Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
141 träffar, sida:  1 2 3 
Adler, Bror Victor, Arkitekt, Skolman (1848 – 1910)

Adler, Bror Victor, f. 20 juni 1848 på Sjuntorp i Fors socken, Västergötland, d. 12 jan. 1910 i Stockholm. Föräldrar: fabriksdisponenten Ture Maurits Adler och Sara Wettergren. Elev vid Chalmerska slöjdskolan 9 sept. 1863–15 juni 1868 samt vid konstakademins läroverk 30 sept. 1870–1 maj 18J5 och erhöll vid avgången därifrån K. medaljen; företog studieresor till Danmark, Tyskland, Österrike o...

Alander, Pehr Gustaf, Läroboksförfattare, Skolman, Kommunalman (1807 – 1874)

Alander, Pehr Gustaf, f. 29 jan. 1807 i Ving (Valle härad), d 1 juli 1874 på Särö. Föräldrar: kyrkoherden Peter Alander och Sara Maria Hellstenius. Student i Lund 9 okt. 1826, i Uppsala 1827; disp. 12 maj 1830 (De idea sacerdotii spiritualis in ecclesia primsevi, pres. A. E. Knös); fil. kand. 12 dec. 1832; disp. 18 maj 1833 (De poesi sacra latina medii sevi in Svecia, p. IV, pres. J. H. Schr...

Almquist, Sigfrid O I, Botanist, Skolman (1844 – 1923)

6. Sigfrid Oskar Immanuel Almquist, f. 15 febr. 1844 i Stockholm. Föräldrar: prosten Oskar Julius Augiist Almquist och Nanna Johansson. Avlade studentexamen i Uppsala 16 maj 1862; fil. kand. 28 mars 1868; disp. 24 maj 1869; fil. doktor 31 maj s. å.; företog botaniska forskningsresor, dels på egen bekostnad, dels med understöd av vetenskapsakademin, till Skåne 1864, Härjedalen 1866, Norrland ...

Alsbeckius, Mattias Andreæ, Präst, Skolman (– 1642)

Alsbeckius (Alzbeckius, Alsbechius), Mattias Andreæ, f. i Alsbäcks by i Stora Tuna, d 1642 (begraven 18 apr.). Bondson. Kollega i Västerås skola 1627; inskriven vid Uppsala universitet i aug. s. å. under namnet Matthias Andrese Tunsemontanus; prästvigd 7 sept. 1630. Conrector och rhetorices lector vid Västerås gymnasium s.å.; var även musikledare, »om han än föga förstod sig därpå»; for åter...

Ambrosius, Johan Mathias, Skolman (1843)

Ambrosius, Johan Mathias, till 1870, då han antog sitt sista förnamn till efternamn, Johan Mattias Ambrosius Jönsson, f. 8 febr. 1843 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Karl Ambrosius Jönsson och Johanna Benedikta Hünemöder. Genomgick h. elementarläroverket i Lund; student vid Lunds universitet 13 dec. 1860; fil. kand. 15 febr. 1868; disp. 20 maj s. å.; fil. doktor 29 maj s. å.; har företagit re...

Anderson, Fredrik, Kommunalpolitiker, Astronom, Skolman (1842 – 1906)

Anderson, Fredrik, f. 16 juni 1842 i Karlskrona, d 24 nov. 1906 i Halmstad. Föräldrar: flaggunderofficeren Frans Oskar Anderson och Kristina Matilda Modin. Student i Lund 25 maj 1860; fil. kand. 23 okt. 1867; disp. 19 maj 1868; fil. doktor 29 maj s. å.; företog en studieresa till Tyskland, Schweiz och Belgien. Vik. adjunkt vid Karlskrona h. elementarläroverk vt. 1864 från 18 apr.; extralärar...

Andersson, A Hilding, Skolman (1853 – 1918)

2. Anders Hilding Andersson, den föregåendes son, f. 22 mars 1853 i Växjö, d 13 febr. 1918 därstädes. Avlade mogenhetsexamen i Jönköping 1 juni 1872; student i Lund ht. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; fil. lic. 14 sept. 1878; disp. 5 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1879; studentkårens ordförande 1880. Docent i grekiska litteraturen. 23 jan. 1879; genomgick provar i Lund s. å.; vik. le...

Andersson, Johan, Biskop, Skolman (1820 – 1894)

1. Johan Andersson, f.29 sept. 1820 i Ödestugu socken, d 14 juni 1894 i Växjö. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Efter studier i Jönköping och Växjö student i Lund 3 okt. 1838; disp. 20 dec. s. å. (Öfningsbok uti fornnordiska språket, d. 6, pres. S. Bring); filol. kand. 12 juni 1841; fil. kand. 4 juni 184...

Annerstedt, Rudolf, Skolman (1801 – 1876)

2. Rudolf Annerstedt, f. 27 aug. 1801 i Tensta församling, d 7 juni 1876 i Uppsala. Föräldrar: sekreteraren Samuel Annerstedt och Charlotta Ulrika Cederström. Student i Uppsala 29 sept. 1818; disp. 8 febr. 1826 (De Cosmo de Medicis, pres. E. G. Geijer) och 5 maj 1827 (Scholia selecta in Esai, p. XV, pres. G. Knös); fil. magister 16 juni 1827. Adjunkt vid Uppsala katedralskola 22 juli 1829 sa...

Arcadius, Carl Olof Ohlsson, Skriftställare, Skolman, Kommunalman (1849 – 1921)

Arcadius, Carl Olof Ohlson, f. 20 dec. 1849 i Gödelöv. Föräldrar: föreståndaren för räddningsinstitutet å Råby Åke Ohlson och Anna Kristina Holmquist. Intogs i Kristianstads h. elementarläroverk vt. 1861; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1869; student i Lund 13 sept. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; genomgick provar vid Lunds h. elementarläroverk 1875–1876; disp. 17 nov. 1883; fil. dokt...

Aspling, S M Herman, Skolman, Nykterhetsman (1822 – 1910)

Aspling, Samuel Marcus Herman, f. 26 nov. 1822 i Lofta, d 20 dec. 1910 i Svennevad. Föräldrar: prosten Samuel Aspling och Katarina Charlotta Kinnander. Student i Uppsala 9 okt. 1838; disp. 10 apr. 1841 (Detfacobo, epistolse scriptore, et ejus cum Paulo consensu, pres. P. J. Emanuelsson); fil. kand. 16 dec. 1845; disp. 13 juni 1848 (Giordano Bruno, d. 6, pres. E. A. Schröder); fil. doktor 16 ...

Asplund, Arnold, Präst, Skolman (1736 – 1815)

Asplund, Arnold, f. 26 sept. 1736, d 12 jan. 1815. Föräldrar: tunnbindarmästaren, sedermera åldermannen i Stockholm Jonas Asplund och Anna Margareta Sundberg. Student i Uppsala 14 maj 1754; disp. 13 dec. 1755 (De naturalismo pontificiorum, pres. N. Wallerius) och 22 febr. 1758 (Dissertatio politica, malum atheismi in republica ostensura, pres. J. Ihre); fil. magister 20 juni 1758; prästvigd ...

Aurén, Tycho Emanuel Ericson, Kemist, Skolman (1870 – 1955)

Aurén, Tycho Emanuel Ericson, f. 19 apr. 1870 i Hässjö. Föräldrar: komministern Anders Ericson och Emma Kristina Aurén. Avlade mogenhetsexamen vid Umeå h. allm. läroverk 5 juni 1890; student vid Stockholms högskola ht. 1891; elev vid K. telegrafverket 17 nov. s. å.; student vid Uppsala universitet vt. 1893; fil. kand. 30 maj 1895; fil. lic. 27 maj 1898; disp. 29 maj 1901; fil. doktor 31 maj ...

Backman, Carl Johan, Skolman (1822 – 1898)

Carl Johan Backman, f. 2 maj 1822 på Frösön, d 1 maj 1898 i Stockholm. Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Sunne, Jämtland, Gunnar Backman och Anna Katarina Agorander. Student i Uppsala 13 nov. 1840; disp. 8 febr. 1843 (Diss. dicta M. Tulli Ciceronis de pulchritudine et arte exponens, p. IV; pres. A. F. Wimmercrantz); fil. kand. 28 apr. 1845; disp. 11 juni s. å. (Novitiarum floræ Sveciæ man...

Beckman, Karl V, Skolman, Riksdagspolitiker (1860 – 1926)

Karl Vilhelm Beckman, f. 9 juni 1860 i Linköping. Föräldrar: handlanden Vilhelm Beckman och Maria Katarina Andersson. Erhöll undervisning i Linköpings h. elementarläroverk från ht. 1870; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1881; fil. lic. 14 sept. 1885; disp. 20 apr. 1887; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit studieresor till Tyskl...

Beckman, K F Natanael, Nordist, Skolman (1868 – 1946)

3. Karl Fredrik Natanael Beckman, f. 26 jan. 1868 i Bassle. Föräldrar: komministern, sedermera kontraktsprosten Klas Beckman och Fredrika Linnarsson. Intogs i Skara h. allmänna läroverk ht. 1878; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1886; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1889; fil. lic. 16 maj 1895; disp. 24 maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å.; har, delvis med statsunderstö...

Berg, J Fridtjuv, Läroboksförfattare, Ecklesiastikminister, Skolman, Riksdagspolitiker (1851 – 1916)

2. Johan Fridtjuv Berg, den föregåendes son, f. 20 mars 1851 i Ödeshög, d 29 febr. 1916 i Stockholm. Elev vid. folkskolan i Finspång samt vid Norrköpings lyceum ht. 1866—vt. 1868; biträdande lärare i Finspångs folkskola. 1 juli 1869—1 okt. 1873; vistades vid Askovs folkhögskola i Danmark ht, 1873 och vt. 1874; inskrevs vid Göteborgs folkskoleseminarium 28 aug. 1874; utexaminerad dä...

Berg, Anders, Skolman (1821 – 1912)

1. Anders Berg, f. 15 aug. 1821 å Bergaby i Fellingsbro socken, d 28 juni 1912 i Stockholm. Föräldrar: Korpralen vid livregementets husarkår Johan B. och Maria Nilsdotter Norgren. Började meddela undervisning å Sörbyholms gods i Fellingsbro 1834 och arbetade därpå som byskolmästare i hemsocknen; genomgick lärarkursen vid växelundervisningssällskapets normalskola i Stockholm 1838—25 nov. 1839...

Bergman, Carl Gustaf L, Skolman (1840 – 1905)

Bergman, Carl Gustaf Leonhard, f. 8 apr. 1840 i Stenkumla prästgård, d 27 apr. 1905 i Stockholm. Föräldrar: dr. v. pastorn, sedermera kyrkoherden i Hörsne Henrik Gustav Bergman och Elisabet Svebi-lius. Åtnjöt undervisning i folkskola och därefter vid Visby h. elementarläroverk; student i Uppsala 18 maj 1860; fil. kand. 14 dec. 1867; disp. 22 maj 1869;. fil. doktor 31 maj s. å.; företog studi...

Bergman, Carl Abraham, Präst, Skolman (1800 – 1889)

Bergman, Carl Abraham, f. 20 apr. 1800 på Oretorp i Vinslöv, d 28 mars 1889. Föräldrar: gårdsbokhållaren, sedermera kronolänsmannen Johan Peter Bergman och Katarina Dorotea Borgman. Idkade studier i Kristianstads skola; student i Lund 5 okt. 1816; disp. 3 juni 1820 (De spoliis, prsecipue opimis, p. I; pres. A. Kahl); filol. kand. 2 juni 1821; fil. kand. 21 maj 1823; disp. 11 juni s. å. (Apho...

Bergman, Israel, Biskop, Skolman (1795 – 1876)

Bergman, Israel, f. 16 mars 1795 i Attmars församling, d 28 apr. 1876. Föräldrar: brukspatronen Erik Bergman och Brita Katarina Norberg. Student i Uppsala 13 febr. 1811; disp. 14 maj 1814 (De ingenio Aeschinis oratoris; pres. E. A. Sodenstierna); fil. kand. 5 nov. 1817; disp. 30 maj 1818 (De motu apparenti stellarum fixarum ex aberratione et parallaxi annua conjunctim oriundo, p. I; pres. J....

Bergqvist, Bengt Jakobsson, Skolpolitiker, Ecklesiastikminister, Skolman (1860 – 1936)

2. Bengt Jakobsson Bergqvist, f. 5 okt. 1860 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Jakob Otto Henrik Bengtsson Bergqvist och Olofina Morin. Lärjunge vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1873;. avlade mogenhetsexamen därstädes 30 maj 1879; student i Lund 5 sept. s. å.; fil. kand. 30 maj 1881; fil. lic. 15 sept. 1883; disp. 9 apr. 1884; fil. doktor 31 maj s. å.; erhöll dispens från avläggande av teolog...

Bergstedt, C Hugo B, Folkbildare, Klassisk arkeolog, Skolman (1855 – 1926)

2. Carl Hugo Brynolf Bergstedt, den föregåendes brorson, f. 16 aug. 1855 i Borås, d. 20 juni 1926 i Sthlm, Matt. Föräldrar: förste lantmätaren Johan August Bergstedt och Inga Kristina Jonsson. Elev vid l. elementarläroverket i Borås 1867—70 och vid h. elementarläroverket i Göteborg 1870—74; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 2 juni 1874; student i Uppsala ht. s. å.; fil...

Beskow, F Natanael, Författare, Predikant, Skolman (1865 – 1953)

3. Fredrik Natanael Beskow, den föregåendes brorson, f. 9 mars 1865 i Hallingebergs församling. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Fredrik Bernhard Beskow och Karin Charlotta Emerentia Dahl. Genomgick Beskowska skolan; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1883; inskrevs vid Uppsala universitet 2 okt. s. å.; avlade teol. fil. examen 13 dec. 1884; elev vid konstakademien 1 sept. 18...

Björck, K A Wilhelm, Zoolog, Skolman (1888 – 1975)

Björck, Karl Anders Wilhelm, f. 13 okt. 1888 i Barsebäck. Föräldrar: kyrkoherden Karl Gustav Björck och Hedda Vilhelmina Eurenius. Elev vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1898; avlade studentexamen därstädes 28 maj 1906; student i Lund 4 sept. s. å.; fil. kand. 31 maj 1910; fil. magister 29 maj 1912; fil. lic. 31 maj 1913; disp. 5 maj 1915; fil. doktor 31 maj s. å.-; idkade biologiska studie...

Björling, Carl Fabian Emanuel, Matematiker, Skolman (1839 – 1910)

3. Carl Fabian Emanuel Björling, den föregåendes son, f. 30 nov. 1839 i Stockholm, d 6 maj 1910 i Lund. Elev vid elementarläroverket i Västerås; student i Uppsala 19 maj 1857; fil. kand. 15 dec. 1862; disp. 16 maj 1863; fil. doktor (primus) 30 maj s. å.; företog en vetenskaplig studieresa till Frankrike, Schweiz och Tyskland 1865. Vik. adjunkt vid Västerås h. elementarläroverk vt. ...

Björling, Carl Olof, Biskop, Teolog, Skolman (1804 – 1884)

1. Carl Olof Björling, f. 16 sept. 1804 i Västerås, d 20 jan. 1884 därstädes. Föräldrar: handlanden Johan Olof Björling och Johanna Lovisa Ljungdahl. Upptogs efter faderns död 1809 såsom fosterbarn av en avlägsen släkting, inspektören på Lövsta bruk i Uppland K. Stjernsten. Åtnjöt undervisning vid Gävle läroverk; student i Uppsala 16 juni 1822; disp. 13 apr. 1825 (De auspiciis Romanorum; pre...

Blomberg, Carl Johan, Språkforskare, Tidningsman, Skolman (1838 – 1890)

Blomberg, Carl Johan, f. 29 maj 1838 i Ljusdals församling, d 15 mars 1890 i Härnösand. Föräldrar: postmästaren Carl Ludvig Blomberg och Mathilda Caspolin. Student i Uppsala 23 maj 1855; fil. kand. 15 sept. 1863; disp. 27 sept. 1865; fil. doktor 31 maj 1866; företog en studieresa till Frankrike, Tyskland och England 1869−70. Vik. kollega vid h. elementarläroverket i Hudiksvall ht. 1860; vik....

Boëthius, Jacob, Präst, Skolman (1647 – 1718)

1. Jacob Boëtius, sedermera Boëthius, f. 25 nov. 1647 i Kila, d 23 febr. 1718 på Västerkvarn i Kolbäck. Föräldrar: kyrkoherden i Kila Daniel Boëtii Moræus och Tora Rudbeckia. Elev vid Västerås skola 1658 och vid dess gymnasium 1660; började i gymnasiets tredje klass undervisa såsom informator och fortsatte därmed vid universitetet; student i Uppsala 8 febr. 1668; disp. i Västerås 26 maj 1669...

Bohlin, Knut H, Botanist, Skolman (1869 – 1956)

Bohlin, Knut Harald, den föregåendes broder, f. 31 aug. 1869 i Stockholm. Elev vid h. allmänna läroverket å Södermalm 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 17 maj 1887; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 30 maj 1892; studerade vid Stockholms högskola 1893−98; fil. lic. i Uppsala 27 maj 1898; disp. 11 maj 1901; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit ett stort antal resor i ve...

Bohman, Carl Johan, Skolman (1816 – 1882)

Bohman, Carl Johan, f. 29 sept. 1816 i Jönköping, d 9 sept. 1882 på Lidingön. Föräldrar: stadskorporalen Johan Bohman och Anna Elisabet Sandberg. Intogs i Jönköpings trivialskola 1825 och i Växjö gymnasium 1833; student i Uppsala 29 sept. 1835; disp. 12 okt. 1839 (De formis casuum latinorum; pres. J. G. Ek); avlade ekonomisk examen 8 nov. 1840; fil. kand. 30 mars 1842; disp. 11 maj s. å. (Öf...

Boivie, Pehr Gustaf, Skolman (1780 – 1860)

Pehr Gustaf Boivie, f. 3 dec. 1780 i Åkerby, Österlövsta socken, d 1 jan. 1860 i Hedemora. Föräldrar: bokhållaren Karl Boeve och Brita Schmidt. Student i Uppsala 1 okt. 1797; avlade examen till rättegångsverken 8 dec. 1800; disp. 11 juni 1805 (De interpolationa ad tabulas trigonometricas applicanda, p. II; pres. J. Thorsander); avlade examen rigorosum 11 dec. s. å.; disp. 4 juni 1806 (Propos...

Brandell, Simon, Präst, Skolman (1822 – 1895)

2. Simon Brandell, den föregåendes son, f. 6 juni 1822 i Nora församling, Härnösands stift, d 19 mars 1895 i Skellefteå. Genomgick Härnösands gymnasium; student i Uppsala 3 dec. 1840; avlade dimissionsexamen 28 nov. 1843; disp. 12 nov. s. å. (Om negationen med särskilt afseende på Hegelska logiken, p. III; pres. E. A. Carlsten); fil. kand. 12 apr. 1848; disp. 19 apr. s. å. (Dionysi...

Brolén, Carl Axel, Skolman (1845 – 1939)

Brolén, Carl Axel, f. 14 juni 1845 i Sala. Föräldrar: v. pastorn i Sala, komministern i Kila, sedermera kyrkoherden i Gagnef, prosten Nils Brolén och Kristina Ulrika Norberg. Elev vid Sala läroverk 1853–56 och vid Västerås h. elementarläroverk ht. 1856–ht. 1862; student i Uppsala 1 dec. 1862; fil. kand. 31 maj 1870; disp. 22 maj 1872; fil. doktor 31 maj s. å. Genomgick provar vid Uppsala h. ...

Broman, Olof Johansson, Präst, Hembygdsforskare, Skolman (1676 – 1750)

Broman, Olof Johansson, f. 29 nov. 1676 i Välsta, Rogsta socken, d. 9 apr. 1750 i Hudiksvall. Föräldrar: kronofogden Johan Larsson Broman och Anna Albogia. Studerade i Hudiksvalls skola från 1682 och under informator i Uppsala från hösten 1689; student i Uppsala 17 febr. 1690; disp, 5 febr. 1698 (Qvatuor virtutes ...., quas cardinales vulgo nominant; pres. A. Goeding); avlade examen i teol. ...

Bruhn, Anders, Biskop, Skolman (1778 – 1856)

Bruhn, Anders, f. 25 nov. 1778 i Stockholm, d. 23 febr. 1856 i Göteborg. Föräldrar: handelsmannen, sedermera rådmannen i Uddevalla Henrik Bruhn och Maria Gunilda Knape. Elev vid Uddevalla skola och Göteborgs gymnasium; student i Uppsala okt. 1797 och i Lund 9 okt. 1801; disp. därstädes 12 dec. 1801 (Commentatio dicti Paulini Rom. VIII: v. 19; pres. K. Rydén); filol. kand. 8 juni 1802; fil. k...

Buddæus, Nicolaus Suenonis Nericiensis, Präst, Läroboksförfattare, Skolman (1595 – 1653)

Buddæus, Nicolaus Suenonis Nericiensis, f. 1595 på Varberga i Längbro socken, d. 20 apr. 1653 genom drunkning i Mälaren utanför Strängnäs. Elev vid Örebro skola 1602 samt vid Västerås' skola; studerade därpå i Uppsala; prästvigd i Strängnäs 1623; conrector scholæ därstädes 1624; lektor i retorik och grekiska med e. o. professors titel därstädes 1626; studerade vid tyska universitet 1628–32 (...

Burman, Fale Abrahamsson, Historiker, Skolman (1758 – 1809)

2. Fale Abrahamsson Burman, den föregåendes kusins sonson, f. 7 apr. 1758 i Kall, f 20 juli 1809 i Härnösand. Föräldrar: geschwornern vid Åreskutans kopparverk, sedermera bergmästaren i Västerbotten Abraham Vilhelm Burman och Beata Margareta Sundel. Elev vid gymnasiet i Härnösand 1770–72; student i Uppsala 16 mars 1774; disp. 28 apr. 1781 (De spatio; pres. P. N. Christiernin); fil....

Bäckman, Jonas, Läroboksförfattare, Skolman (1832 – 1906)

Bäckman, Jonas, f. 11 mars 1832 i Rönö församling, d. 16 maj 1906 i Härnösand. Föräldrar: kronobåtsmannen Olof Bäckman och Lena Larsdotter. Elev vid folkskollärarseminariet i Linköping 24 aug. 1851; avlade avgångsexamen 5 juni 1853; student i Uppsala 19 sept. 1861; företog med statsunderstöd en resa i pedagogiskt syfte till seminarier i Sverige 1867 och till seminarier i Preussen och Sachsen...

Böklin, Per Johan, Präst, Skolman (1796 – 1867)

Böklin, Per Johan, f. 22 mars 1796 i Osby, d. 5 aug, 1867 i Köpinge. Föräldrar: bonden Jon Andersson och Ingegerd Hemmingsdotter. Genomgick Växjö skola och gymnasium; student i Lund 5 okt. 1818; disp. 10 mars 1819 (Flora Hallandica, p. 1, sect. VIII; pres. E. M. Fries); filol. kand. 14 juni 1819; fil. kand. 10 maj 1820; disp. 13 juni 1820 (Principia calculi differentialis ex theoria function...

Bötticher, Johannes, Historiker, Skolman (– 1748)

Bötticher (Boetticher), Johannes, f. i Völschows kyrkby vid Demmin, d. 1748. Elev i stadsskolan i Friedland och i gymnasierna i Stralsund och Stettin; student i Greifswald 1711; uppehöll sig i Stettin, Friedland och Rostock; informator hos regeringsrådet J. L. von Olthof och överstelöjtnant von Schevenbach; rektor för stadsskolan i Wolgast 1724; företog en kollektresa genom Tyskland till sta...

Carlgren, Wilhelm Mauritz, Historiker, Skolman (1833 – 1919)

1. Wilhelm Mauritz Carlgren, f. 8 dec. 1833 i Grangärde, d. 22 jan. 1919 i Härnösand. Föräldrar: bruksförvaltaren, sedermera possessionaten Nils Carlgren och Johanna Henrika Sebaldt. Genomgick Uppsala katedralskola ht. 1844—vt. 1849 och ht. 1850—ht. 1851: student i Uppsala 1 okt. 1852; fil. kand. 29 maj 1857; disp. 21 maj 1860; fil. doktor 31 maj 1860. E. o. lärare vid h. elementarläroverket...

Carlson, C F Ernst, Historiker, Skolman, Riksdagsman (1854 – 1909)

2. Carl Fredrik Ernst Carlson, den föregåendes son, f. 14 mars 1854 i Stockholm, d. 7 apr. 1909 därstädes. Elev vid Klara l. elementarläroverk ht. 1866 och vid Stockholms gymnasium ht. 1868; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 13 maj 1872; student i Uppsala ht. 1872; fil. kand. 11 dec. 1874; fil. lic. 28 maj 1877; disp. 31 maj 1877; fil. doktor 6 sept. 1877; företog reso...

Carlson, Fredrik Ferdinand, Historiker, Ecklesiastikminister, Skolman (1811 – 1887)

1. Fredrik Ferdinand Carlson, f. 13 juni 1811 på Kungshamn i Alsike socken, d. 18 mars 1887 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen och häradshövdingen Gustav Carlson och Vendia Kristina Borell. Genomgick Klara trivialskolas fjärde klass 1820 —21 och Stockholms gymnasium 1821—25; student i Uppsala 10 juni 1825; disp. 9 dec. 1831 (Odarion septuagesimum tertium et quartum Anacreonticorum; pres. J. T...

Carstenius, Petrus, Präst, Skolman, Dramatisk författare (1646/47 – 1710)

2. Petrus Carstenius, den föregåendes son, f. 1646 eller 1647, troligen i Borgå, d. 14 maj 1710 i Viborg (begraven där 19 apr. 1712). Student i Åbo 14 jan. 1665; disp. febr. 1668 (Disputatio philosophiaj primse seu metaphysicse proémium exhibens; pres. Jac. Flachsenius); student i Uppsala 8 nov. 1668 och i R...

Cederschiöld, Gustaf J C, Nordist, Högskolelärare, Skolman (1849 – 1928)

8. Gustaf Johan Christoffer Cederschiöld, den föregåendes syssling, sonson till C. 2, f. 25 juni 1849 i Stockholm, d 5 maj 1928 i Lund. Föräldrar: expeditionssekreteraren, fil. doktor Gustav Cederschiöld och Elsa Vilhelmina Borg. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 24 aug. 1859; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1868; student i Uppsala 22 maj 1868 och i Lund 7 ...

Celander, K Hilding, Nordist, Skolman (1876 – 1965)

Celander, Karl Hilding, f. 17 juli 1876 i Arboga. Föräldrar: folkskoleläraren Gustav Magnusson Celander och Elise Sörman. Elev vid Arboga allmänna läroverk ht. 1885 och vid Karolinska h. allmänna läroverket i Örebro ht. 1890; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 24 maj 1894; student i Uppsala sept. 1894; fil. kand. 15 sept. 1897; fil. lic. 31 okt. 1904; disp. 29 maj 1906; fil. dokt...

Centerwall, Julius E, Skriftställare, Politiker, Skolman (1844 – 1923)

1. Julius Ebbe Centerwall, f. 22 aug. 1844 i Ramlösa i Raus socken, d 27 jan. 1923 i Stockholm. Föräldrar: häradshövdingen Frans Gustav Centerwall och Amelie Juhlin-Dannfelt. Elev vid Klara skola samt vid Stockholms gymnasium 1859—62; avlade studentexamen i Uppsala 6 maj 1862; inskriven vid Uppsala universitet 17 maj 1862; fil. kand. 31 jan. 1867; disp. 22 febr. 1868; fil. doktor 31 maj 1869...

Claëson, Gustaf A, Skriftställare, Donator, Skolman (1830 – 1921)

2. Gustaf Albert Claëson, den föregåendes broder, f. 12 juni 1830 i Stockholm, d 12 mars 1921 därstädes. Elev i Storkyrkoförsamlingens apologistskola ht, 1836—vt, 1843; student i Uppsala 3 febr. 1853. Bibliotekarie vid Stockholms nations i Uppsala bibliotek vt.—ht. 1860; v. kollega vid Katarina l. elementarläroverk vt. 1863—vt. 1868 och extralärare därstädes1 ht. 1868—vt. 1869; til...

Collinder, Erik, Botanist, Skolman (1848 – 1920)

Collinder, Erik, f. 21 juli 1848 i Arbrå församling, d 16 febr. 1920 i Sundsvall. Föräldrar: hemmansägaren och nämndemannen Per Jonsson och Sigrid Helena Åsberg. Elev vid Gävle h. elementarläroverk ht. 1863; avlade mogenhetsexamen därstädes 26 maj 1871; student i Uppsala 15 sept. 1871; fil. kand. 26 jan. 1877. Genomgick provar vid Maria elementarläroverk och Stockholms gymnasium 1877—78; vik...

141 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se