Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
17 träffar, sida:  1 
Björnström, Fredrik Johan, Läkare, Psykiater, Medicinalråd (1833 – 1889)

1, Fredrik Johan Björnström, f. 28 apr. 1833 i Stockholm, d 23 sept. 1889 vid Konradsberg. Föräldrar: assessorn Johan Björnström och Magdalena Kristina Malmstedt. Student i Uppsala 9 jan. 1851; disp, 15 sept. 1855 (Monographiæ Andresærum Scandinaviæ tentamen; pres, J. E. Zetterstedt); fil. kand. 30 juni 1856; avlade teoretisk teologisk examen (dimmissionsexamen) 31 maj s. å.; disp. 12 dec. s...

Gadelius, Bror E, Psykiater (1862 – 1938)

2 Gadelius, Bror Edvard, f 29 mars 1862 i Gbg (Nya varvets garnisonsförs), d 12 april 1938 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: kaptenlöjtn Johan Edvard G o Hilma Sofia Andersson. Mogenhetsex vid Gbgs latinlärov 30 maj 1881, inskr vid Uppsala univ 16 sept s å, med fil ex 13 dec 1883, med kand 14 dec 1888, inskr vid Lunds univ 24 jan 1889, med lic 29 april 1893, b...

Hedenberg, Sven J, Läkare, Psykiater (1888 – 1966)

Hedenberg, Sven Johannes, f 17 febr 1888 i Gbg (Kristine), d 21 nov 1966 där (Vasa). Föräldrar: grosshandl Anders Magnus H o Emma Holmberg. Studentex 11 juni 1910 i Lund, inskr vid LU vt 11, MK där 29 maj 15, ML i Sthlm 9 april 21, tf bitr läk vid Gbgs hospital okt 21—dec 22, eo hospitalsläk vid Uppsala hospital o amanuens vid kliniken där mars 23—juli 24, bitr läk vid vårdhemmet Gibral...

Kjellberg, N Gustaf, Psykiater (1827 – 1893)

1 Kjellberg, Nils Gustaf, f 25 febr 1827 i Alster, Värml, d 25 juni 1893 i Uppsala. Föräldrar: kommissionslantmätaren Nils K o Anna Christina (Stina) Berggren. Elev vid Karlstads skola ht 35, studentex i Uppsala 9 juni 46, inskr vid UU 12 maj 46, med fil ex där 12 juni 47, MK 12 juni 51, ML där 14 maj 53, distnläk i Botkyrka o Salem, Sth, juli 53—aug ...

Lindberg, Bengt J, Psykiater (1904 – 1975)

Lindberg, Bengt Jacob, f 28 mars 1904 i Gävle, f 4 maj 1975 i Gbg, Vasa. Föräldrar: kontorschefen Per Jakob Helmer L o Ester Charlotta Elisabeth Sjödin. Studentex vid h a latinlärov i Gbg 2 juni 23, inskr vid LU 15/ sept 23, MK där 17 jan 27, ML 7 mars 32', underläk vid kuranstalten i Tranås 1 mars— 15 sept 33, vid avd for nervöst sjuka vid Malmö allm sjukh 29 sept 33, vid psykiatriska avd d...

Lundahl, P Josef, Psykiater (1883 – 1930)

Lundahl, Paulus Josef, f 13 juni 1883 i Sthlm, Kat, d 23 juli 1930 där (enl db för Domk, Visby). Föräldrar: missionären Bengt Petter L o Emilia Constance Cassel. Mogenhetsex vid h a l för gossar på Södermalm i Sthlm vt 01, MK vid Kl 13 sept 05, tf bitr läk vid Lunds hospital 1 jan–30 nov 08, 1 febr–31 juli 09 o 1 okt–31 dec 09, ...

Marcus, Henry I, Läkare, Neurolog, Psykiater (1866 – 1944)

1 Marcus, Henry Isac, f 2 maj 1866 i Sthlm, Mosaiska, d 30 april 1944 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Leopold Moritz M o Gelly Adelaide Jacobsson. Mogenhetsex vid södra latinlärov i Sthlm 23 maj 83, inskr vid UU 5 sept 83, med fil ex där 14 sept 85, inskr vid Kl 23 sept 85, MK där 19 jan 89, amanuens vid Serafimerlasarettets neurologiska klinik 1 mars

Nerander, O Teodor, Läkare, Psykiater (1856 – 1933)

Nerander, Oskar Teodor, f 22 sept 1856 i Kila, Värml, d 30 nov 1933 i Helsingborg, Maria. Föräldrar: lantbrukaren o handlaren Nils Nilsson o Eva Kristina Loftman. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Karlstad 10 juni 76, inskr vid UU 19 sept 76, med fil ex där 31 jan 78, amanuens vid KI:s fysiolog instit ht 80–vt 82, MK vid KI 24 maj 82, extra läk vid Lunds hospital 15 okt 84–30 april 85, tf b...

Nilsson, N Lennart, Psykiater (1921 – 1977)

Nilsson, Nils Lennart, f 29 juli 1921 i Hjärsås, Krist, d 11 nov 1977 i Lund, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Nils Joel N o Hilda Cecilia Olsson. Studentex vid h a l i Kristianstad 13 juni 40, inskr vid LU 2 febr 42, MK 31 juli 44, ML där 1 mars 50, underläk vid med kliniken vid Örnsköldsviks lasarett 26 april 50–5 april 54, extra läk, underläk o amanuens vid psykiatr kliniken vid Lunds lasare...

Nordlund, Elsa-Brita, Läkare, Barnpsykiater (1903 – 1987)

3 Nordlund, Elsa-Brita, dtr till N 1, f 29 april 1903 i Sthlm, Kat, d 16 april 1987 där, S:t Göran. Studentex i Sthlm vt 22, inskr vid Kl 28 aug 22, MK 28 okt 28, studier i barnpsykiatri i Wien 2930, tf läk vid Mellansjö skolhem för psykopatiska b...

Petrén, D Alfred, Läkare, Riksdagsledamot, Psykiater (1867 – 1964)

1 Petrén, Daniel Alfred, f 17 mars 1867 i Husie, Malm, d 27 febr 1964 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: F D Carl Daniel Edvard P o Kjerstin Beata Charlotta (Charlotte) Göransson. Mogenhetsex vid Lunds h a l 5 juni 85, inskr vid LU 1 sept 85, med fil ex 10 nov 86, MK där 30 nov 89, underläk vid Lunds asyl 1 nov 93–30 april 95, ML vid LU 15 sept...

Ronander, Carl Wilhelm H, Läkare, Psykiater (1794 – 1847)

2 Ronander, Carl Wilhelm Henrik, sonson till R 1, f 23 juni 1794 i Stralsund, d 10 april 1847 i Sthlm, Klara. Föräldrar: häradshövdingen Henrik Gerhard R o Rebecka Eleonora Merckern. Elev vid trivialskolan i Hudiksvall, vid Gävle gymn 05, inskr vid UU 19 okt 13, stipendiat i fältläkarkåren 12 febr 16, underläk vid Garnisonssjukhuset i St...

Rylander, C Gösta, Psykiater (1903 – 1979)
 

Rylander, Carl Gösta, f 16 nov 1903 i Sthlm, Nik, d 15 febr 1979 där, ibid. Föräldrar: grosshandlaren Carl Gustav R o Constance Wilhelmina Edman. Studentex vid H latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 11 maj 22, MK vid KI 28 maj 25, amanuens o extra läk vid Sthlms hospital periodvis 9 juli 28–28 febr 30, ML vid KI 15 dec 30, assistentläk o tf underläk vid S:t Eriks sjukhus' i Sthlm med avd peri...

Sjöbring, P Henrik N, Läkare, Psykiater (1879 – 1956)

2 Sjöbring, Per Henrik Nils, systersons sonson till S 1, f 9 juli 1879 i Aringsås, Kron, d 19 febr 1956 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: lantbrukaren o kamreraren Isak S o Matilda Amalia Wennberg. Mogenhetsex vid Växjö h a l 10 juni 96, inskr vid LU 10 sept 96, eo o ord amanuens vid histolog instit 1 okt 98–30 sept 00, MK där 29 maj 01, t...

Sjögren, P V Hakon, Läkare, Psykiater (1898 – 1990)

2 Sjögren, Per Vilhelm Hakon, bror till S 1, f 14 aug 1898 i Södertälje, d 15 april 1990 i Sigtuna. Studentex vid Kommunala gymnasiet i Södertälje 11 juni 18, inskr vid UU vt 19, MK där 18 febr 24, amanuens vid KI:s neuroklinik på Serafimerlasarettet, Sthlm, periodvis 1 jan 27–31 dec 29, e o underläk där 1 jan–31 maj 30, ML v...

Sjögren, K G Torsten, Läkare, Psykiater, Genetiker (1896 – 1974)

1 Sjögren, Karl Gustaf Torsten, f 30 jan 1896 i Södertälje, d 27 juli 1974 i Gbg, Johanneb. Föräldrar: förste stadsläkaren ML Gustaf Vilhelm S o Ingeborg Gustafson. Studentex vid Norra latinlärov i Sthlm 13 maj 14, inskr vid UU vt 15, MK där 5 sept 18, inskr vid KI ht 19, tf amanuens o extra läk vid Sthlms hospital periodvis 1 april 22&n...

Sondén, Carl U, Läkare, Psykiater, Medicinalråd (1802 – 1875)

Sondén, Carl Ulrik, f 29 maj 1802 i Lande-ryd, Ög, d 6 maj 1875 i Sthlm, Kat. Föräldrar: prosten Johan Adolph S o Anna Catharina Kernell. Elev vid Linköpings trivialskola 14–17 o gymn 17–21, inskr vid UU 5 okt 21, lär o förest vid Ahlbergska helpensionen för gossar i Velanda, Älvsb, jan 22–1 sept 23, med fil kand vid UU 11 dec ...

17 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se