsstation 1834 och...

Beijer, von, Johan Gustaf, Postdirektör (1646 – 1705)

2. Johan Gustaf von Beijer, den föregåendes son, f. 18 juli 1646, d. 4 nov. 1705. Student i Uppsala 20 febr. 1654; vistades 1669 utomlands i syfte att bl. a. studera postväsendet. Övertog efter faderns död 1669 jämte modern och medarvingarna förvaltningen av svenska postväsendet; direktör över postväsendet 10 juni 1673; erh&ou...

Beijer, von, Johan, Hovråd, Postdirektör (1606 – 1669)

1. Johan von Beijer (tidigare Beier), f. 10 maj 1606 i Berlin, d. 13 sept. 1669 i Stockholm. Anställdes såsom kanslist hos Axel Oxenstierna 1632 eller 1633; medföljde denne till Sverige 1636; sekreterare i kommerskollegiet 22 dec. 1637; utnämndes till postmästare »här i riket, storfurstendömet och riket underliggande provinser» 15...

Benzelstierna, Matthias, Överpostdirektör, Statssekreterare (1713 – 1791)

3. Matthias Benzelstierna (till 1747 Benzel), f. 8 sept. 1713 i Lund, d 11 mars 1791 i Stockholm. Föräldrar: teol. adjunkten, sedermera ärkebiskopen Jakob Benzelius och Katarina Edenberg. Student i Lund 3 febr. 1721; företog utrikes resor apr. 1742—sept. 1744. Inträdde i tjänstgöring vid inrikes-civilexpeditionen 27 aug. 1734; undergick examen i kansl...

Franc, Ulric Gustaf, Överpostdirektör, Statssekreterare (1736 – 1811)

Franc, Ulric Gustaf, f 16 april 1736 på Jans-lunda, Överselö (Söd; enl Riddarhusgeneal), d 23 maj 1811 i Sthlm (Nik). Föräldrar: lagmannen Johan F o Elsa Christina von Beijer. Inskr vid Uppsala univ 5 maj 1752, eo kanslist i utrikesexp 21 febr 1754, kopist 1 aug 1758, kanslist 9 okt 1759, leg:sekr i Haag 19 okt 1762, k sekr 20 nov 1769, l:e sekr i presidentkontoret 1 juli 1773, presi-de...

Hellberg, J Carl, Tidningsredaktör, Postdirektör i Hamburg (1815 – 1877)

Hellberg, Johan Carl, f 16 nov 1815 i Gbg (Domk), d 5 okt 1877 i Sthlm (Jak o Joh). Föräldrar: lektorn Johan H o Laura Almqvist. Inskr vid UU ht 36, kameralex juni 39, eo kanslist i generaltullstyr 10 juli 39 o i ecklesiastikexp 17 okt 39, kanslist i hovexp 30 nov 43, red o utgivare av Sv biet okt 40—dec 44, av Morgonen dec 44—dec 45, utgivare av Post- o inrikes tidn:ar 47— april 56, pr...

Roos, A Wilhelm, Riksdagsledamot, Kanslist, Postdirektör (1824 – 1895)

1 Roos, Adolf Wilhelm, f 21 juni 1824 i Kristinestad, Finland, d 19 jan 1895 i Sthlm, Finska. Föräldrar: vice pastorn Johan Henrik R o Maria Lovisa Wenman. Elev vid Åbo gymnasium 42–45, inskr vid UU 10 okt 45, studentex där 14 juni 48, sv medborgare 12 juni 49, kansliex vid UU 12 dec 51, e o kanslist i Finansdep:s exp 22 dec 51, i Kammarkoll 20 febr 52, tf kanslist där periodvis 8 juli 53–1 ...

Schmedeman, Johan, Riksdagsledamot, Kansliråd, Överpostdirektör (1652 – 1713)

Schmedeman, Johan, f 2 dec 1652 i Vi-borg, d 6 maj 1713 i Sthlm (Frese; själaringn s d där, Nik). Föräldrar: borgmästaren Hans S o Katarina Valeriansdtr. Inskr vid Åbo akad 5 april 67, auskultant i Åbo hovrätt 72, inskr vid UU 26 nov 72, kanslist (registraturskrivare) i RA 9 mars 74, kanslist i K kansliet 75, aktuarie där 85, adl 30 sept 86, del...

8 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se