Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
38 träffar, sida:  1 
Afzelius, Anders Johan, Tulltjänsteman, Skald (1817 – 1865)

7. Anders Johan Afzelius, f. 13 dec. 1817 i Alingsås, d 14 jan. 1865. Föräldrar: kontraktsprosten Lars Peter Afzelius och Tullia Elisabet Brun. Student i Lund 13 nov. 1839; avlade kameralexamen 19 juni 1847. Inträdde i dansk krigstjänst 6 maj 1848; sekondlöjtnant 1 sept. s. å.; erhöll premiärlöjtnants avsked 28 sept. 1849; e. o. kammarskriv...

Agrelius (Agrell), Nicolaus Petri, Borgmästare, Läroboksförfattare, Tulltjänsteman (– 1681)

1. Nicolaus Petri Agrelius (skrev sig senare Agrell), född i Småland, obekant när, d. 1681, före apr. Inskrevs under namnet Agrelius vid Uppsala universitet 28 juli 1646; erhöll 20 dec. 1654 K. privilegium att utgiva en lärobok i räknekonsten. Var någon tid lärare; tullnär i Varberg 26 apr. 1658; tillika borgmästare därstädes...

Arfwidsson, Nils, Journalist, Översättare, Tulltjänsteman, Arkivman (1802 – 1880)

2. Nils Arfwidsson, f. 7 maj 1802 i Göteborg, d 14 apr. 1880 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen och bergsrådet Niklas Arfwidsson och Anna Margareta von Jacobsson. Student i Uppsala 13 okt. 1818; avlade kansliexamen 11 dec. 1820. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 21 dec. 1820 samt tillika i riksarkivet 5 dec. 1823; e. kopist 30 juli 1825; kanslist i justitie...

Bjugg, Mathias Jacob, Tulltjänsteman, Skald (1751 – 1807)

Bjugg, Mathias Jacob, f. 20 mars 1751 i Åhus, d 22 nov. 1807 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Johan Bjugg och Elisabet Kåhre. Åtnjöt undervisning i Kristianstads skola; student i Lund 21 juni 1768; avlade juridisk examen 15 dec. 1770. E. o. kontorsskrivare vid generalsjötullskontoret 21 apr. 1774; kammarskrivare vid Stockholms stora sjötullkammar...

Bäckman, Wilhelm O A, Författare, Telegraftjänsteman (1824 – 1911)

Bäckman, Wilhelm Olof Anders, f. 12 nov. 1824 å komministerbostället Sjövik i Stenberga socken, d. 14 apr. 1911 i Teg i Umeå landsförsamling, begraven å Nordmalings kyrkogård. Föräldrar: komministern i Stenberga, sedermera kyrkoherden i Urshult Karl Gustav Bäckman och Eva Sofia Andersson. Genomgick Växjö skola och gymn...

Bähr, Göran, Kanslitjänsteman, Katolsk konvertit (1595 omkring – 1624)

Bahr (Behr), Göran, f. omkr. 1595, avrättad 11 sept. 1624. Son till Karl IX :s tyske sekreterare Melkior Bähr och dennes från Tyskland bördiga, hustru. Studerade i Tyskland och kom vid aderton års ålder, alltså omkr. 1613, till Ingolstadt, där han övergick till katolicismen; återvände till Sverige efter Örebro riksdag 1617...

Carleson, A O Conrad, Företagsledare, Förläggare, Tjänsteman, Finansminister (1868 – 1954)

4. Axel Oskar Conrad Carleson, den föregåendes brorson, f. 23 aug. 1868 på Fredriksberg i Döderhults socken. Föräldrar: ryttmästaren vid Smålands husarregemente Karl Axel Carleson och Emelie Charlotta Anna Vilhelmina Hultenheim. Elev vid Vadstena l. allmänna läroverk ht. 1878 och vid Linköpings h. allmänna läroverk...

Clerck, Carl Alexander, Arachnolog, Tjänsteman (1709 – 1765)

5. Carl Alexander Clerck, f. 1709 i Stockholm, d 22 juli 1765 därstädes. Föräldrar: bokhållaren i förmyndarkammaren kamreraren Alexander Clerck och Elisabet Gram. Student i Uppsala 5 maj 1726. Kammarskrivare i förmyndarkammaren 7 sept. 1727; uppbördsman (vid Stockholms stads bemedlingskommission) 20 dec. 1731. LVS 1756; ämnessven i VA före 1...

Depken, Christoffer, Affärsman, Tjänsteman (– 1682)

4. Christoffer Depken, den föregåendes son, d. i sept. 1682. Handelsman i Falun; bokhållare vid kopparvågen där mars 1651.

G. 2 jan. 1653 i Stockholm (Nik.) m. Christina Trotzig, dotter av borgaren i Falun Johan Trotzig och Kerstin Groth.

Drakenhielm, Wilhelm, Tulltjänsteman (1624 – 1676)

Wilhelm D r akenh ielrn, före adlandet Böös, f. 24 febr. 1624 i Örebro, d. 2 jan. 1676 i Stockholm. Föräldrar: borgmästaren Christopher Böös och Jölin Joensdotter. Tullnär vid Stora sjötullen i Stockholm 9 aug. 1648; förordnad att jämte tullförvaltningen ha disposition över alla inkomsterna av Stora sjötullen i Sverige och Finland 21 juni 1650 och kallas från s. å. generaltullförvaltare; adl...

Duncan, Niclas Gustaf, Spion, Posttjänsteman (1711 – 1771)

2. Niclas Gustaf Duncan, den föregåendes son, f. 20 nov. 1711 i Moskva, d. 23 april 1771. Besökte 1721—25 gymnasiet i Reval; expeditions- och skrivbiträde hos fadern på gränspostkontoret i Taskula 1725—31; student vid Åbo akademi jan. 1732; auskultant i Åbo hovrätt s. å.; sekr. hos faderns forne tjänstekamrat svenske envoyén i Petersburg Joachim von D...

Elgenstierna, Gustaf Magnus, Posttjänsteman, Genealog (1871 – 1948)

Gustaf Magnus Elgenstierna, f. 26 aug. 1871 på Klovsten i V. Vingåkers sn (Söd.), d. 21 mars 1948 i Lidingö. Föräldrar: postmästaren Carl Jonas Reinhold Elgenstierna och Evelina Sofia Antoinette Petersohn. Mogenhetsex. i Örebro 4 juni 1891; postex. i Kristinehamn 24 maj 1892; e. o. postexpeditör 3 junis, å.; extra biträde vid postkont...

Engeström, von, Johan, Tjänsteman, Politiker (1743 – 1807)

4. Johan von Engeström, före adlandet Engeström, son av E. 1 och bror till E. 2, E. 3 och  E.5, f. 12 okt. 1743 i Lund, d. 30 dec. 1807 på Lina, Södertälje landsförs. Student vid Lunds univ. 18 dec. 1750; adlad 22 nov. 1751; jur. ex. 24 maj 1760; auskultant i Svea hovrätt 7 nov. s. å.; e. o. notarie d...

Falkenholm, Jonas, Tulltjänsteman, Violinist (1794 – 1869)

Jonas Falkenholm, f. 17 dec. 1794 i Norrköping, d. 6 jan. 1869 i Stockholm (Maria). Föräldrar: bryggareåldermannen Jonas Fredrik Falkenholm och Anna Catharina Rehnberg. Anställd på Beskowska handelshusets kontor i Norrköping; extra tjänsteman vid tullverket i Stockholm 21 dec. 1816; ord. kammarskrivare 11 nov. 1824; tullförvaltare och ...

Falkenström, Gustaf, Entomolog, Tjänsteman (1867 – 1942)

Falkenström, Gustaf, f. 13 nov. 1867 på Hjuleberg, Årstads sn (Hall.), d. 15 aug. 1942 i Stockholm (Matt.). Föräldrar: lantbrukaren Anders Persson och Gertrud Larsson. Mogenhetsex. i Lund 8 dec. 1887; student vid Lunds univ. 21 sept. 1888; jurid. preliminärex. i Lund 29 maj 1889; fil. kandidat där 31 maj 1898; e. o. amanuens vid Lunds universitets zoologi...

Ferlin, Paul Roland, Författare, Tjänsteman (1795 – 1864)

Paul Roland Ferlin, f. 31 okt. 1795 i Norrtälje, d. 15 jan. 1864 i Stockholm (Ad Fredr.). Föräldrar: kontraktsprosten Olof Paulsson Ferlin och Agneta Elisabeth Martin. Student vid Uppsala univ. 25 okt. 1811; kameralex. där 13 juni 1814; e.o. kammarskrivare i Kammarkollegium 8 febr. 1815 och i Statskontoret 27 mars 1816; ord. kammarskrivare i Statskontoret 1...

Gabrielson, S Hjalmar N, Donator, Posttjänsteman, Konstsamlare (1876 – 1949)

Gabrielson, Samuel Hjalmar Napoleon, f mars 1876 i Hällstad (Älvsb), d 27 juni 1949 i Gbg (V Frölunda). Föräldrar: handlanden Samuel G o Anna Albertina Nordstedt. Mogenhetsex i Vänersborg 1897, eo postexpeditör 24 okt 1899, extra biträde i Torsby (Göt) 25 sept 1900, i Postverkets v distr 12 dec 1902, postexpeditör där 26 sept 1905, ...

Guthrie, Georg, Tulltjänsteman, Ämbetsman (1645 – 1705)

Guthrie, Georg, dp 26 juli 1645 i Sthlm (Nik), d 13 april, själaringn 16 april, 1705 där (ibid). Föräldrar: handl Wolter G o Catharina Jöransdtr. Bokhållare vid Västerviks skeppskompani sept 64, kamrerare i generalbokhålleriet 13 dec 75, naturaliserad sv adelsman 12 febr 81, överinspektör över alla tullar o licenter i Pommern med Stett...

Gyler, Wulf, Kanslitjänsteman (– omkring 1562)

Gyler, Wulf, d omkr 1562. Kom till Sverige senast 23, mönstringsskrivare vid sv hären på Gotland 24, anställdes i k tyska kansliet 1 nov 24, kallas sekr första gången febr 26, innehade ett prebende i Uppsala från 28 o Grödinge sn på Södertörn (Söd) som förläning från 33, flydde ur sv tjänst juli 34, i tjänst hos greve Kristofer av Oldenburg från okt 34, hos hertig Albrekt av Preussen från 38...

Hallardt, Johan Fredrik, Musikskriftställare, Posttjänsteman (– 1794)

Hallardt, Johan Fredrik, f trol 1726 i Sthlm, d 5 juli 1794 där (Ridd; begr i Maria). Föräldrar: vinskänken Johan H o Mariana Sandbeck. Var postkontrollör i Stralsund 65, postinspektör i Wismar från 70-talets början, kallades kammarråd på senare år, musikskriftställare. — LMA 76.

G m Christina Elisabeth Bergman, f 11 april 26 i Kalmar, d 13 febr 87 i Wismar, dtr till handlan...

Henning, Albert G, Författare, Posttjänsteman (1881 – 1963)

Henning, Albert Gustaf, f 4 sept 1881 i Kristianstad, d 5 dec 1963 där. Föräldrar: handl Frans Gustaf Peterson och Ida Amalia Blomberg. Studier vid Kristianstads lärov, eo postexpeditör 24 april 03, ord i Kristianstad 28 dec 09, förste postassistent i Motala 4 nov 27, postmästare i Kumla 11 okt 35, kontrollör i Ystad 14 aug 36, postmästare i Älvsjö 25 juli 41, avsked 17 april 46. — Förf...

Holmstedt, E Walter A:son, Arméofficer, Radiotjänsteman, Civilingenjör, Skolman (1894 – 1970)

Holmstedt, Erik Walter A:son, f 11 jan 1894 i Östersund, d 14 dec 1970 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bankdir Anders Gustaf Andersson o Laura Georgina Carolina Moberg. Studentex vid h a l i Östersund 9 juni 13, ord elev vid KTH ht 13, fänrik vid Jämtlands fältjägarreg:s reserv 14 juli 16, studerade sång för prof O Lejdström vid Musikkonser...

Hummel, A David, Författare, Tjänsteman (1778 – 1836)

Hummel, Arvid David, f 30 april 1778 i Gbg, Domk, d 20 okt 1836 i Ekenäs, Finland. Föräldrar: justitieborgmästaren tit lagmannen Hans H o Wilhelmina Carolina Möller. Inskr vid UU 2 okt 92, hovrättsex där 13 juni 94, v auditör vid v Stedingkska reg 8 juni 96, stadsnotarie i Gbg 18 dec 96, auditör vid Göta art:reg 22 sept 01–02, inskr i h...

Ideström, Axel, Författare, Telegraftjänsteman (1873 – 1959)

Ideström, Axel, f 30 juni 1873 i Kalmar, d 17 april 1959 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: telegrafkommissarie Gustav Leonard I o Anna Elisabet Fornander. Mogenhetsex i Kalmar vt 92, eo telegrafassistent där 22 dec 93, ord 1 jan 98, telegrafkommissarie i Mora 1 april 06, telegrafkontrollör i Sthlm 1 april 12—1 juli 35, led av direktionen för Telegrafverkets pensionsanstalt 14—29. — Förf. — Ogift....

Johanson, K Anton, Idrottsledare, Telegraftjänsteman (1877 – 1952)

Johanson, Karl Anton, f 28 jan 1877 i Köping, d 24 dec 1952 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: handlanden Anders J o Johanna Augusta Lundberg. Mogenhetsex i Sthlm 96, anställd vid telegrafverket 96, eo assistent där 30 dec 98, sekr i Idrottsfören Kamraternas centralstyr 01—07, assistent vid Sthlms telegrafstation 1 jan 03, led av Riksidrotts-förb:s (RF) överstyr 04—16 o 18—44, av dess förvaltn...

Lindblom, Edith M, Tjänsteman, Föreningsordförande, Feminist (1887 – 1976)

Lindblom, Edith Maria, f 30 mars 1887 i Sthlm, Maria, d 9 febr 1976 där, Kungsh. Föräldrar: bokbindaren Carl L o Carolina Forsberg. Studier vid Sthlms borgarskolas högre avd 01-02, anställd vid grosshandelsfirman I Eisner & söner i Sthlm 03-28, led av styr för Kvinnliga kontoristfören (KKF) 18, v ordf där 19, ordf 22 —47, v ordf i S...

Ljungqvist, Seth, Telegraftjänsteman (1880 – 1954)

Ljungqvist, Seth, f 5 maj 1880 i Falun, Kristine, d 23 juni 1954 i Sthlm, Matt. Föräldrar: stationsmästaren Johan Gustaf L o Johanna Elisabet v Knorring. Mogenhetsex i Falun 29 maj 99, avgångsex från telegrafverkets undervismanstalt 00, eo telegrafassistent 00, inskr vid KTH 15 sept 00, utex från avd för elektroteknik där 10 juni 04, eo linjeing 04,...

Lundgren, J Alfred, Telegraftjänsteman, Maskiningenjör (1879 – 1949)

2 Lundgren, Johan Alfred, bror till L 1, f 10 juli 1879 i Malmö, S:t Petri, d 18 juni 1949 i Sthlm, Matt. Mogenhetsex vid Malmö h a l 1 juni 97, lärling vid Kockums mek verkstads ab i Malmö 10 nov 97–13 maj 98, ord elev vid KTH 16 sept 98, avgångsex från fackskolan lör maskinbyggn:konst o mek teknologi där 10 juni 01, elev i telegrafve...

Mathesius, Johan, Politisk fånge, Tjänsteman, Politiker (1709 – 1765)

Mathesius, Johan, f 6 juli 1709 i Pyhäjoki, Uleåborg, Finland, d 13 sept 1765 på Themsen under insegling till London. Föräldrar: prosten Nils M o Anna Portina. Inskr vid UU 30 mars 24, vid Åbo akad 27, eo amanuens vid KB, Sthlm, 31–34, finsk translator vid kanslikoll 15 okt 34, satt i sv fängelse 21 aug 41–31 mars 43, landssekr i Österbo...

Mattsson, Erik H, Telegraftjänsteman (1899 – 1966)

Mattsson, Erik Henrik, f 19 jan 1899 i Stora Tuna, Kopp, d 8 maj 1966 i Täby, Sth. Föräldrar: slaktaren o fjärdingsmannen Klas Bernhard M o Anna Sofia Johansson. Realex vid Stora Tuna kommunala mellanskola vt 16, telegrafelev vid telegrafverket 28 juli 16, eo telegrafassistent 20juni 18, ord 1 jan 20, tf kontrollör vid telegrafverket 1 maj 27, studiochef vid ab Radiotjänst 1 febr 31, chef fö...

Mårten Helsing, Kanslitjänsteman (– 1568)

Mårten Helsing (Martinus Olai Helsingus), d 7 april 1568 i Sthlm. Inskr vid univ i Königsberg aug 46, vid univ i Wittenberg 22 febr 48, mag där 14 aug 50, inskr vid univ i Rostock 29 juli 52, hemkallad av Gustav I o anställd som sekr i kansliet 54, deltog i beskickmar till Ostfriesland o England 56—57, till England 61 o till Skottland 62 o 63 — 64, föret...

Mörner, C-G Stellan, Bibliotekarie, Radiotjänsteman, Musikforskare (1915 – 1977)

20 Mörner, Carl-Gabriel Stellan, brorsons sonson till M 14, f 10 juli 1915 i Ystad, d 18 jan 1977 i Sthlm, Joh. Föräldrar: kommendören greve Adolf Göran M o frih Emelie Charlotta Maria Anna Funck. Studentex vid hal på Östermalm 10 maj 35, ex vid officersaspirantskolan i Linköping 23 maj 36, inskr vid StH vt 37, tjänstg vid Sthlms stadsbi...

Pederby, N Henry, Förläggare, Läroboksförfattare, Radiotjänsteman (1903 – 1984)

Pederby (tidigare Pettersson), Nils Henry, f 15 nov 1903 i Sthlm, Kungsh, d 21 juli 1984 i Djursholm. Moder: Maria Lovisa Pettersson. Folkskollär:ex i Linköping 24, folkskollär i Misterhult, Kalm, 25 — 39, led av Jordbrukareungdomens förb:s (JUFj riksstudienämnd 34, tf överlär i Lofta, Kalm, 39, ord överlär 40 — 43, led av kommunalfull...

Rabe, J Julius, Musikkritiker, Radiotjänsteman, Musikchef (1890 – 1969)

Rabe, Johan Julius, f 13 juli 1890 i Sthlm, Hedv El, d 7 nov 1969 i Lidingö (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: bankdirektören Pehr Reinhold R o Julia Augusta Jennings. Studentex vid H a l för gossar å Norrmalm, Sthlm, 08, musikstudier för Richard Andersson (bd 1) o Bror Beckman ...

Schedin, Gustav, Upprorsledare, Tjänsteman (1700 – 1744)

Schedin (1718-22 Resfält), Gustav, dp 25 febr 1700 i Stora Skedvi, Dalarna, d 30 jan 1744 i Sthlm. Föräldrar: bonden Gustaf Christophersson o Britta Andersdtr. I tjänst hos Christopher Polhem (bd 29), soldat vid Dalreg aug 16, furirskytt 18, åter soldat mars 19, furir 22 sept 20, korpral 5 nov–20 dec 22, allt vid Dalreg, bergsman i Falun senast 25, v&...

Sehlstedt, Elias, Poet, Tulltjänsteman (1808 – 1874)

Sehlstedt, Elias, f 8 dec (enl faderns dagbok, 9 dec i fdb) 1808 i Härnösand, d 22 juni 1874 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: handlanden Abraham S o Märta Lisa Dahlström. Elev vid Härnösands skola 3 okt 18 o gymn 5 okt 25, inskr vid UU 23 juni 29, informator 32–36, e o kammarskrivare vid Tullkammaren för finska o inrikes varutrafiken, Sthlm, 13 ...

Senander, Knut E W, Tulltjänsteman, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1889 – 1975)

Senander, Knut Erik Waldemar, f 17 nov 1889 i Gbg, Domk, d 12 aug 1975 där, Osc Fredr. Föräldrar: ångbåtsbefälhavaren Anders Gustaf Andersson o Carolina (Lina) Eriksdtr. Digelpresstryckarlärling 03–07, stamanställd vid Göta art:reg 07–11, underofficersex 10, anställd vid Tullverket 11, tullöveruppsyningsman 46–53...

Stenholm, Uno O, Journalist, Radiochef, Radiotjänsteman (1910 – 1976)

Stenholm, Uno Oskar, f 31 aug 1910 i Hfors, Norra sv förs, d 27 maj 1976 i Alingsås (enl db för Vänersborg). Föräldrar: guldsmeden Johan Oskar S o Ingeborg Sofia Lendin. Studentex vid H a l å Södermalm, Sthlm, 13 maj 29, inskr vid StH 2 sept 29-vt 39 (studerade litt:hist o moderna språk), medarb vid Radiotjänst 33–39, radionyhetsuppläsare hos Tidn:arnas Telegrambyrå ab (TT), Sthlm, maj 38–25...

38 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se