Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
7 träffar, sida:  1 
Astrup, Hans Rasmus, Statsråd, Trävaruhandlare (1832 – 1908)

Astrup, Hans Rasmus, f. 17 aug. 1832 nära Molde i Norge, d 19 febr. 1908 i Kristiania. Föräldrar: norske kaptenen Ebbe Astrup och Martina Helsing. Ägnade sig åt kommersiell verksamhet och företog bl. a. från sitt sjuttonde år resor med norska kofferdifartyg till Spanien för att sälja klippfisk; etablerade trävarurörelse i Barcelo...

Broms, Gustaf Emil, Trävaruhandlare, Industriledare (1849 – 1903)

Gustaf Emil Broms, f. 5 sept. 1849 i Stockholm, d. 29 okt. 1903 därstädes. Föräldrar: handlanden i Stockholm Karl Abraham Broms och Fredrika Beata Charlotta Wretforss. Elev i nya elementarskolan i Stockholm ht. 1859—vt. 1865. Anställd å handelskontor; anställd i trävarufirman Bergman, Hummel & C: o 1869; prokurist vid nämnda firmas...

Bünsow, Friedrich Christian Ernestus, Donator, Trävaruhandlare, Industriman (1824 – 1897)

1. Friedrich Christian Ernestus Bünsow, f. 10 juni 1824 i Kiel, d. 7 sept. 1897 i villa Merlo vid Skönvik, Timrå socken. Föräldrar: porträttmålaren och teckningsläraren i Kiel Joachim Johanh Friedrich Bünsow och Catrine Elsabe Postel. Genomgick läroverkets i Kiel lägre klasser. Anställd i bokhandel i Kiel i början av 184...

Enhörning, Johan August, Skeppsredare, Trävaruhandlare, Sågverksägare (1824 – 1885)

2. Johan August Enhörning, f. 8 sept. 1824 i Grangärde sn (Kopp.), d. 7 mars 1885 på Kubikenborg, Skön (V. norrl.). Föräldrar: bruksinspektören, senare kronolänsmannen Claes Ludvig Enhörning och Carolina Catharina Elfström. Bodbetjänt i Stockholm och 1844 i Sundsvall; innehavare av diversehandel i Sundsvall 1846–57; grundare och t...

Fahlén, Abraham Hugo, Trävaruhandlare, Riksdagspolitiker (1865 – 1919)

Abraham Hugo Fahlén, f. 22 juli 1865 på Tjälls gård i Multrå sn (V. norrl.), d. 3 febr. 1919 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Johan Fahlén och Helena Berglund. Mogenhetsex. i Härnösand 1 juni 1883; student vid Uppsala univ. 18 sept. s. å.; språkstudier i Frankrike maj–sept. 1884; fil. kand. i Uppsala 2...

Falck, Nils Constantin, Trävaruhandlare, Sågverksägare (1837 – 1904)

Falck, Nils Constantin, f. 11 jan. 1837 i Borås, d. 23 mars 1904 i Hammar, Ytterlännäs sn (V. norrl.). Föräldrar: stadsnotarien i Borås Pehr Jonas Falck och Alida Wilhelmina Hicks. Brukselev vid Lo sågverk; bokhållare vid Kramfors sågverk omkr. 1854, inspektor där 1857; inspektor vid Lo 1858–70; egen affärsverksamhet frå...

Francke, J Edward, Trävaruhandlare, Industriman (1824 – 1891)

1 Francke, Johan Edward, f 17 maj 1824 i Gbg (Kristine), d 21 aug 1891 på sitt sommarställe Skepparholmen i Boo (Sth; enl dödbok för Jak, Sthlm). Föräldrar: grosshandl Johan F o Anna Christina Beata Bogren. Handelsbetjänt i Gbg hos A H Evers & Co aug 1840–febr 1842 o hos grosshandl J E Geijer febr 1842–jan 1846, fick burskap som grossh...

7 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se