Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
263 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
(Aspenäsätten), Ulf Jonsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– tidigast 1393)

4. Ulf Jonsson, den föregåendes sonson, d tidigast år 1393. Riddare; riksråd; häradshövding i Österrekarne; slutligen lagman i Östergötland.

Gift med Gunilla Udormsdotter (flygande pil).

(Banér), Knut Eskilsson, Lagman, Riksråd (1440-talet – 1516/1518)

2. Knut Eskilsson (Banér), den föregåendes son i hans första gifte, f. på 1440-talet, d efter 19 nov. 1516 och senast 1518 (den gängse uppgiften, att han avlivats av Kristian 11 1520, är oriktig). 

(Banér), Nils Eskilsson, Riksråd, Hövitsman (– 1520)

3. Nils Eskilsson (Banér), den föregåendes halvbror, son till B. 1 i hans senare gifte, f. troligen omkr. 1480, d 16 dec. 1520.

(Banér), Eskil Isaksson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman (Omkring 1415 – 1488)

1. Eskil Isaksson (Banér), f. omkr. 1415, d 1488 eller något dessförinnan. Föräldrar: Isak Isaksson och Märeta Siggesdotter Brun (d 1452 eller 1453, bodde under änketiden på Röklinge i Närdinghundra härad).

(Bielke), Nils Turesson, Riksråd, Drots, Riddare (– 1364)

4. Nils Turesson (Bielke), de båda föregåendes [B.2 o B.3] broder, d 1364. Var år 1341 väpnare, 1343 riddare och nämnes år 1344 såsom riksråd och konungens drots; omtalas tillika såsom lagman på Öland redan 1339 samt såsom lagman i Tiohärad och i Småland; innehade efter 1357 Viborgs slott...

(Bielke), Peder Turesson, Riksråd, Riddare (– 1520)

11. Peder Turesson (Bielke), broder till föregående, f. troligen på 1460-talet, d på senhösten 1520. Nämnes redan 1488; mottog riddarslaget vid konung Hans' kröning 1497 och inträdde under resningen mot densamme 1501 i riksrådet; hövitsman på Stäkeholm från 13 jan. 1506 till början av 1517; var en...

(Bielke), Ture Bengtsson, Riksråd, Riddare (– 1414)

6. Ture Bengtsson (Bielke), den föregåendes broder, riksråd, lagman i Uppland, d troligen 1414. T. uppträder i urkunderna såsom riddare år 1388 och riksråd år 1389. Han synes hava innehaft ett stort antal domarbefattningar, i det han år 1378 säges vara vice lagman i Västmanland, år 1390 häradshövding i La...

(Bielke), Ture Eriksson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1533/34)

13. Ture Eriksson (Bielke), den föregåendes son, f. sannolikt på 1490-talet, d 1533 eller senast i början av 1534. Hade redan i febr. 1525 två västgötska härader i förläning, troligen Frökinds och Vedens, som han de följande åren bevisligen innehade; erhöll dessutom 1527, under eller strax efter riksdagen i V...

(Bielke), Ture Kettilsson, Riksråd, Riddare, Kammarmästare (– mellan 1322/27)

1. Ture Kettilsson (Bielke) nämnes första gången 13 juli 1283 såsom deltagare i det stormannamöte, som Magnus Ladulås sammankallat till Hälgö, och var redan då riddare. Tre år senare (22 maj 1286) bevistade han ett nytt sådant möte i Stockholm; först 11 sept. 1288 omtalas han emellertid uttryckligen som riksråd. Eft...

(Bielke), Ture Stensson, Riksråd, Riddare (– 1425)

7. Ture Stensson (Bielke), son till B. 5, f. på 1370-talet eller senast i början av 1380-talet, d »tempore quadragesime» (troligen omkr. 21 febr.) 1425. Var riddare redan 1402; blev efter faderns död lagman på Öland och ägare av Kråkerum, där han framgent var bosatt (gården Rävelsta i Uppland, som var hans moders arv...

(Bielke), Ture Turesson, Riksråd (1425 – 1489/90)

9. Ture Tures son (Bielke), postum son till B. 7 i dennes andra gifte, f. 1425, d mellan 1 aug. 1489 och 1 mars 1490. Riddare vid Karl Knutssons kröning 1448; riksråd senast 1450; hövitsman på Axvall 1450 (1451?)–1452; rymde till Danmark hösten 1452 och dömdes frånvarande 15 sept. 1453 såsom landsförrädare fö...

(Bielke), Erik Turesson, Riksråd, Riddare, Ståthållare (– 1511)

12. Erik Turesson (Bielke), de båda föregåendes [B.10 o B.11] broder, f. troligen på 1460-talet, d maj 1511 på Viborg. Slottsfogde i Stockholm nov. 1487–11 aug. 1490; hövitsman å Stäkeborg hösten 1494 –sommaren 1499; därefter till sin död innehavare av Viborgs och Sankt Olovsborgs (Nyslotts) slot...

(Bielke), Sten Turesson, Riksråd, Riddare, Marsk (– 1350)

3. Sten Turesson (Bielke), den föregåendes broder, d 1350. Gift med Ingeborg Nilsdotter (sparre).

(Bielke), Sten Turesson, Riksråd, Hövitsman (– 1431)

8. Sten Turesson (Bielke), son till B. 6., f. troligen omkring 1380, d 1431 (begraven i Vadstena 8 sept). Riksråd senast 1422 (blev däremot aldrig riddare); hövitsman å Piksborg från 1426.

Gift 1) 1414 med Margareta Karlsdotter, d 1428 eller (före 28 febr.) 1429, dotter till riksrådet och lagmannen i Uppland Karl Ulfsson (sparre) till T...

(Bielke), Sten Turesson, Riksråd, Riddare (– tidigast 1520)

10. Sten Turesson (Bielke), den föregåendes son, f. senast på 1460-talet, d 1520 eller kort därefter. Nämnes redan 1488; riksråd och lagman i Västmanland från 1494 (lämnade sistnämnda befattning ej långt före sin död); riddare vid konung Hans' kröning 1497; hövitsman på Kastelholm 1506–juli ...

(Bielke), Axel Eriksson, Riksråd (– 1559)

14. Axel Eriksson (Bielke), son till B. 12 och broder till föregående, f. omkring 1500, d 1559 (före 29 juni). Häradshövding i Åkerbo härad (Östergötland) 15 juni 1531; fick i förläning Vreta kloster 13 febr. 1533, Vånga fjärding 3 sept. 1534, Bobergs fjärding i jan. 1536 (återkallad 1538), Ban...

(Bååt), Erengisle Sunesson, Riksråd, Riddare (– 1392)

1. Erengisle Sunes son (Bååt), son till riddaren och riksrådet, lagmannen i Tiohärad Sune Jonsson, d. 26 dec. 1392. Var jämte västgötalagmannen Knut Magnusson konung Magnus Eriksson följaktig på dennes friarfärd till Namur 1334; namnes riddare första gången 25 okt. 1344 och riksråd 4 aug. 1350; deltog i herredagen i ...

(Eberstein) Everstein, greve av, Hans, Riksråd, Hövitsman (– 1446)

Hans, greve av Everstein (Eversten), herre till Neugarten (Hinterpommern), drunknad omkr. 1 sept. 1446 mellan Gotland och Kalmar. Föräldrar: Ludvig, greve av Everstein, och Euphemia Henningsdotter (Putbus). Vistades säkerligen från 1415 i Norden; nämnes bland medlemmarna av Eriks av Pommern unionella riksråd 15 juni 1423 och var samtidigt hövitsman p&arin...

(Eka-släkt), Gregers Magnusson, Häradshövding, Riksråd (– senast 1446)

2. Gregers Magnusson, den föregåendes sonson, levde ännu 4 juli 1441, var d. 2 dec. 1446. Föräldrar: riddaren Magnus Trottesson och Katarina Olofsdotter. Namnes, tydligen som omyndig, 3 jan. 1402, var myndig 7 mars 1406; var häradshövding i Trögd (Upps.) 20 maj 1410 och ännu 5 okt. 1439; chef för svenska flottan i sjöslag...

(Eka-släkt), Karl Magnusson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– senast 1473)

3. Karl Magnusson, den föregåendes halvbroder, levde ännu 21 sept. 1467, var d 25 juni 1473. Föräldrar: riddaren Magnus Trottesson och Märta Magnusdotter (Kase). Nämnes 29 juni 1421, var häradshövding i Vaksala (Upps.) 17 juni 1440 och ännu 28 nov. 1457; riddare tydligen vid konung Kristofers kröning 14 sept. 14...

(Eka-släkt), Trotte Karlsson, Riksråd, Riddare (– 1471)

4. Trotte Karlsson, den föregåendes son, stupade i slaget på Brunkeberg 10 okt. 1471. Var riddare 1 juli 1464; var riksråd 21 sept. 1467; innehade Ringstadaholms slott, under Karl Knutssons sista kungaperiod.

(Eka-släkt), Trotte Månsson, Riksråd, Riddare (– 1512)

5. Trotte Månsson, den föregåendes brorson, d. 20 mars 1512. Föräldrar: riksrådet, väpnaren Magnus Karlsson och Sigrid Eskilsdotter (Banér). Uppträder första gången under Sten Sture d. ä:s tid, möjligen 1502; var riddare och riksråd 1504; innehade Stäkeborgs slott och län med säker...

(Eka-släkt), Trotte Petersson, Riksråd (– senast 1364)

1. Trotte Petersson, levde ännu 30 nov. 1362, var d. möjligen redan 1 sept. 1363 och säkert 27 aug. 1364. Nämnes 1333, var hövitsman på Falkenberg 29 febr. 1344; kallades ännu 8 maj 1348 blott »nobilis vir» men var riddare 2 febr. 1349; var hövitsman på Varberg 18 juni 1349, var häradshövding i Tveta (Jönk.) 28 no...

(Fargalt), Erik Ragvaldsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– 1499)

2. Erik Ragvaldsson (Fargalt), bror till föreg., nämnes 1463–94, var d. 1499. Sigillerar 1463 (2 jan., perg., RA); var på 1470-talet i Livland och hölls en tid fången där; bosatte sig i Finland; kallas häradshövding i Övre Satakunda 1479 (FMU, 4, nr 3778) och var häradshövding även 1486 (FMU, 5, nr 4068), och 1487 ...

(Fargalt), Peder Ragvaldsson, Lagman, Riksråd (– omkring 1500)

1. Peder Ragvaldsson (Fargalt), nämnes 1463—99. Föräldrar: väpnaren Ragvald Magnusson (Fargalt) och Katarina Svensdotter (Pik). Sigillerar 1463 (perg., 2 och 19 jan., RA); medlem av Helga lekamens gille i Stockholm 1471; nämnes som fogde på Stockholms slott 22 maj 1475–22 jan. 1480 (tänkeb., 1474–1483, s. 9, 226); nämnes of...

(Finstaätten), Israel Birgersson, Lagman, Riksråd (– före 1351)

4 Israel Birgersson, son av F 2 i hans 2: a gifte, f tidigast 1312 o senast sept 1314, d före 10 maj 1351 i Riga. Omyndig vid arvskiftet efter fadern 25 mars 1328, var lagman i Uppland redan 22 aug 1334, då han också nämnes bland borgensmännen för Skånes lösen och betalte 450 mark lödigt silver för sin andel, riddare mellan 29 mars 1341 o 18 nov ...

(Forstenasläkten), Peder Hansson, Riksråd, Hövitsman (– troligen 1546)

1 Peder Hansson, nämnes trol redan 1514, säkert 1521, d trol 1546 efter 26 jan. Föräldrar: häradsh Hans Svensson o Elin Tomasdtr (stjärna). Var i tjänst hos ärkebiskop Gustav Trolle 1521, sedan (enligt Peder Svart) hos Sören Norby, deltog som en av Gustav Erikssons (Vasa) hövitsmän i befrielsekriget 1522–23,...

(Gera), Holger Karlsson, Riksråd, Hövitsman (– 1541)

1 Holger Karlsson, d 29 mars 1541 på Björkvik (ej i Kalmar) i Ö Ryd (Ög). Föräldrar: riksrådet Karl Knutsson o Katarina Ulfsdtr (Roos). Riddare mellan 1 juli 97 o 16 sept 99, riksråd 09–21 o ånyo från 25, nämnes som häradsh i Skärkind (Ög) 12 eller 13–16, nämnes som hövitsman på S...

(Gera), Jöran Holgersson, Lagman, Riksråd (– 1588)

3 Jöran Holgersson eller Jöran Gera, bror till G 2, d 18 maj 1588 på Björkvik i Ö Ryd (Ög). Hos hertig Albrekt av Preussen i Königsberg före 39, student vid Wittenbergs univ sommaren 39 o ännu 44 (Hult; E 256 c, UUB), återkom från Tyskland till Sverige mellan 27 mars o 22 sept 50 (X 265 h, f 140, UUB), småsven hos...

(Gera), Karl Holgersson, Riksråd, Ståthållare (– 1566)

2 Karl Holgersson eller Karl Gera, son till G 1, d 25 juli 1566 i Kumla (Ör). I skola hos hertig Albrekt i Königsberg 33—39, inskr vid Wittenbergs univ sommaren 39, småsven hos Gustav I från 42 (X 265, UUB), häradsh i Skärkinds hd (Ög) 43 o ännu 63, i slottsloven på Viborg 27 okt 55, riksråd senast 60, lagman i &...

(Grip), Birger Nilsson, Riksråd, Krigsbefäl (– 1565)

3 Birger Nilsson, son till G 2, d 15 mars 1565 på Tärnö i Husby-Oppunda (Söd). Häradshövd i Tjust 24 aug 25—8 maj 35 o ånyo enl uppg 45 men säkert åtminstone 6 maj 53—senast 59, riddare 12 jan 28, konungens fodermarsk senast 13 nov 29 (Upmark, s 28)—31 (Rosén), riksråd senast 16 febr 30, häradsh&oum...

(Grip), Moritz, Riksråd, Ståthållare (– 1591)

4 Grip, Moritz, son till G 3, f enl obestyrkt uppg 1547 (Schlegel o Klingspor), d 7 maj 1591 (Gillingstam) på Villnäs i Villnäs kapellförs (Eg Finl). Hovjunkare 74—80, häradsh i Hammarkinds hd (Ög) åtminstone från 78 till sin död, ståthållare på Hapsal, Lode o Leal samt över Wiek (Skokl I fol vol 178) 31 m...

(Grip), Nils Bosson, Riksråd, Hövitsman (– 1522)

2 Nils Bosson, d 14  febr 1522 på gården Täppa i byn Sävsta, V Vingåker (Söd). Föräldrar: riksrådet Bo Nilsson (Grip) o Beata Karlsdtr (Vasa). Hade 23 juni 79 nyligen blivit myndig, riksråd senast 1 juli 88, riddare mellan 18 okt o 29 nov 97, lagman i Östergötland mellan 97 o 22 juni 99, var hövitsman på Borghol...

(Gumsehuvud), Gustav Karlsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1486)

Gustav Karlsson, f något av åren 1407—17 (Processus . .. canonizacionis b Katerine; jfr Engström), d 26 juli 1486. Föräldrar: riksrådet Karl Ormsson (Gumsehuvud) o Märta Gregersdtr (Aspenäsätten). Tidigast nämnd 39, fogde på Kastelholm från 40 eller 41 till 43 eller 44, riddare vid konung Kristo-fers kröning 14 sept ...

(Hammerstaätten), Nils Eringislason, Riksråd, Riddare (– 1440)

1 Nils Eringislason, d 22 aug 1440 på Follnäs i Sorunda (Sth). Föräldrar: lagmannen Eringisl Nilsson (Hammerstaätten) o Margareta Bengtsdtr (Bielke). Uppträder tidigast 96 o var redan då riddare, blev lagman i Södermanland mellan 06 o 09, riksråd senast 13, hövitsman på Faxaholm (vid nuv Söderhamn) senast 19, på Rings...

(Hammerstaätten), Eringisl Nilsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1469)

2 Eringisl Nilsson, son till H 1 i hans 1 :a g, d 15 jan 1469. Uppträder tidigast 28, riksråd senast 22 jan 35, hövitsman i Östergötland våren 36, fogde på Axvall i Skärv (Skar) senast 9 juli 37, hövitsman på Ringstadaholm (vid Norrköping) i början av 39, på Stegeborg i Gryt (Ög) hösten 39— m...

(Horn), Klas Kristersson, Sjöofficer, Riksråd, Fältmarskalk (– 1566)

2 Klas Kristersson, brorson till H 1, d 9 sept 1566 i Stora Åby prästgård (Ög), begr i Uppsala domkyrka. Föräldrar: slottsfogden Krister Klasson (Horn) o Ingeborg Siggesdtr (Sparre). Köksmästare vid hovet 49, jämte H 1 befälhavare över krigsfolket i Finland 12 dec 54, jämte Jakob Bagge överste för de i Viborg f...

(Leijonhufvud), Axel Stensson, Riksråd, Ståthållare (1554 – 1619)

5 Axel Stensson, son till L 3, f 11 febr 1554 i Jönköping, d före 17 sept 1619, troligen på Rosheim, Elsass. Inskr vid univ i Frankfurt ht 71, i Padua 22 febr 72, i tjänst hos Johan III sept 81, erhöll Raseborgs grevskap 11 maj 85 (ytterligare bestämmelser 23 maj), ståthållare i Finland 85 (instruktion 21 aug 87) —89, grevetitel o fu...

(Leijonhufvud), Erik Abrahamson, Riksråd, Riddare (– 1520)

1 Erik Abrahamson, d 8 nov 1520 i Sthlms blodbad. Föräldrar: riksrådet Abraham Kristiernsson (Leijonhufvud) o Birgitta Magnusdtr (Natt o Dag). Trol dubbad till riddare vid konung Hans kröning 26 nov 97, hövitsman i Västergötland 7 jan 13 o ännu 20 o därjämte på Örebro senast 10 juli 13 — försommaren 20, riksrå...

(Leijonhufvud), Moritz Stensson, Riksråd, Drots (1559 – 1607)

6 Moritz Stensson, bror till L 5, f 10 sept 1559 på Kärra (HH 20, s 162) i Örgryte (PHT 1970, s 161), d 23 nov 1607 på Kägleholm, Ödeby, Ör (begr 17 febr 08 i eget gravkor i Örebro). Hertig Karls råd 84, häradshövd i Oppunda härad 26 juli 84— 96, lagman i Närke från 14 aug 95, ståth över Väst...

(Leijonhufvud), Sten Eriksson, Riksråd, Ståthållare (1518 – 1568)

3 Sten Eriksson, son till L 1, f 15 aug 1518 (HH 20, s 158), d 5 okt 1568 i Sthlm. Krigsråd (senare överste krigsråd) 38, namnes som riksråd tidigast 4 jan 40, som sekret råd (senare även överste sekret råd) från okt 40, riddare senast 8 sept 40, delegat till Frankrike 25 jan 42—juni 43, ståthållare på Jönk&...

(Lillie), Matts Ödgislason, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1442)

1 Matts Ödgislason, d 2 aug 1442 på Åbo slott. Föräldrar: frälsemannen Ödgisl Sunason (Likvidssönernas vapen) o Ramborg Staffansdtr (Ulv). Namnes tidigast 84, 99 o 05, häradsh i Selebo, Söd, senast 10 o ännu 30 samt enligt obestyrkt uppgift (Genealogica) ännu 39, riksråd sannolikt redan 13 jan 29 o säkert 12 sept 3...

(Lillie), Folke Gregersson, Riksråd, Riddare (– 1507)

3 Folke Gregersson, son till L 2 i hans andra gifte, d 19 april 1507. Blev riddare vid konung Hans' kröning 26 nov 97, nämnes bland Sveriges rikes råd o män tidigast 30 jan 04 (Herr Svante Stures acta o handl:ar) o som riksråd tidigast i maj 04 (BSH).

G 15 sept 1499 i Söderköping m Birgitta Hansdtr, d mellan löjan 1539 ...

(Lillie), Gregers Mattsson, Riksråd, Riddare (– 1494)

2 Gregers Mattsson, son till L 1, d 24 mars 1494. Nämnes tidigast 40, riddare vid konung Kristofers kröning 14 sept 41, hövitsman på Raseborg senast 5 juni 50 — mellan 25 mars o 5 juli 52, riksråd senast 4 okt 50 (Bring; Geete), hövitsman på Rumblaborg senast 12 juni 55, lagman i Västmanland o Dalarna senast 28 nov 78 (Dipl dale...

(Lillie), Knut Andersson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– 1546)

1 Knut Andersson, d 1546 mellan 29 april o 19 dec. Föräldrar: väpnaren Anders Laurensson (Lillie) o en dtr (Barbro?) till Hinse Jönsson (Svinhuvud; se Gillingstam 1968-69). Tidigast nämnd 16, en av de båda hövitsmännen för Gustav Erikssons (Vasa) krigsfolk vid Rotebro norr om Sthlm hösten 21, riksråd 2 (Berättelse ... 1523) eller 3 (GIR) juni 23, lagman i Södermanland 15 jan 26, riddare vid ...

(Lilliehöök), Anders Persson, Befallningsman, Riksråd, Ståthållare (– 1572)

2 Anders Persson, brorson till L 1, d 6 okt 1572 (Genealogica 121). Föräldrar: häradshövdingen Per Bonde o (enl Östenson) Ragnhild Andersdtr (stjärna). Fogde i Sunnerbo i Småland 48—54, vik häradsh i Vadsbo i Västergötland senast 30 jan 54, häradsh där från 12 april 59 o åter från 16 aug 68 (Fö...

(Lilliehöök), Måns Bryntesson, Riksråd (– 1529)

1 Måns Bryntesson, d 5 juli 1529 i Sthlm. Föräldrar: häradsh Brynte Bertilsson (Lilliehöök) o Edla Nilsdtr (flygande skäkta). Erhöll Älvsborgs slott o län i förläning 25 aug 24, i slottsloven där 7 okt 24, häradsh i Barne hd 27 mars 25—29, bevistade mötet i Arboga 29 mars 25, bisittare i kungens nämnd...

(Lilliehöök), Nils Andersson, Riksråd, Kammarråd (1561 – 1618)

4 Nils Andersson, son till L 2 i hans första gifte, f 1561, d 24 dec 1618 i Riseberga kloster, Edsberg, Ör. Efter skolgång i Skara skolstuga anställd vid Johan III:s hov (Phrygius), häradsh i Kulling i Västergötland från 86 (landskapshandl) till sin död, kammarråd 20 jan 05, blev riksråd mellan 16 dec 08 (Svea hovr&aum...

(Lilliesparrre), Bengt Abjörnsson, Lagman, Riksråd (– troligen 1518)

Bengt Abjörnsson, d trol 1518 efter 29 jan (Sjödin 1967—69). Föräldrar: Abjörn Jönsson (Lilliesparre) o Ingrid Larsdtr (stjärna). Linköpingsbiskopens fogde i Småland senast 5 okt 85 (Andersson), häradsh i Vista, Jönk, senast 3 nov 92, i Lösing, Ög, möjl redan 21 maj 95 o säkert åtminstone 29 maj 99 (...

(Natt och Dag), Bengt Stensson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1450/51)

4 Bengt Stensson, son till N 2, d mellan 29 juni 1450 o 18 april (Genealogica) 1451. Tidigast nämnd 1399 (B 16) o var då riddare, blev mellan 99 o 05 innehavare av Styresholms slottslän med Ångermanland, som han lämnade 05, blev mellan 97 o 10 lagman i Närke, vilket han var ännu 50, riksråd åtminstone från 13 o ännu 50, innehavare av (Sö...

263 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se