Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.




Född
Död



Bläddra bland yrken
Rensa formulär
17 träffar, sida:  1 
Broström, Daniel (Dan), Skeppsredare, Sjöförsvarsminister, Riksdagspolitiker (1870 – 1925)

2. Daniel (Dan) Broström, den föregåendes son, f. 1 febr. 1870 i Kristinehamn, d 24 juli 1925 genom olyckshändelse i Trönninge stationssamhälle. Elev vid Göteborgs h. realläroverk ht. 1884; avlade mogenhetsebcamen därstädes 3 juni 1889. Innehade anställning på mäklarekontor i Königsberg 1889 och i Hull 1890; in...

Christerson, Jarl C E, Sjöofficer, Artilleriofficer, Sjöförsvarsminister (1833 – 1922)

Christerson, Jarl Casimir Engéne, f. 2 okt. 1833 i Karlskrona, d 7 nov. 1922 i Mariefred. Föräldrar: justitieborgmästaren, lagmannen Håkan Fredrik Christierson och Ulrika Abelin. Åtnjöt skolundervisning i Karlskrona; student i Lund 19 febr. 1850; kadett vid krigsakademien å Karlberg 1 okt. 1850; korpral 1853; avlade sjöofficersexamen 17 dec. ...

Dyrssen, Gerhard, Sjöofficer, Landshövding, Sjöförsvarsminister (1854 – 1938)

1. Gerhard Dyrssen, f. 18 febr. 1854 på Fänneslunda, Fänneslunda sn (Älvsb.), d. 3 april 1938 i Stockholm. Föräldrar: godsägaren Peder Johan Julius Dyrssen och Gustafva Wilhelmina Hägerman. Åtnjöt undervisning i hemmet; elev vid Sjökrigsskolan 8 okt. 1867; underlöjtnant vid flottan 11 okt. 1873; löjtnant 23 okt. 1876; genomgi...

Ehnemark, Carl Magnus, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1803 – 1874)

Ehnemark, Carl Magnus, f. 4 mars 1803 i Karlshamn, d. 18 jan. 1874 på Agdatorp, Nättraby sn (Blek.). Föräldrar: grosshandlaren Adam Ehnemark och Petronella Elisabeth Lorich. Kadett vid krigsakademien 28 sept. 1818; underlöjtnant vid örlogsflottan 5 nov. 1821; sekundlöjtnant efter flottornas sammanslagning 2 nov. 1824; premiärlöjtnant 17 sept. 183...

Ehrenstam, Johan Fredrik, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1800 – 1849)

Johan Fredrik Ehrenstam, f. 29 dec. 1800 i Stockholm (Svea livg.), d. 5 febr. 1849 där (Skeppsh.). Föräldrar: överauditören och krigsrådet Samuel Gustaf Ehrenstam och friherrinnan Catharina Charlotta Gripenstierna. Undervisning dels i hemmet, dels i Maria skola; kadett vid Karlberg 28 sept. 1816; utex. 2 nov. 1818; underlöjtnant vid örlogsfl...

Ehrensvärd, Carl August, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1858 – 1944)

9. Carl August Ehrensvärd, den föregåendes son, f. 16 sept. 1858 på Tosterup i likanämnda sn (Krist.), d. 16 febr. 1944 i Stockholm (Osk.). Elev vid Sjökrigsskolan 28 sept. 1872; underlöjtnant vid flottan 11 okt. 1878; löjtnant 20 okt. 1882; kapten 5 april 1889; förste adjutant (stabschef) hos stationsbefälhavaren i Stockholm 1899...

Gyllengranat, Carl August B, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1787 – 1864)

Gyllengranat, Carl August Burchard, f 7 aug 1787 på Sveaborg, Finland, d 22 maj 1864 i Karlskrona. Föräldrar: kaptenen frih Arvid Gustaf G o Aurora Elisabet Taube. Sergeant vid Västmanlands reg 27 mars 95, kadett vid Karlberg 26 sept 00, utex 24 sept 04, underlöjtn vid arméns flotta 6 nov s å, i brittisk örlogstjänst 26 okt 07—30 ma...

Krusenstierna, von, Henning V M, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1862 – 1933)

5 von Krusenstierna, Henning Vilhelm Mauritz, f 19 febr 1862 på Nedre Bräcke, Bäve, Göt (nu: Uddevalla), d 30 okt 1933 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: kaptenen Carl Sebastian v K o Selma Amanda Margareta Berggren. Elev vid sjökrigsskolan 30 sept 76, kadettkorpral 3 okt 81, sjöofficersex 1 okt 82, underlöjtn vid flottan 18 okt 82, deltog i fregatten ...

Larsson, Jacob T, Advokat, Sjöförsvarsminister, Politiker (1851 – 1940)

Larsson, Jacob Timotheus, f 17 maj 1851 i Lund, d 9 okt 1940 i Lidingö. Föräldrar: sakföraren tit v auditören Mårten L o Mathilda Gustava Lundsten. Inskr vid LU 2 sept 72, hovrättsex där 13 dec 75, v häradsh 79, advokat i Lund 79—89, ombudsmansassistent hos Skånska hypoteksfören i Lund 89—94 o ombudsman där 95&mda...

Leijonhufvud, B Abraham, Arméofficer, Sjöförsvarsminister, Politiker (1823 – 1911)

10 Leijonhufvud, Broder Abraham, brorson till L 8, f 31 mars 1823 i Örebro, d 31 aug 1911 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: ryttmästaren frih Carl Edvard Leijonhufwud o frih Sofia Aurora L. Kadett vid krigsskolan på Karlberg 6 okt 36, deltog i sjöexercisexp:er 38—40, officersex 15 febr 42, underlöjtn vid ing:kåren 9 mars 42, gradpassering vid S...

Lindman, S Arvid A, Sjöofficer, Statsminister, Utrikesminister, Sjöförsvarsminister, Industriman, Riksdagspolitiker (1862 – 1936)

2 Lindman, Salomon Arvid Achates, kusin till L 1, f 19 sept 1862 i Österbybruk, Upps, d 19 dec 1936 vid Croydons flygplats, Surrey, England (skriven i Sthlm, Jak). Föräldrar: bruksdisponenten Emil Achates L o Ebba Carolina Dahlgren. Studier vid hal i Hudiksvall 73 — 76, aspirant vid sjökrigsskolan 28 sept 76 —hösten 82, underlöjtn vid flott...

Otter, von, Fredrik W, Sjöofficer, Statsminister, Sjöförsvarsminister, Riksdagsman (1833 – 1910)

3 von Otter, Fredrik Wilhelm, bror till O 2, f 10 april 1833 i Fagre, Skar, d 9 mars 1910 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Kadett vid Krigsakad på Karlberg 15 sept 45, sjöofficersex 14 dec 50, sekundlöjtn 21 dec 50, i engelsk örlogstjänst 24 mars 57–22 dec 60, premiärlöjtn 15 juni 58, tf underekipagemästare i Karlskrona 61, ord 21 au...

Otter, von, Carl Gustaf, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1827 – 1900)

2 von Otter, Carl Gustaf, sonsons sonson till O 1, f 17 aug 1827 i Fagre, Skar, d 24 febr 1900 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: överstelöjtnanten frih Casten Fredrik v O o Anna Dorotea Santesson. Kadett vid krigsakad på Karlberg 9 sept 41, sjöofficersex 30 nov 47, sekundlöjtn vid flottan 3 dec 47, i engelsk örlogstjänst 20 maj 52–2 okt...

Palander af Vega, A A Louis, Sjöofficer, Forskningsresande, Sjöförsvarsminister (1842 – 1920)

Palander af Vega, Adolf Arnold Louis, f 2 okt 1842 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 7 aug 1920 i Djursholm. Föräldrar: kommendörkaptenen Axel Fredrik Palander o Emilie Jacquette Constance du Rées. Kadett vid Krigsakad 17 nov 56, sjöofficersex där 14 mars 64, sekundlöjtn vid flottan 12 april 64, styrman i handelssjöfart juni 65–april 6...

Palmstierna, Erik K, Diplomat, Utrikesminister, Sjöförsvarsminister, Politiker (1877 – 1959)

5 Palmstierna, Erik Kule, sonson till P 3, f 10 nov 1877 i Sthlm, Klara, d 22 nov 1959 i Florens, Italien. Föräldrar: envoyén o överceremonimästaren Carl Fredrik Herman P o Hanna Maria Edla v Holst. Elev vid Sjökrigsskolan 1 okt 91, officersex där 27 okt 97, underlöjtn vid flottan 29 okt 97, löjtn där 31 dec 00, led av stadsfullm i Karlskro...

Platen, von, Baltzar J E, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister, Politiker (1804 – 1875)

3 von Platen, Baltzar Julius Ernst, son till P 2, f 16 april 1804 i Näs, Skar, d 20 mars 1875 i Sthlm, Jak o Joh. Jungman på briggen Maria 19 maj 18–23 okt 20, underlöjtn vid Örlogsflottan 9 okt 21, andre styrman på fregattskeppet Fortuna 8 okt 23–8 nov 24, underlöjtn i engelsk örlogstjänst 25–27, adjutant hos chefen fö...

Sidner, J W Ludvig, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1851 – 1917)

1 Sidner, Joseph Wolfgang Ludvig, f 16 mars 1851 i Härnösand, d 31 juli 1917 i Djursholm. Föräldrar: konsistorienotarien o musikläraren Anders S o Hedvig Christina Charlotta Norinder. Elev vid Sjökrigsskolan 1 okt 68, sjöofficersex 25 sept 72, underlöjtn vid flottan 4 okt 72, navigationslärarex 17 juli 74, löjtn vid flottan 1 okt 75, inf...

17 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se