Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
26 träffar, sida:  1 
Adelcrantz, Carl Fredric, Arkitekt, Teaterdirektör (1716 – 1796)

2. Carl Fredric Adelcrantz, den föregåendes son, f. 30 jan. 1716, d 1 mars 1796. Student i Uppsala 22 febr. 1734 (samt ånyo 12 okt. 1738?); auskultant i kammarrevisionen 10 mars 1735; deltog i ritarakademins undervisning på slottet från 1735; ägnade sig efter faderns död, 1739, helt åt arkitekturstudier och företog i sådant syf...

Ahlgren, Johan Samuel, Skådespelare, Teaterdirektör (1764 – 1816)

Ahlgren, Johan Samuel, f. 10 dec. 1764 i Stockholm, d 12 aug. 1816. Föräldrar: kamreraren Lars Ahlgren och Elisabet Fredrika Fredriksson. E. o. kanslist i amiralitetskollegiet; extra ordinarie i överståthållarämbetet för politiärenden; v. auditör; anställd vid den under A. F. Ristelis ledning nyinrättade och 1788 till kunglig förv...

Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Teaterdirektör, Hovman, Militär (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770–71;...

Berggren, Anders Peter, Skådespelare, Dansmästare, Teaterdirektör (1792 – 1847)
Berggren, Anders Peter, f. 15 febr. 1792, d 10 mars 1847 å Grindhult, Bäve socken. Elev vid K. teaterns balett 1801 och vid Lewenhagens skådespelartrupp 1803. Aktör hos A. Lindqvist 1810; figurant vid K. teatern 1812; aktör vid Djurgårdsteatern 1814, vid K. teatern 1 okt. 1816—30 juni 1818 och hos K. G. Bonnivier, som förestod teatern i Åbo; uppträdde på Djurgårdsteatern somrarna 1819 och 1820...
Beskow, von, Bernhard, Författare, Teaterdirektör, Ämbetsman, Hovman (1796 – 1868)

1. Bernhard von Beskow, f. 22 apr. 1796 i Stockholm, d 17 okt. 1868 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Bernhard Beskow och Anna Katarina Delin. Åtnjöt enskild undervisning med Jonas Magnus Stjernstolpe som informator; inskrevs som student i Södermanlands-Närkes nation vid Uppsala universitet 17 mars 1807; avlade kansliexamen 10 juni 1814. E. o. kans...

Blanc, von, Johan Mikael, Skådespelare, Teaterdirektör (1738 – 1796)

Blanc, Johan Mikael von, f. 1738, d 22 jan, 1796 (bouppteckningen) i Karlskrona. Uppträdde som konstmakare i Göteborg 1776; meddirektör för Gemenasiska sällskapet i S:t Petersburg 1778, i Stockholm och svenska landsorten 1778–79, i Göteborg 1779–82; ledare för Göteborgska skådespelarsällskapet 1782–85; reste med eget sä...

Bosin, Axel, Skådespelare, Teaterregissör, Teaterdirektör (1840 – 1910)

Bosin, Axel, f. 17 apr. 1840 i Stockholm, d 27 dec. 1910 därstädes. Föräldrar: kammarjunkaren Karl Knut Bosin och Betty Augusta Dorph. Student i Uppsala 9 dec. 1858; avlade examen till kammar- och räkenskaps verken 31 maj 1861; elev vid K. teatern hösten 1862. Debuterade därstädes såsom Abilgard i »Engelbrekt och hans dalkarlar» 30 de...

Carlheim-Gyllensköld, Carl J E, Diplomat, Sjöofficer, Teaterdirektör (1768 – 1819)

1. Carl Johan Edvard Carlheim-Gyllensköld, före adlandet Brelin, f. 1768 (döpt 23 apr.) i Karlskrona, d. 18 febr. 1819 i Augsburg. Föräldrar: majoren vid Kalmar infanteriregemente Per Brelin och Eva Henrietta Spalding. Kadett vid andra volontärrege-mentet i Karlskrona 1774 och vid amiralitetets kadettkår 1779; fänrik vid örlogsflottan 29 aug...

Collijn, Gustaf A G, Tidningsredaktör, Teaterdirektör, Dramatiker, Schackspelare (1880 – 1968)

3. Gustaf Alfred Gabriel Collijn, den föregåendes broder, f. 11 nov. 1880 i Stockholm. Elev vid h. realläroverket i Stockholm ht. 1891—ht. 1893; bedrev därefter privata studier, särskilt språkliga och litterära i Tyskland och Frankrike; har företagit åtskilliga utrikes resor, bl. a. till Förenta staterna 1927. Ledamot av Stockholms schacksällskap från...

Deland, Fredrik, Skådespelare, Teaterdirektör (1812 – 1894)

3. Fredrik Deland, den föregåendes broder, f. 1 jan. 1812 i Stockholm, d. 11 jan. 1894 i Östhammar. Efter faderns död uppfostrad i hovmästaren Edlunds hem. Anställd vid Karl XIV Johans ekonomiska kontor; engagerad vid Chr. Svanbergs landsortssällskap; debuterade där 1830; engagerad vid O. U. Torsslows och P. J. Delands teatersällskap (från 1838 O. U. ...

Deland, Pierre Joseph, Skådespelare, Teaterdirektör, Kavalleriofficer (1805 – 1862)

2. Pierre Joseph Deland, den föregåendes brorson, f. 13 dec. 1805 i Stockholm, d. 13 nov. 1862 där. Föräldrar: violinisten vid K. hovkapellet Jean Pierre Deland och Eva Magdalena Eklund. Tjänstgjorde som tolk (omkr. 1818) och informator; bokhållare hos J. J. Orre på Värmdön; underofficerskorpral vid Livgardet till häst 1824—25; engagerad som aktör hos...

Djurström, Erik Wilhelm, Skådespelare, Översättare, Teaterdirektör (1787 – 1841)

Djurström, Erik Wilhelm, f. 22 febr. 1787 i Stockholm, d. genom olyckshändelse 17 sept. 1841 i Jönköping. D. var son utom äktenskapet till regeringsrådet, sedermera lagmannen Eric Wilhelm Strandberg (farfars bror till skalden C. W. A. Strandberg). Genomgick Stockholms storskola; började tidigt ägna sig åt scenisk konst och litterära arbeten, varvid han antog namnet Djurström; engagerad vid D...

Edelcrantz (Clewberg), Abraham Niclas, Uppfinnare, Poet, Teaterdirektör, Ämbetsman (1754 – 1821)

Edelcrantz, Abraham Niclas (före adlandet Clewberg), f. 29 juli 1754 i Åbo, d. 15 mars 1821 i Stockholm (Klara). Föräldrar: professorn vid Åbo akademi Carl Abraham Clewberg och Agatha Charlotta Fahlenius. Student vid Åbo akademi 1766; disp. pro exercitio 12 juni 1771 och pro gradu 18 juli 1772; fil. magister i Åbo 22 juli 1772; docent i naturkunnighet o...

Edholm, af, Erik Wilhelm, Arméofficer, Teaterdirektör, Hovman (1817 – 1897)

2. Erik Wilhelm af Edholm, son till E. 1, f. 13 juni 1817 i Stockholm (Hovf.), d. 31 mars 1897 där (Hovf.). Student vid Uppsala univ. 12 juni 1835; fanjunkare vid Andra livgardet 26 febr. s. å.; officersex. 27 maj 1836; underlöjtnant vid nämnda reg. 28 juni s. å.; ordonnansofficer hos konung Karl XIV Johan 1 aug. 1838; löjtnant 30 nov. 1841; kapten 4...

Gerhard, Karl E G, Teaterdirektör, Revyförfattare, Artist (1891 – 1964)

Gerhard, Karl Emil Georg, f 14 april 1891 i Sthlm (Hedv El), d 22 april 1964 i Saltsjöbaden (Sth). Föräldrar: schaktmästaren Frans Emil Johnson o Jenny Augusta Jonsdtr. Engagerad vid olika resande teatersällsk 08–14, vid H Selanders sällsk i Gbg 14–17, uppförde egna revyer i Sthlm, Gbg m fl platser från 19, tills med sonen Per G chef f&oum...

Josephson, Ragnar, Författare, Konsthistoriker, Teaterdirektör (1891 – 1966)

7 Josephson, Ragnar, brorson till J 5, f 8 mars 1891 i Sthlm, Mosaiska, d 27 mars 1966 i Lund. Föräldrar: bokhandl Victor Mauritz J o Ann Sofi Valentin. Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm vt 09, inskr vid UU 10 sept 09, FK där 28 maj 12, amanuens vid konstsaml:arna där 1 mars 15—14 sept 18, ordf i Estetiska fören i Uppsala 16—...

Lindeberg, Anders, Skriftställare, Teaterdirektör (1789 – 1849)

Lindeberg, Anders, f 8 nov 1789 i Sthlm, Ladugårdslands förs (nu Hedv El), d 12 dec 1849 där. Föräldrar: bokhållaren i järnvågen Anders Crispin L o Margaretha Christina Rebrén. Inskr vid UU 16 juni 06, fänrik vid lantvärnet 13 maj 08, vid Skaraborgs reg 4 okt 13, utg av tidskr Memnon 15 juni—7 aug 15, fänrik i arm&ea...

Löwenhielm, Gustaf C F, Diplomat, Teaterdirektör, Kavalleriofficer (1771 – 1856)

2 Löwenhielm, Gustaf Carl Fredrik, sonson till L 1, f 6 okt 1771 i Sthlm, Hovf, d 29 juli 1856 där, Klara. Föräldrar: hovkanslern greve Fredric Adolph L o grev Christina Augusta Fersen. Förare vid livgardet 17 maj 78, kornett vid lätta dragonreg 11 maj 79, studier i Strasbourg 81–87, löjtn vid nämnda reg 26 sept 87, stabskapte...

Nordforss, Carl G, Författare, Arméofficer, Teaterdirektör (1763 – 1832)

1 Nordforss, Carl Gustaf, f 2 aug 1763 i Malingsbo, Kopp, d 27 juli 1832 i Sthlm, Klara. Föräldrar: komministern Anders Nohrfors o Elisabet Arosén. Bruksbokhållare i Malingsbo, accisskrivare vid tullverket i Sthlm 7 juli 85, volontär vid artilleriet 88, auditör vid Nylands infanterireg juli 88, överauditör vid G M Armfelts frikår i Dalarna okt 88 (konf:fullm 21 april 89), andre direktör vid ...

Roos, Johan Petter, Skådespelare, Teaterdirektör (1818 – 1882)

Roos, Johan Petter, f 13 juli 1818 i Sthlm, Ad Fredr, d 13 aug 1882 där, Kat. Föräldrar: sämskmakarmästaren Johan Petter R o Fredrika Ulrika Haldén. Skolgång i Sthlm, hantverkarlärling där, elev o skådespelare i C W Westerlunds teatersällsk 39, skådespelare i C Blanks trupp hösten 40, i ett par mindre teatersällsk 41&...

Rydberg, J Wilhelm, Skådespelare, Teaterdirektör (1850 – 1915)

Rydberg, Julius Wilhelm, f 26 juni 1850 i Sthlm, Hedv El, d 12 maj 1915 där, Kungsh. Föräldrar: skriftställaren o tidningsmannen Carl Henrik R o Emma Vilhelmina Adelaide Forsslund. Elev vid Nya elementarskolan, Sthlm, till ht 68, vid Musikkonservatoriet där 70-71, erhåll ensk undervisn i tal för Bertha Bock (g Tammelin) 70–71, skådespelare vid Sv teatern i Hfors 71–75, vid Stora teatern i Gb...

Rydkvist, A Elvira (Viran) O, Skådespelare, Teaterregissör, Teaterdirektör (1879 – 1942)

1 Rydkvist, Anna Elvira (Viran) Oscara, f 1 dec 1879 i Sthlm, Hedv El, d 10 juli 1942 där, ibid. Föräldrar: skådespelaren o teaterdirektören Per Albert Rydqvist o Sara Josefina Madiilda Lundgren. Skådespelerska hos A Ranfts (bd 29) lyriska sällsk 97, vid Stora teatern, Gbg, 99, vid Folkteatern där 06–22, direktris o regissör vid Lil...

Sandrew, Anders, Affärsman, Teaterdirektör, Filmproducent, Biografägare (1885 – 1957)

Sandrew (tidigare Andersson), Anders, f 13 mars 1885 i Vendel, Upps, d 12 okt 1957 i Sthlm, Joh. Föräldrar: hemmansägaren Anders Karlsson o Karolina Kristina Larsdtr. Specerihandlare i Sthlm m firma Andersson & Sandrew från 01, biografägare från 26, VD o led av styr för Biografab Carlton 36, för ab Sandrew-Biograferna från 38, led av styr f...

Selander, Hjalmar, Skådespelare, Teaterdirektör, Regissör (1859 – 1928)

Selander, Hjalmar, f 2 juli 1859 i Fässberg, Göt, d 10 aug 1928 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: möbelhandlaren Anders S o Maria Johansson. Elev vid Chalmersska slöjdskolan, Gbg, 74, vid Gbgs teaterelevskola 77–78, debuterade vid Stora teatern i Gbg 29 dec 78, skådespelare där 78–79 o 83–84, vid K Tivanders sällsk 79–81, vid O...

Smitt, I Fredrik, Skådespelare, Teaterdirektör (1820 – 1896)

Smitt (till 1832 Englund), Isac Fredrik, f 12 mars 1820 i Sthlm, Pro Patria, d 17 okt 1896 i Söderköping. Moder: strumpfabrikörsdottern Fredrika Charlotta Englund (enl hfl för Sthlm, Maria). Elev vid K teaterns balettskola 34–37, skådespelare vid J A Lamberts sällsk 37, vid C W Westerlunds sällsk 37–39, vid A G Wallins sällsk...

Stjernström (Blomberg), Carl Edvard, Skådespelare, Teaterdirektör (1816 – 1877)

Stjernström (tidigare Blomberg), Carl Edvard, f 11 okt 1816 i Sthlm, Pro Patria, d 10 febr 1877 där, Jak o Joh. Föräldrar: okända. Elev vid K teaterns balettskola 25–1 april 32, vid scenskolan 1 april 33, skådespelare 1 okt 36–30 juni 42 o 1 juli– nov 45, allt vid K teatern, skådespelare vid Nya teatern ...

26 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se