Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
17 träffar, sida:  1 
Asmund, Smed (– levde på 1100)
Asmund, smed, verksam troligen i slutet av 1100-talet. Med hans namn äro kyrkdörrar i Väversunda (Östergötland), Ströja (Visingsö) och Värsås (Västergötland) signerade. Hans över dörrens trävirke utbredda järnbeslag äro delvis formade till figurer men till större delen som ornament: ringar, öglor, band m. m. Han är en framstående konstnär på detta område, där Sverige över huvud taget har så go...
Chenon, Paschilius Dionysius, Smed, Harnesktryckare (– senast 1632)

Paschilius Dionysius Chenon, i svenska handlingar känd som Påke Gilliusson eller Påke harnesktryckare, har sedan gammalt i vår brukshistoriska litteratur åtnjutit en viss ryktbarhet såsom en av den svenska valloninvandringens pionjärer. Denna invandrings senaste historieskrivare, E. V. Dahlgren, har emellertid, utan att direkt bestrida uppgiftens rikti...

Edholm, Petrus (Pelle), Fornforskare, Smed (1849 – 1921)

Edholm, Petrus (Pelle), f. 2 sept. 1849 i Bålsjö by, Bjärtrå sn (V.norrl), d. 10 sept. 1921 i Stockholm. Föräldrar: smeden Johan Olof Edholm och Cajsa Stina Johansdotter. Bysmed, hembygdsforskare, fornsakssamlare. – Ogift.

Eneroth, Petter, Guldsmed (1741 – 1809)

1: Petter Eneroth, f. 5 maj 1741 i Uppsala (Helga Trefald.), f. 11 okt. 1809 på Kevinge gård, Danderyds sn (Sth.). Föräldrar: stads- och akademibyggmästaren Olof Eneroth och Margaretha Pehrsdotter. Guldsmedsgesäll; vistades som sådan i Stockholm 1768–71; mästare 23 dec. 1771; burskap i Stockholm 28 jan. 1772; kapten vid borgerskapets infanteri...

Fleming, Erik H, Konstpedagog, Silversmed (1894 – 1954)

16 Fleming, Erik Herman, f 26 april 1894 i Sthlm (Hedv El), d 14 nov 1954 där (Osc). Föräldrar: direktören, frih Oscar Herman August F o Sigrid Wilhelmina Amalia Söderhielm. Studentex i Sthlm 1914, elev vid C Althins målarskola i Sthlm 1914–15, maskintekniska studier vid tekn högskolan i Charlottenburg, Tyskland, 1915–17...

Lundin, E Harry, Biokemist, Livsmedelskemist (1896 – 1973)

Lundin, Erik Harry, f 19 juli 1896 i Sthlm, Hedv El, d 24 mars 1973 där, Västerled. Föräldrar: byggmästaren Erik Viktor L o Hedvig Margareta Steberg. Studentex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 12 maj 15, elev vid KTH ht 16, avgångsex vid fackavd för kemi o kemisk teknologi där 31 maj 19, kemist vid ab Sthlms bryggeriers centrallaboratori...

Nilsson, K Edvin (Wiwen), Silversmed (1897 – 1974)

Nilsson, Karl Edvin (från 1954 Wiwen-Nilsson), f 19 maj 1897 i Khvn, S:t Joh, d 8 jan 1974 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: hovjuveleraren Anders N o Karolina Nilsson. Elev vid Katedralskolan i Lund, i guldsmedslära i faderns verkstad där, inskr vid Königliche (senare Staatliche) Zeichenakademie i Hanau am Main, Tyskland, aug 13–mars 14 o okt 20–sept ...

Olsson, Johannes, Lantbrukare, Poet, Smed (1818 – 1886)

Olsson, Johannes, f 22 okt 1818 i Järn, Älvsb, d 22 maj 1886 där. Föräldrar: hemmansägaren o klockaren Olof Jonsson o Kerstin Gudmundsdtr. Hemmansägare, smed, folkskald.  Ogift.

Precht, Christian, Mönsterritare, Guldsmed (1706 – 1779)

2 Precht, Christian, son till P 1 i hans andra g; f 30 nov 1706 i Sthlm, dp 4 dec där, Ty, d 17 sept 1779 där, Nik. I lära i faderns (P 1) verkstad i Sthlm, elev hos silversmeden Gustaf Stafhell där 11 jan 23, gesäll 18 jan 27, gesällvandring till bl a England, Frankrike o Tyskland 27–31, studerade bl a för guldsmeden A Heckel i London 27&nda...

Ronander, Jonas T, Silversmed (1717 – 1781)

1 Ronander, Jonas Thomasson, f 2 maj 1717 i Visby, d 14 maj 1781 (bouppt), begr i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: guldsmedsåldermannen Thomas R o Petronella Dorothea Reichen. I lära hos guldsmeden Hans Eriksson Nordwall, Sthlm, 7 juli 36–26 juni 40, mästare (silverarbetare) under guldsmedsämbetet 27 juli 49, bisittare i ämbetet 25 juni 61, allt i S...

Rundberg, Petter, Vapensmed (1718 – 1780)

Rundberg, Petter, f 29 okt 1718 i Gränna landsförs, d 1 nov 1780 i Jönköping, Kristina. Föräldrar: torparen Mikael Persson R o Annika Jonsdtr Frindström. Elev hos stockmakarmästaren Jöns Ahlgren i Huskvarna sept 39, lärling där 23 nov 39, gesäll 5 nov 43, medl av stockmakargesällskapet 2 dec 43, mästare vid pistol- o stockmakarämbetena vid K M:ts gevärsfaktori, Jönköping, 4 sept 52, övermäst...

Starbus, Pieter, Lärare, Vapensmed (1648 – 1718)

Starbus, Pieter, f 18 jan (gravsten), dp 23 jan 1648 i Stolp, S:ta Maria, Pommern (nu Slupsk, Polen), d 25 febr 1718 i Sthlm (bou 1725:128, SSA; begr 4 mars 1718 i Sthlm, Jak o Joh). Fader: klensmeden Hans S. Möjligen gesäll hos bössmeden Cornelis Coster, Utrecht, bössmed o mästare i Amsterdam 84-86, inkallad till Sverige 86, erhöll kontrakt med Krigskoll om und...

Svensson, Otto Åke Ingemar, Läkare (yrkesmedicinare) (1914 – 2005)

Swensson, Otto Åke Ingemar, f 7 sept 1914 i Västra Broby, Skå, d 27 april 2005 i Järfälla, Sth. Föräldrar: lantbrukaren Otto Valdemar Svensson o Alma Helfrida Carlsson. Studentex vid h a l i Helsingborg 10 juni 33, inskr vid LU 8 sept 33, vid KI 10 nov 33, med kand 30 april 36, med lic där 28 juni 41, leg läk 8 juli 41, extra l&...

17 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se