Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
9 träffar, sida:  1 
Dillner, Göran, Tidskriftsredaktör, Matematiker, Skolgrundare (1832 – 1906)

Dillner, Göran, f. 26 april 1832 i Västnår, Ovikens sn (Jämtl.), f 28 mars 1906 å Sofielund, Gustavsbergs sn (Sth.). Föräldrar: hemmansägaren Anders Olofsson och Anna Jönsdotter; kallade sig Dillner på grund av skyldskap genom modern med den från gården Dillne stammande släkten av samma namn (se ovan). Intogs i &...

Eckhoff, Per Emil Cornelius, Tidskriftsredaktör, Antikvarie, Arkeolog, Fornforskare (1846 – 1923)

Eckhoff, (före 1919 Ekhoff, jfr släktart. Eckhoff ovan), Per Emil Cornelius, f. 30 mars 1846 i Stockholm (Hovf.), d. 6 okt. 1923 i Djursholm. Föräldrar: revisorn i Kammarrätten Pehr Wilhelm Ekhoff och Mathilda Gustafva Benedikta Holmgren, Student vid Uppsala univ, 18 sept. 1866; fil. kand. 15 sept. 1873; fil. doktor där 31 maj 1875; e. o. amanuens vid ...

Edelsvärd, Fredrik Wilhelm, Arméofficer, Tidskriftsredaktör, Kanalbyggare (1798 – 1858)

1. Fredrik Wilhelm Edelsvärd, f. 19 aug. 1798 på Pardala, Sulkava sn (Kymmenegårds län), d. 17 april 1858 på Maaskola vid Viborg, Finland. Föräldrar: landshövdingen Adolf (Meinander, adl.) Edelsvärd och friherrinnan Sophia Magdalena Carpelan. Överflyttade från kadettskolan i Hapaniemi till Karlberg och blev kadett där ...

Ekmarck, Lars August, Tidskriftsredaktör, Poet, Publicist, Förste expeditionssekreterare (1785 – 1869)

2. Lars August Ekmarck, den föregåendes broder, f. 27 juli 1785 i Strängnäs, d. 2 juli 1869 i Stockholm (Jak.). Student vid Uppsala univ. 9 okt. 1800; kopist i Justitierevisionsexpeditionen 31 okt. 1812; e. o. kanslist i Kommerskollegium 5 dec. 1815; kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 7 maj 1818; traduktör i juridiska ärenden hos Karl XIV Johan ...

Fahlbeck, Pontus Erland Andersson, Riksdagsledamot, Historiker, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Tidskriftsredaktör, Statsvetare (1850 – 1923)

2. Pontus Erland Andersson Fahlbeck, den föregåendes bror, f. 15 okt. 1850 i Ölme sn (Värml.), d. 28 juli 1923 i Djursholm. Mogenhetsex. vid Göteborgs högre elementarläroverk 27 maj 1870; inskriven vid Lunds univ. 10 okt. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; studentkårens vice ordf. 1878, ordf. 1879 och 1881; fil. lic. 23 april 1879; d...

Flach, A Wilhelm, Lantbrukare, Tidskriftsredaktör (1857 – 1920)

2 Flach, Axel Wilhelm, f 16 aug 1857 på Svensksund i Konungssunds sn (Ög), d 12 juni 1920 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: kabinettskammarh Sixten Axel F o Augusta Frestadius. Mogenhetsex i Uppsala maj 1878, inskr vid Uppsala univ 23 sept s å, lantbruksutbildn på Bogesund o på Bjärka-Säby lantbruksskola, startade 1885 en mejeriaff&...

Gustafson, Ruth V M, Riksdagsledamot, Kvinnotidskriftsredaktör (1881 – 1960)

Gustafson, Ruth Valborg Maria, f 8 juli 1881 i Sthlm (Hedv El), d 5 april 1960 där (Kat). Föräldrar: verkmästaren Fredrik Teodor Pettersson o Anna Lovisa Johansson. Led av styr för Kvinnornas fack-förb 03—06, av Soc:dem kvinnokongressens arbetsutsk 07—10 o 17—20 (ordf 08—10), av Sthlms stadsfullm 19—38, av folkskole-dir 19—38, av styr för Sveriges soc:dem kvinnoförb 20—32 o 36—4-8, av stadsk...

Johansson, J Frans Wilhelm, Egnahemsrörelsegrundare, Tidskriftsredaktör (1851 – 1922)

Johansson, Jonas Frans Wilhelm, f 19 dec 1851 i Vårdsberg, Ög, d 22 jan 1922 i Motala. Föräldrar: lantbrukaren Johan Wilhelm Jonsson o Johanna Andersdtr. Kakelugnsmakare i Sthlm, bildade o organiserade egna-hemsfören Jordbruksfören i Godegård, Ög, 87—90, initiativtagare till fören Egna hem u p a i Kristberg, Ög, 92, ledare fö...

Lewenhaupt, C H Eugène, Tidskriftsredaktör, Litteraturhistoriker, Bibliotekarie, Godsägare (1849 – 1927)

12 Lewenhaupt, Carl Harald Eugéne, f 7 juni 1849 på Eka, Lillkyrka, Upps, d U febr 1927 på Säbylund, Kumla. Föräldrar: majoren greve Axel L o frih Eugenie Carolina Desideria v Essen. Mogenhetsex vid katedralskolan i Uppsala 23 maj 68, inskr vid UU 21 sept 68, FK 27 jan 76, eo amanuens vid UUB 12 febr 76, tredje (Lidénsk) amanuens där 28 juni 82, sekr i Sv literatur-sällsk o red för dess...

9 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se