Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
91 träffar, sida:  1 2 
(Aspenäsätten), Birger Filipsson, Upprorsledare, Riddare (– 1280)

2. Birger Filipsson, den föregåendes broder, delade i det hela dennes öden. Han var gift med Ulfhild, dotter till Östgötalagmannen Magnus Bengtsson.

(Aspenäsätten), Johan Filipsson, Upprorsledare, Riddare (– 1280)

1. Johan Filipsson nämnes för första gången, då redan riddare, i ett gåvobrev, utfärdat år 1272 av konung Valdemar. Enligt de norska konungasagornas berättelse skall han senare ha blivit oenig med konungen, vilken lät gripa och fängsla honom. Då han kom lös, vände han sig med klagomål till konung Magnus Lagab&ou...

(Aspenäsätten), Ulf Jonsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– tidigast 1393)

4. Ulf Jonsson, den föregåendes sonson, d tidigast år 1393. Riddare; riksråd; häradshövding i Österrekarne; slutligen lagman i Östergötland.

Gift med Gunilla Udormsdotter (flygande pil).

(Bielke), Ture Stensson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1425)

7. Ture Stensson (Bielke), son till B. 5, f. på 1370-talet eller senast i början av 1380-talet, d »tempore quadragesime» (troligen omkr. 21 febr.) 1425. Var riddare redan 1402; blev efter faderns död lagman på Öland och ägare av Kråkerum, där han framgent var bosatt (gården Rävelsta i Uppland, som var hans moders arvegods, hade han sannolikt erhållit ...

(Bielke), Ture Turesson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (1425 – 1489/90)

9. Ture Tures son (Bielke), postum son till B. 7 i dennes andra gifte, f. 1425, d mellan 1 aug. 1489 och 1 mars 1490. Riddare vid Karl Knutssons kröning 1448; riksråd senast 1450; hövitsman på Axvall 1450 (1451?)—1452; rymde till Danmark hösten 1452 och dömdes frånvarande 15 sept. 1453 såsom landsförrädare förl...

(Bielke), Nils Turesson, Lagman, Riksråd, Drots, Riddare (– 1364)

4. Nils Turesson (Bielke), de båda föregåendes broder, d 1364. Var år 1341 väpnare, 1343 riddare och nämnes år 1344 såsom riksråd och konungens drots; omtalas tillika såsom lagman på Öland redan 1339 samt såsom lagman i Tiohärad och i Småland; innehade efter 1357 Viborgs slott och län såsom förläning.

Gift 1) med Ingrid Sunesdotter; 2) med Marg...

(Bielke), Erik Turesson, Diplomat, Riddare (– omkring 1328)

2. Erik Turesson (Bielke), den föregåendes son, d troligen omkr. år 1328. E. var gift med Margareta Bengtsdotter.

(Bielke), Erik Turesson, Riksråd, Riddare, Ståthållare (– 1511)

12. Erik Turesson (Bielke), de båda föregåendes broder, f. troligen på 1460-talet, d maj 1511 på Viborg. Slottsfogde i Stockholm nov. 1487—11 aug. 1490; hövitsman å Stäkeborg hösten 1494 —sommaren 1499; därefter till sin död innehavare av Viborgs och Sankt Olovsborgs (Nyslotts) slottslän, med vilka befattningar han från sept. 1504 förenade funktionen ...

(Bielke), Peder Turesson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1520)

11. Peder Turesson (Bielke), broder till föregående, f. troligen på 1460-talet, d på senhösten 1520. Nämnes redan 1488; mottog riddarslaget vid konung Hans' kröning 1497 och inträdde under resningen mot densamme 1501 i riksrådet; hövitsman på Stäkeholm från 13 jan. 1506 till början av 1517; var en av Sveriges d...

(Bielke), Sten Bengtsson, Lagman, Riddare, Marsk (– 1408)

5. Sten. Bengtsson (Bielke), brorson till de tre föregående, d 1408. Föräldrar: riksrådet Bengt Turesson (Bielke) och Ingeborg Magnusdotter av Ulvåsasläkten, sedermera omgift med jarlen Erengisle Sunesson (Bååt). Riddare; marsk 1376; innehade dessutom åtskilliga domarbefattningar; bebodde tidtals den gamla släktgården Kråkerum på Ö...

(Bielke), Sten Turesson, Riksråd, Riddare, Marsk (– 1350)

3. Sten Turesson (Bielke), den föregåendes broder, d 1350. Gift med Ingeborg Nilsdotter (sparre).

(Bielke), Sten Turesson, Lagman, Riksråd, Riddare (– tidigast 1520)

10. Sten Turesson (Bielke), den föregåendes son, f. senast på 1460-talet, d 1520 eller kort därefter. Nämnes redan 1488; riksråd och lagman i Västmanland från 1494 (lämnade sistnämnda befattning ej långt före sin död); riddare vid konung Hans' kröning 1497; hövitsman på Kastelholm 1506—juli 1507; därefter i fångenskap i Danmark till sensommaren 1508. ...

(Bielke), Ture Bengtsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1414)

6. Ture Bengtsson (Bielke), den föregåendes broder, riksråd, lagman i Uppland, d troligen 1414. T. uppträder i urkunderna såsom riddare år 1388 och riksråd år 1389. Han synes hava innehaft ett stort antal domarbefattningar, i det han år 1378 säges vara vice lagman i Västmanland, år 1390 häradshövding i Lagunda härad, år 1407 och följande år häradshövd...

(Bielke), Ture Eriksson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1533/34)

13. Ture Eriksson (Bielke), den föregåendes son, f. sannolikt på 1490-talet, d 1533 eller senast i början av 1534. Hade redan i febr. 1525 två västgötska härader i förläning, troligen Frökinds och Vedens, som han de följande åren bevisligen innehade; erhöll dessutom 1527, under eller strax efter riksdagen i Västerås, Läckö län: Kållands, Kinne och Skå...

(Bielke), Ture Kettilsson, Lagman, Riksråd, Riddare, Kammarmästare (– mellan 1322/27)

1. Ture Kettilsson (Bielke) nämnes första gången 13 juli 1283 såsom deltagare i det stormannamöte, som Magnus Ladulås sammankallat till Hälgö, och var redan då riddare. Tre år senare (22 maj 1286) bevistade han ett nytt sådant möte i Stockholm; först 11 sept. 1288 omtalas han emellertid uttryckligen som riksråd. Efter konung Magnus' död tog han del i förmyndarstyrelsen för den unge

(Bååt), Erengisle Sunesson, Häradshövding, Riksråd, Riddare, Jarl (– 1392)

1. Erengisle Sunes son (Bååt), son till riddaren och riksrådet, lagmannen i Tiohärad Sune Jonsson, d. 26 dec. 1392. Var jämte västgötalagmannen Knut Magnusson konung Magnus Eriksson följaktig på dennes friarfärd till Namur 1334; namnes riddare första gången 25 okt. 1344 och riksråd 4 aug. 1350; deltog i herredagen i ...

(Eka-släkt), Karl Magnusson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– senast 1473)

3. Karl Magnusson, den föregåendes halvbroder, levde ännu 21 sept. 1467, var d 25 juni 1473. Föräldrar: riddaren Magnus Trottesson och Märta Magnusdotter (Kase). Nämnes 29 juni 1421, var häradshövding i Vaksala (Upps.) 17 juni 1440 och ännu 28 nov. 1457; riddare tydligen vid konung Kristofers kröning 14 sept. 14...

(Eka-släkt), Trotte Karlsson, Riksråd, Riddare (– 1471)

4. Trotte Karlsson, den föregåendes son, stupade i slaget på Brunkeberg 10 okt. 1471. Var riddare 1 juli 1464; var riksråd 21 sept. 1467; innehade Ringstadaholms slott, under Karl Knutssons sista kungaperiod.

(Eka-släkt), Trotte Månsson, Riksråd, Riddare (– 1512)

5. Trotte Månsson, den föregåendes brorson, d. 20 mars 1512. Föräldrar: riksrådet, väpnaren Magnus Karlsson och Sigrid Eskilsdotter (Banér). Uppträder första gången under Sten Sture d. ä:s tid, möjligen 1502; var riddare och riksråd 1504; innehade Stäkeborgs slott och län med säker...

(Forstenasläkten), Torsten Lindormsson, Häradshövding, Riddare, Kammarherre (– 1631)

3 Torsten Lindormsson (Lindersson), bror till F 2, f 1561 (N W Marcks von Würtembergs geneal tabeller, tillägg), d 3 mars 1631 på Restad i Naglum (Älvsb; begr i V Tunhem). Tidigast nämnd 1581 (J E Almquist 1955), i tjänst vid hertig Sigismunds hov senast 1584 o ännu 1586, kammarherre eller »kammarjunker» hos Sigismund senast 1594, häradsh i Långh...

(Hammerstaätten), Eringisl Nilsson, Lagman, Hövitsman, Riddare (– 1469)

2 Eringisl Nilsson, son till H 1 i hans 1 :a g, d 15 jan 1469. Uppträder tidigast 28, riksråd senast 22 jan 35, hövitsman i Östergötland våren 36, fogde på Axvall i Skärv (Skar) senast 9 juli 37, hövitsman på Ringstadaholm (vid Norrköping) i början av 39, på Stegeborg i Gryt (Ög) hösten 39— mellan 29 mars 45 o 19 jan 51 (Norden; jfr perg-brev 8 o...

(Hammerstaätten), Nils Eringislason, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1440)

1 Nils Eringislason, d 22 aug 1440 på Follnäs i Sorunda (Sth). Föräldrar: lagmannen Eringisl Nilsson (Hammerstaätten) o Margareta Bengtsdtr (Bielke). Uppträder tidigast 96 o var redan då riddare, blev lagman i Södermanland mellan 06 o 09, riksråd senast 13, hövitsman på Faxaholm (vid nuv Söderhamn) senast 19, på Ringstadaholm (vid Norrköping) aug eller sept 34 — mellan 5 maj 36 o 17 okt...

(Horn), Henrik Klasson, Diplomat, Lagman, Riddare, Ståthållare (1512/13 – 1595)

1 Henrik Klasson, f 1512 el 1513 (v Schantz), d 21 juni 1595 på Kankas, Masku, Finland. Föräldrar: riksrådet Klas Henriksson (Horn) o Kristina (Jakobsdtr?). Vid Gustav I:s hov 34, hovgesind 37, skytt 38, häradsh i Masku hd 19 maj 39—68, 72—80, 84—89 o 92—94, kammarråd 39, ledare för skattläggn i Finland 4 jan 40, i uppdrag till Nordtyskland 42—maj 43, till Danmark 21 okt 43, lagman i Söderfi...

(Leijonhufvud), Erik Abrahamson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1520)

1 Erik Abrahamson, d 8 nov 1520 i Sthlms blodbad. Föräldrar: riksrådet Abraham Kristiernsson (Leijonhufvud) o Birgitta Magnusdtr (Natt o Dag). Trol dubbad till riddare vid konung Hans kröning 26 nov 97, hövitsman i Västergötland 7 jan 13 o ännu 20 o därjämte på Örebro senast 10 juli 13 — försommaren 20, riksråd senast 31 aug 14 (Gillingstam 1977), häradshövding i Väne hd, Älvsb, vid obe...

(Lillie), Folke Gregersson, Riksråd, Riddare (– 1507)

3 Folke Gregersson, son till L 2 i hans andra gifte, d 19 april 1507. Blev riddare vid konung Hans' kröning 26 nov 97, nämnes bland Sveriges rikes råd o män tidigast 30 jan 04 (Herr Svante Stures acta o handl:ar) o som riksråd tidigast i maj 04 (BSH).

G 15 sept 1499 i Söderköping m Birgitta Hansdtr, d mellan löjan 1539 ...

(Lillie), Gregers Mattsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1494)

2 Gregers Mattsson, son till L 1, d 24 mars 1494. Nämnes tidigast 40, riddare vid konung Kristofers kröning 14 sept 41, hövitsman på Raseborg senast 5 juni 50 — mellan 25 mars o 5 juli 52, riksråd senast 4 okt 50 (Bring; Geete), hövitsman på Rumblaborg senast 12 juni 55, lagman i Västmanland o Dalarna senast 28 nov 78 (Dipl dalek) ...

(Lilliehöök), Anders Persson, Häradshövding, Befallningsman, Riksråd, Riddare, Ståthållare (– 1572)

2 Anders Persson, brorson till L 1, d 6 okt 1572 (Genealogica 121). Föräldrar: häradshövdingen Per Bonde o (enl Östenson) Ragnhild Andersdtr (stjärna). Fogde i Sunnerbo i Småland 48—54, vik häradsh i Vadsbo i Västergötland senast 30 jan 54, häradsh där från 12 april 59 o åter från 16 aug 68 (Förläningsreg), befallningsman på Pernau från...

(Lilliehöök), Måns Bryntesson, Riksdagsledamot, Häradshövding, Befallningsman, Riksråd, Riddare (– 1529)

1 Måns Bryntesson, d 5 juli 1529 i Sthlm. Föräldrar: häradsh Brynte Bertilsson (Lilliehöök) o Edla Nilsdtr (flygande skäkta). Erhöll Älvsborgs slott o län i förläning 25 aug 24, i slottsloven där 7 okt 24, häradsh i Barne hd 27 mars 25—29, bevistade mötet i Arboga 29 mars 25, bisittare i kungens nämnd i Vadstena 15 jan 26, i Skara 1 mars 26, erhöll konungsfodringen av Väne hd 12 april 2...

(Natt och Dag), Bengt Stensson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1450/51)

4 Bengt Stensson, son till N 2, d mellan 29 juni 1450 o 18 april (Genealogica) 1451. Tidigast nämnd 1399 (B 16) o var då riddare, blev mellan 99 o 05 innehavare av Styresholms slottslän med Ångermanland, som han lämnade 05, blev mellan 97 o 10 lagman i Närke, vilket han var ännu 50, riksråd åtminstone från 13 o ännu 50, innehavare av (Sö...

(Natt och Dag), Bo Stensson, Häradshövding, Riksråd, Riddare (– 1469/77)

5 Bo Stensson, bror till N 4, d mellan 1469 o 1477 (Smål arch). Tidigast nämnd 08 o var då riddare, häradsh i Bankekind, Ög, åtminstone 14–64, riksråd åtminstone från 30 o ännu 60, innehavare av Kalmar slottslän tillsammans med brodern N 4 sensommaren 36–okt 39, fick Sundholms län (sannolikt Västra hd) o Södra Vedbo hd i Småland samt två...

(Natt och Dag), Magnus Bengtsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1473/77)

7 Magnus Bengtsson, son till N 4 i dennes första gifte, d mellan 19 aug 1473 o (säkert) 13 sept 1477 (sannolikt dock före 22 jan 1476, se nedan). Tidigast nämnd 22 jan 35, då med titeln väpnare, blev riddare något av åren 39–42 eller 43, varför han bör ha slagits till riddare vid kung Kristoffers kröning i Uppsala 14 sept 41, ingick i de...

(Natt och Dag), Måns Johansson, Häradshövding, Befallningsman, Riksråd, Riddare (1500ca – 1555)

9 Måns Johansson, son till N 8 i dennes första g, f ca 1500, d julnatten 1555 i Viborg (Margareta Grips bok). Häradsh i Närke 11 jan 26, riddare 12 jan 28, riksråd juni 29, befalln:man på Kalmar slott 29–33, lagman i Östergötland o Småland utom Tiohärads lagsaga 14 aug 43, erhöll tills med sju andra slottsloven på Viborg 27 okt 55.

(Natt och Dag), Sten Bosson, Häradshövding, Fogde, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1410/11)

2 Sten Bosson, sonson till N 1, d mellan 12 april 1410 o 14 mars 1411. Far: riddaren o riksrådet Bo Bosson. Nämnes tidigast 1371, möjl Bo Jonssons (Grip; bd 5) fogde på Borgholm 72 eller 73, häradsh i Östkind, Ög, åtminstone 80 (RAperg; ej RPB) –90, Bo Jonssons fogde i Södermanland senast 2 aug 86, blev riddare mellan 21 juni 87 o 19 feb...

(Oxenstierna), Bengt Jönsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Riksföreståndare (– 1449/1450)

2 Bengt Jönsson, bror till O 1, d 1449 eller 1450. Nämnes tidigast 09, häradsh i Tierp i Uppland senast 26, riksråd senast 22 jan 35, lagman i Uppland från mellan 23 okt 39 o 13 jan 40, hövitsman på Ringstadaholm vid Norrköping från mellan våren 39 (jfr bd 18, s 266) o 3 aug 40, riddare sannolikt 14 sept 41, hovmästare &ari...

(Oxenstierna), Erik Nilsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1470/1471)

4 Erik Nilsson, son till O 1 i hans tredje gifte, d sannolikt 1470 eller 1471. Nämns tidigast 51 o var redan då riddare, riksråd tidigast 10 mars 57, kallar sig hövitsman över Västergötland 28 aug 64, hövitsman på Västerås o över Dalarna senast 4 okt 65–mellan 1 o 24 nov 66, på Örebro omkr 65–sens...

(Oxenstierna), Nils Jönsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Riksföreståndare (– tidigast 1450)

1 Nils Jönsson, d tidigast 1450. Föräldrar: riddaren Jöns Bengtsson (Oxenstierna) o Märta Finvidsdtr (Frössviksätten). Nämns tidigast 09, riksråd senast 32, hövitsman på Borgholm tillsammans med Magnus Gren (bd 17) 27 okt 36, på Stäkeholm åtminstone från 5 maj 38 o möjl ännu 11 okt 41...

(Oxenstierna), Sten Cristiernsson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1516)

5 Sten Cristiernsson, brorson till O 3, d mellan 28 okt o 11 dec 1516, sannolikt på Sthlms slott. Föräldrar: riddaren o riksrådet Cristiern Bengtsson (Oxenstierna) o Märta Magnusdtr (Gren). Nämns tidigast 1476, riddare sannolikt 26 nov 97 eller 3 febr 99, häradsh i Vendel i Uppland åtminstone 00–13, riksråd senast 01, hövit...

(Puke) Erik Kettilsson, Riksråd, Riddare, Marsk (– 1396)

Erik Kettilsson (kallad Erik Puke i 4 brev från åren 136771), d omkr 1 febr 1396. Föräldrar: riddaren Kettil P (i sitt sigill o i ett brev kallad Kettil Ragvaldsson) o sannolikt en dotterdotter till Brud Bänason (Lejonansikte). Förekommer tidigast 61, blev marsk senast 64 o riddare något av åren 6467 (sannolik...

(Sparre av Tofta), Karl Ulfsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Riksföreståndare (1317ca – 1407)

Karl Ulfsson (Sparre av Tofta), f omkr 1317, d 17 (Messenius) nov 1407. Föräldrar: riksrådet Ulf Abjörnsson (Sparre av Tofta) o Cristina Sigmundsdtr (3 klöverblad). Studerade juridik i Paris (Sankt Nikolaus' av Linköping kanonisationsprocess), artium mag där (Messenius), omnämnd i Sverige tidigast 49, häradsh i Trögd i Uppland åtminsto...

And, Israel Andersson, Lagman, Riddare, Godsägare (– 1289)

1. Israel Andersson And, riddare, lagman i Tiundaland, d 1289. Namnes första gången i urkunderna 1281 såsom »herr Israel»; var då en av fastarna vid ett köpeavtal mellan konung Magnus Ladulås och biskop Anund i Strängnäs; skymtar i urkunder ett par gånger under följande år; namnes i maj 1286 tiundala...

Anund Jonsson (lejonansikte), Lagman, Riksråd, Riddare (– 1397)

Anund Jonsson (lejonansikte), f. senast på 1340-talet, d 1397 (begraven i Vadstena kloster). Son till riddaren Jon Henningsson; som 1346 var g. m. Ingeborg Anundsdotter (Sture). Nämnes som riddare 1368, riksråd 1377–96 och lagman på Öland; 1381–94.

Gift 1) med Ramborg Israelsdotter (två nedåtvända vingar), dotter till lagmannen ...

Banér, Per, Landshövding, Riksråd, Riddare, Krigskommissarie (1588 – 1644)

8. Per Banér till Ekenäs och Tuna, den föregåendes broder, f. 28 juni 1588, d natten mellan 12 och 13 juli 1644 i Stockholm. Erhöll undervisning i hemmet av preceptorer. Anställd vid Gustav Adolfs hov före dennes tronbestigning 1611; konungens kammarherre; tillhörde de svenska kommissariernas uppvaktning vid fredskongressen i Kn&...

Bengt Algotsson, Hertig, Riksråd, Riddare (– 1360)
Bengt Algotsson, d 1360, var en av de mest framträdande stormännen under Magnus Erikssons tid. Om hans släktförhållanden har man länge svävat i ovisshet, men numera torde de viktigaste hithörande fakta med full säkerhet kunna konstateras. Tvärtemot vad som förr blivit påstått, tillhörde B. otvivelaktigt en av rikets förnämsta släkter. Genom sin farmoder Ingegärd Svante-polksdotter härstammade ...
Bengt Magnusson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1294)
Bengt Magnusson, d 1294, riddare, riksråd, lagman i Östergötland, son till Magnus Bengtsson, likaledes lagman i Östergötland, tillhörde samma gren av Folkungaätten som Birger jarl, men hur nära han var släkt med denne, låter sig ej med visshet fastställas. Möjligen var Magnus Bengtsson son till Birgers broder Bengt.
Gift 1) med Margareta, d före 1275, då B. för hennes själs frälsning skänker n...
Bengt Niklisson, Häradshövding, Hövitsman, Riddare (– 1423)

Bengt Niklisson (lejonansikte), f. troligen på 1350-talet, d. barnlös 1423 omkr. 20 juli (»på s. Margarete tid», B 15, f. 283 v.). Riddare troligen 1389 (var det bevisligen 1395); hövitsman å Stäkeholm 1399—1419 och pantinnehavare av Söderköpings stad från 1419; konungsdomhävande å Öland 1406; häradshövding i Tjust (1411).

Gift senast 1394 med Margareta Lambrektsdotter Dume från Meckl...

Beurræus, Dionysius, Diplomat, Riksråd, Riddare (– 1567)

Beurræus, Dionysius, mördad 24 maj 1567 vid omkring 60 års ålder. Föräldrar: Blasius Beureijs och Helene Margarethe de Perette (likpredikan över Erik Fleming 1680). Studerade vid Sorbonne i Paris omkring 1537. Inkom till Sverige 1543; anställd vid hovet som Gustav Vasas läkare och »mathematicus»; hertig Eriks l...

Bidz, Henrik, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1458)
1. Henrik Bidz, till Vik i Kimito socken i Finland, d 1458. Väpnare, slagen till riddare 1441 vid konung Kristoffers kröning; häradshövding i Halikko härad; medlem av landsrätten i Åbo; från 1456 nämnd som lagman i Söderfinne; av Karl Knutsson omedelbart efter dennes upphöjelse gjord till medlem av rikets råd.
Gift med Anna Klasdotter Diekn, dotter till Klas Lydekesson Diekn, ståthållare på Åb...
Bielke, Hogenskild, Lagman, Riddare, Ståthållare (1538 – 1605)

17. Hogenskild Bielke, son till B. 15, f. 1538 på Stora Dala i Västergötland, avrättad 3 juni 1605 i Stockholm. Studerade vid Åbo latinskola 1547—50, vid universitetet i Wittenberg 1551 samt vid Odense latinskola 1554—55. Hovsven hos hertig Magnus 1556, hos Gustav I 1557...

Bielke, Ture Pedersson, Lagman, Riksråd, Riddare, Hovman (1514 – 1577)

16. Ture Pedersson Bielke, den föregåendes broder, f. 1514 enligt egen uppgift till Hogenskild Bielke, d 17 juni 1577 på Gäddeholm (Tureholm) i Södermanland. Erhöll 4 maj 1534 Gustav Vasas rekommendation till hertig Magnus av Sachsen-Lauenburg med anledning av sin önskan att tjäna vid dennes eller andra tyska hov. Kammarråd ...

Bielke, Nils Turesson, Lagman, Riddare, Hovrättspresident, Guvernör (1569 – 1639)

21. Nils Turesson Bielke, den föregåendes broder, f. 5 nov. 1569, d 17 dec. 1639 på Salsta. Inskrevs vid universitetet i Rostock 1588 och var 1591 inskriven vid universitetet i Siena, som han s. å. lämnade, samt var 22 aug. s. å. i Venedig. Var en av de »herrer, junkere och hovtjänere, som giorde tjenest för Kon. Ma:tt, mäden högb:te Kon. Ma:tt var hä...

91 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se