Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
15 träffar, sida:  1 
Akrell, Carl Fredrik, Topograf, Militär (1779 – 1868)

2. Carl Fredrik Akrell, den föregåendes son, f. 13 jan. 1779 i Stockholm, d. 11 sept. 1868 därstädes. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet, i sekreteraren. Grundelstjernas hem på Olhamra samt därpå ånyo i hemmet; studerade därjämte matematik för premiäringenjören Jonas Öfverbom; avlade lantmäte...

Allvin, Jonas, Lantmätare, Topografisk författare (1777 – 1866)

Allvin, Jonas, f. 5 dec. 1777 i Västra Tollstads socken, d 12 apr. 1866. Föräldrar: ledvaktaren vid Ombergs djurgård Johannes Allvin och Annika Andersdotter Tollsten. A. måste tidigt sörja för egen bärgning och var omväxlande musiker, lektor och landskontorist, innan han ägnade sig åt lantmäteriyrket; lantmäterielev 1804; av...

Arosenius, Jakob Fredrik Neikter, Arkivman, Topograf (1809 – 1890)

2. Jakob Fredrik Neikter Arosenius, den föregåendes son, f. 11 juli 1809 i Norrköping, d 17 dec. 1890 därstädes. Student i Uppsala 15 juni 1832. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad, sedermera topografiska kåren, 3 okt. 1827; löjtnant 28 juli 1837; kapten 4 maj 1848; major i armén 17 apr. 1860; erh...

Bergman, Johan Magnus, Läkare, Topografisk författare (1792 – 1867)

1. Johan Magnus Bergman, f. 20 dec. 1792 i Färgelanda socken, d 17 okt. 1867 å sin egendom Riset i Smedjebacken, Norrbärke socken. Föräldrar: kyrkoherden Bengt Bergman och Helena Elisabet Florelius. Åtnjöt enskild undervisning; genomgick Karlstads trivialskola och gymnasium; student i Lund 25 okt. 1811; disp. 24 nov. 1813 (Memorabilia bibliothecæ ac...

Bohman, Johan, Präst, Topografisk författare (1790 – 1842)

Bohman, Johan. (John, Jonas), f. 22 nov. 1790 på Tomestorp i Kisa, d 1 nov. 1842 i Kuddby. Föräldrar: tingsskrivaren, sedermera inspektören Anders Bohman och Maria Elisabet Falk. Åtnjöt skolundervisning i Söderköping och Linköping; student i Uppsala 28 sept. 1810; genomgick prästseminarium; prästvigd 18 okt. 1815. Adjunkt i Trehör...

Cederbourg, Eric, Rådman, Topografisk författare (– 1758)

Eric Cederbourg, f. i Göteborg, d. under förra halvåret 1758 (ej 17591). Son till handelsmannen Anders Germundson. Elev vid Göteborgs katedralskola och gymnasium; inskrevs med namnet Cederberg vid Uppsala universitet 28 aug. 1699 och med namnet Cederborg i Göteborgs nations matrikel 24 nov. 1699; studerade lagfarenhet till 1705. Sökte som studenten E. Cede...

Eenberg, Johan, Bibliotekarie, Topografisk författare (– 1709)

Eenberg, Johan, f. i Dalarna, d. 15 maj 1709 i Uppsala. Student vid Uppsala univ. 8 maj 1678; disp. 1687 och pro gradu 4 dec. 1688; fil. magister 1688; vice bibliotekarie vid univ.-biblioteket 1690; fil. adjunkt 27 jan. 1701; professor i praktisk filosofi 22 jan. 1704, allt vid Uppsala universitet.

Elers, Johan, Topografisk författare, Skald (1730 – 1813)

2. Johan Elers, f. 8 juni 1730 i Karlskrona, d. 20 nov. 1813 där. Föräldrar: justitieborgmästaren Johan E. och Cecilia Planck. Student vid Lunds univ. 27 jan. 1745; började tjänstgöra i Kanslikollegium 1749; auskultant i Riksarkivet 1750; e. o. kanslist i K. biblioteket 13 juni s. å.; amanuens där 1751; e. o. kanslist i Riksarkivet 19 a...

Fagerlund, Edvard Zacharias, Topografisk författare (1823 – 1894)

Edvard Zacharias Fagerlund, f. 13 juni 1823 i Karlskrona, d. 18 jan. 1894 i Gredby, Nättraby sn (Blek.). Föräldrar: handlanden, vice konsul Peter Fredrik Fagerlund och Johanna Maria Danielsson. Student vid Uppsala univ. 16 mars 1841; hovrättsexamen 4 dec. 1845; e. o. notarie i Svea hovrätt 10 jan. 1846; inköpte 2 okt. 1848 1U mantal i Gredby, N&au...

Holm, Thomas C, Topograf (1670 omkring – 1702)

Holm, Thomas Campanius, f omkr 1670 i Sthlm, trol Klara, d 30 juli 1702 där, Jak. Föräldrar: gulddragaren Johan H o Anna Thomasdtr Östgöthe. Inskr vid UU 17 april 86, skrivare vid Antikvitetsarkivet juli 93, ritare där från 14 okt 93 (fullm dec), kopparstickare, topograf. — Trol ogift.

Hülphers, Abraham, Musikhistoriker, Genealog, Topograf (1734 – 1798)

1 Hülphers, Abraham Abrahamsson, f 27 nov 1734 i Västerås, d 24 febr 1798 där. Föräldrar: handlanden o rådmannen Abraham Hülphert o Christina Westdahl. Anställd i Hülphertska firman 48—75, kompanjon med fadern 52, resor i Sverige, Danmark o Ryssland från 57, ägare till Fredriksbergs Bruk 61, dir:s titel, heder o rang i komm...

Häggbladh, Abraham, Arméofficer, Topograf (1789 – 1848)

Häggbladh, Abraham, f 1 jan 1789 i Vasa, Finland, d 20 mars 1848 i Sthlm, Finska. Föräldrar: skrivaren Abraham H o Maja Stina Öberg. Student vid Åbo akad 30 sept 07, renritare vid fältmätn:brigaden av ingkåren 23 nov 12, underlöjtn där 6 april 13, officersex 19 mars 19, löjtn 30 juni 20, kapten 4 juli 28, major i armén 10 febr 37, vid topografiska kåren 3 febr 43, överstelöjtn 28 nov 45. — L...

Klingspor, Carl Arvid, Genealog, Topografisk författare, Heraldiker (1829 – 1903)

2 Klingspor, Carl Arvid, f 30 mars 1829 på Säby, Aspö, Söd, d 15 juni 1903 på Näsby, Bogsta, Söd. Föräldrar: överstelöjtn Carl Gustaf K o grev Aurore Maria Johanna Posse. Kadett vid krigsskolan på Karlberg 13 febr 43, utex 6 febr 50, underlöjtn vid livreg:s dragonkår 14 febr 50, 2:e löjtn 6 juni 57, 1:e löjtn...

Lenæus, Knut Nilsson, Präst, Topografisk författare (1688 – 1776)

2 Lenæus, Knut Nilsson, systersons sonson till L 1, f 25 okt 1688 i Lena, Upps, d 28 jan 1776 i Delsbo, Gävl. Föräldrar: kh Nils Knutsson L o Magdalena Gustafsdtr. Inskr vid UU 10 mars 04, ex inför teol fak där 22 maj 14, disp pro gradu där 24 april 16, mag 12 juni 16, rektor vid Klara skola i Sthlm 13 febr 17, prästv 11 dec 17, kh i Es...

Stenberg, Pehr, Präst, Dialektforskare, Topografisk författare (1758 – 1824)

Stenberg, Pehr, f 18 dec 1758 i Umeå landsförs, d 4 maj 1824 där. Föräldrar: hemmansägaren Erik Persson o Anna Eriksdtr. Elev vid Umeå skola 73, inskr vid Åbo akad 24 nov 79, disp pro exercido 15 maj 88, disp pro gradu löjuni 89, mag 14 juli 89, allt vid Åbo akad, huspredikant hos generalen, frih Wilhelm Carpelan (bd 7) 25 sept 86, pr&aum...

15 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se