Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
13 träffar, sida:  1 
Agricola, Michael Olavi, Översättare, Biskop, Reformator (1508 omkr – 1557)

Agricola, Michael Olavi, f. omkr. 1508, d 9 apr. 1557, var av svensk börd; hans fader Olof Simonsson var fiskare i Torsby, Perno socken, östra Nyland. Efter att ha gått i skola i Viborg kom han till Åbo och blev där skrivare och omsider sekreterare hos biskop Martin Skytte. Av Petrus Särkilaks inhämtade han den evangeliska åskådningen, blev pr...

Bergelin, Johan Theodor, Godsägare, Jordbruksreformator (1822 – 1864)

2. Johan Theodor Bergelin, den föregåendes son, f. 6 apr. 1822 i Karlstad, d 21 juli 1864 å Nykvarns pappersbruk. Åtnjöt skolundervisning i Karlstad; genomgick E. Nonnens lantbruksinstitut å Degeberg. Idkade jordbruk först å Loddby i Östergötland, sedan å Nykvarn i Södertörn och slutligen 1856—62 å Hammarby vid ...

Blackwell, Alexander, Läkare, Lantbruksreformator (– 1747)

Blackwell, Alexander, f. i Aberdeen troligen år 1700, avrättad i Stockholm 29 juli 1747, son till professorn vid Marischal college i Aberdeen Thomas Blackwell. Student i Aberdeen och vid Edinburgs universitet; invandrade till Sverige 1742; livmedikus hos Fredrik I 7 jan. 1745. — Gift.

Blûm, Carl H Adolf, Lantbrukare, Jordbruksreformator (1828 – 1901)
Carl Henrik Adolf Blum, f. 10 sept. 1828 i Karlstad, d 18 juni 1901 i Linköping. Föräldrar: översten Mikael Adolf Blum och Charlotta Sofia Ulrika Mörner av Morlanda. Genomgick Karlstads läroverk och Sjögestads lantbruksskola i Östergötland. Tjänstgjorde som inspektor vid flera egendomar i Östergötland; innehade Ullvi gård i Västmanland 1855—62; arrenderade därefter Normestorp i Slaka socken sa...
Borlangius, Laurentius, Motreformator (– tidigast 1624)
Borlangius (Burlangius), Laurentius, kallas en svensk konvertit, av namnet att döma från Borlänge, som framskymtar i statsprocesserna under 1600-talets första decennier.
Botvidus Nericius, Motreformator, Biskop (– tidigast 1579)
Botvidus Nericius, en svensk humanist och katolik från 1500-talets senare hälft, vars skiftesrika bana ännu till stor del är höljd i dunkel.
Brauner, Johan (Jan), Jordbruksreformator (1712 – 1773)

2. Johan (Jan) Brauner, den föregåendes son, f. 20 juni 1712, d. 26 maj 1773 på Grenome i Stavby församling. Student i Uppsala 10 nov. 1729. Auskultant i kommerskollegium 5 apr. 1739; hovjunkare '24 dec. s. å.; bevistade åtminstone riksdagarna 1742—43 och 1751-—52 och var vid den sistnämnda ledamot av kammar-, ekonomie- och ko...

Erik Andersson, Präst, Reformator (– 1563)

Erik Andersson, d. 1563. Kyrkoherde i Oviken och prost i Jämtland 1525—63; Jämtlands reformator. Gift men hustruns namn ej bekant.

Laurentius Andreæ, Riksråd, Reformator (– 1552)

Laurentius Andreae, f på 1470-talet, d 14 april 1552 (D 478, KB). Skolgång i Skara o Uppsala, kanik i Strängnäs senast 98, inskr vid univ i Rostock 26 juni 98, mag i Leipzig 98, besökte åter Rostock 07 o Rom 96, 01, 09, möjligen även omkr 18, förvärvade där titeln "publicus apostolica autoritate nuntius", ärkedjäkne i Strängnäs omkr 18—34, medl i kättardomstolen före Sthlms blodbad, "no...

Olavus Petri, Präst, Historiker, Översättare, Reformator (1493/1497 – 1552)

Olavus Petri (Phase), f möjl 6 jan 1493 (eller 1497) i Örebro, d 19 april 1552 i Sthlm. Föräldrar: smeden Peter Olofsson o Kristina Larsdtr. Inskr vid univ i Leipzig o Wittenberg sommarterminen 16, baccalaureus i Wittenberg 17 mars 17, mag där 11 febr 18, fortsatta studier där till senast 19, kansler hos biskop Matthias Gregersson (Lillie; bd 23) i Strängnäs 20, diakon där sept 20, skolmästa...

Raab, Adam C, Riksdagsledamot, Arméofficer, Jordbruksreformator (1801 – 1872)

1 Raab, Adam Christian, fil aug 1801 i Nättraby, Blek, d 8 juni 1872 i Sthlm, Klara. Föräldrar: landshövdingen frih Claes Jacob R o Anna Beata Ehrenborg. Inskr vid UU 7 febr 15, sergeant vid Kalmar reg 15, fanjunkare 8 dec 15, fänrik 17 sept 16, officersex 16, fänriks lön 7 dec 19, förste adjutant 3 dec 23, allt vid Kalmar reg, hovjunkare 11 m...

Rösiö, Per J, Folkbildare, Jordbruksreformator (1861 – 1935)

Rösiö, Per Jonson, f 5 jan 1861 i Jämshög, Blek, d 20 aug 1935 i Jönköping, Ljungarum. Föräldrar: lantbrukaren o nämndemannen Jöns Bengtsson o Sissa Persdtr. Elev vid Norrköpings handelsinst 78, vid Trelleborgs privata lantbruksskola 82-83, inspektor o förvaltare vid Gustavsviks säteri, Varnum, Värml, 84–85, arrenderade Rösjögården, Jämshög, 86

13 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se