Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
25 träffar, sida:  1 
Burén, Axel O G, Företagsledare, Statsrevisor, Kammarherre (1842 – 1923)

3. Axel Otto Gotthard Buren, den föregåendes broder, f. 20 okt. 1842 på Ekeberg i Ekeby socken, Linköpings stift, d. 23 nov. 1923 i Stockholm. Elev vid Norrköpings lyceum 1855 och vid Uppsala katedralskola 1857; student i Uppsala 26 maj 1863; avlade kameralexamen 30 maj 1864. Biträdde i Stockholms läns landskontor hösten 1864; e. o. kammars...

Cavalli, P A Henrik, Riksdagsledamot, Företagsledare, Statsrevisor (1852 – 1918)

Per Axel Henrik Cavalli, f. 31 maj 1852 i Agunnaryds församling, d. 9 apr. 1918 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen Engelbrekt Joakim Adolf Henrik Cavalli och Katarina Kristina Granstrand. Elev vid Växjö h. elementarläroverk ht. 1862; avlade mogenhetsexamen därstädes 24 maj 1870; student i Lund 12 sept. 1870;. avlade examen till rättegångs...

Dahl, Frans Johan Wilhelm, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Statsrevisor (1825 – 1888)

1. Frans Johan Wilhelm Dahl, f. 24 dec. 1825 i Karlshamn, d. 7 mars 1888 på Sabbatsbergs sjukhus. Föräldrar: handlanden Peter Dahl och Elna Katarina Jubel. Elev vid Karlshamns trivialskola; student i Lund 7 febr. 1843; disp. 15 nov. 1843 (Legendee suecanae, p. XI; pres. J. E. Rietz); fil. kand. 18 dec. 1847; disp. 21 dec. 1847 (Fabula Caroli Magni suecana; pres. E. S. Bring); fil. magis...

Dyrssen, Gerhard, Sjöofficer, Landshövding, Statsrevisor, Sjöförsvarsminister (1854 – 1938)

1. Gerhard Dyrssen, f. 18 febr. 1854 på Fänneslunda, Fänneslunda sn (Älvsb.), d. 3 april 1938 i Stockholm. Föräldrar: godsägaren Peder Johan Julius Dyrssen och Gustafva Wilhelmina Hägerman. Åtnjöt undervisning i hemmet; elev vid Sjökrigsskolan 8 okt. 1867; underlöjtnant vid flottan 11 okt. 1873; löjtnant 23 okt. 1876; genomgi...

Erickson, Oskar, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsrevisor (1847 – 1931)

Oskar Erickson, f. 10 dec. 1847 på Skälsnäs, Hults sn (Jönk.), d. 14 febr. 1931 på Bjärsby där. Föräldrar: lantbrukaren och riksdagsmannen Johan Erickzon och Sara Elisabet Rundberg. Skolgång i Eksjö läroverk; ägare av Bjärsby säteri 1891–1917; v. ordf. i Hults kommunalstämma 1874, där...

Erikson, Anders, Riksdagsledamot, Statsrevisor, Talman (1794 – 1870)

Erikson, Anders, f. 10 mars 1794 i Korserud, Skålleruds sn (Älvsb.), d. 31 mars 1870 på Nordkärr i Holms sn (Älvsb.). Föräldrar: soldaten Erik Sjöfält och Karin Andersdotter. Hemmansägare på fädernegården Annolfsbyn i Skållerud, Dalsland; kommunalt verksam; inköpte på 1850-talet Nordkärr i Holms s...

Eriksson, Gunnar, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsrevisor (1833 – 1901)

Eriksson, Gunnar, f. 1 mars 1833 i Mörviken, Åre sn (Jämtl.), d. 11 april 1901 där. Föräldrar: hemmansägaren Erik Pehrsson och Sigrid Jönsdotter Åslund. Skolundervisning mest i hemmet; sockenskrivare i Åre 1849; inköpte 1856 sitt fädernehemman Mörviken; kyrkvärd i 24 år; led. av Jämtlands landsjämna...

Eriksson, Pehr, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsrevisor (1799 – 1872)

Eriksson, Pehr, f. 8 sept. 1799 i Stavnäs sn (Värml.), d. 30 okt. 1872 på Nysäter, Gillberga sn (Värml.). Föräldrar: hemmansägaren Eric Olsson och Ingeborg Hansdotter. Skrivare på kronofogdekontor 1818–25; vice länsman i Gillbergs härad 1827; inköpte s. å. Nysäters hemman; erhöll kommunala uppdrag; riksd...

Ersson, Bälter Sven, Kommunalpolitiker, Donator, Statsrevisor (1825 – 1900)

Ersson, Bälter Sven, f. 18 nov. 1825 i Östnor, Mora sn (Kopp.), d. 20 juni 1900 på Mora sjukstuga. Föräldrar: hemmansägaren Balter Eric Ersson och Hinders Kerstin Andersdotter. Sockenskrivare 1853–62; kommunalnämndens ordförande 1863–96; led. av landstinget i Kopparbergs län 1863–81, 1885–90; led. av bondestånde...

Ersson, Eric, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsrevisor (1811 – 1872)

Ersson, Eric, f. 15 jan. 1811 i Vallsta, Arbrå sn (Gävleb.), d. 21 mars 1872 där. Föräldrar: hemmansägaren Erik Johansson Fors och Brita Jonsdotter. Hemmansägare; ordf. i kommunalstämma och sockennämnd; led. av kyrko- och skolråd; skolkasseföreståndare; nämndeman och häradsdomare; led. av Gävleborgs läns ...

Friesen, von, Sixten G, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsrevisor, Skolrektor, Riksbanksfullmäktige (1847 – 1921)

2 von Friesen, Sixten Gabriel, bror till F 1, f 11 dec 1847 i Hökhuvud (Sth), d 1 dec 1921 i Sthlm (Gustav Vasa). Studentex : Uppsala 22 maj 1865, inskr vid Uppsala univ 31 maj s å, fil kand 30 maj 1870, disp pro gradu 30 maj 1877, fil dr 6 sept s, å, allt i Uppsala, extralär vid Sthlms gymnasium vt 1871 o vt 1872, eo lektor där 1872—76, v rektor...

Jönsson, Johan, Riksdagsledamot, Statsrevisor (1875 – 1938)

Jönsson, Johan, f 20 dec 1875 i Revinge, Malm, d 28 juli 1938 där. Föräldrar: lantbrukaren Jöns Johansson o Elna Johansdtr. Bebodde o brukade fädernegården Revinge, led av AK 09—33 (led av statsutsk 18—24 o 26, statsrevisor 18—20, led av särsk utsk nr 3 19, av första särsk utsk 25), av Malmöhus läns landsting 10—22, av trustkomm dec 11—juli 14, av Frisinnade landsfören:s förtroenderåd 1...

Larson, Nils, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Statsrevisor (1822 – 1896)

Larson, Nils, f 7 okt 1822 i Tullus, Näskott, Jamtl, d 3 juli 1896 där. Föräldrar: hemmansägare rdgm Lars Olofsson o Lisbeth Nilsdtr. Elev vid Frösö trivialskola 32—36, brukade gården i Tullus 45—74, led av jämtländska landstinget 46, led av bondeståndet vid riksdagarna 50—66 (bevilln:utsk 53—54 o 56—58, statsrevisor 53—54, led av talmanskonferensen, statsutsk o ståndets ensk besvärsuts...

Larsson, Carl Anders, Riksdagsledamot, Statsrevisor, Landstingspolitiker (1819 – 1894)

Larsson, Carl Anders, f 17 april 1819 i Mjölby, d 2 okt 1884 i Flistad, Ög. Föräldrar: sågaren Lars Andersson o Fredrika Magdalena Nordström. Bokhållare vid kvarnen Stuverummet omkr 37, renskrivare i Östergötlands läns landskansli 38—39, uppbördsskrivare på skilda platser i Ög 39—42, kommissionär, sakf&...

Larsson, Viktor, Riksdagsledamot, Statsrevisor, Kommunikationsminister (1869 – 1950)

Larsson, Viktor, f 18 juni 1869 i Kolbäck, Vm, f 27 sept 1950 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: linjeförmannen Johannes L o Johanna Persdtr. Verkstadsarbetare vid Asea i Västerås 94, ordf i metallindustriarbetare-förbis avd där 95—02, led av stadsfullm där 99—06 o 11—24, v ordf 16—24, led AK 03—32 o FK 33—41 (led ...

Ljungberg, Carl Eduard, Riksdagsledamot, Statsrevisor, Advokatfiskal (1820 – 1910)

Ljungberg, Carl Eduard, f 30 nov 1820 i Kristianstad, d 9 febr 1910 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: lantmäteridir Alexander L o Dorothea Catharina Norgren. Elev vid Kristianstads läroverk, studentex vid LU 26 nov 36, inskr vid UU 6 febr 38, kansliex där 7 juni 38, eo kanslist i kammarexp 17 aug 38, kameral-ex vid UU 12 juni 40, hovrättsex där 27 maj 41, auskultant i hovrätten över Skåne o Bleki...

Ljungqvist, K Ottonin, Industriidkare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Journalist, Statsrevisor (1836 – 1896)

Ljungqvist, Knut Ottonin, f 16 dec 1836 i Karlstad, d 2 dec 1896 i Jönköpings västra förs. Föräldrar: handl o rådmannen Adolf L o Betty Carlborg. Erhöll avgångsbetyg från Karlstads h a l 3 nov 54, inskr vid UU 11 dec 54–vt 56 o vt 58–vt 62, informator vid Bollsta bruk, Ytterlännäs, Vnl, 59–61, vik adjunkt vid Ka...

Lyttkens, Ivar, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsrevisor (1823 – 1899)

1 Lyttkens, Ivar, f 22 jan 1823 i Össeby-Garn, Sth, d 30 juni 1899 i Snöstorp, Hall. Föräldrar: fabrikören o godsägaren Adolph Friedrich Lytkens o Eva Olava Gustava Rudbeck. Elev vid Teknolog inst 10 aug 35–17 jan 39, ing vid Huskvarna gevärsfaktori 39, lantbrukselev på Börringe, Malm, 40, studier vid univ i Greifswald o vid Eldena...

Malmfors, Nils A E, Statsrevisor, Kansliråd, Generaldirektör (1899 – 1980)

Malmfors, Nils Anton Eugen, f 4 juni 1899 i Mo, Vnl, d 28 nov 1980 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: disponenten Anders Anton Olsson o Marta Johanna Huss. Studentex vid h a l i Härnösand 1 juni 17, inskr vid StH ht 17, vid KTH 6 sept 17, FK vid StH 30 maj 19, utex från KTH:s avd för väg- o vattenbyggn:konst 19 dec 21, amanuens i kommerskoll 1 nov 22–33, J...

Månsson, Ola, Riksdagsledamot, Statsrevisor (1808 – 1893)

Månsson, Ola, (från 1859 August Lindbergh) f 12 maj 1808 i Smedstorp, Krist, d 15 okt 1893 i Little Falls, Minn, USA. Föräldrar: husmannen o skräddaren Måns Jönsson o Sara Carlsdtr. Ordf i sockennämnden i Smedstorp periodvis 43—56, led av bondeståndet vid riksdagarna 47—58 (led av ståndets ensk besvärsutsk o förstärkta bankoutsk 47—48, statsrevisor o led av lagutsk 50—51, led av talmans...

Pehrsson, Jöns, Riksdagsledamot, Statsrevisor (1825 – 1882)

Pehrsson, Jöns (i Svaneryd), f 23 sept 1825 i Osby, Krist, d 9 aug 1882 i Hallaryd, Kron. Föräldrar: bonden Pehr P o Bengta Trulsdtr. Lantbrukare o ägare av bl a Svaneryd i Hallaryd, kommunalordf där, spannmåls- o virkeshandlare, led av AK 6777 (led av tillf utsk 73 o 76, statsrevisor 73, led av särsk utsk 77), led av FK 78-82, av Kronober...

Pehrsson, Per, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Statsrevisor (1853 – 1950)

Pehrsson, Pehr (i Åkarp), f 20 dec 1853 i Flackarp, Malm, d 7 maj 1950 i Burlöv, Malm. Föräldrar: arrendatorn o kyrkvärden Pehr P o Marna Nilsdtr. Elev vid Hvilans folkhögskola 7172, vid Hvilans lantmannaskola 7576, bitr lär vid folkhög...

Persson, Anders, Riksdagsledamot, Statsrevisor, Landstingspolitiker (1835 – 1917)

Persson, Anders (i Mörarp), f 24 dec 1835 i Bårslöv, Malm, d 1 mars 1917 i Helsingborg (enl db för Mörarp, Malm). Föräldrar: åbon Per Nilsson o Anna Jönsdtr. Lantbrukare o ägare av hemman i Mörarp från 59, kom-munalordf där 63–90, led av AK 70–96 (led av tillf utsk 72, 74 o 78, av lagutsk 75-84, statsrevisor 79–80, led av statsutsk 85–92 lagt o 93–95, v ordf där 92 lagt o 93–95, led av AK:s ...

Petersson, P Alfred, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Landshövding, Statsrevisor, Jordbruksminister (1860 – 1920)

1 Petersson, Per Alfred (i Påboda), f 25 juni 1860 i Söderåkra, Kalm, d 11 okt 1920 där. Föräldrar: bonden Fredrik August P o Maria Petersdtr. Elev vid Ebbetorps folkhögskola, Kalm, 76–78, vid Sv missionsförbis skola i Vinslöv, Krist, 84–85, lantbrukare, ägare av hemmanet Påboda i Söderåkra från 87, kommun...

Reuterskiöld, Carl-Axel, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsrevisor, Statsvetare (1870 – 1944)

Reuterskiöld, Carl Ludvig August Axel, f 12 jan 1870 i Sthlm, Hovförs, d 8 april 1944 i Jonsberg, Ög (enl db för Uppsala, Domk). Föräldrar: översten Axel Magnus Otto R o grev Charlotte Gustava Amalia Matilda Wrangel. Mogenhetsex vid H a l i Västerås 19 maj 88, inskr vid UU 13 aug 88, FK 13 dec 89, FL 28 jan 93, disp 27 maj 93, doc i...

25 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se