Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
17 träffar, sida:  1 
Björnström, Fredrik Johan, Läkare, Psykiater, Medicinalråd (1833 – 1889)

1, Fredrik Johan Björnström, f. 28 apr. 1833 i Stockholm, d 23 sept. 1889 vid Konradsberg. Föräldrar: assessorn Johan Björnström och Magdalena Kristina Malmstedt. Student i Uppsala 9 jan. 1851; disp, 15 sept. 1855 (Monographiæ Andresærum Scandinaviæ tentamen; pres, J. E. Zetterstedt); fil. kand. 30 juni 1856; avlade teoretisk teologisk examen (dimmissionsexamen) 31 maj s. å.; disp. 12 dec. s...

Gadelius, Bror E, Psykiater (1862 – 1938)

2 Gadelius, Bror Edvard, f 29 mars 1862 i Gbg (Nya varvets garnisonsförs), d 12 april 1938 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: kaptenlöjtn Johan Edvard G o Hilma Sofia Andersson. Mogenhetsex vid Gbgs latinlärov 30 maj 1881, inskr vid Uppsala univ 16 sept s å, med fil ex 13 dec 1883, med kand 14 dec 1888, inskr vid Lunds univ 24 jan 1889, med lic 29 april 1893, bitr läk vid Lunds hospital 18 j...

Hedenberg, Sven J, Läkare, Psykiater (1888 – 1966)

Hedenberg, Sven Johannes, f 17 febr 1888 i Gbg (Kristine), d 21 nov 1966 där (Vasa). Föräldrar: grosshandl Anders Magnus H o Emma Holmberg. Studentex 11 juni 1910 i Lund, inskr vid LU vt 11, MK där 29 maj 15, ML i Sthlm 9 april 21, tf bitr läk vid Gbgs hospital okt 21—dec 22, eo hospitalsläk vid Uppsala hospital o amanuens vid kliniken där mars 23—juli 24, bitr läk vid vårdhemmet Gibral...

Kjellberg, N Gustaf, Psykiater (1827 – 1893)

1 Kjellberg, Nils Gustaf, f 25 febr 1827 i Alster, Värml, d 25 juni 1893 i Uppsala. Föräldrar: kommissionslantmätaren Nils K o Anna Christina (Stina) Berggren. Elev vid Karlstads skola ht 35, studentex i Uppsala 9 juni 46, inskr vid UU 12 maj 46, med fil ex där 12 juni 47, MK 12 juni 51, ML där 14 maj 53, distnläk i Botkyrka o Salem, Sth, juli 53—aug ...

Lindberg, Bengt J, Psykiater (1904 – 1975)

Lindberg, Bengt Jacob, f 28 mars 1904 i Gävle, f 4 maj 1975 i Gbg, Vasa. Föräldrar: kontorschefen Per Jakob Helmer L o Ester Charlotta Elisabeth Sjödin. Studentex vid h a latinlärov i Gbg 2 juni 23, inskr vid LU 15/ sept 23, MK där 17 jan 27, ML 7 mars 32', underläk vid kuranstalten i Tranås 1 mars— 15 sept 33, vid avd for nervöst sjuka vid Malmö allm sjukh 29 sept 33, vid psykiatriska avd d...

Lundahl, P Josef, Psykiater (1883 – 1930)

Lundahl, Paulus Josef, f 13 juni 1883 i Sthlm, Kat, d 23 juli 1930 där (enl db för Domk, Visby). Föräldrar: missionären Bengt Petter L o Emilia Constance Cassel. Mogenhetsex vid h a l för gossar på Södermalm i Sthlm vt 01, MK vid Kl 13 sept 05, tf bitr läk vid Lunds hospital 1 jan–30 nov 08, 1 febr–31 juli 09 o 1 okt–31 dec 09, ...

Marcus, Henry I, Läkare, Neurolog, Psykiater (1866 – 1944)

1 Marcus, Henry Isac, f 2 maj 1866 i Sthlm, Mosaiska, d 30 april 1944 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Leopold Moritz M o Gelly Adelaide Jacobsson. Mogenhetsex vid södra latinlärov i Sthlm 23 maj 83, inskr vid UU 5 sept 83, med fil ex där 14 sept 85, inskr vid Kl 23 sept 85, MK där 19 jan 89, amanuens vid Serafimerlasarettets neurologiska klinik 1 mars

Nerander, O Teodor, Läkare, Psykiater (1856 – 1933)

Nerander, Oskar Teodor, f 22 sept 1856 i Kila, Värml, d 30 nov 1933 i Helsingborg, Maria. Föräldrar: lantbrukaren o handlaren Nils Nilsson o Eva Kristina Loftman. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Karlstad 10 juni 76, inskr vid UU 19 sept 76, med fil ex där 31 jan 78, amanuens vid KI:s fysiolog instit ht 80–vt 82, MK vid KI 24 maj 82, extra läk vid Lunds hospital 15 okt 84–30 april 85, tf b...

Nilsson, N Lennart, Psykiater (1921 – 1977)

Nilsson, Nils Lennart, f 29 juli 1921 i Hjärsås, Krist, d 11 nov 1977 i Lund, Domk. Föräldrar: lantbrukaren Nils Joel N o Hilda Cecilia Olsson. Studentex vid h a l i Kristianstad 13 juni 40, inskr vid LU 2 febr 42, MK 31 juli 44, ML där 1 mars 50, underläk vid med kliniken vid Örnsköldsviks lasarett 26 april 50–5 april 54, extra läk, underläk o amanuens vid psykiatr kliniken vid Lunds lasare...

Nordlund, Elsa-Brita, Läkare, Barnpsykiater (1903 – 1987)

3 Nordlund, Elsa-Brita, dtr till N 1, f 29 april 1903 i Sthlm, Kat, d 16 april 1987 där, S:t Göran. Studentex i Sthlm vt 22, inskr vid Kl 28 aug 22, MK 28 okt 28, studier i barnpsykiatri i Wien 2930, tf läk vid Mellansjö skolhem för psykopatiska b...

Petrén, D Alfred, Läkare, Riksdagsledamot, Psykiater (1867 – 1964)

1 Petrén, Daniel Alfred, f 17 mars 1867 i Husie, Malm, d 27 febr 1964 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: F D Carl Daniel Edvard P o Kjerstin Beata Charlotta (Charlotte) Göransson. Mogenhetsex vid Lunds h a l 5 juni 85, inskr vid LU 1 sept 85, med fil ex 10 nov 86, MK där 30 nov 89, underläk vid Lunds asyl 1 nov 93–30 april 95, ML vid LU 15 sept...

Ronander, Carl Wilhelm H, Läkare, Psykiater (1794 – 1847)

2 Ronander, Carl Wilhelm Henrik, sonson till R 1, f 23 juni 1794 i Stralsund, d 10 april 1847 i Sthlm, Klara. Föräldrar: häradshövdingen Henrik Gerhard R o Rebecka Eleonora Merckern. Elev vid trivialskolan i Hudiksvall, vid Gävle gymn 05, inskr vid UU 19 okt 13, stipendiat i fältläkarkåren 12 febr 16, underläk vid Garnisonssjukhuset i St...

Rylander, C Gösta, Psykiater (1903 – 1979)
 

Rylander, Carl Gösta, f 16 nov 1903 i Sthlm, Nik, d 15 febr 1979 där, ibid. Föräldrar: grosshandlaren Carl Gustav R o Constance Wilhelmina Edman. Studentex vid H latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 11 maj 22, MK vid KI 28 maj 25, amanuens o extra läk vid Sthlms hospital periodvis 9 juli 28–28 febr 30, ML vid KI 15 dec 30, assistentläk o tf underläk vid S:t Eriks sjukhus' i Sthlm med avd peri...

Sjöbring, P Henrik N, Läkare, Psykiater (1879 – 1956)

2 Sjöbring, Per Henrik Nils, systersons sonson till S 1, f 9 juli 1879 i Aringsås, Kron, d 19 febr 1956 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: lantbrukaren o kamreraren Isak S o Matilda Amalia Wennberg. Mogenhetsex vid Växjö h a l 10 juni 96, inskr vid LU 10 sept 96, eo o ord amanuens vid histolog instit 1 okt 98–30 sept 00, MK där 29 maj 01, t...

Sjögren, P V Hakon, Läkare, Psykiater (1898 – 1990)

2 Sjögren, Per Vilhelm Hakon, bror till S 1, f 14 aug 1898 i Södertälje, d 15 april 1990 i Sigtuna. Studentex vid Kommunala gymnasiet i Södertälje 11 juni 18, inskr vid UU vt 19, MK där 18 febr 24, amanuens vid KI:s neuroklinik på Serafimerlasarettet, Sthlm, periodvis 1 jan 27–31 dec 29, e o underläk där 1 jan–31 maj 30, ML v...

Sjögren, K G Torsten, Läkare, Psykiater, Genetiker (1896 – 1974)

1 Sjögren, Karl Gustaf Torsten, f 30 jan 1896 i Södertälje, d 27 juli 1974 i Gbg, Johanneb. Föräldrar: förste stadsläkaren ML Gustaf Vilhelm S o Ingeborg Gustafson. Studentex vid Norra latinlärov i Sthlm 13 maj 14, inskr vid UU vt 15, MK där 5 sept 18, inskr vid KI ht 19, tf amanuens o extra läk vid Sthlms hospital periodvis 1 april 22&n...

Sondén, Carl U, Läkare, Psykiater, Medicinalråd (1802 – 1875)

Sondén, Carl Ulrik, f 29 maj 1802 i Lande-ryd, Ög, d 6 maj 1875 i Sthlm, Kat. Föräldrar: prosten Johan Adolph S o Anna Catharina Kernell. Elev vid Linköpings trivialskola 14–17 o gymn 17–21, inskr vid UU 5 okt 21, lär o förest vid Ahlbergska helpensionen för gossar i Velanda, Älvsb, jan 22–1 sept 23, med fil kand vid UU 11 dec ...

17 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se