Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
491 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
(Björnram), Andreas Laurentii, Präst, Ärkebiskop (– 1591)

3. Andreas Laurentii (Björnram), den föregåendes broder, son till B. 1 i hans senare gifte, d 1 jan. 1591. Student i Rostock 1556; kyrkoherde i Umeå socken 1561 och i Gävle 1570; tillika landsprost i Gästrikland; förordnad till superintendent i Växjö 2 aug. 1576; biskop därstädes sommaren 1577; ärkebiskop 1583 ...

(Lillie), Matthias Gregersson, Ärkebiskop, Biskop, Präst (– 1520)

4 Matthias Gregersson, helbror till L 3, d 8 nov 1520 i Sthlms blodbad. Nämnes tidigast 22 juni (ej aug) 80, inskr vid univ i Greifswald 23 juli 87, baccalaureus där 27 (ej 17) sept 87, magister in artibus där 8 febr 90, var kanik i Uppsala åtminstone 27 okt 91–12 mars 01, inskr vid univ i Köln 7 sept 92, var baccalaureus in decret...

(Lilliehöök), Lindorm Nilsson eller Bonde, Präst, Missionär (1562 – 1608)

5 Lindorm Nilsson eller Lindorm Bonde, brorson till L 2, f 1562 el 1563, d 22 mars 1608 (Starowolski). Föräldrar: häradshövdingen Nils Persson (Lilliehöök) o (enl Genealogica) Karin Karlsdtr (Store). Uppges ha studerat vid jesuitskolan Collegium Germanicum i Rom (Pärnänen) o blivit prästvigd, innan han omkr 85 återvände till Sverig...

(Oxenstierna), Jöns Bengtsson, Ärkebiskop, Präst, Riksföreståndare (1417omkr – 1467)

3 Jöns Bengtsson, son till O 2 i hans första g, f omkr 1417, d 15 dec 1467 på Borgholm. Inskr vid univ i Leipzig sommaren 34, baccalaureus in artibus där våren 36, mag in artibus där våren 38, domprost i Uppsala från mellan 3 okt 38 o 3 okt 39, decretorum baccalaureus senast 45, rektor för univ i Leipzig 23 april–16 okt 45, av d...

Abrahamson, Laurentius Gustaf, Präst (1856 – 1946)

Abrahamson, Laurentius Gustaf, f. 2 mars 1856 i Medåkers församling. Föräldrar: bonden Anders Gustav Abrahamson och Britta Maria Nilson. Utvandrade tillsammans med föräldrar och syskon till Nordamerika 1868; inskrevs 1872 vid Augustana college, då förlagt till Paxton och senare (1875) flyttat till Rock Island; idkade efter här avlagda examina st...

Achrenius, Abraham, Präst, Pietist (1706 – 1796)

Achrenius, Abraham, f. 1 febr. 1706 i Somero socken i Tavastland, d 28 sept. 1769 i Nousis. Föräldrar: kaplanen Simon Achrenius och Elisabeta Laurina. Student i Åbo 18 jan. 1725; blev sommaren 1728 informator hos översten greve Gustav Creutz i östra Nyland; lämnade denna befattning sommaren 1730; avlade teologisk examen i Åbo; prästvigd 21 sept. 1730...

Acrelius, Israel, Präst (1714 – 1800)

Israel Acrelius, f. 4 dec. 1714 i Öster-Åker, d 25 apr. 1800. Föräldrar: kyrkoherden i Öster-Åker Johan Acrelius och Sara Gahm. Student i Uppsala 14 febr. 1727; disp. 22 dec. 1739 (De origine infelicitatis ex libertatis abusu, pres. Petrus Ullén); prästvigd 3 juni 1743; disp. 7 juni s. å. (De dedicationibus templorum in Svio-Gothia, pres. P. ...

Afzelius, A August, Präst, Gymnasielärare, Poet (1785 – 1871)

5. Arvid August Afzelius, f. 6 maj 1785 på Fjällåkra, Hornborga socken, d 25 sept. 1871 i Enköping. Föräldrar: komministern Per Persson Afzelius och Inga Magdalena Lindström. Vistades från sitt fjärde år, då fadern på grund av borgensförbindelser kommit på obestånd, till dess föräldrarnas hem nå...

Agrell, Carl Magnus, Präst, Orientalist (1764 – 1840)

Carl Magnus Agrell, f. 18 nov. 1764 på säteriet Skogsnäs i Linneryds socken, d 10 okt. 1840 i Skatelöv. Föräldrar: dåvarande regementspastorn, sedermera kyrkoherden i Linneryd och Sandsjö Samuel Agrell och Hedvig Charlotta Schmiedeberg. Intogs vt. 1776 i Växjö skola; genomgick Växjö gymnasium; student i Uppsala 16 sept. 1783; disp...

Agrell, Sven, Präst (1685 – 1713)

2. Sven Agrell, den föregåendes sonson, f. 1685 i Torup, d 1713 i Adrianopel. Föräldrar: kyrkoherden Nils Nilsson Agrell och Gunilla Ausén. Student i Lund 1702 (intagen i nationsmatrikeln under 18 sept.); anslöt sig till Karl XII:s armé i Sachsen 1707 och åtföljde i avvaktan på befordran först Skaraborgs, sedan Krono...

Ahlberg, Per August, Präst, Predikant, Folkskollärare (1823 – 1887)

Ahlberg, Per August, f. 13 aug. 1823 i Mörlunda socken, d 1 juli 1887 i Örebro. Föräldrar: hovslagaren och hästläkaren vid Smålands lätta dragoner Jöns Petter Ahlberg och Lukretia Gustavsdotter. Studerade vid Vimmerby skola och Linköpings gymnasium; apotekselev; ambulerande byskollärare; student i Lund 3 nov. 1846; avlade folkskollä...

Ahlman, Martin Eric, Präst, Teolog (1773 – 1844)

Martin Eric Ahlman, f. 3 dec. 1773, d 7 apr. 1844. Föräldrar: prebendeadjunkten i Lomma, sedermera kyrkoherden i Brågarp och Nevishög Johan Ahlman och Katarina Margareta Åkerman. Student i Lund 18 okt. 1788; disp. 15 dec. 1790 (De ingenio Homeri, p. III, pres. M. Stoltz); fil. kand. ht. 1792; disp. mars 1793 (Diss. fluxiones qvantitatum trigonometricarum sistens, p...

Ahlqvist, Abraham, Präst, Gymnasielärare (1794 – 1844)

1. Abraham Ahlqvist, f. 5 juli 1794 i Mörbylånga församling, d 9 juli 1844 i Runsten. Föräldrar: komministern Per Ahlqvist och Maria Juliana Fornander. Student i Uppsala 11 okt. 1813; disp. 7 juni 1815 (Flora Runsteniensis, p. I, pres. K. P. Thunberg); fil. kand. 3 dec. 1817; disp. 13 dec. s. å. (Quinta Iliadis Homericge rhapsodia Græce et Svethice, p. V...

Ahnfelt, P Gabriel, Skriftställare, Präst (1803 – 1863)

2. Paul Gabriel Ahnfelt, den föregåendes broder, f. 25 mars 1803 i Gullarp, d 11 okt. 1863. Genomgick Lunds läroverk; student i Lund 23 juni 1817; disp. 18 nov. 1820 (De defensione sui, pres. Er. Cederschiöld); avlade filol. kand. examen 19 dec. 1821 och fil. kand. examen 21 maj 1823; disp. 23 maj s. å. (De veterum Suecorum et Gothorurh praecipuis, quse re...

Alanus, Georg, Präst, Teolog (1609 – 1664)

Georg Alanus, f. 12 febr. 1609 i Jomala, d 15 juli 1664. Föräldrar: kyrkoherden i Jomala Christophorus Sigfridi Alanus och Elisabet Georgii. Student i Uppsala juni 1627; disp. 14 dec. 1633 (De peccato originali et actuali, p. VIII, pres. O. Laurelius) och 20 juni 1635 (De facultatibus animse vegetativas, pres. Martinus Olai Nycopensis); fil. magister 27 okt. s. å. Lektor i ma...

Alin, Svante, Präst (1852 – 1930)

Alin, Svante, f. 19 maj 1852 i Skarstads socken. Föräldrar: hemmansägaren Sven Pettersson och Johanna Svensdotter. Intogs ht. 1870 i och genomgick Fjellstedtska skolan i Uppsala; avlade mogenhetsexamen vid Uppsala privata elementarläroverk 31 maj 1876; student i Uppsala ht. s. å.; avlade teoretisk teologisk examen 15 sept. 1879 och praktisk teologisk examen 13 dec. ...

Almquist, Carl Jonas Lovis (Love), Författare, Präst, Lärare (1793 – 1866)

3. Carl Jonas Lovis (Love) Almquist, den föregåendes brorson, f. 28 nov. 1793 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, d 26 sept. 1866 i Bremen. Föräldrar: krigskommissarien Karl Gustav Almquist och Birgitta-Lovisa Gjörwell, dotter till Karl Kristoffer Gjörwell. Åtnjöt enskild undervisning; inskrevs som student i Roslags nation...

Almquist, Eric Jonas, Präst, Teolog (1729 – 1808)

1. Eric Jonas Almquist, 1 2 febr. 1729 i Täby, d 15 mars 1808 i Tierp. Föräldrar: dåvarande komministern i Täby, sedermera kyrkoherden och kontraktsprosten därstädes Abraham Almquist och Anna Magdalena Ekvaldh. Efter enskild information i hemmet vid tolv års ålder student i Uppsala 7 febr. 1741; disp. 5 juni 1749 (Αποχ&alph...

Almqvist, Johan M, Riksdagsledamot, Präst (1799 – 1873)

1. Johan Magnus Almqvist, f. 6 sept. 1799 i Stockholm, d 9 okt. 1873 i Skärstad. Föräldrar: dv. komministern i Adolf Fredrik, sedermera kyrkoherden i Gränna Sven Johan Almqvist och hans hustru i andra giftet Gustava Brandelius. Student i Uppsala 1 okt. 1819; disp. 10 juni 1820 (Om utländska träd, huskar och blomsterväxter, som kunna tåla svenska klima...

Alsbeckius, Mattias Andreæ, Präst, Gymnasielärare (– 1642)

Alsbeckius (Alzbeckius, Alsbechius), Mattias Andreæ, f. i Alsbäcks by i Stora Tuna, d 1642 (begraven 18 apr.). Bondson. Kollega i Västerås skola 1627; inskriven vid Uppsala universitet i aug. s. å. under namnet Matthias Andrese Tunsemontanus; prästvigd 7 sept. 1630. Conrector och rhetorices lector vid Västerås gymnasium s.å.; var även mu...

Amnelius, Andreas Petri, Präst, Översättare (1638 – 1692)

Amnelius, Andreas Petri, f. 1638 i Amnestad, Svedvi socken, d i febr. 1692. Son till hemmansägaren Per Andersson. Student i Uppsala i mars 1659, då han kallar sig Amnestadius; prästvigd 30 nov. 1667. Skolmästare i Fellingsbro 1668; efter flerårig prästerlig tjänstgöring inom nämnda församling missi-verad till Romfartuna 1689 och komminister...

Amnell, Johan, Riksdagsledamot, Präst (1692 – 1772)

Amnell, Johan f. 20 mars 1692 i Kalajoki, d 13 apr. 1772. Student i Åbo 10 okt. 1711. Kaplan i Åbo svenska församling 1722; kyrkoherde i Tammela 5 maj 1733; kontraktsprost; riksdagsfullmäktig.

Gift 1) med Anna Maria Stiernhorn; 2) 1751 med Eva Elisabet Borgström, dotter till kaptenen Johan Borgström.

Amnell, Johan, Präst, Teolog, Filolog (1718 – 1789)

Amnell, Johan, f. 29 lnaj 1718 i Alsike, d 13 apr 1789. Föräldrar: kyrkoherden i Alsike Joakim Amnelius och Katarina Rahm. Student i Uppsala 29 okt. 1729; disp. 9 dec. 1738 (De exorcismo baptismali, pres. M. Beronius), 14 febr. 1739 (Schediasma de origine artium mechanicarum, pres. A. Celsius) och 1 mars 1740 (Ad excutienda C. Cornelii Taciti de Svionibus et Fennis judicia chorogra...

Anander, Daniel Haquini, Präst, Pietist (– 1697)

Anander, Daniel Haquini, f. i Örs församling i Kronobergs län, d 10 juli 1697 å Danvikens hospital i Stockholm. Föräldrar: kaplanen i Ör, sedan i Jönköping Haqvin Anander och Margareta Schatelovia. Student i Lund 13 sept. 1669; studerade i Wittenberg; återvände därifrån till Sverige 1671; inskriven som student vid Uppsala un...

And, Andreas Andreæ, Präst (– 1317)

2. Andreas Andreæ And, den föregåendes broder, en av Sveriges medeltids mera betydande kyrkliga personer, d 13 mars 1317, namnes 1276 såsom medlem av sin frände ärkebiskop Folkes domkapitel i Uppsala och är då redan magister, en lärdomsgrad, som han utan tvivel förvärvat vid Parisuniversitetet. Den 5 apr. 1278 är h...

Andersson, Roloff, Präst, Läroboksförfattare (1744 – 1828)

Andersson (till 1778 Schrewelius), Roloff, f. 11 apr. 1744 i Östra Skrevlinge i Husie socken); d 8 (ej 28) apr. 1828. Föräldrar: bonden Anders Knutsson och Bengta Larsdotter, sedermera omgift med Anders Mattsson, bondeståndets talman 1778, efter vilken A. antog namnet Andersson. Åtnjöt skolundervisning i Malmö; student i Lund 23 jan. 1761 (inskrevs i sk&a...

Andersson, Johan, Präst, Gymnasielärare, Biskop (1820 – 1894)

1. Johan Andersson, f.29 sept. 1820 i Ödestugu socken, d 14 juni 1894 i Växjö. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Efter studier i Jönköping och Växjö student i Lund 3 okt. 1838; disp. 20 dec. s. å. (Öfningsbok uti fornnordiska spr&arin...

Andreas Arvidi, Präst, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1620omkr – 1673)

Andreas Arvidi, f. omkr. 1620 i Strängnäs, d 1673. Fader: borgmästaren Arvid Andersson. Studerade vid universitetet i Dorpat; magister där 1651. Lektor vid gymnasiet i Strängnäs 4 juni s. å.; prästvigd 11 dec. 1653; rektor vid gymnasiet s. å.; av kyrkans patronus kallad till kyrkoherde i Österhaninge 1658; tillträdde efter en befordrin...

Andreen, Gustav Albert, Präst (1864 – 1940)

Andreen, Gustav Albert, f. 13 mars 1864 i Porter, Indiana, Förenta staterna. Föräldrar: svensk-luterske pastorn Andreas Andreen och hans första hustru, Hilda Helena Esping. Student vid Augustana college and theological seminary 1881; studerade lagfarenhet i Rock Island 1883; fil. doktor vid Yale university, New Haven, Conn., 1898; företog en studieresa till Uppsala, ...

Andrén, Olof Christian Telemaque, Präst (1824 – 1870)

Andrén, Olof Christian Telemaque, f. 21 sept. 1824 i Malmö, d 11 juni 1870 i Asarum. Föräldrar: handlanden Kristian Andersson och Johanna Malmquist. Student vid Lunds universitet 2 okt. 1841; informator; avlade teoretisk teol. examen 16 juni 1847 samt praktisk teol. examen 7 dec. s. ä.; prästvigd 9 dec. s. å. Pastorsadjunkt i Arrie, Osby, Källs-N&ou...

Angeldorff, Christoffer Olofsson, Präst, Journalist (1808 – 1866)

Angeldorff, Christoffer Olofsson, till okt. 1830 Angellin, f. 7 juli 1808 i Osby, d 6 mars 1866 i Västra Alstad. Föräldrar: hemmansägaren och häradsdomaren Olof Christensson och Elsa Andersdotter. Student i Lund 8 okt. 1828; genomgick teologiska seminariet ht. 1830 och vt. 1831; prästvigd 14 juni 1831. Inträdde i prästerlig tjänstgöring i Lun...

Anjou, Nils Jakob, Riksdagsledamot, Präst (1781 – 1851)

1. Nils Jakob Anjou, f. 19 maj 1781 i Skederid, d 24 mars 1851 i Norrköping. Föräldrar: kyrkoherden i Husby-Lyhundra och Skederid Filip Jakob Anjou och Charlotta Margareta Humble. Student i Uppsala 13 juni 1794; disp. 6 dec. 1800 (Ad enchiridion juris prudentise ecclesiasticse Svecanas, pres. N. A. Pihlman) och 18 maj 1803 (Specimen supplementorum ad lexica Hebraica, p. V, pre...

Anthelius Angermannus, Johannes (Hans) Olai, Präst, Teolog, Astronom (– 1646)

1. Johannes (Hans) Olai Anthelius Angermannus, f. enligt vad som uppges på 1570-talet, d 1646. Student omkr. 1585; fil. magister i Helmstedt 2 nov. 1596. Skolrektor i Gävle (uppbar lön som sådan för år 1599 och en del av år 1600); astronomie professor vid Uppsala akademi 1600; dekan (= innehavare av den tredje teologiska professuren) 12 okt. 1601; uppr&...

Anzenius, Petrus, Präst (1682 – 1747)

Anzenius, Petrus, f. 1682 på Frösön, d. 29 dec. 1747 i Skellefteå. Föräldrar: rektorn Kristoffer Olai Anzenius, sedermera prost i Piteå, och Margareta Linnerius. Student i Uppsala 16 okt. 1699; disp. 18 apr. 1706 (De æqualitate hominum morali, pres. J. Upmarck); fil. magister s. å. E. o. predikant vid livgardet 1711; hov...

Arborelius, Olof Ulric, Präst, Lärare, Dialektforskare (1791 – 1868)

1. Olof Ulric Arborelius, f. 2 mars 1791 i Älvdalen, d. 28 nov. 1868 i Orsa. Föräldrar: komministern i Älvdalen, sedermera prosten i Mora Olof Persson Arborelius och Ulrika Maria Muncktell. Student i Uppsala 9 okt. 1812; disp. 15 maj 1813; avlade teol. examen 17 maj 1815; disp. 13 juni 1818; fil. magister 16 juni s. å. Kollega vid Falu trivialskola 10 dec. 1817; kon...

Arenbechius, Petrus Dieterici, Präst, Gymnasielärare, Filolog (1620 – 1673)

Arenbechius, Petrus Dieterici, f. 1620 i Närke, d. 3 maj 1673 (själaringning 10, juni). Son till komministern, i Mariefred, sedermera kyrkoherden i Tumbo och Råby Dietericus Christophori. Studerade i Örebro och Strängnäs; student i Uppsala maj 1636; preceptor för Erik Benzelius d. ä. 1640–45; disp. vid collegium illustre i Stockholm 16...

Arenius, Olaus Magni, Författare, Präst (1611 – 1682)

Arenius, Olaus Magni, f. 1611 i Sanna i Ölme härad, d 7 aug. 1682 i Malaks. Föräldrar: bonden Måns och Ingeborg Larsdotter. Student i Åbo 1640. Prästvigd 1643; huspredikant hos presidenten Jöns Kurck; kyrkoherde i Malaks 1649.

Gift med Katarina Bachster, dotter till handlanden i Åbo Tomas Bachster.

Arnell, Jonas, Präst, Biskop (1642 – 1707)

1. Jonas Arnell, f. 29 juni 1642 i Hudiksvall, d 12 nov. 1707 i Karlstad. Föräldrar: handlanden och rådmannen Lars Jonsson och Karin Eriksdotter (av Tresk-släkten). Efter åtta års studier i Hudiksvalls skola student i Uppsala 16 okt. 1658; informator för J. Schefferus' söner Johan, Henrik och Peter 1662–67, för G. Posses...

Arnell, Lars, Riksdagsledamot, Präst (1689 – 1742)

2. Lars Arnell, den föregåendes son, f. 25 mars 1689, d 5 jan. 1742. Student i Uppsala 11 nov. 1703; disp. 12 juni 1711 över av honom själv författad avhandling och 13 maj 1713 (Deoccultatione scientiarum, pres. J. Steuchius); fil. magister s. å.; företog utrikes resor 1715—21, 1722. V. pastor, i franska församlingen i Stockholm 8 apr...

Arnold Klemensson, Präst, Prelat (– 1434)

Arnold Klemensson (lat. Arnoldus Clementis, på svenska även Arend). Födelseår och födelseort äro okända, men det förra måste ha infallit senast i 1400-talets första år, då A. 1415 såsom vittne i ett dokument framträder som kantor vid Vor frues kirke i Köpenhamn, och födelseorten är med all säkerhe...

Arvid Siggesson, Politisk aktör, Präst (– tidigast 1520)

Arvid Siggesson, folkledare, politiker, var från början skrivare hos Nils Sture på Västerås slott. Efter dennes död 1494 var han knuten vid Västerås domkapitel, där han erhöll prebenda apostolorum 19 maj 1495. Han kvarstod sedan som kanik i Västerås till sin död. Jämsides med kanonikatet innehade han efter v...

Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus, Författare, Präst, Översättare (1609 – 1663)

Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus, f. 1609 i Skänninge, där hans far var borgare, d 3 jan. 1663 i Drothem. Student i Uppsala okt. 1631. Kollega vid Linköpings trivialskola 1634; prästvigd 14 dec. 1639; kyrkoherde i Gryt av Linköpings stift 1648 och i Drothem 1652.

Gift 6 jan. 1657 med Kerstin Tyste, dotter till kyrkoherden i Östra Harg Johannes Laur...

Aschaneus, Martinus Laurentii, Författare, Präst, Fornforskare (– 1641)

Aschaneus, Martinus Laurentii, f. omkr. år 1575 på Aske gård i Håtuna, d 1641. Föräldrar: Lars Mårtensson, ägare av Aske gård, och Brita Eriksdotter. Studerade i Uppsala eller Stockholm. Musikant i Johan III: s kapell; skeppspräst under Kalmarkriget; omtalas 1614 som fältpräst vid livfanan och åtföljde denna trupp i...

Asp, Matthias, Präst, Teolog (1696 – 1763)

1. Matthias Asp, f. 14 maj 1696 i Norrköping, d 8 juli 1763 i Uppsala. Föräldrar: dåvarande kyrkoherden och prosten, sedermera superintendenten över Härnösands stift Petrus Asp och Elisabet Steuch, dotter till ärkebiskopen Mattias Steuch. Inskriven i Norrköpings trivialskola 14 maj 1703; student i Lund 15 aug. 1706; inskriven vid Uppsal...

Aspelin, David Johan, Präst, Poet, Universitetsbibliotekarie (1780 – 1821)

David Johan Aspelin, f. 2 aug. 1780 i Långasjö, d 25 aug. 1821 i Tolg. Föräldrar: prosten i Långasjö Elias Aspelin och Kristina Rebecka Wickelgren. Intogs i Växjö skola 1790; gymnasist 1794; student i Lund 19 sept. 1796; disp. 10 maj 1797 (Disp. qualis S. Pauli de Anania pontifice, cujus Act. XXFII: 5 fit mentio, notitia fuerit, demonstrans, pres. G....

Asplund, Arnold, Präst, Gymnasierektor (1736 – 1815)

Asplund, Arnold, f. 26 sept. 1736, d 12 jan. 1815. Föräldrar: tunnbindarmästaren, sedermera åldermannen i Stockholm Jonas Asplund och Anna Margareta Sundberg. Student i Uppsala 14 maj 1754; disp. 13 dec. 1755 (De naturalismo pontificiorum, pres. N. Wallerius) och 22 febr. 1758 (Dissertatio politica, malum atheismi in republica ostensura, pres. J. Ihre); fil. magister 20 ...

Asteropherus, Magnus Olai, Författare, Läkare, Präst, Rektor (– 1647)

Asteropherus, Magnus Olai (Arbogensis), f. i Arboga, d 19 sept. 1.647. Vistades i sin ungdom några år på resor i utlandet; prästvigd i Västerås 1603. Rektor vid Arboga skola; kyrkoherde i Västerfärnebo församling 1614.

A. var två gånger gift, andra gången med Margareta Johansdotter, d 12 mars 1648.

Aulén, Gustaf E H, Präst, Teolog (1879 – 1977)

Aulén, Gustaf Emanuel Hildebrand, f. 15 maj 1879 i Ljungby församling, Kalmar län. Föräldrar: v. pastorn, sedermera kyrkoherden Frans Johan Aulén och Ebba Maria Lovisa Matilda Hildebrand. Avlade mogenhetsexamen i Kalmar 25 maj 1896; student i Uppsala 7 sept. s..å.; fil. kand. 31 jan. 1899; avlade dimissionsexamen 28 maj 1903; teol. lic. 15 dec. 1906; p...

Aurelius, S Erik, Präst, Teolog (1874 – 1935)

Sven Erik Aurelius, f. 12 maj 1874 i Åsbo församling. Föräldrar: kyrkoherden Nils Bernhard Aurelius och Sigrid Elisabet Matilda Petersson. Avlade mogenhetsexamen vid Linköpings h. allmänna läroverk 21 maj 1892; student i Uppsala 9 sept. s. å.; fil. kand. 15 sept. 1894; teol. fil. kand. 14 dec. s. å.; avlade teoretisk teologisk examen 30 jan. 18...

Aurelius, Johannes, Präst (1732 – 1802)

Johannes Aurelius, f. 1732 (döpt 4 sept.) i Istorp, d 20 dec. 1802. Föräldrar: kyrkoherden, sedermera kontraktsprosten Joan Aurelius och Kajsa Kellander. Student i Uppsala 8 okt. 1751 samt i Greifswald; disp. i Greifswald 15 okt. 1756 (De questione: An gentilium infantibus, qui in tenella sua ætate decedunt, æterna deneganda sit salus?, pres. L. Möller); fil. ...

491 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se