Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
65 träffar, sida:  1 2 
Arnoldson, Klas Pontus, Riksdagsledamot, Publicist, Pacifist (1844 – 1916)

Arnoldson, Klas Pontus, f. 27 okt. 1844 i Göteborg, d 20 febr. 1916 i Stockholm. Föräldrar: musikern och logevaktmästaren Olof Andersson och Inga Hagbom von Seth. Elev vid Göteborgs gymnasium (sedermera h. elementarläroverk) till vårterminens slut 1860. Inträdde i järnvägens tjänst som kontorsskrivare i Göteborg; stationsinspektor ...

Askelöf, Johan Christoffer, Publicist, Ämbetsman (1787 – 1848)

Askelöf, Johan Christoffer, f. 13 febr. 1787 i Ingelsorp, d 12 juli 1848 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Magnus Askelöf och Magdalena Cronholm. Student i Lund 11 febr. 1796; disp. 19 dec. 1803 (De grammatica linguae vernaculse prae ceteris discenda, pres. J. S:s Cadéen); filologie kand. 13 juni 1804; fil. kand. 22 maj 1805; disp. 3 juni s. å. (Supplementu...

Bergstrand, Wilhelm Alexander, Publicist, Politisk skriftställare (1850 – 1891)

3. Wilhelm Alexander Bergstrand, f. 26 sept. 1850 i Västerås, d 2 febr. 1891 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen Johan Alexander Bergstrand och Fredrika Eleonora Follkjern. Student i Uppsala 19 sept. 1870; jur. fil. kand. 30 maj 1871; jur. utr. kand. 25 okt. 1873. Auskultant i Svea bovrätt 23 febr. 1874; e. o. amanuens i civildepartementet s. å.; medarbeta...

Branting, K Hjalmar, Publicist, Statsminister, Partiledare, Utrikesminister, Finansminister (1860 – 1925)

3. Karl Hjalmar Branting, den föregåendes son, f. 23 nov. 1860 i Stockholm, d. 24 febr. 1925 därstädes. Elev vid Beskowska skolan vt. 1868; avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 19 maj 1877; student i Uppsala ht s. å.–vt. 1882. Amanuens vid Stockholms observatorium 1879–80 samt 1882–84; e. riksdagsreferent i Stockholms dag...

Bülow, J Christian, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Publicist (1833 – 1921)

1. Jöns Christian Bülow, f. 28 okt. 1833 i Östra Ingelstad, d. 20 jan. 1921 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren och smedsmästaren Nils Jönsson och Kristina Helena Sjöstedt. Kom efter den första undervisningen till morbrodern fanjunkaren Karl G. Bjelke på Bo i Knista socken som ett slags bokhållare 1849; skrivare på landskansliet...

Bülow, C A Waldemar, Kommunalpolitiker, Publicist, Naturskyddsföreträdare (1864 – 1934)

2. Christian Albin Waldemar Bülow, den föregåendes son, f. 14 jan. 1864 i Lund. Elev vid Lunds privata elementarskola ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1886; student vid Lunds universitet ht. 1886 och deltog en tid flitigt i det akademiska föreningslivet. Inträdde i. redaktionen för Folkets tidning 1886; redaktör fr&arin...

Byström, Jakob Jakobsson, Riksdagsledamot, Publicist, Frikyrkoledare, Nykterhetsman (1857 – 1947)

Byström, Jakob Jakobsson, f. 15 maj 1857 i Skorped. Föräldrar: hemmansägaren Jakob Jakobsson Byström och Anna Stina Olofsdotter. Åtnjöt undervisning i folkskola och i privatskola i hembygden; ägnade sig därefter åt lantbruk och skogsarbete; kom år 1875 med i den frikyrkliga rörelsen, representerad av baptismen, och åtnj&oum...

Carlén, Johan Gabriel, Poet, Publicist (1814 – 1875)

2. Johan Gabriel. Carlén, f. 9 juli 1814 på egendomen Hasslekärr i Hångsdala socken, d. 6 juli 1875 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden, assessorn Karl Gabriel Carlén och Maria Mathesius. Elev vid Skara gymnasium ht. 1828; student i Uppsala 7 okt. 1831; avlade hovrättsexamen 8 juni 1837. E. o. kanslist i justitie-revisionen 21 juni 1837; jur...

Christiernson, Adolf Christian Johan, Riksdagsledamot, Kooperatör, Publicist (1875 – 1958)

Christiernson, Adolf Christian Johan, f. 5 okt. 1875 i Uleåborg i Finland. Föräldrar: byggmästaren Anders Fredrik Christiernson och Charlotta Öberg. Utlärd typograf i Stockholm 1895; typograf i Ystad; ledamot av styrelsen för Tryckeri-a.-b. Aurora 5 nov. 1899—1904 och av styrelsen för Ystads partiföreningars fastighetsförening u. p. a....

Dalman, Wilhelm Fredric A., Publicist, Riksdagsman (1801 – 1881)

3. Wilhelm Fredric Achates Dalman, den föregåendes sysslings son, sonsons son till D. 1, f. 26 aug. 1801 på Flädingstorp i Vissefjärda socken, f 1 febr. 1881 i Stockholm. Föräldrar: hov-junkaren Lars Johan Dalman och Helena Eleonora Justina von Segebaden. Åtnjöt enskild undervisning; student i Lund 11 nov. 1815; avlade kamer...

Damm, J. (Janne), Skriftställare, Tidningsredaktör, Publicist (1825 – 1892)

Johan (Janne) Damm (Vandamme), f. 16 nov. 1825 i Malmö, d 18 juli 1892 å centralfängelset därstädes. Föräldrar: övertulluppsyningsmannen vid tullbevakningen i Malmö, kaptenen Johan Petrus Damm och Karolina Fredrika Bergh. Student i Lund 4 okt. 1842; disp. 31 maj 1843 (Legendae suecanae, p. 3; pres. J. E. Rietz); studerade vid universitetet i Berlin 1848; fil. kand. 16 juni 1849; filol. ...

de Rogier, Gideon Herman, Läkare, Översättare, Publicist (1738 – 1814)

Gideon Herman de Rogier, f. 16 nov. 1738 i Vadstena, d. 16 jan. 1814 i Norrköping. Föräldrar: prosten Herman Gideon De Rogier och Catharina Törner. Skolundervisning i Linköpings trivialskola och gymnasium; student vid Uppsala univ. 17 maj 1757; fil. kand. 28 nov. 1763; fil. mag. 18 juni 1764; med. lic. 29 nov. 1771; med. doktor (primus) 15 juni 1780. — Ogift.

Ekholm, Erik, Samlare, Språkforskare, Publicist (1716 – 1784)

1. Erik Ekholm, f. 24 dec. 1716 i Sala, d. 18 sept. 1784 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: strumpvävaren och rådmannen Anders Ekholm och Anna Kilander. Student vid Uppsala univ. 9 febr. 1736, avgick dec. 1748; ämnessven i Vetenskapsakademien 1748; e. o. kanslist i Antikvitetsarkivet 26 febr. 1751; tf. notarie vid Bokauktionskammaren i Stockholm 6 aug. 17...

Ekmarck, Carl Eric, Skriftställare, Publicist (1784 – 1846)

1. Carl Eric Ekmarck, f. 8 april 1784 i Strängnäs, d. 23 juli 1846 där. Föräldrar: domprosten Lars Ekmarck och Augusta Maria Nybohm. Student vid Uppsala univ. 9 okt. 1800; e. o. kanslist i Krigskollegii artilleridepartement 9 dec. 1807; kammarskrivare i fortifikationsdepartementet där 23 juni 1809; revisors titel 11 maj 1811; avsked med assessors titel...

Engström, John (Jon), Läkare, Affärsman, Publicist (1794 – 1870)

John (Jon) Engström, f. 7 april 1794 i Fliseryds sn (Kalm.), d. 27 jan. 1870 i Ryssby sn (Kalm.). Föräldrar: lantbrukaren Carl Engström och Margaretha Lindeström. Student vid Uppsala univ. 20 okt. 1813, vid Lunds univ. 25 aug. 1815; med. kandidat där 25 maj 1816; med. licentiat 26 mars 1818; disp. pro gradu 11 april s. å.; kir. magister 9 juni s....

Forsell, Johan, Publicist, Folkskollärare (1877 – 1953)

Forsell, Johan (Jönsson), f 8 nov 1877 i Hörby sn (Malm), d 1 maj 1953 i Sthlm (Högalid). Föräldrar: trädgårdsmästaren på Osbyholm Jöns Jönsson o Ingår Frostensdtr. Elev vid folkskollärarsem i Lund ht 1894–vt 98, folkskollärarex där 3 juni 1898, vik folkskollär i Hälsingborg ht 1898–vt 99...

Friberg, J Wilhelm N, Idrottsledare, Publicist (1865 – 1932)

Friberg, Johan Wilhelm Nicolaus, f 25 juli 1865 i Gbg (Karl Johan), d 16 jan 1932 där (Örgryte). Föräldrar: segelsömmaren Johan Fredrik F o Martina Nicolina Wahlberg. Studier vid Majornas lärov i Gbg, handels-utbildn, bokhållare vid Bohus mek verkstads-ab 1882—1925, arkivarie vid Gbgs hantverks- o industrifören 1926—31. Initiativtagare till Örgryte Idrottssällsk (ÖIS) samt ordf där 1887—1925...

Gjörwell, Carl Christoffer, Publicist (1731 – 1811)

1 Gjörwell, Carl Christoffer, f 10 febr 1731 i Landskrona, d 26 aug 1811 i Sthlm (Jak). Son utom äktenskapet till överstelöjtnanten Christoffer Ehrensparre (bd 12) o Walborg Gröning, sedan g Ståhl. Inskr vid LU 44, vid Greifswalds univ 26 juli 45, var respondent i Lund 22 dec 48, informator för brukspatron Elias Brandels barn i Sthlm 51—55, extra kanslist vid (Antikvitetsarkivet o) KB 11 mar...

Gothenius, Johan, Präst, Pedagog, Filolog, Publicist (1721 – 1809)

Gothenius, Johan, f 29 jan 1721 i Uddevalla, d 23 jan 1809 i Skee (Göt). Föräldrar: kh i Onsala Lars G o Maria Hjelmberg. Inskr vid LU 39, vid UU 10 mars 46, därefter åter till Lund, vid Göttingens univ 54—56, mag i Lund 23 juni 57, rektor i Marstrand 57, v lektor vid Gbg:s gymn 60, prästv 62, rektor vid trivialskolan i Gbg 64, lektor i logik o metafysik i Gbg 68, teol dr 14 okt 72, led av b...

Granberg, Per Adolf, Författare, Publicist (1770 – 1841)

Granberg, Per Adolf, f 17 april 1770 i Gbg (Domk), d 5 febr 1841 i Sthlm (Klara). Föräldrar: handlanden Petter G o Elisabet (Lisa) Tranman. Eo kammarskrivare i kammarkoll 5 april 03—07, en av stiftarna av SkS 15 (sekr 15—41), led o sekr i kommittén för reglering av rikets styrelseverk 19— 22, sekr i LA 26—41, led av o sekr i Sv trädgårdsfören 32. Publicist, förf. — LWS 02.

G 20 nov 11...

Gumælius, C Arvid, Riksdagsledamot, Publicist (1833 – 1908)

3 Gumælius, Carl Arvid, son till G 2, f 25 nov 1833 i Örebro, d 23 febr 1908 i Sthlm (Hedv El). Inskr vid UU 21 maj 52, anställd i Telegrafverket 54, red för Nerikes Allahanda (från 68 Nerikes Allehanda) febr 55—april 81, telegraf kommissarie i Örebro 56—87, förman för Örebro folkbank 67—81, led av AK 70—77, 82—93 (statsrevisor 71—72 o 84—86, v ordf i...

Gumælius, Otto J, Publicist, Läroboksförfattare (1791 – 1876)

2 Gumælius, Otto Joel, bror till G 1, f 16 okt 1791 på Taxinge, Lid (Söd), d 27 okt 1876 i Örebro. Inskr vid UU 20 okt 12, v kollega vid Karol lärov i Örebro 9 febr 20, FK vid UU 15 nov 20, ord kollega vid gymn i Strängnäs 22 dec 20 (tilltr 1 maj 22), disp pro gradu 21 april 21, mag vid UU 14 juni 21, v konrektor i Strängnäs 7 febr 24, konrektor o v r...

Hagberg, Karl August, Översättare, Publicist (1865 – 1944)

4 Hagberg, Karl August, son till H 3, f 3 okt 1865 i Uppsala, d 24 jan 1944 i Lidingö. Mogenhetsex i Uppsala 9 juni 84, inskr vid UU 16 sept 84, studier där 84—87, vistades i England o Frankrike 88—90, utrikes korrespondent hos firman Rémy Martin et C'e, Rouillac, Charente Inf, 89—90, medarbetare i Motala tidn 91, i Sthlms-tidn jan— aug 92, i Aftonbla...

Hamrin, R Yngve, Riksdagsledamot, Publicist (1907 – 1969)

2 Hamrin, Richard Yngve, brorson till H 1, f 16 okt 1907 i Jönköping, d 25 aug 1969 där. Föräldrar: chefred Carl Josef H o Beda Augusta Ringqvist. Mogenhetsex vid Jönk:s h a l 26, inskr vid LU ht 28, FK där 18 mars 30, medarb i Jönköpings-Posten från 30, red:sekr där 32, chefred där från 35, led av Jönköpings läns landsting från 46, led av AK frå...

Hansson, J Sigurd, Publicist (1870 – 1942)

Hansson, Johannes Sigurd, f 12 (enl fb 15) dec 1870 i Fleninge (Malm), d 31 dec 1942 i V Frölunda (Göt). Föräldrar: lantbrukaren Nils H o Kjersti Nilsdtr. Mogenhetsex vid Hälsingborgs hal 11 juni 88, inskr vid LU 18 sept 88, FK 31 jan 91, FL 14 maj 00, disp 26 maj 00, FD 31 maj 00, allt vid LU, medred i Lunds Dagblad okt— dec 98, medarb i GHT 01—09 o 13—42, i Gbgs-Posten 09—12, led av s...

Hedin, S Adolf, Publicist, Politiker (1834 – 1905)

4 Hedin, Sven Adolf, f 23 april 1834 i Bo (ör), d 20 sept 1905 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kh Johan Gustaf H o Beata Elisabeth Westerberg. Gymnasist i Strängnäs 49—50, inskr vid UU ht 51, informatorstjänster, medarb i Upsala-Posten 59—64, FK 31 maj 61, flyttade till Sthlm hösten 64, medarb i AB 64, medverkade till grundandet av Nordisk na...

Hedlund, Sven A, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Publicist (1821 – 1900)

1 Hedlund, Sven Adolf, f 24 febr 1821 i Färentuna (Sth), d 16 sept 1900 i Gbg (Domk). Föräldrar: lantbrukaren Carl Adolf H o Regina Björner. Inskr vid UU 4 okt 39, FK 12 mars 45, eo tjänsteman i ED samt eo amanuens vid KB 47, medarb i Dagligt Al-leh 47—49, red för Örebro tidn 49—51, sekr i Allm reformbestyr 49—53, medarb i Aftonbladet...

Heilborn, A E Helge, Företagsledare, Publicist (1897 – 1960)

Heilborn, Axel Einar Helge, f 7 okt 1897 i Sölvesborg, d 18 sept 1960 i Sthlm (Engel-br). Föräldrar: majoren Herman Axel H o Helga Sofia Eklund. Studentex i Karlskrona 16, utex från Handelshögskolan i Sthlm 19, anställd vid sv generalkonsulatet i Moskva 19—20, i SLT i olika befattningar 20—25, annonsdir i DN 26—39, v verkst dir i DN:s ab 39 o ab Kvällstidn Expressen 44, verkst dir 46—60...

Henschen, Wilhelm (William) A, Publicist (1842 – 1925)

2 Henschen, Wilhelm (William) August, son till H 1, f 11 april 1842 i Uppsala, d 31 aug 1925 i Chicago. Inskr vid UU ht 57, FK där 15 dec 62, disp pro gradu 14 nov 63, studerade naturvetenskap o medicin i Uppsala o Berlin 63—66, lär i Hälsingborg 67, emigrerade till USA hösten 70, red för tidn Nordstjeman okt 7...

Hierta, Fredrik P, Riksdagsledamot, Publicist, Godsägare (1815 – 1889)

5 Hierta, Fredrik Philip, son till H 2, f 13 dec 1815 i Sthlm, Jak, d 9 juni 1889 i Främmestad, Skar. Inskr vid UU ht 29, kadett vid Karlberg 1 aug 30—24 okt 31, teol ex maj 31, fanjunkare vid livreg:s dragonkår 12 juni 33, kornett 21 dec 33, off:ex 19 mars 34, avsked 30 mars 41, elev vid E Nonnens lantbruksinst på Degeberg, arrenderade Främmestad, ink&o...

Hierta, Lars Johan, Industriidkare, Affärsman, Riksdagsledamot, Publicist (1801 – 1872)

4 Hierta, Lars Johan, f 23 jan 1801 i Uppsala, d 20 nov 1872 i Sthlm, Klara. Föräldrar: akademiräntmästaren Carl Didrik H o Hedvig Johanna Schméer. Inskr vid UU 13 dec 02, FK där 22 nov 20, auskultant i bergskoll 29 jan 21, mag vid UU 14 juni 21, JK där 10 dec 21, auskultant i kommerskoll 1 april 22, riddarhuskanslist 23, v notarie i bergskoll 23 dec 24, ...

Hjärne, Rudolf, Skriftställare, Publicist, Litteraturhistoriker (1815 – 1884)

3 Hjärne, Rudolf, f 15 april 1815 i Gbg, Amiralitetsvarvsförs, d 25 dec 1884 i Sthlm Jak o Joh. Föräldrar: översten Carl Jacob H o Ulrica Sophia Ehrenhielm. Elev vid trivialskolan i Härnösand 1827—29, inskr vid UU ht 31, medl av red för Studentbladet i Uppsala 46, för Bore 49—50, anställd i Försäkringsverket Skandia i Sthlm 57—58, medarb i Sv tidningen 57—59, i Aftonbladet 61 o 83—84, lär vi...

Håstad, Elis W, Riksdagsledamot, Publicist, Statsvetare (1900 – 1959)

Håstad, Elis Wilhelm, f 18 jan 1900 i Håsta, Odensala, Sth, d 7 maj 1959 i Uppsala. Föräldrar: hemmansägaren Johan Wilhelm Andersson o Karolina Augusta Jansson. Studentex vid h a l i Uppsala vt 18, medarb i tidn Upsala 1 sept 18—15 sept 23, inskr vid UU 13 sept 18, FK där 30 jan 26, riksdagskorresp till landsorten 28—41, FL 30 mars 31, disp 23 mars...

Höppener, Pehr Johan, Publicist (1726 – 1802)

Höppener, Pehr Johan, f 7 mars 1726 i Linköping, d 4 jan 1802 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handl Johan H o Hedewik Christina Jancke. Inskr vid LU 12 jan 44, disp där 14 dec 48, mag i Greifswald 49, eo tjänsteman i riksarkivet 14 maj 50, kopist 18 mars 52, kanslist 31 dec 59, avsked 27 jan 61, assessors titel 11 febr 61. — Publicist.

G 54 m Rebecka Amnaeus, f 6 dec 37 i Sthlm, Nik, d 13 ...

Johansson, Johan, Tidningsredaktör, Publicist (1792 – 1860)

Johansson, Johan, f 25 aug 1792 i Avesta, d 10 febr 1860 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: bruksförvaltaren Hans J o Märta Johanna Edman. Inskr vid UU 17 febr 03, FK där 22 febr 17, eo kanslist i handels- o finansexp 17–20, mag vid UU 16 juni 18, red för Argus 18 nov 20–17 aug 36, bitr red för Freja 36–40, red för Den konstitutionelle...

Karlgren, L Anton N, Journalist, Publicist, Filolog (1882 – 1973)

Karlgren, Lars Anton Natanael, f 9 juni 1882 i Jönköping, f 28 mars 1973 i Ekerö, Sth. Föräldrar: lärov:adj Johannes K o Gabriella (Ella) Hasselberg. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping vt 00, inskr vid UU ht 00, FK 31 jan 03, studier i Ryssland 04—06, korrespondent från Ryssland för DN sommaren 06 o jan—febr 07, Uppsala studentkårs ordf 07—08, FL vid UU 27 okt 08, journalist vid DN okt 08—okt...

Kellgren, Johan Henric, Litteraturkritiker, Poet, Publicist (1751 – 1795)

1 Kellgren, Johan Henric, f 1 dec 1751 i Floby, Skar, d 20 april 1795 i Sthlm, Jak. Föräldrar: prosten Jonas Kiellgren o Christina Elisabeth v Wulff. Elev vid Skara skola 62–68, inskr vid Åbo akad 15 okt 68, informator hos häradsh J J Sacklén på Loppis, Pemar, Finl, 70

Krook, Axel J E, Författare, Publicist (1831 – 1893)

Krook, Axel Johan Erik, f 9 aug 1831 i Sölvesborg, d 26 april 1893 i Gbg, Domk. Föräldrar: handl Anders Georg K o Fredrika Sager. Inskr vid LU 25 april 50, studentex där 27 maj 50, tillf medarb i Allm tidningen 54, i Nya folkets röst 54—55, telegrafassistent i Vänersborg 55—59, tillf medarb i Nerikes nya allahanda 56, i Jönköpingsbladet 57,...

Lallerstedt, S Gustaf, Affärsman, Kommunalpolitiker, Publicist, Riksdagsman (1816 – 1864)

1 Lallerstedt, Sven Gustaf, f 16 maj 1816 på Norrö, Heda, Ög, d 4 febr 1864 i Sthlm (enl db för Vadstena o Ekerö, Sth). Föräldrar: krigskommissarien o godsägaren Erik Gustaf L o Ulrika Johanna Hertzman. Inskr vid UU 15 okt 33, jur fil ex 36, hov- rättsex 37, kanslist i kammarkoll 39, notarie där 41, avsked 53, sekr o ombudsman i Allm br...

Lindorm, G Erik, Författare, Poet, Publicist (1889 – 1941)

Lindorm, Gustaf Erik, f 20 juli 1889 i Sthlm, Hedv El, d 30 jan 1941 där, Bromma. Föräldrar: lagermästaren Gustaf Jonsson o Edla Maria Berglund. Studier vid H real-lärov på Norrmalm i Sthlm 02 — 03, publicist o förf från 05.

G 18 aug 1910 i Sthlm, Nik, m Elin Marta Magdalena Berg, f 27 sept 1884 där, Ad Fredr, d 10 jan 1973 där, Vällingby, dtr till smedmästaren Carl Johan B ...

Lindström, Karl Adam, Journalist, Publicist (1816 – 1885)

Lindström, Karl Adam, f 20 okt 1816 i Tillberga, Vm, d 4 juni 1885 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: lantbrukaren Carl Fredrik L o Anna Carlsdtr. Inskr vid UU 20 jan 38, FK där 15 juni 47, extra amanuens i RA 26 okt 47, dessutom eo kanslist i ecklesiastikdep 48, disp vid UU 3 juni 48, mag där 16 juni 48, utrikeskorrespondent för tidn Väktaren 53 — 59, andre amanuens i RA febr 59—62 (tjänstl från ...

Lund, af, Pehr, Arméofficer, Publicist (1736 – 1806)

af Lund, Pehr (före adl Lund), f mellan 13 juli och 1 aug 1736 i Överselö, Söd, d 30 jan 1806 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: kaptenen Jonas Lund o Catharina Franck. Inskr vid UU 23 febr 50, studerade där 50–55, kadett vid k artilleriet 55, deltog i pommerska kriget 57–62, fänrik vid K fribataljonen 28 okt 58, löjtn där 22 juni 61, ...

Magnusson, G Gerhard, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Publicist (1872 – 1940)

Magnusson, Gustaf Gerhard, f 15 dec 1872 1 Sthlm, Kungsh, d 29 maj 1940 där, Engelbr. Föräldrar: brädgårdsarbetaren Gustaf M o Betty Jansdtr. Elev vid Frimurarbarnhusets skola i Sthlm 80–88, studier vid Arbetarinst, Borgarskolan o Tekn afton- o söndagsskolan där, stilgjutare vid P A Norstedt & söner 88–98, färdiggörare, linje...

Menander, Henrik, Publicist, Fackföreningsman (1853 – 1917)

Menander, Henrik, f 12 dec 1853 i Fuglie, Malm, d 12 aug 1917 i Malmö, Joh. Föräldrar: muraren o husmannen Anders Henriksson o Ingar Nilsdtr. Korkskärare vid bryggerier i Gbg o Malmö samt i Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien o Schweiz 74–82, red:sekr i Folkviljan 84–85, sekr i Foren for Socialismens Fremme i Sverrig, Khvn, 86-87, medarb i Arbe...

Mengel, Paul F, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Publicist (1813 – 1889)

Mengel, Paul Fritz (i fb Fredrick), f 29 nov 1813 i Malmö, S:t Petri, d 21 febr 1889 i Sthlm, Nik. Föräldrar: domkyrkokamreraren Carl M o Laura Maria Klinteberg. Inskr vid LU 11 juni 28, lantbrukselev på Näs, Adelöv, Jönk, 30, elev vid lantbruksinst i Tyskland 32, medarb i Skånska Correspondenten 32, i AB sommaren 32 o 5684, lantbrukare på o arrendator av Klakeborg...

Meurling, Per, Författare, Publicist (1906 – 1984)

2 Meurling, Per, f 21 okt 1906 i Uppsala, Domk, d 24 mars 1984 i Sthlm, Brännk. Föräldrar: kh Erik M o Marianne Wågman. Studentex vid h a l i Linköping 28 maj 26, inskr vid LU 22 febr 27, FK där 15 sept 28, FL vid LU 30 maj 33, inskr vid StH vt 49, disp där 24 maj 49, FD där 30 maj 49, medarb i AB o MT. Publicist.

G 1) 13 dec 1929...

Molin, Adrian L, Publicist, Samhällsdebattör (1880 – 1942)

Molin, Adrian Leopold, f 5 mars 1880 i Varberg, d 10 aug 1942 i Sthlm (enl db för Lidingö). Föräldrar: kustvakten Anders M o Maximiliana (Mili) Andreasdtr. Mogenhetsex vid Gbgs h reallärov vt 99, inskr vid GH 8 sept 99, FK där 13 sept 02, inskr vid UU ht 03, FL vid GH 7 juni 05, disp där 30 maj 06, FD där 1 juni 06, medarb i Gbgs aftonbl 06, i SvD 07, ...

Morby, T Armas, Grafiker, Publicist, Bildbyråchef (1909 – 1980)

Morby, Tore Armas, f 10 nov 1909 i Sthlm, Joh, d 9 juni 1980 i Djursholm. Föräldrar: snickaren Ture Nikolaus Olsson o Natalia Johansson. Tidn:bud i Helsingborg, litograf o kemigraf där, VD i ab Klichéteknik okt 34-juni 36, i reklamföretaget Publicity (Press & Publicity 44) 38, i British World Events ab (Postrader ab 46, ab Rotopress 51) okt 40, i Triofilm 54, &...

Möller, Andreas, Advokat, Poet, Publicist (1800 – 1855)

Möller, Andreas, f 6 sept 1800 i Vänersborg, d 23 sept 1855 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bagarmästaren o krigskommissarien Magnus M o Johanna Magdalena Beckman. Elev vid domskolan i Lund 12—14, vid Malmö skola 15, avgångsex där 3 okt 17, inskr vid LU 13 okt 17, teol ex där 6 dec 17, ex till rättegångsverken där 22 april 25, eo kanslist vid justitiefördeln av K M:ts kansli 25, auskultant i Sve...

Nisbeth, A F Hugo, Tidningsredaktör, Publicist, Boktryckare (1837 – 1887)

Nisbeth, Adolf Fredrik Hugo (Hugo ej i fdb), f 10 jan 1837 i Nor, Värml, d 9 juli 1887 i Sthlm, Klara. Föräldrar: tulldistriktschefen kapten Per Fredrik N o Anna Charlotta Bratt. Sjökadett 54, sjökaptensex vid navigationsskolan i Kalmar 57, innehade olika anställn:ar i handelsflottan, red o utg av Sthlms Börs- o Handels-Tidn maj 64...

65 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se