Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
190 träffar, sida:  1 2 3 4 
Alexanderson, Nils E, Jurist, Riksdagspolitiker (1875 – 1960)

3, Nils Erik Alexanderson, f. 15 apr. 1875 i S:t Olofs församling i ärkestiftet. Föräldrar: överstelöjtnanten Knut Erik Johan Alexanderson och Agnes Matilda Günther. Avlade mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 14 maj 1891; student i Uppsala 15 sept. s. ä.; avlade jur. fil. examen 27 maj 1892; jur. utr. kand. 25 maj 1898; jur. utr. lic. 21 maj 1904; disp. 28 maj s. å.; jur. utr...

Asker, Axel, Landshövding, Riksdagspolitiker (1848 – 1924)

2. Axel Asker, den föregåendes son, f. 20 jan. 1848 i Jönköping. Avlade mogenhetsexamen vid Gävle h. elementarläroverk 4 juni 1867- student i Uppsala 20 sept. s. å.; avlade jur. preliminärexamen maj 1868 och examen till rättegångsverken 24 maj 1871. Auskultant i Svea hovrätt 31 maj s. å., e. o. notarie där 23 juli 1872, v. häradshövding 18 dec. 1873; lärisnotarie i Södermanlands län...

Beck-Friis, Johan G, Kavalleriofficer, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker (1862 – 1929)

5. Johan Gabriel Beck-Friis, f. 25 jan. 1862 i Stockholm. Föräldrar: hovmarskalken friherre Joakim Tavast Beck-Friis och Ebba Gustava Eva Karolina Oxenstierna. Genomgick nya elementarskolan; kom i krigstjänst 25 mars 1880; avlade mogenhetsexamen 19 maj 1881; elev vid krigsskolan 18 juli s. å.; utexaminerad 31 okt. 1882; underlöjtnant vid livgardet till häst 17 nov. s. å.; löjtnant 4 okt. 188...

Beckman, Karl V, Skolman, Riksdagspolitiker (1860 – 1926)

Karl Vilhelm Beckman, f. 9 juni 1860 i Linköping. Föräldrar: handlanden Vilhelm Beckman och Maria Katarina Andersson. Erhöll undervisning i Linköpings h. elementarläroverk från ht. 1870; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1881; fil. lic. 14 sept. 1885; disp. 20 apr. 1887; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit studieresor till Tyskl...

Benedicks, Gustaf, Bruksidkare, Riksdagspolitiker (1848 – 1918)

2. Gustaf Benedicks, f. 18 apr. 1848 i Stockholm, d 25 nov. 1918 därstädes. Föräldrar: brukspatronen Edvard Otto Benedicks och Karolina Charlotta Cantzler. Elev vid nya elementarskolan 16 jan. 1857; avlade mogenhetsexamen därstädes 10 dec. 1867; elev vid Ultuna lantbruksinstitut 14 jan. 1868—31 okt. 1869; besökte i studiesyfte järnbruk i Sachsen, Österrike och Westfalen och studerade vid ber...

Berg, J Fridtjuv, Läroboksförfattare, Ecklesiastikminister, Skolman, Riksdagspolitiker (1851 – 1916)

2. Johan Fridtjuv Berg, den föregåendes son, f. 20 mars 1851 i Ödeshög, d 29 febr. 1916 i Stockholm. Elev vid. folkskolan i Finspång samt vid Norrköpings lyceum ht. 1866—vt. 1868; biträdande lärare i Finspångs folkskola. 1 juli 1869—1 okt. 1873; vistades vid Askovs folkhögskola i Danmark ht, 1873 och vt. 1874; inskrevs vid Göteborgs folkskoleseminarium 28 aug. 1874; utexaminerad dä...

Bergendahl, Klas Hugo, Borgmästare, Riksdagspolitiker (1851 – 1920)

Bergendahl, Klas Hugo, f. 28 nov. 1851 i Borås, d 4 apr. 1920 i Hultafors. Föräldrar: grosshandlaren Klas Georg Bergendahl och Maria Kinlund. Avlade mogenhetsexamen i Vänersborg 15 juni 1871; student i Uppsala 18 sept. s. å.; jur. fil. kand. 19 apr. 1873; inskrevs i jur. fakulteten 7 maj s. å.; avlade examen till rättegångsverken 28 maj 1880. E. o. notarie i Göta hovrätt 20 aug. 1880;"tf. do...

Berger, Ossian, Justitieombudsman, Jurist, Justitieminister, Riksdagspolitiker (1849 – 1914)

3. Ossian Berger, den föregåendes broder, f. 13 febr. 1849 på Södra Håkanbol i Nysunds socken, d. 28 dec. 1914 i Stockholm. Genomgick Örebro h. elementarläroverk, där han avlade mogenhetsexamen 11 juni 1866; student i Uppsala 17 sept. s. å.; fil. kand. 28 maj 1872; fil. lic. 27 jan. 1876; disp. 23 maj 1877; fil doktor 6 sept. s. å.; jur. utr. kand. 14 sept. 1880; jur. utr. lic. 4 d...

Berggren, J Emil, Lantbruksingenjör, Riksdagspolitiker (1855 – 1913)

Berggren, Johannes Emil, f. 19 sept. 1855 i Våxtorps socken, Jönköpings län, d 5 nov. 1913 i Luleå. Föräldrar: organisten och folkskolläraren Johan Berggren och Ingeborg Elisabet Pettersson. Genomgick Värnamo l. och Växjö h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen maj 1876; lantmäterielev å Tofta vid Växjö 1876—77; justerareelev 1879; avlade justerareexamen 1880 och lantmäteriexamen 5 maj ...

Bergqvist, Olof, Präst, Riksdagspolitiker (1862 – 1940)

Bergqvist, Olof, f. 24 sept. 1862 i Brunskogs församling. Föräldrar: hemmansägaren Per Olsson och Maria Olsdotter. Elev vid Arvika treklassiga läroverk vt. 1879 och vid Karlstads h. allmänna läroverk ht. 1880; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 23 maj 1884; student i Uppsala ht. s. å.; avlade teol. fil. examen 30 jan. 1886; teol. kand. 30 maj 1892; prästvigd 12 juni s. å.; företo...

Bergström, David Kristian, Lantförsvarsminister, Riksdagspolitiker (1858 – 1946)

Bergström, David Kristian, f. 5 nov. 1858 i Brunneby församling. Föräldrar: slussinspektören Kristian Bergström och Sofia Charlotta Dahlgren. Elev vid Linköpings h. allmänna läroverk ht. 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1877; student i Uppsala s. å.; fil. kand. 31 jan. 1882; ordförande i studentföreningen Verdandi 1885—86 och 1888—89 (v. ordförande 1887 —88; redaktör av förening...

Billing, A Gottfrid L, Biskop, Teolog, Riksdagspolitiker (1841 – 1925)

3. Axel Gottfrid Leonard Billing, f. 29 apr. 1841 å Fridhem i Önnestad. Föräldrar: lanträntmästaren Magnus Billing och Hedvig Charlotta Collin. Åtnjöt undervisning i Kristianstads h. elementarläroverk 1851–59; student i Lund 15 sept. 1859; fil. kand. 15 sept. 1864; disp. 20 maj 1865; fil. doktor 7 juni s. å.; företog med understöd av allmänna medel en studieresa i Tyskland sommaren 1869. Tf....

Blomberg, Ernst F W, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1863 – 1911)

Blomberg, Ernst Fredrik Wilhelm, f. 4 jan. 1863 i Stockholm, d 24 mars 1911 därstädes. Föräldrar: snörmakaren Karl Fredrik Blomberg och Vilhelmina Eriksson. Kom vid femton års ålder i kopparslagarlära och utövade därefter detta yrke till 1896; medlem av Järn- och metallarbetareförbundets styrelse 1893 (ordförande 1894); tillika förbundets korresponderande sekreterare; avlönad förtroendeman f...

Boberg, Carl G, Frikyrkoman, Riksdagspolitiker (1859 – 1940)

Boberg, Carl Gustaf, f. 16 aug. 1859 i Mönsterås. Föräldrar: timmermannen Nils Petter Jonsson Boberg och Hedvig Gustava Jonsdotter. Genomgick Mönsterås folkskola; tog hyra å ett kofferdifartyg 1875; var därpå någon tid anställd i handel; genomgick en slöjdskolekurs i Nybro under halvtannat år och tjänstgjorde sedan som slöjdlärare i köpingens pedagogi och fo...

Bonde, Carl Carlsson, Diplomat, Talman, Hovman, Riksdagspolitiker (1850 – 1913)

18. Carl Carlson Bonde, son till B. 15, f. 11 juni 1850 i Stockholm, d 16 nov. 1913 på Eriksberg vid makans dödsbädd. Elev vid nya elementarskolan , 1 sept. 1862; avlade mogenhetsexamen 14 maj 1869; inskriven vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1871) avlade kansliexamen 14 sept. 1872. Attaché vid beskickningen i Paris 25 okt. 1872; uppvaktade österrikiske...

Bromée, Jöns, Lantbrukare, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1841 – 1931)

Bromée, Jöns, f. 10 jan. 1841 å hemmanet Vårdrolet i Östnårs by. Hackas socken. Föräldrar: bonden Jöns Jönsson och Kristina Johansdotter Preusenberg. Åtnjöt under en kort tid folkskoleundervisning. Anställd hos Tunadals a,-b. 1859–62; inköpte n:o 1 Billsta, Hackas socken, 2 febr. 1864 och bedrev därstädes jordbruk och kvarnrörelse; fjärdingsman 1864–70, ledamot av kommunalnämnden från 1864 o...

Broström, Daniel (Dan), Skeppsredare, Sjöförsvarsminister, Riksdagspolitiker (1870 – 1925)

2. Daniel (Dan) Broström, den föregåendes son, f. 1 febr. 1870 i Kristinehamn, d 24 juli 1925 genom olyckshändelse i Trönninge stationssamhälle. Elev vid Göteborgs h. realläroverk ht. 1884; avlade mogenhetsebcamen därstädes 3 juni 1889. Innehade anställning på mäklarekontor i Königsberg 1889 och i Hull 1890; inträdde som bokhållare i faderns rederifirma 1890; ledamot av styrelsen f...

Byström, Jakob Jakobsson, Publicist, Nykterhetsman, Frikyrkoman, Riksdagspolitiker (1857 – 1947)

Byström, Jakob Jakobsson, f. 15 maj 1857 i Skorped. Föräldrar: hemmansägaren Jakob Jakobsson Byström och Anna Stina Olofsdotter. Åtnjöt undervisning i folkskola och i privatskola i hembygden; ägnade sig därefter åt lantbruk och skogsarbete; kom år 1875 med i den frikyrkliga rörelsen, representerad av baptismen, och åtnjöt därefter predikantutbildning i Örnsköldsvik och Härnösand; resepredika...

Callerholm, af, G N Theodor, Domare, Riksdagspolitiker (1852 – 1912)

Gustaf Nils Theodor af Callerholm, f. 11 juli 1852 i Hedemora, d. 4 febr. 1912 i Stockholm. Föräldrar: v. häradshövdingen Gustav Teodor Callerholm och Johanna Dorotea Callerholm. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm ht. 1862; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1871; student i Uppsala ht. 1871; jur. fil. kand. 29 maj 1872; jur. utr. kand. 29 jan. 1,877. E. o. notarie i Svea hovrätt 7...

Cavalli, P A Henrik, Företagsledare, Riksdagspolitiker (1852 – 1918)

Per Axel Henrik Cavalli, f. 31 maj 1852 i Agunnaryds församling, d. 9 apr. 1918 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen Engelbrekt Joakim Adolf Henrik Cavalli och Katarina Kristina Granstrand. Elev vid Växjö h. elementarläroverk ht. 1862; avlade mogenhetsexamen därstädes 24 maj 1870; student i Lund 12 sept. 1870;. avlade examen till rättegångsverken 5 febr. 1873. Auskultant i Göta hovrätt 1 apr. 18...

Christiernson, Adolf Christian Johan, Kooperatör, Publicist, Riksdagspolitiker (1875 – 1958)

Christiernson, Adolf Christian Johan, f. 5 okt. 1875 i Uleåborg i Finland. Föräldrar: byggmästaren Anders Fredrik Christiernson och Charlotta Öberg. Utlärd typograf i Stockholm 1895; typograf i Ystad; ledamot av styrelsen för Tryckeri-a.-b. Aurora 5 nov. 1899—1904 och av styrelsen för Ystads partiföreningars fastighetsförening u. p. a. 1900—01; medarbetare i tidningen Arbetet i Malmö aug. 19...

Clason, S (Sam), Historiker, Ecklesiastikminister, Arkivman, Riksdagspolitiker (1867 – 1925)

5. Samuel (Sam) Clason, den föregåendes kusin, son till C. 3, f. 23 juni 1867 i Uppsala, d 19 dec. 1925 i Stockholm. Elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1877; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1884; fil. kand. 28 jan. 1887; fil. lic. 31 jan. 1893; disp. 28 maj 1895; fil. doktor 31 maj 1895; företog, delvis med offentligt understöd, upprepade utländska forsknin...

Dahl, P. Adolf, Jurist, Finansminister, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1868 – 1930)

2. Peter Adolf Dahl, den föregåendes son, f. 14 jan. 1868 i Sölvesborg, d. 13 sept. 1930 i Kristianstad. Elev vid Sölvesborgs 1. elementarläroverk vt. 1877 och vid Kristianstads h. allmänna läroverk ht. 188.1; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1886; student i Lund 14 sept. 1886 och avlade där examen till rättegångsverken 30 jan. 1889. E. o. notarie i Svea hovrätt 21 febr. 188...

De Geer, G Louis, Landshövding, Statsminister, Riksdagspolitiker (1854 – 1935)

10. Gerard Louis De Geer, den föregåendes kusin, son till D. 8, f. 27 nov. 1854 i Kristianstad. Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm 16 jan. 1870; avlade mogenhetsexamen därstädes 6 dec. 1872; student i Uppsala 3 jan. 1873; jur. fil. kand. 14 dec. 1874; jur. utr. kand. 18 okt. 1879. E. o. notarie i Svea hovrätt 22 okt. 1879; erhöll första domarförordnandet 26 apr. 188...

Edén, Nils, Historiker, Landshövding, Statsminister, Riksdagspolitiker (1871 – 1945)

Nils Edén, f. 25 aug. 1871 i Piteå, d. 16 Juni 1945 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: rektorn Per Olof Edén och Mathilda Kristina Clausén. Mogenhetsex. vid Luleå h. allm. lärov. 13 juni 1889; student vid Uppsala univ. 16 sept. s. å.; fil. kand. 25 maj 1892; fil. lic. 15 dec. 1897; disp. för fil. doktorsgrad 10 maj 1899; promoverad 31 maj s. å.; provårskurs vid Uppsala h. allm. lär...

Ekman, Axel, Landshövding, Bruksidkare, Riksdagspolitiker (1869 – 1939)

16. Axel Ekman, son till E. 11, f. 2 aug. 1869 på Finspångs slott, Risinge sn (ög.), d. 11 dec. 1939 i Stockholm (Osc). Studier för informator i hemmet; verkst. direktör i a.-b. Finspongs styckebruk 1893—1917; ordf. i styr. för Brandförsäkringsbolaget Göta och för Sjö- och brandförsäkrings a.-b. Svenska Veritas; led. av styr. för Lesjöfors a.-b. 1904–16; övertog Kilanda gård, Kilan...

Ekman, Johan, Affärsman, Donator, Riksdagspolitiker (1854 – 1919)

14. Johan Ekman, den föregåendes bror, f. 11 mars 1854 i Stockholm (Skeppsh.), d. 18 febr. 1919 där. Mogenhetsex. vid Göteborgs latinläroverk 6 juni 1871; praktiserade på Vikmanshyttans järnbruk; extra elev vid Bergsskolan i Stockholm 1872–73; kontorist hos firman Ekman & Co. i Göteborg 1873, prokurist där 1878, delägare (jämte grosshandlaren Henrik Ahrenberg) och chef 1891 samt en...

Engberg, J Arthur, Landshövding, Ecklesiastikminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1888 – 1944)

Engberg, Jonas Arthur, f. 1 jan. 1888 i Hassela sn (Gävleb.), d. 27 mars 1944 i Härnösand. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jonsson Engberg och Brita Kristina Danielsdotter. Elev vid. Hudiksvalls högre allm. läroverk; mogenhetsex. där 23 maj 1908; student vid Uppsala univ. ht. s. å.; fil. kand. där 31 jan. 1913; studier vid univ. i Jena och Strassburg 1914; sekreterare i 1911 års nykterhetsko...

Ericson, Håkan Hans Kristian, Sjöofficer, Riksdagspolitiker (1868 – 1945)

2. Håkan Hans Kristian Ericson, f. 16 febr. 1868 i Stockholm (Jak.), d. 12 okt. 1945 där (Skeppsh.). Föräldrar: grosshandlaren Edward Wilhelm Ericson och Augusta Sofia Christina Lundeberg. Elev i G. A. Lings och A. M. Myrbergs förberedande elementarskola i Stockholm 1877–78, i Klara elementarskola 1878–80, i Norra latinläroverket 1880–82 samt i Realläroverket 1882–83; kadett vid Sj...

Ericsson, Aaby Arvid Wilhelm, Arméofficer, Riksdagspolitiker (1859 – 1921)

Aaby Arvid Wilhelm Ericsson, f. 29 april 1859 i Jönköping, d. 6 aug. 1921 på Gåvetorp, Lekaryds sn (Kron.). Föräldrar: notarien i Göta hovrätt, vice häradshövdingen Johan Wilhelm Ericsson och Augusta Maria Ribbing; Skolstudier i Jönköping; mogenhetsex. där 19 maj 1877; volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1875; elev vid krigsskolan 14 juli 1877; officersex. 26 okt. 1878; tjänstg...

Ericsson, Johan, Lantbrukare, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1852 – 1936)

Ericsson, Johan, f. 5 juni 1852 i Vallsta, Arbrå sn (Gävleb.), d. 19 juni 1936 där. Föräldrar: hemmansägaren, riksdagsmannen Eric Ersson och Anna Johansdotter. Hemmansägare; nämndeman, led. av kyrko- och skolråd, ordf. i kommunalstämma, huvudsakligen under 1890-talet; led. av Gävleborgs läns landsting 1893–96 och 1903–22 (v. ordf. från 1916); led. av riksdagens andra kammare 1897–1...

Fahlbeck, Pontus E A, Statsvetare, Riksdagspolitiker (1850 – 1923)

2. Pontus Erland Andersson Fahlbeck, den föregåendes bror, f. 15 okt. 1850 i Ölme sn (Värml.), d. 28 juli 1923 i Djursholm. Mogenhetsex. vid Göteborgs högre elementarläroverk 27 maj 1870; inskriven vid Lunds univ. 10 okt. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; studentkårens vice ordf. 1878, ordf. 1879 och 1881; fil. lic. 23 april 1879; disp. pro gradu 26 maj 1880; fil. doktor 31 maj s. å.;...

Fahlén, Abraham Hugo, Trävaruhandlare, Riksdagspolitiker (1865 – 1919)

Abraham Hugo Fahlén, f. 22 juli 1865 på Tjälls gård i Multrå sn (V. norrl.), d. 3 febr. 1919 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Johan Fahlén och Helena Berglund. Mogenhetsex. i Härnösand 1 juni 1883; student vid Uppsala univ. 18 sept. s. å.; språkstudier i Frankrike maj–sept. 1884; fil. kand. i Uppsala 27 maj 1890; student vid Lunds univ. 9 febr. 1891; hovrättsexamen där 15 sep...

Friesen, von, Sixten G, Skolman, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1847 – 1921)

2 von Friesen, Sixten Gabriel, bror till F 1, f 11 dec 1847 i Hökhuvud (Sth), d 1 dec 1921 i Sthlm (Gustav Vasa). Studentex : Uppsala 22 maj 1865, inskr vid Uppsala univ 31 maj s å, fil kand 30 maj 1870, disp pro gradu 30 maj 1877, fil dr 6 sept s, å, allt i Uppsala, extralär vid Sthlms gymnasium vt 1871 o vt 1872, eo lektor där 1872–76, v rektor vid Sthlms reallärov 1 juli 1876–30...

Gränebo, C Petrus V, Lantbrukare, Talman, Riksdagspolitiker (1881 – 1959)

Gränebo, Carl Petrus Valdemar, f 28 dec 1881 i Mönsterås (Kalm), d 14 okt 1959 där. Föräldrar: lantbrukaren Nils Johan Oscar Nilsson o Nanny Augusta Vilhelmina Jonsson. Folkhögskola, led av AK 17, av FK 19—51 (led av statsutsk 22—37 o 45—51, v ordf där 37—39, av utrikesnämnden 24—35, FK:s andre v talman 29—39, förste v talman 40—51, led av särsk utsk I 32 o 35, av bankoutsk 40—44, av utrikes...

Hage, Ernst A P, Socialpolitiker, Landstingspolitiker, Riksdagspolitiker (1876 – 1953)

Hage, Ernst August P:son, f 14 april 1876 i Karlskrona, d 6 dec 1953 i Sthlm (Brännk). Föräldrar: flaggunderofficeren Karl August Pettersson o Ingerlöf Adolfsdtr. Mogenhetsex i Karlskrona 95, anställd vid Karlskrona—Växjö järnvägar 95, kontorsbitr vid SJ 97, bokhållare i Luleå 06, kommunrevisor där 08—11 o 20—30, fullm i SJ:s änke- o pupillkassa 08—35, led av Norrbottens läns landsting 10—49...

Hagman, E Oskar, Socialpolitiker, Riksdagspolitiker (1880 – 1942)

Hagman, Emil Oskar, f 1 dec 1880 i Borgeby (Malm), d 31 jan 1942 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: mjölnaren Ola Persson o Bengta Olsdtr. Målarlärling i Malmö 95, medl av Sv måleriarbetareförb:s avd 2 där 00, måleriarbetare i Sthlm 00, kassör i Sv måleriarbetareförb:s avd 1 där 04—13, förtroendeman o kassör i förbundsstyr 13—20, led av styr för Sthlms stads arbetsförmedl 14—20, av soc rådets sekt...

Hallén, Harald M, Präst, Riksdagspolitiker (1884 – 1967)

2 Hallen, Harald Martin, brorson till H 1, f 29 mars 1884 i Sthlm (Klara), d 1 sept 1967 i Arvika. Föräldrar: redaktören Josef Birger H o Alma Charlotta Nomell. Mogenhetsex vid h a l för gossar på Södermalm 14 maj 02, inskr vid LU 28 sept 04, teol fil ex 31 maj 05, TK 30 maj 08, prakt teol prov 12 dec 08, prästv 10 jan 09, v komminister i Torrskog (Älvsb) 1 juni 09, komminister där...

Hamilton, Hugo E G, Landshövding, Civilminister, Riksdagspolitiker (1849 – 1928)

11 Hamilton, Hugo Erik Gustaf, brorson till H 10, f 21 aug 1849 på Blomberg, Husaby (Skar), d 27 jan 1928 på Högfors bruk, Karbenning (Vm). Föräldrar: landsh greve Adolf Ludvig H o Johanna Ulrika Agnes Geijer. Mogenhetsex i Uppsala 19 maj 69, inskr vid UU 69, jur-fil ex där 1 april 71, JK där 14 sept 78, eo notarie i Svea hovrätt 16 sept 78, v häradsh 31 maj 80, notarie i riksdagen...

Hamilton, Raoul G, Godsägare, Pacifist, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1855 – 1931)

12 Hamilton, Raoul Gustaf, brorson till H 7, f 17 okt 1855 i Paris, d 10 jan 1931 i Sthlm (enl db för Träne, Krist). Föräldrar: godsäg greve Axel Hugo Raoul H o Ann Mary Russel-Cruise. Led av Kristianstads läns landsting 81 (v ordf 96—07, ordf 08—22), verkst dir för Gärds hds järnväg 81, verkst dir för Hästveda—Karpalunds järnväg o ordf i styr för Hörby—Tollarps järnvägar 88, verks...

Hamrin, R Yngve, Publicist, Riksdagspolitiker (1907 – 1969)

2 Hamrin, Richard Yngve, brorson till H 1, f 16 okt 1907 i Jönköping, d 25 aug 1969 där. Föräldrar: chefred Carl Josef H o Beda Augusta Ringqvist. Mogenhetsex vid Jönk:s h a l 26, inskr vid LU ht 28, FK där 18 mars 30, medarb i Jönköpings-Posten från 30, red:sekr där 32, chefred där från 35, led av Jönköpings läns landsting från 46, led av AK från 53 (suppl i KU 53—64, led från 65)...

Hansén, David, Kommunalpolitiker, Ämbetsman, Handelsminister, Riksdagspolitiker (1880 – 1957)

Hansén, David, f 6 (enl fb 17) okt 1880 i Häggan, Skogså, Överluleå (Nb), d 20 maj 1957 i Nederluleå. Föräldrar: småbrukaren o skomakaren Hans Petter Olofsson o Kristina Katarina (Stina Kajsa) Hansdtr. Handelsbiträde i Gammelstad 98—09, grosshandl 10—37, revisor i Riksbankens avd: kontor i Luleå 11—17, ordf i Nederluleå kommunalstämma 15-—19, led av styr för Skand kredit ab:s avd:kontor i Lu...

Hansson, Per Albin, Statsminister, Försvarsminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1946)

2 Hansson, Per Albin, bror till H 1, f 28 okt 1885 i Fosie (Malm), d 6 okt 1946 i Sthlm (Bromma). Springpojke i kooperativa affären Pan i Malmö 97—99, handelsbiträde där 00—04, anställd på tidn Arbetets exp 04, deltog i bildandet av Soc:dem ungdomsförb 03, förtroendeman där och red för förb:s tidskr Fram 05—09, led av soc:-dem partistyr 08, medarb i Soc-Demokraten 1 jan 10—1 maj 15...

Hellberg, K Mauritz B, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1859 – 1947)

Hellberg, Karl Mauritz Bernhard, f 14 okt 1859 i Långserud (Värml), d 30 juli 1947 i Karlstad. Föräldrar: kommissionslantmätaren Mauritz Niklas Leonard H o Kristina Augusta Margareta Nauclér. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 79, inskr vid UU ht 80, ordf i fören Verdandi läsåret 86—87, FK 30 jan 88, medarb i Karlstads-Tidn okt 88— nov 90, red där 12 nov 90—mars 39, stadsfullm i Karlstad 99—30...

Hellström, Paulus (Paul), Lantbrukskemist, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker (1866 – 1927)

Hellström, Paulus (Paul), f 8 jan 1866 i Umeå, d 3 juni 1927 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: målarmästaren Anders H o Maria Eriksson. Mogenhetsex i Umeå vt 84, inskr vid UU ht 84, FK 12 sept 87, FL 6 sept 90, disp pro gradu 13 dec 90, FD 30 maj 91, allt vid UU, avgångsex från Ultuna lantbruksinst 91, adjunkt där i kemi, bakteriologi o mejerilära 92—95, förest för kemisk-växtbiologiska anst i Lu...

Henricson, August, Lantbrukare, Riksdagspolitiker (1839 – 1932)

Henricson, August, f 6 febr 1839 i Ö Eneby (Ög), d 30 april 1932 i Skärkind (Ög). Föräldrar: arrendatorn Henrik Persson o Annalisa Olofsdtr. Förvaltare på fideikommisset Engelholm i S:t Anna (Ög), därefter arrendator av herrgården Åbylund, Strå (Ög), godsägare på Karlslund, Skärkind, från 84, kommunalordf i Skärkind, v ordf i kyrko- o skolråd, ordf i Skärkinds sparbank, ordf i Memmings o Skä...

Hesselgren, Kerstin, Socialpolitiker, Yrkesinspektris, Riksdagspolitiker (1872 – 1962)

Hesselgren, Kerstin, f 4 jan 1872 i Torsåker (Gävleb), d 19 aug 1962 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: provinsialläk Gustaf Alfred H o Maria Margareta Wærn. Undervisn i hemmet, studier vid pension i Neuchâtel, Schweiz, 89—90, sjuksköterskekurs vid Akad sjukh i Uppsala, fältskärsex 17 april 95, skolkökslärarinneex vid Högre lärarinnesem i Sthlm 96, elev vid Augusta Försters skola i Kassel 97, före...

Hildebrand, Karl E H, Skriftställare, Historiker, Riksdagspolitiker (1870 – 1952)

4 Hildebrand, Karl Emil Hildebrand, son till H 2, f 24 sept 1870 i Sthlm, Hedv El, d 23 juni 1952 där, Matt. Elev vid Beskowska skolan i Sthlm, inskr vid UU 88, FK där 28 maj 91, FL där 29 febr 96, disp pro gradu 26 maj 98, FD där 31 maj 98, doc i hist vid UU 10 juni 98—13 aug 02, politisk medarb i Sthlms Dagbl 01, huvudred o VD där 04—13, styrled i PK 04 (v ordf 05, ordf andra hal...

Holmquist, C Fredrik, Landshövding, Civilminister, Riksdagspolitiker (1857 – 1922)

Holmquist, Carl Fredrik, f 29 sept 1857 i Gbg, Domk, d 13 juli 1922 i Falun. Föräldrar: mekanikern Johan Fredrik H o Carolina Charlotta Söderberg. Mogenhetsex vid Sthlms gymnasium 76, inskr vid UU ht 76, hovrättsex där 15 sept 79, eo notarie i Svea hovrätt 19 sept 79, efter tingsmeritering v häradsh 19 dec 84, adjung led av Svea hovrätt 86—90, notarie där 27 mars 88, assessor där 12 dec 90, ...

Holmström, K Wiktor, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1868 – 1948)

Holmström, Karl Wiktor, f 30 maj 1868 i Hällestad, Ög, d 30 juli 1948 i Sthlm, Joh. Föräldrar: befallningsmannen Anders Magnus Jansson o Clara Benktsdtr. Metallarbetare vid bl a Finspongs metallverks ab, led av styr för Sv metallindustriarbetareförb 95— 97 o 04—20 (sekr 07—13, förtroendeman från 13), anställd vid ab Bofors kanonverkstäder, vid Nya ab Atlas 03—07, led av LO:s representantskap...

190 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se