Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
43 träffar, sida:  1 
Ahlberg, Per August, Präst, Predikant, Folkskollärare (1823 – 1887)

Ahlberg, Per August, f. 13 aug. 1823 i Mörlunda socken, d 1 juli 1887 i Örebro. Föräldrar: hovslagaren och hästläkaren vid Smålands lätta dragoner Jöns Petter Ahlberg och Lukretia Gustavsdotter. Studerade vid Vimmerby skola och Linköpings gymnasium; apotekselev; ambulerande byskollärare; student i Lund 3 nov. 1846; avlade folkskollä...

Ahnfelt, Oscar, Musiker, Väckelsepredikant, Tonsättare (1813 – 1882)

3. Oscar Ahnfelt, de båda föregåendes broder, f. 21 maj 1813 i Gullarps församling, d 22 okt. 1882.

Gift 1844 med Klara Strömberg, f. 1819, d 19 mars 1896, dotter av fältkamreraren K. F. Strömberg.

Backman, Anders, Skriftställare, Lantbrukare, Lärare, Frikyrkopredikant (1858 – 1922)

Backman, Anders, f. 22 juni 1858 i byn Önsta i Oviken. Föräldrar: odalstorparen och soldaten Olof Backman och Kerstin Hägglund. Avflyttade från Oviken till grannsocknen Myssjö 1872, där fadern köpt ett större torp, och erhöll där folkskoleundervisning 1873; genomgick den fyra månader långa kursen i länets småskole...

Beskow, F Natanael, Författare, Predikant, Skolman (1865 – 1953)

3. Fredrik Natanael Beskow, den föregåendes brorson, f. 9 mars 1865 i Hallingebergs församling. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Fredrik Bernhard Beskow och Karin Charlotta Emerentia Dahl. Genomgick Beskowska skolan; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1883; inskrevs vid Uppsala universitet 2 okt. s. å.; avlade teol. fil. examen 13 dec...

Brandell, Pehr, Präst, Väckelsepredikant, Nykterhetsman (1781 – 1841)

1. Pehr Brandell, f. 1 jan. 1781 i Portsnäs by, Piteå socken, d 4 maj 1841 i Ullånger. Föräldrar: skräddaren och hemmansägaren Per Brandell och Katarina Olsdotter. Studerade vid Piteå trivialskola 1806—08 och vid Härnösands gymnasium 1810—11; student i Uppsala 1 okt. 1811; avlade prästexamen juli 1812; prästvigd 4 okt...

Broady, Knut Oscar, Frikyrkopredikant (1832 – 1922)

Broady (Brundin), Knut Oscar, f. 28 maj 1832 i Uppsala, d. 13 mars 1922 i Stockholm. Föräldrar: salpetersjudaren Jan Erik Brundin och Anna Persdotter. Elev vid Stockholms stads allmänna barnskola (»Finemanska skolan») 1838 samt vid Kungsholms apologistskola, Tyska skolan och Storkyrkoförsamlingens apologistskola. Inträdde på affärsbanan 18...

Carlander, Carl Magnus, Grosshandlare, Väckelsepredikant (1837 – 1911)

2. Carl Magnus Carlander, den föregåendes sysslings son, f.24 sept. 1837 i Göteborg, d. 27 juni 1911 i Stockholm. Föräldrar: kammarskrivaren, sedermera godsägaren Lars Magnus Carlander och Karolina Lithner. Elev i Skara läroverk 1848—51. Anställd hos sidenfabrikör E. Liné i Stockholm 1851—55; bokhållar...

Challman, Peter, Predikant, Snickare (1823 – 1900)

Challman (Källman), Peter, f. 1 okt. 1823 på Voxna bruk i Voxna socken, d 8 juli 1900 i Challer, Iowa. Föräldrar: kolaren Matts Källman och Katrina Olofsdotter. Innehade tjänst som dräng; anslöt sig till Erik Janssons lära i början av 1840-talet och utsågs till en av dess »apostlar»; lämnade Sverige 20 juni 1846; anl&a...

Drake, Magnus Adolf Gottlob, Lärare, Frikyrkopredikant (1833 – 1906)

9. Magnus Adolf Gottlob Drake, sonsons sonson till D. 6, f. 21 sept. 1833 å Tisenhults säteri,. Skedevi sn (Ög.), d. 4 (ej 6) febr. 1906 i Flen. Föräldrar: löjtnanten, godsägaren Magnus Gustaf Drake af Hagelsrum och Johanna (Janna) Gustafva Indebetou. Gick i skola i Norrköping och från 1848 i Linköpings gymnasium; student vid Upps...

Edgren, Johan Alexander, Tecknare, Sjöofficer, Frikyrkopredikant (1839 – 1908)

1. Johan Alexander (i U. S. A. John Alexis) Edgren, f. 20 febr. 1839 på Östanå bruk, Älvsbacka sn (Värml.), d. 26 jan. 1908 i Oakland, Kalifornien, U. S. A. Föräldrar: bruksförvaltaren Axel Hjalmar Edgren och Johanna Mathilda Berger. Undervisning i hemmet och 1849–52 i Karlstads elementarskola; gick till sjöss 1852; elev vid Stoc...

Elfving, Anders, Väckelsepredikant (1745 – 1772)

1. Anders Elfving, f. 1 jan. 1745 på Vitemåla länsmansboställe, Ålems sn (Kalm.), d. 31 mars 1772 i Stockholm (Kat.). Föräldrar: kronolänsmannen Bengt Elfving och Catharina Verndahl. Elev vid Kalmar skola 1757; student vid Uppsala univ. 4 okt. 1763; efter erhållen åldersdispens prästvigd i Kalmar 1 mars 1767; adjunkt i Vis...

Ersson, Nils Petter (Per), Predikant (1795 – 1868)

Ersson (Ericsson), Nils Petter (Per), f. 18 okt. 1795 (ej 1805) i Svartskatan, Ersnäs by, Nederluleå sn (Nb.), d. 7 sept. 1868 i Ersnäs. Föräldrar: hemmansägaren Eric Persson och Maria Nilsdotter. Hemmansägare å nr 10 Ersnäs; separatist (nyläsare) och predikant.

G. 7 maj 1826 i Nederluleå m. Anna Lisa Johansdotter Benslin,...

Franson, Fredrik, Predikant, Missionär, Helbrägdagörare (1852 – 1908)

Franson, Fredrik, f 17 juni 1852 i Pershyttan i Nora bergsförs (ör), d 2 aug 1908 i Idaho Springs, Colorado, USA. Föräldrar: bergsmannen Frans Ersson o Maria Nilsdtr. Elev vid h a lärov i Örebro 1867, emigrerade till USA 1869, jordbrukare i Nebraska. Väckelsepredikant o missionär 1875–1908. – Ogift.

Frykman, Nils, Predikant, Folkskollärare (1842 – 1911)

Frykman, Nils, f 20 okt 1842 i Sunne (Värml), d 30 mars 1911 i Minneapolis, USA. Föräldrar: hemmansägaren Lars Larsson o Kjerstin Olsdtr. Elev vid folkskolesem i Karlstad 24 aug 1866, folkskollär: ex där 15 juni 1868, lär i Grums (Värml), ord lär i Norrköping 1 jan 1870–18 mars 1875, lär vid Östanbjörke skola i Sunne...

Hedberg, P Johan (John), Filantrop, Frikyrkopredikant (1854 – 1916)

Hedberg, Per Johan (John), f 23 maj 1854 i Askersunds landsförs (Ör), d 17 mars 1916 i Fröskog (Älvsb). Föräldrar: torparen Per Gustav Andersson o Stina Kajsa Andersdtr. Resepredikant 72—73, predikant i Norrköping 73—74, studier vid Betelsemi-nariet 74—77, pastor i Gbgs första baptist-förs 77—79, pastor i Sthlms andra ...

Hedström, Olof G, Predikant (1803 – 1877)

Hedström, Olof Gustaf, f 11 maj 1803 i Nottebäck (Kronob), d 5 maj 1877 i New York. Föräldrar: korpralen Johan Carlsson H o Annica Persdtr. Biträde hos en skräddare i New York 26, slöt sig där till en metodistisk förs 29, provmedlem i New Yorkkonferensen 35, verksam i Windham-kretsen i Delaware-distriktet, i Jamestown o i Chicago, ledare för ...

Hejdenberg, P Ferdinand, Frikyrkopredikant (1827 – 1899)

Hejdenberg, Peter Ferdinand, f 18 nov 1827 i Visby (Gotl), d 4 okt 1899 i Sundsvall. Föräldrar: styrmannen Johan H o Greta Nor-dal. Körsnär i Örebro 52, i Sundsvall 56, bildade baptistförs:ar bl a i Sthlm, Örebro o Sundsvall, baptistpredikant.

G 7 dec 51 i Örebro m Charlotta Ottiliana Landin, f 12 juli 22 i Eskilstuna Fors (Söd), ...

Hesselbom, J Otto, Landskapsmålare, Lekmannapredikant (1848 – 1913)

Hesselbom, Johan Otto, f 13 juli 1848 i Ånimskog (Älvsb), d 20 juni 1913 i By (Värml). Föräldrar: hemmansäg o nämndemannen Johannes H o Stina Jonasdtr. I må-larlära 66, elev vid Tekn skolan i Sthlm 68 —70, elev vid Evangel fosterlandsstift:s kolportörskola i Johannisberg, Brännkyrka, 74— 76, kolportör o pred i Nor...

Hjelm, Carl Gustaf E, Frikyrkopredikant (1903 – 1965)

Hjelm, Carl Gustaf Evert, f 2 april 1903 i Norrköping, d 11 mars 1965 i Fagersta (enl db för Kat, Sthlm). Föräldrar: handelsresanden Carl Johan H o Ellen Maria Andersson. Genomgick metodistkyrkans teologiska skola i Uppsala 21—23, bitr metodistpastor i olika förs:ar i Sverige 23—24, ödemarksmissionär åt Södra Dalarnas baptister 25&mda...

Hoof, Jacob Otto, Väckelsepredikant (1768 – 1839)

Hoof, Jacob Otto, f 22 okt 1768 i Sätila, Älvsb, d 10 jan 1839 i Holsljunga, Älvsb. Föräldrar: fältväbeln Abraham H o Anna Håkansdtr. Inskr vid Gbgs gymn 88, vid LU 29 mars 91, ex theologicum där 14 nov 94, prästv i Lund 95, huspräst hos generalmajor J G Goyet på Rönneholm, Stehag, Malm, 95—96, adjunkt i Seglora, Älvsb, 96 —98, inskr vid univ i Greifswald 19 nov 98, fil kand 6 april 99, disp...

Hultman, J Alfred, Predikant, Sångare, Musiklärare (1861 – 1942)

Hultman, Johannes Alfred, f 6 juli 1861 i Hjärtlanda, Jönk, d 7 aug 1942 i Los Angeles, USA. Föräldrar: lantbr Johannes Pettersson Koiapp o Christina Catharina Magnidtr. Predikant i sv missionsförs i Swedeburg, Nebr, 79, studerade vid ateneum i Chicago 79—81, predikant i Omaha, Nebr, 81-85, lär i musik o sång vid North Park College i Chicago 95—96, predikant i Salem Square-förs i Worcester, ...

Jacobsson, Jacob Thimoteus, Psalmdiktare, Predikant (1840 – 1912)

Jacobsson, Jacob Thimoteus, f 6 maj 1840 i Sproge, Gotl, d 10 april 1912 i Danderyd, Sth. Föräldrar: bonden Jacob Johansson o Greta Lena Jacobsdtr. Affärsverksamhet i Klintehamn, jämhandl i Kalmar, anslöt sig till metodistkyrkan 72, lokal-predikant i Kalmar, därefter i Majoma, Gbg, 75—77, skötte metodistkyrkans bokföring där, ombud f&ou...

Jansson, Erik, Predikant (1808 – 1850)

Jansson, Erik, f 19 dec 1808 i Biskopskulla, Upps, d 13 maj 1850 i Cambridge, Ill, USA. Föräldrar: bonden Jan Mattsson o Sara Eriksdtr. Jordbrukare, predikant 30—34 o 40—46, handels- o missionsresor i Hälsingland från jan 43, bosatt i Forsa, Gävl, från april 44, emigrerade till USA våren 46. — Sektgrundare, andlig o politisk ledare f&ou...

Johansson, Svenning (Swening), Skriftställare, Frikyrkopredikant (1827 – 1898)

Johansson, Svenning (Swening), f 1 dec 1827 i Stengårdshult, Jönk, d 2 april 1898 i Jönköping. Föräldrar: torparen Johannes Jansson o Ingeborg Johansdtr. Fri predikoverksamhet i Rångedala, Älvsb, 52, i trakterna kring Falköping o Skövde 53, kolportör i Jönköpings traktatsällsk (Jönköpings missionsföre...

Johansson, Samuel A, Tidningsredaktör, Frikyrkopredikant (1837 – 1917)

Johansson, Samuel August, f 14 maj 1837 i Bäckseda, Jönk, d 13 febr 1917 i Gbg, Annedal. Föräldrar: hemmansäg Johannes Andersson o Anna Lena Johansdtr. Folkskollä-rarex vid Växjö seminarium 57, vik lärare i Korsberga folkskola 57—59, kolportör för Vetlanda traktatsällsk 60—65, predikant i Jönköpings missio...

Læstadius, Lars Levi, Botanist, Väckelsepredikant (1800 – 1861)

2 Læstadius, Lars Levi, halvbror till L 1, f 10 jan 1800 i Jäckvik, Arjeplog, Nb, d 21 febr 1861 i Pajala, Nb. Föräldrar: bergsfogden Carl L o Anna Magdalena Johansdtr. Elev vid Härnösands gymn 16—19, inskr vid UU 24 okt 20, utex från teol seminariet dec 22, prästv i Härnösand 20 febr 25, förestod miss...

Lidman, C H Sven R, Författare, Poet, Frikyrkopredikant (1882 – 1960)

1 Lidman, Carl Hindrik Sven Rudolphsson, f 30 juni 1882 i Karlskrona, d 14 febr 1960 i Sthlm, Matt. Föräldrar: tullförvaltaren Nils Rudolph L o Olga Catharina Elisabeth Wolff. Mogenhetsex vid Norra latin-lärov i Sthlm vt 00, inskr vid UU ht 00— 04, jur fil prehex 29 maj 01, underlöjtn i Andra livgrenadjärreg:s reserv 18 dec 03 —21 okt 10, red f&...

Lindberg, Carl Johan, Lärare, Lekmannapredikant (1821 – 1904)

Lindberg, Carl Johan, f 27 dec 1821 i Öde-stugu, Jönk, d 15 dec 1904 i Bjurbäck, Skar. Föräldrar: torparen o skräddaren Sven Nilsson o Marta Jonasdtr. Arbetade i föräldrahemmets jordbruk o skrädderirörelse, i Huskvarna faktori, skollärare i Odestugu 42 — 53, kolportör i Jönköpings traktatsällsk 53—55,...

Linderot, Lars, Präst, Psalmdiktare, Väckelsepredikant (1761 – 1811)

Linderot, Lars, f 7 aug 1761 i Jörlanda, Göt, d 23 maj 1811 i Lindome, Hall. Föräldrar: regementsskrivaren Johan L o Dorotea Kjerrulf. Elev vid Gbgs gymn, inskr vid LU 10 nov 78, prästv 87, adjunkt i Ostad, Älvsb, 21 april 87, i Enslöv, Hall, kort därefter, komministeradjunkt i Gbgs domkyrkoförs 15 dec 90—00, pastoralex 91, tit v pastor...

Lindmark, Zakarias, Lantbrukare, Folkskollärare, Lekmannapredikant (1833 – 1893)

Lindmark, Zakarias, f 30 jan 1833 i Glom-mersträsk, Arvidsjaur, Nb, d 28 aug 1893 där. Föräldrar: hemmansägaren Zakarias Nilsson o Margareta Jonsdtr. Erhöll undervisn i hemmet, lantbrukare, studier vid P A Ahlbergs missionsskola i Vetlanda 64—65, ambulerande lär i Arvidsjaur 65 — 77, erhöll Evangeliska fosterlandsstiftelsens (EFS) kolp...

Lutteman, Ester, Predikant, Teolog, Pacifist (1888 – 1976)

2 Lutteman, Ester, f 3 mars 1888 i Härnösand, d 12 april 1976 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kontraktsprosten Anton Lundström o Anna Brandell. Mogenhetsex vid Åhlinska skolan i Sthlm vt 06, privatlär 06–08, inskr vid LU ht 08, led av Sveriges kristna studentrörelses centralstyr 10–11 o 23–28, resesekr för Sv kvinnors missionsfÖ...

Lybecker, Georg, Psalmdiktare, Väckelsepredikant (– 1716)

2 Lybecker, Georg, kusins son till L 1, d 19 okt 1716, 60 år gammal (Akersteins genealogier, RHA; L Careelbergs brev 23 okt 1716), begr i Sthlm, Klara. Föräldrar: bergmästaren Otto L o Malin Eriksdtr Häll. Inskr vid UU 27 maj 76, registraturrenskrivare i kanslikoll omkr 86, kanslist vid kansliets inrikesexp 89, sekr i kammarrevisionen 13 okt 95, assessor d&...

Murbeck, Peter, Präst, Väckelsepredikant (1708 – 1766)

Murbeck, Peter, f 25 april 1708 i Karlskrona, Ty, d 8 dec 1766 i Fridlevstad, Blek. Föräldrar: smeden Jöns M o Maria Sporselia. Studier för kh i Tyska förs i Karlskrona J F Franck, inskr vid LU 24 maj 23, prästv i Lund 3 juni 31, pastorsadjunkt hos kh L Biitzow i Caroli förs i Malmö o hans prebendeförs:ar Bjärshög o Oxie, Malm, komminist...

Nyman, Pehr, Präst, Väckelsepredikant (1794 – 1856)

Nyman, Pehr, f 23 april 1794 i Vrå, Kron, d 2 juli 1856 i Urshult, Kron. Föräldrar: klockaren Anders Jonsson N o Martha Nilsdtr. Elev vid Växjö skola o gymnasium, inskr vid LU 7 okt 18, disp pro exercitio där 11 febr 19, prästv i Växjö o pastorsadjunkt i Bergunda, Kron, 22 maj 20, pastorsadjunkt i Burseryd 17 jan 21, i Ör 20 nov 22–28 ...

Ongman, Johan (John), Frikyrkopredikant (1844 – 1931)

Ongman (tidigare Ångman), Johan (John), f 15 nov 1844 i Oviken, Jämtl (enl fb för Myssjö, Jämtl), d 28 febr 1931 i Örebro, Olaus Petri. Föräldrar: fältjägaren Nils Ersson Sköld o Laurentia Maria Johansdtr Stéen. Dräng 55–58, indelt soldat (med namnet Ångman) vid Bergs kompani av Jämtlands fältj...

Raattamaa, Juhani (Juho), Lantbrukare, Predikant (1811 – 1899)

Raattamaa, Juhani (Juho), f 14 sept 1811 i Karesuando, Nb (fdb saknas), d 7 mars 1899 där. Föräldrar: nybyggaren o nämndemannen Juhani Pekanpoika R o Anna Juhanintytär Kunnari. Nybyggare i Saivomuotka, Karesuando, kateket hos pastor L L Laestadius (bd 22) 29, predikant inom den laestadianska väckelserörelsen. 

G 1) 17 april 1832 i Muon...

Riström, Johannes (Johan), Frikyrkopredikant (1802 – 1868)

Riström, Johannes (Johan), f 18 jan 1802 i Råneå, Nb, d 19 nov 1868 i Skellefteå landsförs, Vb. Föräldrar: hammarsmeden Erik R o Stina Andersdtr. Bonddräng i Persön, Nederluleå, Nb, 19, hemmansägare i byn Lund, Skellefteå, från 24 jan 49, arrenderade dessutom hemmanet Dombäck i Grundsunda, Vnl, från 54. V&...

Rosenius, Carl Olof, Tidningsredaktör, Väckelsepredikant (1816 – 1868)

1 Rosenius, Carl Olof, f 3 febr 1816 i Nysätra, Vb, d 24 febr 1868 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: komministern Anders R o Sara Margareta Norenius. Elev vid lärdomsskolan i Umeå 29–33, vid gymn i Härnösand ht 33–13 juni 37, informator i Hällgum, Säbrå, Vnl, sept 36–37, inskr vid UU 8 febr 39, informator på Lä...

Scott, George, Predikant, Nykterhetsman (1804 – 1874)

Scott, George, f 18 juni 1804 i Edinburgh, St Cuthberts, d 28 jan 1874 i Glasgow. Föräldrar: skräddaremästaren Robert S o Margaret Lumley. Lärling vid handelsfirma i Edinburgh juli 16, butiksbiträde o kontorist där aug 21, även lokalpredikant hos det wesleyanska metodistsamfundet där april 28, även resepredikant vid nämnda samfund aug 29...

Sellergren, Peter Lorenz, Präst, Väckelsepredikant (1768 – 1843)

Sellergren, Peter Lorenz, f 9 april 1768 i Jönköping, Kristina, d 1 maj 1843 i Hälle-berga, Kron. Föräldrar: pistolsmeden Petter Sellegren o Anna Maria Björkander. Elev vid Jönköpings trivialskola, inskr vid LU 8 okt 88, prästv i Växjö 2 mars 94, pastorsadjunkt i Barkeryd 94, i Våthult o Båraryd 97, allt i Jönk, i Vä...

Smedberg, Adam, Väckelsepredikant (1813 – 1892)

Smedberg, Adam, f 30 jan 1813 i Borgunda, Skar, d 5 febr 1892 i Hova, där. Föräldrar: bysmeden Lars Larsson o Catharina Jönsdtr. Arbetade som skjutsgosse, anställd vid Tidaholms bruk, Agnetorp, Skar, klensmed där, artillerist vid Göta art:reg 36–31 maj 42, verksam inom roparerörelsen 42–43.

G 1841 eller 1844 i Kyrkefalla, Skar, m Bol...

Svensson, Åke, Predikant (1753 – 1788)

Svensson, Åke, f 19 mars 1753 i Ljuder, Kron, d 11 okt 1788 i Sthlm, Danvik-Sicklaö. Föräldrar: bonden Sven Åkesson o Ingeborg Jonsdotter. Hemmansägare i Östergöl, Älmeboda, Kron, från 73, ledare för religiös väckelserörelse från omkr 84.
G 1773 (Älmeboda AI:5, s 43) i Älmeboda, m Ma...

von Essen, Hans Henrik, Affärsman, Tändsticksfabrikör, Lekmannapredikant (1820 – 1894)

6. Hans Henrik von Essen, son av E. 4, f. 24 maj 1820 på Kavlås, Hömbs sn (Skarab.), f 2 juli 1894 på Alvasjö, Brandstorps sn (ibid.). Studerade privat under ledning av informator först i hemmet till 1834, sedan i Uppsala 1834–37; volontär vid Livreg:tets husarkår 1836; sergeant där 13 juni 1837; studentex. i Uppsala 5 dec. s. ...

43 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se