Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
80 träffar, sida:  1 2 
Anderson, John Fredrik, Samlare, Brobyggare (1848 – 1927)

Anderson, John Fredrik, f. 30 dec. 1848 i Jämshög. Föräldrar: torparen Anders Tore Anderson och Inga Sunessom Vallpojke; fabriksarbetare; kom som. sjöman.till Amerika 1869; erhöll där anställning vid ett brobygge över Missourifloden i Omaha, Nebraska, för Union-Pacificjärnvägen; byggde brofästen for South street bridge i Philadelphia 1872; utförde grundläggningsarbeten för Iron mountainjärnv...

Andersson, Carl Johan (Charles John), Samlare, Upptäcktsresande, Konservator (1828 – 1867)

Andersson, Carl Johan (Charles John), f. 5; mars 1828 i Norra Råda, d 6 juli 1867. Föräldrar: den engelske björnjägaren Llewellyn Lloyd (se denne) och Kajsa Andersdotter. Genomgick Vänersborgs läroverk; student i Lund 2 okt. 1847; utbildade sig till samlare av naturföremål och skicklig konservator; begav sig 1849 till England för att genom försäljning av samlingar få medel att tillf...

Berghman, Gustaf S, Läkare, Boksamlare (1836 – 1910)

Berghman, Gustaf Schlegel, f. 24 dec. 1836 i Stockholm, d 25 juli 1910 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Adolf Berghman och Lovisa Vilhelmina Schlegel. Student i Uppsala 30 maj 1853; med. fil. kand. 23 maj 1860; med. kand. 26 okt. 1864; med. lic. vid karolinska institutet 16 nov. 1867; avlade legitimationseden 18 nov. s. å.; företog vintern 1872—73 en resa till Amsterdam för att hos dokto...

Bergstrand, Per Emanuel (Manne), Skriftställare, Konstsamlare, Lantmätare (1834 – 1890)

2. Per Emanuel (Manne) Bergstrand, den föregåendes brorson, f. 7 okt. 1834 i Västerås, d 2 apr. 1890 i Stockholm. Föräldrar: garvaren Karl Fredrik Bergstrand och Johanna Kristina Söderberg. Lantmäterielev 31 okt. 1849; avlade lantmäteriexamen 1853, Lantmäteriauskultant 15 juni s. å.; biträdde vid lantmäteriarbeten i Västerås till 31 mars 1854, vid järnvägs- och kanalutstakningar 18...

Bielke, Axel G, Donator, Konstsamlare, Föreningsgrundare (1800 – 1877)

32. Axel Gabriel Bielke, f. 28 mars 1800, d 17 jan. 1877 i Stockholm. Föräldrar: kornetten greve Gustav Ture Bielke till Sturefors och Viggebyholm och Charlotta Katarina Hård af Segerstad. Student i Uppsala 5 dec. 1815; avlade kansliexamen 12 juni 1820; företog en utrikes resa 1825—27. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 29 juni 1820; kammarjunkare 1822; kammarherre 1 febr. 1828; va...

Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Boksamlare, Kavalleriofficer, Ämbetsman (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. 1708; kapten vid livgardet 18 okt. 1709; generaladjutant h...

Bonde, Carl J Trolle, Skriftställare, Samlare, Godsägare (1843 – 1912)

17. Carl Johan Trolle Bonde, son till B. 14 i hans andra gifte, f. 16 juni 1843 på Kesäter, d 25 aug. 1912 på Trolleholm, Åtnjöt undervisning vid Örebro elementarläroverk och Uppsala lyceum; student i Uppsala 28 maj 1862. Fanjunkare vid livregementets husarer 7 okt. s. å.; erhöll avsked 20 jan. 1863; fanjunkare vid livgardet till häst 23 jan. s. å., avlade officersexamen 28 apr. 18...

Bonde, Gustaf Trolle-, Konstsamlare, Mecenat, Godsägare (1773 – 1855)

13. Gustaf Trolle-Bonde, son till B. 11, f. 28 mars 1773 på Vibyholm i Årdala socken, d 3 jan. 1855 i Stockholm. Innehade Sävstaholm, Bordsjö, Katrineholm, Härrestad, Askeryd, Trolleholm, Björnö och Hässelby samt erhöll såsom innehavare av Trolleholms fideikommiss K. M:ts tillstånd att kalla och skriva sig Trolle-Bonde 16 maj 1809. Student vid Uppsala universitet 2 mars 1790−92; ka...

Cederhielm, Germund Carl, Landshövding, Boksamlare, Hovrättspresident (1717 – 1789)

6. Germund Carl Cederhielm, sonson till C. 2, den föregåendes kusins son, f. 9 maj 1717 på Sörby, d 30 okt. 1789 , därstädes. Föräldrar: lagmannen i Tiohärads lagsaga Erik Germund Cederhielm och Katarina Ebba Natt och Dag. Student i Uppsala 1 okt. 1730; erhöll »in optima forma» testimonium academicum 29 nov. 1732; student i Lund 4 nov. 1734. Auskultant i Göta hovrätt 1733; biträdde...

Collin, Carl Martin, Företagsledare, Boksamlare (1857 – 1926)

3. Carl Martin Collin, den föregåendes brorson, f. 25 juli 1857 i Lund, d 22 jan. 1926 därstädes. Föräldrar: v. pastorn vid Lunds domkyrka, sedermera kyrkoherden i Räng Karl Jakob Collin och Ebba Adrian. Elev vid Karolinska katedralskolan i Lund ht. 1865; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1875; student vid Lunds universitet 6 sept. 1875; fil. kand. 15 sept. 1883. No...

Cronstedt, Jacob, Samlare, Riksråd (1668 – 1751)

1. Jacob Cronstedt, före adlandet Olderman, greve och friherre till Fullerö och Almö i Barkarö socken, f. 23 nov. 1668 i Stockholm, d. 21 febr. 1751 därstädes. Föräldrar: handelsmannen och föreståndaren för tyska kyrkan i Stockholm Anders Olderman och Anna Gerdes. Student i Uppsala 3 mars 1679 (avlade studenteden 12 dec. 1695); adlad och adopterad på sin styvfaders Mårten Cronstedt...

Dahlgren, Carl F, Donator, Konstsamlare (1818 – 1894)

Dahlgren, Carl Fredrik, f. 10 juli 1818 i Särstad, Gistads socken, d. 23 dec. 1894 i Stockholm. Föräldrar: hovrättskommissarien och hovkamrern Karl Dahlgren och Karolina de Falk. Elev i Linköpings h. lärdomsskola ht. 1827 och ånyo ht. 1831 samt i dess gymnasium ht. 1832; inskriven vid universitetet i Uppsala 7 okt. 1836; avlade studentexamen därstädes 14 nov. 1836 och examen...

De la Gardie, Jacob Gustaf, Diplomat, Arméofficer, Samlare, Politiker (1768 – 1842)

15. Jacob Gustaf De la Gardie, sonson till D. 13, f. 16 juni 1768 i Stockholm, d 26 apr. 1842 därstädes. Föräldrar: generallöjtnanten, en av rikets herrar greve Pontus Fredrik De la Gardie (se D. 14) och hans andra hustru, friherrinnan Hedvig Eva Rålamb. Kvartermästare vid livregementet till häst 28 febr. 1776; sekondkornett vid lätta dragonerna 18 mars 1778; erhöll korne...

Dinnies, Johan Albert, Affärsman, Borgmästare, Hembygdsforskare, Historisk samlare (1727 – 1801)

Dinnies, Johann Albert, f. 9 juli 1727 i Stralsund, d. 21 sept. 1801 där. Föräldrar: skräddaråldermannen och spannmålshandlanden Lorenz Dinnies och Barbara Regina Putter. Elev i Stralsunds gymnasium 1737; student vid Greifswalds univ. 3 okt. 1743; student vid Göttingens univ. hösten 1745—hösten 1747; advokat vid pommerska hovrätten 1748; borgare i Stralsund 8 febr. 1749; inträdde i bryggar- ...

Edenberg, Matthias, Diplomat, Samlare (1640 – 1709)

2. Matthias Edenberg, den föregåendes son, f. 11 mars 1640 i Uppsala, d. 30 mars 1709 på Kipplingeberg, Bälinge sn (Upps.). Student vid Uppsala univ. dec. 1648, vid Strassburgs univ. 1658, i Leiden 1665–67; premier gentilhomme vid C. Totts, P. Sparres och E. Ehrensteens ambassad till Holland 28 aug. 1672, vid kongressen i Köln 1673–74 och i Frankrike 1674; kommis...

Ehrenpreus, Carl D, Samlare, Riksråd, Politiker (1692 – 1760)

5. Carl Didric Ehrenpreus, son till E. 1 och halvbroder till E. 2 och E. 3, f. 18 (29) jan. 1692 i Örebro, d. 21 (ej 6) febr. 1760 i Stockholm (Klara). Genomgick tyska skolan i Stockholm; student vid Uppsala univ. 1 mars 1706; e. o. kanslist i K. M:ts kansli febr. 1711; kopist vid Utrikesexpeditionens tyska avdelning 14 mars 1712; sändes 5 juni s. å. att tjänstg...

Eichhorn, Christopher, Skriftställare, Samlare, Journalist, Bibliotekarie (1837 – 1889)

Christopher Eichhorn, f. 26 okt. 1837 i Stockholm (Ad. Fredr.), d. 3 dec. 1889 där (Maria). Föräldrar: bryggaren Melchior Johan Eichhorn och Agneta Carolina Malmgren. Intogs vid Klara h. lärdomsskola 3 febr. 1846, vid Stockholms gymnasium 1851; student vid Uppsala univ. 18 maj 1855; kansliex. där 27 maj 1864; e. o. amanuens vid K. biblioteket 23 juni s. å.; e. o. kanslist i Ecklesi...

Eisen, August Gustav (Gustavus), Samlare, Zoolog (1847 – 1940)

August Gustav Eisen (skrev sig i U. S. A. Gustavus A. Eisen), f. 2 aug. 1847 i Stockholm (Jak.), d. 29 okt. 1940 i New York. Föräldrar: grosshandlaren Frans August Eisen och Amalia Hedvig Aurora Markander. Skolundervisning i Visby allm. läroverk 1858–63, vid Stockholms lyceum 1863–68; student vid Uppsala univ. 29 sept. 1868; fil. kand. 30 maj 1873; docent i zoologi där 26 sept. s. ...

Ekdahl, Nils Johan, Präst, Historiker, Samlare, Antikvarie (1799 – 1870)

Ekdahl, Nils Johan, f. 27 april 1799 i Fågeltofta sn (Krist.), d. 20 dec 1870 i Stockholm (Ad. Fredr.). Föräldrar: åbon å Tjörnered Jöns Nilsson och Christina Olsdotter. Student vid Lunds univ. 3 juni 1820; prästvigd i Lund 22 dec. 1822 till pastorsadjunkt i Fjälkinge; pastorsadjunkt i S:t Ibb 18 juni 1823, i Görslöv och Särslöv 30 dec. 1824 samt i Bara och Mölleberga 14 dec. 1825; erhöll 14...

Ekholm, Erik, Samlare, Språkforskare, Publicist (1716 – 1784)

1. Erik Ekholm, f. 24 dec. 1716 i Sala, d. 18 sept. 1784 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: strumpvävaren och rådmannen Anders Ekholm och Anna Kilander. Student vid Uppsala univ. 9 febr. 1736, avgick dec. 1748; ämnessven i Vetenskapsakademien 1748; e. o. kanslist i Antikvitetsarkivet 26 febr. 1751; tf. notarie vid Bokauktionskammaren i Stockholm 6 aug. 1753; ordinarie 1758–84. Publicis...

Ekman, Johan Jacob, Läkare, Samlare (1771 – 1814)

4. Johan Jacob Ekman, den föregåendes son, f. 30 jan. 1771 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 18 nov. 1814 där (ibid.). Elev vid de herrnhutiska läroanstalterna Christiansfeld (Sönderjylland) 1782– 84 och Niesky (preussiska Lausitz) 1784–90; student vid Lunds univ. 17 okt. 1791; ex. philos. där 19 maj 1792; student vid Uppsala univ. 4 okt. s. å.; med. kand. 11 juni 1795; disp. pro grad...

Ekman, Otto Christian, Läkare, Arkeolog, Fornsakssamlare (1791 – 1866)

1. Otto Christian Ekman, f. 24 sept. 1791 i Malmö, d. 5 aug. 1866 i Kalmar. Föräldrar: tenngjutaråldermannen Magnus E. och Maria (Maja) Catharina Lang. Elev i Malmö trivialskola 1801; student vid Lunds univ. 10 febr. 1810; teol. ex. 14 maj s. å.; ex. philologicum 14 juni 1813; ex philosophicum 4 dec. 1813; underläkare vid Skånska karabinjärreg. 17 okt. 1814; med. kand. i Lund 16 de...

Ekström, Johan (John) Petrus, Samlare, Teckningslärare (1858 – 1924)

Ekström, Johan (John) Petrus, f. 8 aug. 1858 i Stockholm (Kat.), d. 8 sept. 1924 där (Gustav Vasa). Föräldrar: tullvaktmästaren och snickaren Johan Peter Ekström och Anna Maria Johannisdotter. Elev vid Konstakademiens förberedande teckningsskola, den s. k. Principskolan, och vid Slöjdskolan (sedermera Tekniska skolan) 1872–75 samt vid slöjdskolans antik-, draperi-, anatomi- och perspektiv- s...

Essen, von, Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm, Arméofficer, Samlare, Hovman (1803 – 1874)

5. Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm von Essen, son av E. 3 i hans andra gifte, f. 15 juli 1803 på Andershof vid Stralsund, d. 3 okt. 1874 på Wijk i Balingsta sn (Upps.). Fanjunkare vid Skånska husarreg. 9 nov. 1810; transporterad till Livreg:tets husarkår 4 okt. 1814; kornett vid Livgardet till häst 7 nov. 1815; student vid Uppsala univ. 16 okt. 1818; ex. teol. 22 nov. 1819; kansliex. ...

Evers, Edvard, Författare, Präst, Samlare (1853 – 1919)

Evers, Edvard, f. 12 maj 1853 i Uddevalla, f 22 okt. 1919 i Norrköping (Norra). Föräldrar: stadskassören Per Emil Evers och Mathilda Nordström. Student vid Lunds univ. 14 sept. 1874; teor. teol. ex. där 31 maj 1878; student i Uppsala 26 sept. s. å.; prakt. teol. ex. där 14 dec. s. å.; prästvigd för Strängnäs stift 4 maj 1879; efter förordnanden i Gillberga och Södertälje förste lärare vid Fr...

Falck, Olof, Boksamlare (– före 1695)

Falck, Olof, levde ännu 1692 men var död före 25 april 1695. Skrivare hos kamreraren Erik Bertilsson i början av 1680-talet; kallas 1685 och 1695 för bokhållare. Boksamlare.

Ferber, Johan Eberhard, Apotekare, Naturaliesamlare (1678 – 1764)

1. Johan Eberhard F., f. 13 aug. 1678 i Karlskrona, d. 29 juni 1761 i Ronneby. Föräldrar: amiralitets- och stadsapotekaren i Karlskrona Johan Ferber och N. N. Amiralitetsapotekare på Göta Lejon i Karlskrona 14 maj 1701; tillika stadsapotekare där 21 juni 1705 (k. fullmakter 30 juni 1719 och 11 maj 1721); brunnsmedicus vid Ronneby brunn 19 febr. 1726; avsked som apotekare med assess...

Fernow, Erik, Präst, Samlare (1735 – 1791)

Erik Fernow (till 1760 Fernström), f. 4 mars 1735 i Filipstad, d. 5 febr. 1791 i Kristinehamn. Föräldrar: skomakaren i Filipstad Carl Fernström och Ingeborg Zetterman. Elev vid Filipstads skola, från 1748 vid Karlstads trivialskola, 1750 vid Karlstads gymnasium; medhjälpare vid Filipstads skola 1752–54 och 1758–59; student vid Uppsala universitet från februari 1755 med avbrott 1758...

Friedländer, Herman P, Affärsman, Donator, Konstsamlare (1842 – 1920)

Friedländer, Herman Philip, f 7 april 1842 i Sthlm (Mosaiska), d 15 febr 1920 där (Hedv El). Föräldrar: köpmannen Siegmund F o Celly Schück. Kompanjon i firman H Schücks Enka efter faderns död 1865, ensam innehavare 1867–1901, därefter i kompanjonskap med sonen Harry F, kassadir i Bultfabriks ab i Hallstahammar 1873–1919, styr:ordf där 1873–74 o 1912–19. Konstsamlare o donator.

G 26 o...

Fürstenberg, Pontus, Affärsman, Konstsamlare, Mecenat (1827 – 1902)

Fürstenberg, Pontus, f 5 okt 1827 i Gbg (Mosaiska), d 10 april 1902 där (ibid). Föräldrar: grosshandl Levy F o Rosa Warburg. Delägare i firman L Fürstenberg & Co, Gbg, 1853–81, burskap som handlande där 26 okt 1860, fullm i fabriksfören 1860–63 o 1868–73, led av handels- o sjöfartsnämnden 1873–84, av stadsfullm 1869–90, led av styr för Gbgs mus 1883–1902, led av ett flertal stynr o...

Fåhræus, Klas V, Skriftställare, Konstsamlare (1863 – 1944)

4 Fåhraeus, Klas Valter, f 1 dec 1863 i Gbg (Kristine), d 19 febr 1944 i Uppsala. Föräldrar: grosshandl Eskil Sanno F o Ebba Maximiliana Prytz. Mogenhetsex vid Gbgs realgymn 1881, inskr vid Uppsala univ 2 sept s å, styr:led i ab Gasaccumulator 1913, i ab Ljungströms ångturbin 1918. Skriftställare, konstsamlare.

G 10 jan 1887 i Sthlm (Klara) m skådespelerskan Olga Christina A...

Gabrielson, S Hjalmar N, Donator, Posttjänsteman, Konstsamlare (1876 – 1949)

Gabrielson, Samuel Hjalmar Napoleon, f mars 1876 i Hällstad (Älvsb), d 27 juni 1949 i Gbg (V Frölunda). Föräldrar: handlanden Samuel G o Anna Albertina Nordstedt. Mogenhetsex i Vänersborg 1897, eo postexpeditör 24 okt 1899, extra biträde i Torsby (Göt) 25 sept 1900, i Postverkets v distr 12 dec 1902, postexpeditör där 26 sept 1905, i Borås 9 sept 1907, i Gbg 14 juli 1909–12 juli 1921, styr:l...

Gahm, Sigfrid Lorentz, Samlare, Lärdomshistoriker (1725 – 1794)

Gahm, Sigfrid Lorentz, f 26 aug 1725 på Häljaryd, Gårdsby (Kron), d 29 okt 1794 i Sthlm (Jak). Föräldrar: salpetersjuderi-inspektoren Petter G o Catharina Kjellman. Elev vid Växjö trivialskola 15 okt 1733, vid Växjö gymnasium 1740, inskr vid Uppsala univ 11 juli 1744, informator på Koskis bruk, Bjernå (Åbo o Björneb:s län) 1748, inskr vid Åbo akad 27 nov 1749, eo kanslist i krigskoll 4 juli ...

Gotthardt, Herman, Affärsman, Donator, Konstsamlare (1873 – 1949)

Gotthardt, Herman, f 1 okt 1873 i Nyköbing-Falster, Danmark, d 19 april 1949 i Malmö (Limhamn). Föräldrar: skeppshandlaren Böie G o Hermine Marie Nielsen. Handelsutbildn i Nakskov 88–92, i skeppshandel i Königsberg 92–95 o i Sundsvall 96–97, handelsresande i skeppsfurnering i Sverige, Norge o Finland 98–05, föreståndare för den norsk-tyska skeppshandelsfirman Cornelius Munchs Eftr:s malmöfil...

Grafström, Gillis E, Arkitekt, Samlare, Konståkare (1893 – 1938)

Grafström, Gillis Emanuel, f 7 juni 1893 i Sthlm (Hedv El), d 14 april 1938 i Potsdam, Tyskland. Föräldrar: fastighetsägaren Claes August G o Anna Charlotta Börjesson. Studentex vid Östra reallärov i Sthlm 12, studier vid KTH 12—13, arkitektex vid Technische Hochschule i Berlin 18, inredningsarkitekt i London på 1920-talet, i Berlin från 1926.

G 9 febr 38 i Potsdam m Cécile ...

Grill, Adolph Ulric, Naturaliesamlare (1752 – 1797)

6 Grill, Adolph Ulric, son till G 3, dp 10 mars 1752 i Sthlm (Ty), d 1 okt 1797 i Söderfors (Upps). Började som 15-åring tjänstgöra på g:ska kontoret i Sthlm, ägare av Söderfors bruk. Naturaliesamlare. — LMA 72, LVA 93.

G 7 juni 78 i Sthlm (Hovf) m sin kusin Anna Johanna G, syster till G 5, dp 8 maj 53 i Gbg (Kristine), d 24 maj 09 i Sthlm (Klara).

Gyllenmärs, Bröms, Samlare, Visupptecknare (– troligen 1679)

Gyllenmärs, Bröms, d i Dalstorp (Älvsb), arvskifte efter honom 17 juni 1679. Föräldrar: Olof Andersson G till Borrarp o Kerstin Larsdtr (Broms). Fänrik vid Västgöta kavallerireg 29, vissamlare.

G m Maria Lillie, som överlevde honom, dtr till överstelöjtn Peder Lillie af Aspenäs o Maria Amia v Lepel.

Hall, John, Affärsman, Naturaliesamlare (1771 – 1830)

2 Hall, John, son till H 1, f 23 dec 1771 i Gbg (Domk), d 28 dec 1830 i Sthlm (Ad Fredr). Burskap som grosshandl i Gbg 17 dec 02, övertog firma John Hall & Co 02, i konkurs mars 07.

G 19 nov 05 (—27 juni 11) i Gbg (Kristine) m frih Anna Gustava Constantia (Constance) Koskull, f 88, d 28 mars 40 i Khvn (Frue), dtr till krigsrådet frih Gustaf Fredrik K o Anna Charlotta Gjelstr...

Hallwyl, von, A F Wilhelmina, Donator, Konstsamlare (1844 – 1930)

von Hallwyl, Anna Fridrica Wilhelmina, f 1 okt 1844 i Sthlm (Ty), d 25 juli 1930 där (ibid). Föräldrar: grosshandl Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe o Johanna Wallis. Samlare, donator. — Litteris et artibus 19, HedLFrKA 21; erhöll även schweiziska utmärkelser.

G 10 juni 65 i Sthlm (Ty) m kaptenen greve Walther v Hallwyl, riksdagsman i FK 97—05, f 26 jan 39 i Bern, Schweiz, d 2...

Hammer, Christian M, Konstsamlare, Juvelerare (1818 – 1905)

Hammer, Christian Monsen, f 30 mars 1818 på Hammerejet, Vang, Hedemarken, Norge, d 13 febr 1905 i Sthlm (Jak o Joh). Föräldrar: lantbrukaren Mons Knudsen o Sophie Andersdatter. Guldsmedslärling i Kristiania 34—37, studier i Khvn o Paris, verkmästare hos guldsmeden G Möllenborg i Sthlm 40, hos guldsmeden E A Zethelius 46, guldsmedsmästare 23 febr 46, burskap som borgare i Sthlm 24 febr 4...

Hedenborg, Johannes (Johan), Läkare, Samlare, Forskningsresande (1786 – 1865)

Hedenborg, Johannes (Johan), f 21 okt 1786 i Heda (Ög), d 21 aug 1865 i Florens. Föräldrar: bonden Sven Carlsson o Elin Jönsdtr. Inskr vid UU 4 okt 11, tjänst som underläk vid Garnisonssjukhuset i Sthlm jan 17—juni 19, kir kand vid Karol inst 28 april 19, teol ex vid UU 23 nov 19, med fil ex där 14 juni 20, kir mag vid Karol inst 4 dec 21, medl av Sundhetskoll 6 dec 21, disp pro exercitio 22...

Hellner, Johannes, Finansman, Samlare, Jurist, Utrikesminister (1866 – 1947)

Hellner, Johannes, f 22 april 1866 i Svedala (Malm), d 19 febr 1947 i Sthlm (Osc). Föräldrar: folkskolläraren Sören Hansson o Hanna Petersdtr. Mogenhetsex vid Lunds katedralskola 5 juni 85, inskr vid LU 3 sept 85, FK där 15 sept 87, JK där 21 maj 91, eo notarie vid Svea hovrätt 22 maj 91, eo notarie i Skånska hovrätten 4 aug 92, v häradsh där 31 maj 94, JL 2 dec 95, disp pro gradu 9 dec 95, ...

Hellström, Anders, Industriidkare, Samlare (1877 – 1940)

1 Hellström, Anders, f 31 okt 1877 i Norrköping, d 15 juli 1940 i Mölndal. Föräldrar: stadsing Bror Leonard H o Virginie Charlotta Holmström. Studier vid h a l i Norrköping, avgångsex från Norrköpings tekn elementarskola 96, studier i Tyskland 98—99, avd:chef hos Badcock & Wilcox i London 99—03, souschef vid Nya marmorbruksab o ab I Ringborg i Norrköping 03—10, innehade Hugo Tillquists maski...

Hierta, Per G A, Boksamlare (1864 – 1924)

6 Hierta, Per Gustaf Abraham, brorson till H 5, f 25 okt 1864 i Främmestad, Skar, d 22 juli 1924 där. Föräldrar: lantbrukaren Per Alfred H o Maria Dorothea Nordström. Mogenhetsex i Sthlm vt 83, inskr vid UU ht 83, FK där 14 dec 86, extra elev vid Ultuna lantbruksinst 87, förvaltare på Främmestad 89, nämndeman i Viste hd, Skar, 03, led av Skaraborgs läns landsting 12, ägare till Frä...

Hultmark, Emil F G, Konsthistoriker, Konstsamlare (1872 – 1943)

Hultmark, Emil Fredrik Gottfrid, f 15 dec 1872 i Skeda, Ög, d 31 dec 1943 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: folkskollär Fredrik Alfred Andersson o Emma Catharina Andersdtr. Elev vid h a l i Linköping, studier vid UU ht 92—vt 97, studieresor i Europa 97— 00, inskr vid univ i Berlin april 01, studier i konsthist, litt:hist, filosofi o estetik där till okt 03, studier i London, Heidelberg, Italien 0...

Hällsjö, Karl-Edvard, Läkare, Samlare (1866 – 1950)

Hällsjö, Karl-Edvard, f 3 okt 1866 på Erksgården, Husby, Kopp, d 29 nov 1950 i Borlänge. Föräldrar: lantbrukaren Carl Gustaf Andersson o Charlotta Christina Samuelsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Gävle vt 88, inskr vid UU ht 88, med fil ex 29 maj 90, amanuens vid anatomiska institutionen vid Karol inst 91—93, MK där 12 sept 94, ML 30 maj 00, gruv- o bergsläk vid Domnarvet 1 nov 00—32, landsting...

Jahnsson, B Johan (Jean) T, Samlare, Juvelerare (1854 – 1944)

Jahnsson, Bror Johan (Jean) Teodor, f 7 sept 1854 i Sthlm, Klara, d 5 mars 1944 där, Engelbr. Föräldrar: förgyllarmästaren Adolf J o Vilhelmina Dorotea Witte. Anställd hos C G Hallbergs juveleraraffär hösten 70, föreståndare 75—79, inneh av firman 79, VD för C G Hallbergs guldsmedsab 96—28, hov-juvelerare 19 maj 94, turkisk generalkonsul 07—29. — Litt et art 98.

G 1) 23 okt 80 (—27) i...

Kanutus Johannis, Boksamlare, Munk (– 1496)

Kanutus Johannis (Knut Jensson), d 28 aug 1496 i Söderköping. Föräldrar: borgaren Jens o h h Gertrud, dtr till tyske rådmannen i Sthlm Henrik Dingstede. Inskr vid univ i Greifswald som broder i Sthlms franciskankloster 8 nov 67, student i Strassburg, lektor i Randers kloster 74, repetitor i Sthlms franciskankloster före 25 jan 76, baccalarius sacre theologie i Lund 76, lektor i sthlmsklostre...

Kempe, F O Erik, Industriidkare, Boksamlare (1898 – 1959)

7 Kempe, Frans Olof Erik, son till K 5, f 15 juli 1898 på Drafle, Hemsö, Vnl, d 16 juni 1959 i Falun (enl db för Själevad, Vnl). Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 17, inskr vid UU 3 sept 17, FK där 30 maj 19, FL 29 maj 23, disp 3 nov 23, FD 31 maj 24, anställd vid ab Robertsfors 24, VD, disp o led av styr för Asträsks ångsågs ab 27, för ab Robertsfors 28...

Kempe, O Bernhard, Industriidkare, Affärsman, Samlare (1830 – 1908)

3 Kempe, Olof Bernhard, son till K 1 i hans första g, f 30 maj 1830 i Härnösand, d 11 okt 1908 i Sthlm (enl db för Härnösand). Delägare i faderns firma Johan Wikner & co 56, tills med brodern Elias Wilhelm K ägare av firman 59–89, preussisk (senare tysk) konsul i Härnösand 68–79, stadsfullmäktig i Härnösand 63–81, led av styr för Mo o Domsjö ab 74–79 (ordf där från 90), VD o dispon...

80 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se