Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
4 träffar, sida:  1 
Cöster, Fredrik B, Arméofficer, Tidningsredaktör, Journalist, Postmästare (1797 – 1878)

Fredrik Bernhard Cöster, f. 9 febr. 1797 i Halmstad, f 30 juni 1878 i Linköping. Föräldrar: landssekreteraren i Hallands län, lagmannen Hans Peter Cöster och Beata Maria Agrell. Student i Lund 24 febr. 1812; avlade kansliexamen 29 maj 1813. Fan- junkare vid Hallands läns infanteribataljon 18 juli 1813; avlade officersexamen 15 sept. 1813; kommenderad på strandpostering mot Danmark 16 sept. 1...

Enander, Samuel, Kanslist, Protokollsekreterare, Postmästare (1733 – 1803)

2. Samuel Enander, f. 2 okt. 1733 i Uppsala (Domk.), d. 21 april 1803 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Samuel Enander och Margaretha Smaræ. Student vid Uppsala univ. 21 april 1744; fil. magister där 20 juni 1758; e. o. kanslist i kollegiiexpeditionen i Kansli-kollegium31 mars 1761; kopist där 28 juni 1763; kanslist 3 dec. 1767; sekreterare i Sekreta utskottets mi...

Key, C F E Emil, Riksdagsledamot, Godsägare, Postmästare (1822 – 1892)

1 Key, Carl Fredrik Edvin Emil, f 7 okt 1822 i V Ed, Kalm, d 31 dec 1892 i Visby. Föräldrar: kaptenen Emil K o frih Caroline Charlotta Fleetwood. Inskr vid LU ht 38, kansliex där 18 dec 41, eo kanslist i finansdep 42—47, ägde o brukade Sundsholms säteri, Gladhammar, Kalm, 48—80, led av Kalmar (n Kalmar) läns landsting 63—82 (v ordf 72 o 74&mdas...

Lagergren, K Helmer, Kulturhistoriker, Personhistoriker, Postmästare (1862 – 1947)

Lagergren, Knut Helmer, f 7 dec 1862 i Vika, Kopp, d 3 jan 1947 i Falun, Kristine. Föräldrar: brukspatronen, senare auktionskammarföreståndaren Knut Harald Louis L o Maria Wilhelmina Norström. Mogenhetsex vid h a l i Falun vt 82, inskr vid UU ht 82—vt 83, eo postexpeditör 21 juni 83, e biträde 1 nov 86, postexpeditör i Hudiksvall 8 dec 97, i Kristinehamn 14 mars 98, vid postinspekt...

4 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se