Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
27 träffar, sida:  1 
(Rosén) von Rosenstein, Carl, Teolog, Talman, Ärkebiskop (1766 – 1836)

5 (Rosén) von Rosenstein, Carl, systerson till R 4, f 13 maj 1766 i Uppsala, d 2 dec 1836 där. Föräldrar: professorn Samuel Aurivillius (bd 2) o Anna Margareta Rosén. Inskr vid UU 11 dec 66, adopterad med adliga namn 5 maj 73, disp pro exercitio vid UU 4 mars 86, FK 21 nov 87, mag primus 16 juni 88, TK 30 maj 90, doc i teologi 30...

Afzelius, J F Ivar, Kommunalpolitiker, Talman, Domare, Riksdagsman (1848 – 1921)

8. Johan Fredrik Ivar Afzelius, son till A. 6, f. 15 okt. 1848 i Uppsala. Avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. elementarläroverk 22 maj 1867; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1868; jur. utr. kand. 24 sept, 1873; studerade vid universiteten i Leipzig och Göttingen okt. 1874–aug. 1875; jur. utr. lic. 1 sept. 1877; disp. 23 jan....

Asker, Gustaf Ferdinand, Landshövding, Talman, Jurist, Riksdagsman (1812 – 1897)

1. Gustaf Ferdinand Asker, f. 18 juni 1812 i Jönköping, d 14 juli 1897 i Stockholm. Föräldrar: dv. landsfiskalen, sedermera borgmästaren Jonas Asker och Ulrika Charlotta Grapengiesser. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Uppsala 30 jan. 1829; avlade hovrättsexamen 3 dec. 1830. Auskultant i Göta hovrätt 28 dec. ...

Aulævill, Peter, Rådman, Talman, Riksdagsman (1677 – 1757)

Aulævill, Peter, f. 28 sept. 1677 i Stockholm, d 14 dec. 1757. Föräldrar: handelsborgmästaren i Stockholm Axel Aulævill och Anna Henriksdotter Karckman. Student i Uppsala 19 nov. 1687; disp. 16 dec. 1699 (Adumbratio quzedam juris naturalis et civilis eorumque qualiscunque collatio, pres. C. Lundius); auskultant i Svea hovrätt 9 febr. 1701; stadsaktuarie i Stoc...

Bonde, Carl Carlsson, Diplomat, Talman, Hovman, Riksdagspolitiker (1850 – 1913)

18. Carl Carlson Bonde, son till B. 15, f. 11 juni 1850 i Stockholm, d 16 nov. 1913 på Eriksberg vid makans dödsbädd. Elev vid nya elementarskolan , 1 sept. 1862; avlade mogenhetsexamen 14 maj 1869; inskriven vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1871) avlade kansliexamen 14 sept. 1872. Attaché vid beskickningen i Paris 25 okt. ...

Boström, Johan, Talman, Ämbetsman, Riksdagsman (1662 – 1731)

Boström, Johan, f. 1662, d 12 okt. 1731 i Stockholm. Son till en hammarsmed vid namn Erik vid Bofors bruk i Karlskoga socken i Värmland. Student vid Uppsala universitet 1 mars 1682. E. o. bankofiskal 6 juni 1694; bankofiskal 23 okt. 1695; erhöll uppdrag att biträda kommissarierna i bankens kansli med fastighetslånens bevakande aug. 1707; bankosekreterare 30 okt. 170...

Brinck, Anders Magnus, Talman, Riksdagsman (1794 – 1861)

Brinck, Anders Magnus, f. 10 maj 1794 i Sandhems socken, d. 14 nov. 1861 i Stockholm. Modern Eva Stina Brinck, dotter till fänriken Olof Josias Brinck på torpet Svenshult under Axtorp, var ogift. Kom till Stockholm 26 juni 1806; kryddkramhandlare därstädes från 1825; en av borgerskapets femtio äldste från 1835; ledamot av borgerskapets bemedlingskom...

Ehrenheim, von, Pehr J, Talman, Riksdagsman (1823 – 1918)

3. Pehr Jacob Ehrenheim (skrev sig så, ej von E.), f. 4 aug. 1823 på Grönsöö, Kungshusby sn (Upps.), d. 20 mars 1918 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: hovmarskalken Reinhold Fredrik August von Ehrenheim och Ulrica Eleonora von Engeström. Inskrevs vid Uppsala univ. 16 febr. 1837; studentex. 6 juni 1839; jur. fil. ex. 6 dec. 1843; e.o. kans...

Ericsson, Anders, Talman, Riksdagsman (1798 – 1880)

Ericsson, Anders, f. 18 mars 1798 på Esphöjden i Östra Kärne, Karlskoga sn (ör.), d. 14 april 1880 där. Föräldrar: bergsmannen Eric Andersson och Catharina Pettersdotter. Hemmansägare i östra Kärne; bergssexman; led. av Bergstingsrätten 1828; nämndeman s. å.; riksdagsman i bondeståndet för Karlskoga och L...

Gränebo, C Petrus V, Lantbrukare, Talman, Riksdagspolitiker (1881 – 1959)

Gränebo, Carl Petrus Valdemar, f 28 dec 1881 i Mönsterås (Kalm), d 14 okt 1959 där. Föräldrar: lantbrukaren Nils Johan Oscar Nilsson o Nanny Augusta Vilhelmina Jonsson. Folkhögskola, led av AK 17, av FK 19—51 (led av statsutsk 22—37 o 45— 51, v ordf där 37—39, av utrikesnämnden 24—35, FK:s andre v talman 29—39,...

Hansson, Joseph, Lantbrukare, Talman, Riksdagsman (– 1784)

Hansson, Joseph, f trol 16 mars 1707 el 1708 i Mossebo (Älvsb), d 5 dec 1784 där. Fader: skattebonden Hans Nilsson. Åbo på Mossebo stom, Mossebo, senast 31 (erhöll skatteköpsbrev på hemmanet 43), nämndeman vid Kinds häradsrätt 36 el 37, klockare i Mossebo (enl inventariefört 49), led av bondeståndet 40—41, 42—43...

Hyckert, Anders, Talman, Riksdagsman (1770 – 1826)

Hyckert, Anders Jansson, f 7 aug 1770 i Söderbärke, Kopp, d 8 aug 1826 i Älvkarleby, Upps. Föräldrar: insp Johan H o Maria Elisabet Ahlm. Skolgång i Västerås, inskr vid UU 23 febr 90, övertog hemmanet Ytterboda i Älvkarleby 05, led av bondeståndet 09—10, 10 B, 15, 17—18 o 23 (led av heml utsk 09—10, adjung led av st&...

Hylten, Anders, Borgmästare, Talman, Riksdagsman (1669 – 1721)

1 Hylten, Anders Larsson, f 1669 i Sthlm, d nov 1721 där. Föräldrar: assessorn Lars Hylteen o Anna Hammarin. Inskr vid UU 23 maj 80, auskultant i Svea hovrätt 16 maj 91, riddarhusfiskal 93, stadssekr i Sthlm 04, justitieborgmästare 23 febr 05, borgarståndets ordf vid utskottsmötet 10, dess talman vid riksdagarna 13—14 o 19, bankofullm 21.

G 10...

Håkansson, Olof, Talman, Riksdagsman (1695 – 1769)

1 Håkansson, Olof, f i mitten av mars 1695 i Lösen, Blek, d 18 nov 1769 i Sthlm (enl db för Lösen). Föräldrar: kronobonden Håkan Ofredsson o Sissela Hansdtr. Led av bondeståndet för Östra o Medelsta härader vid riksdagen 26—27, för hela Blekinge från 31, bondeståndets undertalman 34, dess talman 38—62 o 69...

Lagerbjelke, Gustaf, Lantmarskalk, Talman, Politiker (1817 – 1895)

3 Lagerbjelke, Gustaf, brorson till L 2, f 6 okt 1817 i Sthlm, Skeppsh, d 6 mars 1895 i Sthlm (enl db för Brännk, Sth). Föräldrar: översten greve Axel L o frih Carolina Antoinetta Cederström. Greve vid faderns död 32, inskr vid UU 13 juni 34, jur fil ex 4 juni 36, jur utr kand 17 dec 38, auskultant i Svea hovrätt 24 jan 39, eo kanslist i...

Lindqvist, A Herman, Möbelsnickare, Kommunalpolitiker, Talman, Fackföreningsordförande, Socialminister (1863 – 1932)

Lindqvist, August Herman, f 9 juli 1863 i Arboga landsförs, d 29 maj 1932 i Sthlm, Joh. Föräldrar: rättaren Johan Eric L o Carolina Jansdtr. Avlade gesällprov som snickare i Arboga april 85, möbelsnickare där 85—89, sekr i träarbetarefackfören där 88—89, bosatt i Sthlm från 89, ordf i möbelsnickarefackfören d&...

Lundeberg, Christian, Talman, Statsminister, Bruksägare, Riksdagsman (1842 – 1911)

Lundeberg, Christian, f 14 juli 1842 på Forsbacka bruk, Valbo, Gävl, d 10 nov 1911 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bruksägaren Johan Ulrik August L o Maria Benjamina Eckman. Elev vid Gävle h elementarlärov 51–58, kadett vid krigsskolan på Karlberg 4 okt 58, utex där 14 dec 61, underlöjtn vid Dalreg 28 dec 61, extra elev vid Ultuna l...

Nilsson, Johan, Lantbrukare, Landshövding, Talman, Riksdagspolitiker (1873 – 1963)

Nilsson, Johan, f 21 aug 1873 i Färlöv, Krist, d 15 mars 1963 i Kristianstad. Föräldrar: lantbrukaren Åke N o Bengta Persdtr. Elev vid privatskola i Önnestad, Krist, kontorist vid Mårten Pehrsons valsqvarn, Kristianstad, 88–91, inspektor vid Umberga gård, Vendel, Upps, 91, arrenderade Skottlandshus, Färlöv, 95

Odelberg, A Theodor, Lantbrukare, Landshövding, Talman, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker (1847 – 1938)

5 Odelberg, Albrecht Theodor, son till O 2, f 21 dec 1847 i Brännkyrka, Sth, d 15 febr 1938 i Sthlm, Enskede. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 69, inskr vid UU 16 sept 69, jur fil ex där 30 maj 71, extra elev vid Ultuna lantbruksinstit 71, kammarjunkare 72, bedrev lantbruksstudier i Frankrike, Tyskland o Österrike 72–73, förvaltare på Enskede...

Olsson, Lars, Lantbrukare, Talman, Riksdagsman (1759 – 1832)

Olsson, Lars, f 19 jan 1759 i Herrestad, Göt, d 10 sept 1832 där. Föräldrar: bonden o häradsdomaren Olof Larsson o Marta Jonsdtr. Ägare av Groröd, Herrestad, 88, av Åker Övra där från 16. Nämndeman vid Lane häradsrätt, Göt, 77, led av bondeståndet vid riksdagarna 86–28/30 (led av ståndets kans...

Olsson, Olof, Talman, Ecklesiastikminister, Riksdagspolitiker (1872 – 1939)

Olsson, Olof, f 18 juni 1872 i Smedstorp, Krist, d 18 dec 1939 i Sthlm, Matt. Föräldrar: smeden Nils O o Metta Svensdtr. Mogenhetsex vid h a l i Ystad 7 juni 92, inskr vid LU 13 sept 92, FK där 30 maj 00, vik adjunkt o extra lär vid Statens provskola i Nya elementarlärov i Sthlm vt 04–07, adjunkt i tyska, historia o geografi vid Gbg:s västra realskola 31 d...

Schwan, J Gustaf, Köpman, Talman, Riksdagsman (1802 – 1869)

2 Schwan, Johan Gustaf, son till S 1, f 30 juni 1802 i Sthlm, Nik, d 23 jan 1869 där, Klara. Inskr vid UU 17 juni 13, grosshandlare o hälftenägare av firman Schön & co, Sthlm, 29, ensamägare där från 60, led av dir för Götha canal-bolag 1 febr–31 okt 34, av dir för Nya Trollhätte kanalbolag från 22 febr 38, av borgarst&a...

Schwan, Hans Niclas, Köpman, Talman, Riksdagsman (1764 – 1829)

1 Schwan, Hans Niclas, f 12 juni 1764 i Kalmar, d 1 maj 1829 i Sthlm, Nik. Föräldrar: handlanden o rådmannen Johan S o Helena Catharina Botin. Elev i Kalmar trivialskola 74, inskr vid UU 1 okt 79, kontorsbetjänt hos firma Schön & co, Sthlm, 2 okt 81, deläg 90, erhöll burskap som grosshandlare i Sthlm 19 aug 94, led av Konvojkommissariatet 7 mars 99, av...

Sebaldt, Carl Fredrik, Borgmästare, Talman, Ämbetsman (1713 – 1792)

Sebaldt, Carl Fredrik, f 1 april 1713 i Moskva (Silfverstolpe, s 5), d 19 okt 1792 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: trumpetaren Christian Fredrik S o Maria Christina Sparre. Gymnasist i Borgå 8 mars 31, inskr vid Åbo akad 12 mars 34, auskultant vid Åbo hovrätt 14 nov 36, handsekr hos riksrådet Samuel Åkerhielm 1 jan 38–31 dec 41, e o kanslist ...

Skoglund, J Martin, Kommunalpolitiker, Talman, Lantbrukare, Riksdagspolitiker (1892 – 1976)

Skoglund, John Martin, f 2 sept 1892 i Risinge, Og, d 6 dec 1976 i Norrköping (kbf i Risinge). Föräldrar: hemmansägaren Karl Jonas S o Stina Lotta Olofsdtr. Elev vid folkhögskola o lantmannaskola 11–12, ägare o brukare av fädernegården Dovers-torp i Risinge 13, led av kommunalfullm där 19–41, v ordf där 39–41, v ordf i Fins...

Sparre, N Gustaf A, Talman, Godsägare, Riksdagsman (1834 – 1914)

11 Sparre, Nils Gustaf Alexander, kusins sonson till S 7, f 31 maj 1834 i N Fågelås, Skar, d 4 sept 1914 i Ova, där. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Johan Alexander Artemis S o Sofia Adelaide Rosalie Anker. Kadett vid krigsakad på Karlberg 27 sept 47, officersex där 1 dec 52, underlöjtn vid Livg till häst 12 april 53, l&oum...

Strand, Axel Wilhelm, Möbelsnickare, Talman, Fackföreningsordförande, Riksdagspolitiker (1893 – 1983)

Strand, Axel Wilhelm, f 13 nov 1893 i Burlöv, Malm, d 13 sept 1983 i Sthlm, Osc. Föräldrar: maskinsnickaren Jöns Hansson S o Signhild Jonsdtr. Möbelsnickarlärling i Lund 08, gesäll 12, möbelsnickare i Lund, Khvn o Sthlm 12–23, led av styr för Sv träarbetareförb:s avd 1 (Sthlm) 21, ombudsman där 23–24, le...

27 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se