Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
45 träffar, sida:  1 
Aurén, Johan August, Gymnasielärare, Språkforskare (1843 – 1911)

Aurén, Johan August, f. 4 febr. 1843 i Kristberg, d 7 okt. 1911. Föräldrar: trädgårdsmästaren Anders Peter Andersson och Maria Lovisa Dahlqvist. Genomgick Linköpings h. elementar- läroverk 1855–62; student i Uppsala 8 sept. 1862. E. o. lärare i Linköping vt. och ht. 1863, i Norrköping ht. 1864–31 okt. 1866 samt vt. 1868.&n...

Aurivillius, Ericus, Språkforskare, Jurist (1643 – 1702)

2. Ericus Aurivillius, den föregåendes broder, f. 31 juli 1643 i Knutby socken i Roslagen, d 5 febr. 1702. Insattes i Gävle skola 1653; inskrevs som student vid Uppsala universitet 31 jan. 1656, där han stod under handledning av sin broder Petrus och sedan fortsatte sina studier huvudsakligen under M. Brunnerus och J. Schefferus; disp. 1664 ([text] positionum p...

Bure, Johan, Språkforskare, Fornforskare, Riksantikvarie, Mystiker (1568 – 1652)

1. Johan Bure (Johannes Thomae Agrivillensis Bureus), f. 1568 (enligt egen uppgift 25 mars, enligt andra uppgifter 15 mars) i prästgården Berga i Åkerby socken i ärkestiftet, d. 22 okt. 1652. Föräldrar: kyrkoherden Thomas Matthiae och Magdalena Andersdotter. Elev vid Uppsala skola febr. 1577 och i skolan på Gråmunkeholmen, i Stockholm vid midsommar...

Dalin, Anders Fredrik, Språkforskare, Lexikograf (1806 – 1873)

Dalin, Anders Fredrik, f. 16 mars 1806 i Åängen i Näs-hulta församling, d. 18 juli 1873 i Stockholm. Föräldrar: bruksinspektören Anders Dalin och Birgitta Maria Baumgardt. Elev i karolinska trivialskolan i Örebro ht. 1813—vt. 1819 och i Strängnäs gymnasium ht. 1819—vt. 1824; student vid Uppsala universitet 26 mars 1824—ht. 1828; disp. 21 maj 1825 (Propheta Hoseas in vernaculam metrice v...

Danielsson, Olof August, Språkforskare (1852 – 1933)

Danielsson, Olof August, f. 15 okt. 1852 i Häradshammars församling. Föräldrar: skomakaren Daniel Danielsson och Anna Brita Olofsdotter. Elev vid folkskola och vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1863; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1870; student vid Uppsala universitet 15 sept. 1870; fil. kand. 29 maj 1874; fil. lic. 19 apr. 1879; d...

Denell, Jöns Henric, Översättare, Språkforskare, Poet (1749 – 1814)

Denell, Jöns Henric, f. 13 aug. 1749 i V. Hoby (Malm.), d. 5 nov. (ej juni) 1814 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden i V. Hoby och Hastad Olof Denell och Barbro Margaretha Schreil. Åtnjöt undervisning i hemmet; student i Lund 19 nov. 1764; disp. 20 dec. 1769 och 11 mars 1772; fil. mag. 23 juni 1772; informator hos majoren Johan Gustaf von Schantz 1772 och hos dåv. översten Philip Julius Bernh...

Dieterich, Udo Waldemar, Översättare, Språkforskare (1803 – 1865)

Dieterich, Udo Waldemar, f. 2 sept. 1803 i staden Zehden (Königsberg, Neumark), d. 19 maj 1865 i Stockholm. Fadern var kyrkoherde i Zehden. Student vid univ. i Greifswald våren 1824; studerade inom teol. fakulteten till våren 1826; Doktor phil.; subrektor vid Tyska National-Lyceum i Stockholm 8 aug. 1826 och något senare konrektor där samt rektor 1851 (.installera...

Ekholm, Erik, Samlare, Språkforskare, Publicist (1716 – 1784)

1. Erik Ekholm, f. 24 dec. 1716 i Sala, d. 18 sept. 1784 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: strumpvävaren och rådmannen Anders Ekholm och Anna Kilander. Student vid Uppsala univ. 9 febr. 1736, avgick dec. 1748; ämnessven i Vetenskapsakademien 1748; e. o. kanslist i Antikvitetsarkivet 26 febr. 1751; tf. notarie vid Bokauktionskammaren i Stockholm 6 aug. 17...

Enander, Johan Alfred, Skriftställare, Journalist, Språkforskare, Poet (1842 – 1910)

Enander, Johan Alfred, f. 22 maj 1842 i Härja sn (Skarab.), d. 9 sept. 1910 i Chicago. Föräldrar: brukaren Johannes Johansson och Gustava Jansdotter. Skrivare hos häradshövding G. Ryding i Vänersborg; elev i 6:e klassen vid Vänersborgs läroverk 1866; emigrerade till U. S. A. aug. 1869; frielev vid Augustana Theological Seminary i Paxton (Ill.) hös...

Engeström, Johan, Biskop, Språkforskare (1699 – 1777)

1. Johan Engeström, f. 21 nov. 1699 i Lilla Slågarps sn (Malm.), d. 16 maj 1777 i Lund. Föräldrar: kronobefallningsmannen Jonas Åkesson och Maria Saur. Elev i Malmö trivialskola 1709; student vid Lunds univ. 18 maj 1715; disp. pro ex. 3 juni 1721; disp. pro gradu 1 dec. 1722; fil. magister där 24 maj 1723; adjunkt i filosofiska fakulteten vid un...

Erdmann, Axel, Språkforskare (1843 – 1926)

3. Axel Erdmann, bror till föreg., f. 6 febr. 1843 i Stockholm (Nik.), d. 8 nov. 1926 i Uppsala (Domk.). Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm 1852–61; student vid Uppsala univ. 7 dec. 1861; vik. lektor i latin och grekiska vid Nya elementarskolan i Stockholm största delen av ht. 1865; fil. kand. i Uppsala 26 maj 1869; provårskurs vid Stockholms gymnas...

Falck d. y., Erik, Diplomat, Riksdagsledamot, Språkforskare (omkring 1554 – omkring 1606)

2. Erik Falck d. y., den föregåendes son, f. omkring 1554 (Collegium Germanicums matrikel), vistades omkr. 1606 i Spanien men torde ha dött vid denna tid. Erhöll 15 april 1577 k. tillstånd att resa utrikes för alt studera vid Krakows univ.; förlänades av K. M:t med tiondespannmål 1577, 1578, 1580 (förläningsregister, KA); el...

Feilitzen, von, Olof Otto Hugo Johannes, Språkforskare (1854 – 1887)

5. Olof Otto Hugo Johannes von Feilitzen, son av F. 2, f. 24 juni 1854 i Stockholm (Jak.), d. 19 jan. 1887 där (Hedv. El.). Mogenhetsex. vid Nya elementarskolan i Stockholm 19 maj 1873; student vid Uppsala univ. 28 maj s.å.; fil. kandidat där 28 jan. 1878; fil. licentiat 29 maj 1883; disp. pro gradu 14 nov. s.å.; docent i romanska språk vid Uppsala univ....

Flensburg, Nils O M, Språkforskare (1855 – 1926)

8 Flensburg, Nils Olof Mathias, son till F 3, f 22 april 1855 i Lund, d 7 april 1926 där. Mogenhetsex vid Lunds katedralskola 30 maj 1873, inskr vid Lunds univ 23 sept s å, fil kand 31 jan 1880, fil lic 10 febr 1886, ordf för Lunds studentkår 1887–88, lärare vid Lunds priv elementarskola ht 1887–1919, kurator för skånska nation...

Floderus, Johan, Präst, Språkforskare (1721 – 1789)

1 Floderus, Johan, f 6 okt 1721 i Växjö, f 28 april 1789 i Gamla Uppsala. Föräldrar: prosten Petrus F o Helena Catharina Cavallia. Elev vid trivialskolan i Växjö 1731, student vid Uppsala univ 2 aug 1738, kurator i Smålands nation 1749–50, 1753–54, 1756–57, disp 1742, fil mag 22 juni 1743, doc i grekiska språket o litterat...

Freinshemius (Freinsheim), Johannes C, Språkforskare, Bibliotekarie, Rikshistoriograf (1608 – 1660)

Freinshemius (Freinsheim), Johannes Cas-parus, f 16 nov 1608 i Ulm, d 30 okt 1660 i Heidelberg. Föräldrar: Johann Bartholomeus Freinsheim o Elisabet Meijel. Inskr vid univ i Marburg 13 sept 1625, i Giessen o i Strassburg 9 okt 1627, sekr i Frankrike 1633—36, installerad prof skytteanus i Uppsala 25 aug 1642, bibliotekarie vid KB i Sthlm o rikshistoriograf 4 sept 1647, pr...

Friesen, von, Otto, Språkforskare (1870 – 1942)

3 von Friesen, Otto, kusinson till F 1 o F 2, f 11 maj 1870 i Kulltorp (Jönk), d 10 sept 1942 i Uppsala (Domk). Föräldrar: häradsskrivaren Johan Adolf v F o Hedvig Elisabeth Ödman. Mogenhetsex vid Halmstads h läroverk 5 juni 1889, inskr vid Uppsala univ 10 sept s å, fil kand 11 dec 1891, fil lic 25 april 1...

Geete, K Robert, Språkforskare, Bibliotekarie (1849 – 1928)

2 Geete, Knut Robert, svåger till G 1, f 15 febr 1849 i Sthlm (Jak), d 10 mars 1928 där (Hedv El). Föräldrar: krigshovrättsrådet Sten Porse G o Johanna Helena Charlotta Juliana Elgenstierna. Studentex vid Sthlms gymn 20 maj 1868, inskr vid Uppsala univ 15 sept s å, fil kand 30 maj 1874, disp 26 maj 1875, fil dr 31 maj s å, eo amanu...

Ihre, Johan, Språkforskare, Akademisk lärare (1707 – 1780)

2 Ihre, Johan, son till I 1 i hans 1:a g, f 3 mars 1707 i Lund, d 1 dec 1780 i Uppsala. Inskr vid UU 15 nov 20, disp pro exercitio 28, ex philosophicum 10 maj 29, disp 9 juni 29, studier vid utländska univ 30—33, därav vid univ i Jena juli 30—aug 31 o vid univ i Utrecht o Leyden vintern 31—32, mag (absens) vid UU 15 juni 31, curator honorarius vid Ö...

Johansson, K Ferdinand, Språkforskare (1860 – 1926)

Johansson, Karl Ferdinand, f 16 sept 1860 i Misterhult, Kalm, d 9 dec 1926 i Uppsala. Föräldrar: torparen Johan Erik Magnusson o Anna Lovisa Karlsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Linköping 5 juni 80, inskr vid UU 18 sept 80, FK 28 jan 82, FL 23 maj 85, disp 29 maj 86, FD 31 maj 86, doc i jämförande indoeuropeisk språkforskn 22 sept 86, tf eo prof i jämförande språkforskn nov 89—vt 90, i san...

Lagercrantz, C Otto, Språkforskare (1868 – 1938)

3 Lagercrantz, Carl Otto, f 26 febr 1868 i Näsby, Jönk, d 13 jan 1938 i Uppsala. Föräldrar: sekundlöjtn Otto Wilhelm L o Stina Sophia Johnson. Mogenhetsex vid Linköpings h a l 7 juni 87, inskr vid UU 16 sept 87, FK 27 maj 90, FL 9 nov 95, disp 25 april 98, doc i grekiska språket o litteraturen 5 maj 98—2 okt 07, FD 31 maj 98, förestod bl a eo professuren i klassiska språk 15 jan 02—31 m...

Laman, Karl E, Missionär, Bantuspråkforskare (1867 – 1944)

Laman, Karl Edvard, f 18 mars 1867 i Norrbärke, Kopp, d 27 juni 1944 i Stjämorp, Ög. Föräldrar: valsverksarbetaren Gustaf Ersson o Christina Ulla Wallin. Elev vid h a l i Västerås 76—81, vid slöjd- o tekn skolan där 82, vid trädgårdsskolorna på Sävstaholm o Ulriksdal, genomgick Sv missionsförb:s missionsskola i Kristinehamn 88—90, antagen till förb:s missionär 29 juli 90, missionär i Ko...

Leander, Pontus A, Språkforskare, Assyriolog (1872 – 1935)

Leander, Pontus Adalbert, f 18 sept 1872 i Holsljunga, Älvsb, d 12 aug 1935 på Capri, Italien, (enl db för Annedal, Gbg). Föräldrar: organisten o folkskollär Petter L o Anna Maria Thorin. Mogenhetsex vid Gbgs latinlärov 5 juni 91, inskr vid GH 5 sept 91, vid UU ht 93, FK där 15 sept 94, studier i Leipzig dec 97—jan 99, FL vid UU 31 jan 02, studier i Leipzig o Marburg febr 02—jan 03, dis...

Levander, Lars J, Språkforskare, Folkskollärare, Folklivsskildrare, Arkivarie (1883 – 1950)

Levander, Lars Jakob, f 31 mars 1883 i Sthlm, Jak o Joh, d 26 april 1950 i Rasbokil, Upps. Föräldrar: häradsh Johan (John) Jakob L o Sofia Katarina (Karin) Westblad. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 23 maj 00, inskr vid UU 2 febr 01, FK 14 dec 03, FL 1 sept 08, disp 26 maj 09, FD 28 maj 09, allt vid UU, folkskollär 09— 13, statens folkskolinspektör i Södertälje, senare i Rosl...

Lidforss, V Edvard, Översättare, Språkforskare (1833 – 1910)

1 Lidforss, Volter Edvard, f 11 febr 1833 i Mora, Kopp, d 9 april 1910 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: skolmästaren Abraham Volter L o Johanna Jakobina Maria Grönwall. Inskr vid UU 1 juni 51, kameralex där vt 53, jur-fil preliminärex vt 53, lärare i moderna språk vid Norrköpings lyceum ht 55-ht 59, i sv språket vid tekn elementarskolan ...

Lilie, Einar T, Idrottsledare, Språkforskare, Skolrektor (1890 – 1974)

Lilie, Einar Teodor, f 26 juli 1890 i Falun (enl fb för Strö, Skar), d 12 jan 1974 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: lantbrukaren Johan Nilsson o Elisabet Charlotta Carlsson. Mogenhetsex vid Skara h a l 10 juni 09, inskr vid GH 6 sept 09, FK där 1 april 11, led av styr för Sveriges akad idrottsförb 13—21, FM vid GH 30 maj 14, sekr i GH:s studentkårs gymnastik- o idrottsfören 14—16, v ordf 16—2...

Liljeholm, A Filip, Språkforskare, Lärare, Medeltidsgenealog (1883 – 1959)

Liljeholm, Adolf Filip, f 5 nov 1883 i Gbg, Haga, d 4 okt 1959 där, Annedal. Föräldrar: överläraren rdgm Anders Fredrik L o Johanna (Hanna) Gustava Örn. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 26 maj 02, inskr vid UU vt 03, FK 31 maj 07, inskr vid GH vt 08, vik adjunkt vid Gbgs h latinlärov vt 08-vt 09, åter inskr vid UU ht 09, inskr vid LU vt 12, åter inskr vid GH ht 13, andre lärare vid Gus...

Lind, Erik H, Språkforskare, Bibliograf (1849 – 1931)

Lind, Erik Henrik, f 14 aug 1849 i Färnebo, Värml, d 16 aug 1931 i Uppsala. Föräldrar: skomakaren Erik Johan Eriksson o Ingeborg Hindriksdtr. Mogenhetsex vid Karlstads h a l 25 maj 71, inskr vid UU 15 sept 71, FK där 28 maj 74, eo amanuens vid UUB 3 maj 79, tredje amanuens 30 juni 84, andre amanuens 30 okt 84, förste amanuens 28 april 97, andre bibliotekarie 10-aug 16, allt vid UUB. Spr...

Läffler, L Fredrik (Frits) A, Språkforskare (1847 – 1921)

4 Läffler, Leopold Fredrik (Frits) Alexander, bror till L 3, f 15 nov 1847 i Sthlm, Klara, d 31 juli 1921 i Djursholm. Föräldrar: rektorn rdgm Johan Olof (Olle) Leffler o Gustava Wilhelmina Mittag. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 23 maj 66, inskr vid UU 1 okt 66, jur fil ex 14 dec 67, FK 13 sept 71, disp 24 maj 72, FD 31 maj 72, doc i nordiska språk 4 juni 72, förestod professuren i nordisk...

Moberg, Peter, Språkforskare, Läroboksförfattare (1747 – 1824)

Moberg, Peter, f 25 sept 1747 i Karlskrona, d 19 jan 1824 i Solna. Föräldrar: dagsverksskrivaren Olaus M o Catharina Bokelund. Skolgång i Karlskrona, inskr vid LU 29 juni 63, hjälplär vid Lunds trivialskola 64, bitr lär vid kadettskolan i Karlskrona 70, eo docens där 70, inskr vid univ i Greifswald 29 aug 71, disp okt 71, mag där 71, lektor i engelska o geografi vid kadettskolan i Karlskrona...

Munch-Petersen, A Valfrid M P, Språkforskare, Bibliotekarie (1877 – 1967)

Munch-Petersen, Alfhild Valfrid Matilda Palmgren, f 3 juni 1877 i Sthlm, Jak o Joh, d 6 dec 1967 i Gentofte, Danmark (begr i Khvn, Vestre). Föräldrar: rektorn Karl Edvard Abraham Henning Palmgren o Ida Teresia Pohl. Elev vid Palmgrenska samskolan i Sthlm ht 83, mogenhetsex där 18 dec 95, inskr vid UU vt 96, lär vid Palmgrenska samskolan ht 96–vt 00 o ht 01&...

Nesselius, Israel, Språkforskare (1667 – 1739)

Nesselius, Israel, dp 8 maj 1667 i Enköpings-Näs, Upps, d 21 maj 1739 i Uppsala (Uppsala akad konsistoriums prot), begr i Bred, Upps. Son till frälsebonden Johan Larsson. Inskr vid UU 28 maj 87, kurator vid Fjärdhundra nation där 94, 96–98 o 2439, inskr vid univ i Ley...

Norberg, Matthias, Språkforskare (1747 – 1826)

Norberg, Matthias, f vid midsommartiden 1747 i Nätra, Vnl (Ståhl), d 11 jan 1826 i Uppsala. Föräldrar: länsmannen o direktören Mats (Matthias) Matsson N o Christina Walanger. Elev vid Härnösands gymn 59, inskr vid UU 29 febr 68, disp pro gradu 10 mars 73, mag 17 juni 73, doc i grekiska 11 juni 74, e o teol adjunkt 8 juli 79, allt vid UU,...

Palmblad, Vilhelm Fredrik, Författare, Språkforskare, Förläggare (1788 – 1852)

Palmblad, Vilhelm Fredrik, f 16 dec 1788 i Skönberga, Ög, d 2 sept 1852 i Uppsala. Föräldrar: kronofogden Carl Fredrik P o Eva Catharina Fahlstedt. Inskr vid UU 4 mars 06, boktryckare o förläggare i Uppsala 10 — 36 (deläg i firma Stenhammar o Palmblad 10-15, Zeipel o Palmblad 15-19, Palmblad & C:o 19-34, Palmblad, Sebell & C:o 34 — 36), disp pro gradu vid UU 13 juni 15, mag 15 juni 1...

Piehl, Karl F T, Språkforskare, Folkbildare, Egyptolog (1853 – 1904)

Piehl, Karl Fredrik Theodor, f 30 mars 1853 i Sthlm, Kat, d 9 aug 1904 i Sigtuna (enl db för Uppsala). Föräldrar: bagarmästaren Carl Theodor P o Carolina Cecilia Skarstedt. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 13 maj 72, inskr vid UU ht 72, FK 14 dec 76, FL 27 maj 81, disp 30 maj 81, FD 31 maj 81, doc i egyptiska språket 22 juni 81, prefekt för Museet för egyptiska fornsaker (från maj 95 Victoria-Mus...

Rietz, J Ernst, Präst, Filosof, Språkforskare (1815 – 1868)

1 Rietz, Johan Ernst, f 6 sept 1815 i Karlshamn, d 16 juli 1868 i Khvn (enl db för Tygelsjö, Skåne). Föräldrar: skomakareåldermannen Carl Fredrik R o Ulrika Eleonora Malmberg. Inskr vid LU 3 febr 31, filol kand där 22 okt 34, informator hos frih Carl Ulfsparre på Em, Döderhult, Kalm, till 35, FKvid LU 6 juni 38, disp pro gradu 20 juni 38, mag där 23 juni 38, e o amanuens vid LUB 25 juli 38

Ruong, J Israel, Språkforskare, Nomadskolinspektör (1903 – 1986)

Ruong, Johan Israel, f 26 maj 1903 i Arjeplog, Nb, d 6 april 1986 i Uppsala, Domk. Föräldrar: nybyggaren Lars Nilsson R o Sara Kristina Johansdtr. Korrespondensstudier, inskr vid Folkskolesem i Luleå 12 juni 23, ex där 2 juni 27, vik lär i Arjeplog periodvis 2327, vik nomadlär där 1 juli15 okt 27, ord nomadlär i Jukkasjärvi, Nb, 1 dec 2729 maj 45, st...

Rydqvist, Johan Erik, Språkforskare, Bibliotekarie (1800 – 1877)

 1 Rydqvist, Johan Erik, f 20 okt 1800 i Gbg, Garnisonsförs, d 17 dec 1877 i Sthlm, Klara. Föräldrar: sekr hos handelssocieteten o borgerskapets äldste i Gbg Johan R o Britta Catharina Askengren. Anställd vid skeppsredare A M Prytz' kontor i Gbg maj 15–sommaren 19, dimissionsex från Gbgs gymn 27 jan 20, inskr vid UU 18 febr 20, ...

Rynell, H T Alarik, Språkforskare (1913 – 1992)

Rynell, Hans Torsten Alarik, f 7 mars 1913 i Norrköping, S:t Olai, d 14juni 1992 i Lidingö. Föräldrar: läroverksadjunkten Anders Peter R o Alma Elisabet Andersson. Studentex vid H a l i Norrköping 8 juni 31, ex vid Norrköpings handelsgymn 2 juni 32, inskr vid LU 17 jan 33, FK 15 dec 34, FM 29 maj 36, FL 15 sept 42, disp 15 maj 48, FD 31 maj 48, doc i engelska språket 29 juni 48, alltvid...

Sahlgren, G F Jöran, Språkforskare, Ortnamnsforskare (1884 – 1971)

Sahlgren, Gustav Fredrik Jöran, f 8 april 1884 i Aspö, Söd, d 28 aug 1971 i Uppsala, Domk. Föräldrar: prosten Gustaf Johan Albert S o Jenny Charlotta Göransson. Mogenhetsex vid H a l i Örebro 22 maj 02, inskr vid UU 19 sept 02, FK 29 maj 06, FL 30 mars 10, disp 14 maj 12, doc i sv språket 22 maj 12, FD 31 maj 12, allt vid UU, sekr i Ortnamnskomm april 10, led där jan 19–juni 30, led av Ortna...

Sahlstedt, Abraham, Skriftställare, Språkforskare (1716 – 1776)

Sahlstedt, Abraham, f 20, dp 23 maj 1716 i Sthlm, Jak o Joh, d 27 okt 1776 där, ibid. Föräldrar: kontraktsprosten Magnus S o Catharina Arosell. Inskr vid UU 1 okt 28, auskultant i RA 20 juni 35, e o kanslist i Kanslikoll 17 okt 36, i Kansliexp 16 april 37, protokollförare i Turkiska kommissionen mars 38, sekr där aug 39–44, ord kanslist i Kansliexp 29 jan 46, registrator där 26 juni 47, sekr...

Sotberg, af, Eric, Språkforskare (1724 – 1781)

af Sotberg, Eric, före adl Sotberg, f 26 maj (g st) 1724 i Vadstena, d 30 dec 1781, begr 7 jan 1782 i Sthlm, Jak ojoh. Föräldrar: handlanden o rådmannen Gustaf Sotberg o Christina Göthe. Elev vid Linköpings gymn 38, inskr vid UU 3 febr 44, mag 55, doc i litt:hist 58–61, allt vid UU, lektor vid Amiralitetskadettskolan i Karlskrona 61 (Amiralitetskoll:s ful...

Sparwenfeld, Johan Gabriel, Språkforskare, Forskningsresande, Hovman (1655 – 1727)

Sparwenfeld, Johan Gabriel, f 17 juli 1655 (v Schantz geneaker, RHA) i Åmål (Åker-steins geneaker, RHA), d 2 juni 1727 (v Schantz) i Romfartuna, Vm (Åkerstein; ej i db). Föräldrar: översten Johan Gabrielsson S o Christina Uggla. Inskr vid UU 20 juni 63, vistades utomlands våren 77-april 82, deltog i en sv beskickn till Moskva febr-juni 84, studera...

Stephens, George, Gymnasielärare, Språkforskare, Fornforskare, Läroboksförfattare (1813 – 1895)

Stephens, George, f 13 dec 1813 i Liverpool, England, d 9 aug 1895 i Khvn, Frederiksberg. Föräldrar: metodistpastorn John S o Rebecca Eliza Rayner. Studerade språk o fornkunskap vid University College, London, språklärare, läromedelsförf o fornforskare i Sthlm 34-51, medstiftare av Sv fornskriftsällsk 43, tf lektor i engelska språket o litt:en vid Khvns univ 51, ord 54, m prof:s titel 55-93,...

Svanberg, Nils Ludvig (1902 – 1939), ingår i artikel som ännu ej är publicerad
45 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se