Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
80 träffar, sida:  1 2 
Anrep, Aleph, Uppfinnare (1845 – 1911)

3. Aleph Anrep, f. 12 mars 1845 i Stockholm, d 26 dec. 1911. Föräldrar: ryttmästaren Henrik Herman Anrep och Brita Kristina Eklund. Student i Uppsala 7 dec. 1863. Underlöjtnant vid Svea livgarde 9 maj 1865; transporterad till Bohusläns regemente 30 maj s. å.; började tillika arbeta för torvindustrin som konstruktör av torvmaskiner 1868; löjtnant i Bohusläns regemente 5 juli 1872; erhöll avsk...

Berndes, Pehr Bernhard, Sjöofficer, Uppfinnare (1750 – 1826)

1. Pehr Bernhard Berndes, f. 30 apr. 1750 i Alunda, d 20 maj 1826 i Stockholm. Föräldrar: gruvfogden Johan Fredrik Beerns och Barbro Dumky. Intogs vid sju års ålder i Östhammars stadsskola; student i Uppsala 22 febr. 1759; volontär vid fortifikationsmilitärstaten 3 sept. 1771; avlade officersexamen 1776; arklimästare på galärflottans stat 20 sept. s. å.; informationsadjutant med amiralitetsl...

Beskow, Knut Jakob, Uppfinnare, Industriledare, Finansminister, Kommunalman (1876 – 1928)

6. Knut Jakob Beskow, f. 13 jan. 1876 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Föräldrar: kaptenen Karl Henrik Reinhold Beskow och Maria Albertina Almquist. Genomgick Östermalms l. elementarläroverk 1885–88 och h. realläroverket i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1893; elev vid tekniska högskolan 14 sept. s. å.; avlade avgångsexamen från dess kemiska fackavdelning 10 juni ...

Blomén, Johan Emil, Uppfinnare, Sprängämneskemist (1860 – 1920)

Blomén, Johan Emil, f. 30 mars 1860 i Arvika, d 5 juli 1920. Föräldrar: apotekaren, sedermera bankkamreraren Johan Vilhelm Blomén och Alina Maria Beskow. Intogs i Stockholms ate-neum ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1880; utexaminerad från krigsskolan å Karlberg 31 okt. 1881; underlöjtnant vid fortifikationen 23 dec. s. å.; erhöll avsked 30 dec. s. å.; studerade vid Upp...

Brelin, Nicolaus Johannis, Präst, Uppfinnare, Instrumentmakare (omkr 1690 – 1753)

1. Nicolaus Johannes Brelin, f. omkr. nov. 1690 på Källebräcka i Grums, d. 5 juli 1753 i Bolstad. Föräldrar: arrendatorn Johan Nilsson och Margareta Andersdotter Verneria. Elev vid Karlstads skola och gymnasium; student i Uppsala 7 juni 1717; idkade juridiska studier, varunder han tjänstgjorde som biträde åt lagman T. Fehman; notarie vid rådhusrätten i Karlstad 1718–19; företog en utrikes re...

Carlstedt, Ragnar, Uppfinnare (1879 – 1951)

Carlstedt, Ragnar, f. 26 apr. 1879 vid Stjärnfors bruk i Ljusnarsbergs socken. Föräldrar: folkskolläraren Janne Petter Carlstedt och Ida Amalia Lindholm. Elev vid Lindesbergs pedagogi 1892 —93; telegrafist- och stationsskrivareelev vid Frövi—Ludvika järnväg apr. 1894—mars 1896; brukselev vid Björsjö bruk i Smedjebacken mars 1896—aug. 1897; praktiserade vid Morgårdshammars mekaniska verkstad ...

Chydenius, Samuel, Uppfinnare, Kemist, Mineralog (1727 – 1757)

1. Samuel Chydenius, f. 22 febr. 1727 i Euraåminne i Finland, d 11 juli 1757 genom drunkning i Kumo älv. Föräldrar: dåvarande pastorsadjunkten, sedermera kyrkoherden i Gamla Karleby Jakob Chydenius och Hedvig Honrgeus. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet; student i Åbo 1745; disp. 2 maj 1746 (Theses theologicæ; pres. Johan Wallenius), 4 apr. 1747 (Dissertatio historica de Askmannis ultima i...

Dalén, N. Gustaf, Företagsledare, Uppfinnare, Ingenjör (1869 – 1937)

2. Nils Gustaf Dalen, den föregåendes broder, f. 30 nov. 1869 å Skräddaregården i Stenstorps församling. Åtnjöt undervisning i folkskola; elev vid folkhögskolan och lantmannaskolan i Stenstorp 1885—86; studerade trädgårdsskötsel vid Skara trädgårdsförening 1887 samt mejerihantering; övertog Skräddaregården . 1889; elev vid Chalmers tekniska institut 1 sept. 1892—10 juni 1896 och pr...

Danieli, Sven D., Uppfinnare, Elektrometallurg, Civilingenjör (1880 – 1946)

Danieli, Sven Dagobert, f. 31 mars 1880 i Hajom. Föräldrar: komministern Magnus Danieli och Edla Gustava Jakobina Åkerlund. Elev vid Varbergs h. allmänna läroverk ht. 1892 och vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1893; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 26 maj 1899; elev å apoteket Enhörningen i Göteborg 1 sept. 1899—31 aug. 1900; informator hos kabinettskammarherre A. Herlenius på...

de Laval, C Gustaf P, Uppfinnare, Industriman (1845 – 1913)

Carl Gustaf Patrik de Laval, f. 9 maj 1845 på kaptensbostället Blåsenborg, Orsa sn (Kopp.), d. 2 febr. 1913 i Stockholm (Oscar). Föräldrar: kaptenen och förste lantmätaren i Kopparbergs län Patrik Jacques Ludvig de Laval och Johanna Elisabeth Martin. Genomgick Falu läroverk; student vid Uppsala univ. 1863; elev vid teknologiska institutet i Stockholm 5 sept. 1863; avgångs-ex. från dess mekan...

Dellwik, Carl, Uppfinnare, Elektroingenjör (1862 – 1924)

2. Carl Dellwik, den föregåendes son, f. 19 dec. 1862 å Bondsjö gård, Säbrå sn (V.norrl.), d. 12 dec. 1924 i Rickmansworth, Hertfordshire, England. Studentex. i Stockholm 1880; utexaminerades 1883 vid Tekniska högskolan som civilingenjör på mekaniska avdelningen. Utövade ingenjörsverksamhet i Förenta staterna 1884—93 och i Sverige vid G. de Lavals för...

Edelcrantz (Clewberg), Abraham Niclas, Uppfinnare, Poet, Teaterdirektör, Ämbetsman (1754 – 1821)

Edelcrantz, Abraham Niclas (före adlandet Clewberg), f. 29 juli 1754 i Åbo, d. 15 mars 1821 i Stockholm (Klara). Föräldrar: professorn vid Åbo akademi Carl Abraham Clewberg och Agatha Charlotta Fahlenius. Student vid Åbo akademi 1766; disp. pro exercitio 12 juni 1771 och pro gradu 18 juli 1772; fil. magister i Åbo 22 juli 1772; docent i naturkunnighet och litteraturhistoria vid Åbo akademi 2...

Ekeblad f. De la Gardie, Eva, Uppfinnare, Godsägare (1724 – 1786)

5. Eva Ekeblad, född De la Gardie, den föregåendes hustru, f. 10 juli 1724 i Stockholm (dp 12 juli, Jak.), d. 15 maj 1786 i Lidköping. Föräldrar: riksrådet och överstemarskalken greve Magnus Julius De la Gardie och grevinnan Hedvig Catharina Lillie. LVA 1748.

Ekman, Carl Daniel, Uppfinnare, Kemitekniker (1845 – 1904)

2. Carl Daniel Ekman, den föregåendes son, f. 17 mars 1845 i Kalmar, d 3 nov. 1904 i Gravesend, Kent, England. Elev vid Kalmar elementarläroverk 1856–61; apoteksutbildning i Stockholm; deltog i F. W. Hultmans förberedande kurs 1865; elev vid Teknologiska inst. s. å., avgångsex. från fackavd. för kemisk teknologi 1868; verkmästare vid Liljeholmens vinfabriks a.-b. 1868–71; kemist vi...

Elfving, Birger Samuelsson, Uppfinnare, Bruksidkare (1679 – 1747)

2. Birger Samuelsson Elfving, den föregåendes bror, f. 31 dec. 1679 i Garpenberg (Kopp.), d. 18 mars 1747 i Stockholm (själaringn. i Klara 19 mars). Elev hos Chr. Polhem; byggmästare vid Krigskollegii faktorier 1701; inspektor över faktori- och strömbyggnaderna i riket; anlade gevärsfaktoriet vid Trollbo (Hedemora landsförs., Kopp.), färdigt 1703, likviderat 1718; kapten mekanikus ...

Elvius, Pehr d.y., Uppfinnare, Matematiker, Astronom (1710 – 1749)

2. Pehr Elvius d. y., den föregåendes son i hans 2:a gifte, f. aug. 1710, d. 27 sept. 1749 på Ekolsund, Husby-Sjutolfts sn (Upps.). Student vid Uppsala univ. 30 nov. 1720; elev vid A. G. Duhres läroanstalt i Uppsala; studerade i Stockholm för D. Menlös och vid Fortifikationskontoret; elev hos Chr. Polhem på Stjernsund; auskultant i Bergskollegium 11 okt...

Ericsson, Lars Magnus, Uppfinnare, Företagsledare (1846 – 1926)

Ericsson, Lars Magnus, f. 5 maj 1846 på Norrtomta gård, Värmskogs sn (Värml.), d. 17 dec. 1926 på Hågelby gård, Botkyrka sn (Sth.). Föräldrar: hemmansägaren Eric Ericsson och Maria Jonsdotter. Arbete i lantbruk; smedslärling och smed vid malmfyndigheter i Egersund, Norge; järnvägsarbetare; smedslärling vid Charlottenbergs bruk, i Arvika och Karlstad; arbetare vid Öller & Co:s telegrafverksta...

Ericsson, John, Uppfinnare (1803 – 1889)

2. John (i dopboken Johan) Ericsson, den föregåendes bror, f. 31 juli 1803 vid Långbanshyttan, Färnebo sn (Värml.), d. 8 mars 1889 i sitt hus 36 Beach Street, New York, U. S. A., begr. i Filipstad. Elev vid Göta kanalbolags ritkontor i Forsvik 1811; elev å kanalbyggnadskontoret i Tåtorp s. å.; biträdande nivellör vid Riddarhagens station 1816, nivellör vid Rotkilens station, nära T...

Erikson, Gustaf, Uppfinnare, Maskiningenjör (1859 – 1922)

Erikson, Gustaf, f. 13 nov. 1859 i V. Bohr, Lindesberg, d. 4 maj 1922 i Stockholm (Kungsh.). Föräldrar: bergsmannen och frikyrkopredikanten Erik Ersson och Anna Christina Olsdotter. Elev vid Tekniska elementarskolan i Örebro 1875–78; bokhållare vid Sävsjöströms bruk (Lenhovda sn, Kron.) 1879–81; verkmästare där 1881–87; maskiningenjör vid Skutskärs sågverk (Älvkarleby sn, Upps.) 1887–93; mas...

Erikson, Johan Erik, Uppfinnare, Mekaniker (1838 – 1883)

Erikson/ Johan Erik, f. 29 maj 1838 i Näs, By sn (Kopp.), d. 11 jan. 1883 i Stockholm (Kat.). Föräldrar: hemmansägaren Eric Jansson och Elisabeth Andersdotter. Skolgång i Nyköping; elev vid Nyköpings bruk och mekaniska verkstad 1860–63; praktik vid Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm 1863–67; studieresa till Paris 1867; anställd där vid en mekanisk verkstad s. å.; teknisk experimentverk...

Ernst, Petter, Uppfinnare, Urmakare (1714 – 1784)

Ernst (Ernest), Petter, f. 2 april 1714, d. 19 mars 1784 i Stockholm (Nik.). Urfabrikör först i Växjö, sedan i Stockholm.

G. m. Eva Enock, f. omkr. 1711, trol. i Växjö, d. 18 juni 1785 i Stockholm (Nik.), dotter av handelsmannen och rådmannen i Växjö Enock Enocksson i hans första gifte.

Fahnehjelm, Anton Ludvig, Arméofficer, Uppfinnare (1807 – 1875)

2. Anton Ludvig Fahnehjelm, den föregåendes son i hans tredje gifte, f. 28 juli 1807 i Stockholm (Jak.), d. 6 jan. 1875 där (ibid.). Elev vid Stockholms gymnasium; student vid Uppsala univ. 30 sept. 1825; kameralexamen där vt. 1827; underlöjtnant vid Sjöartilleriet 23 jan. 1828; löjtnant vid Flottans mekaniska kår 15 dec. 1837; uppfinnare; kapten vid nämnda kår 12 febr. 1846; ingen...

Fahnehjelm, Otto Bernard, Uppfinnare (1846 – 1911)

4. Otto Bernhard Fahnehjelm, son av F. 2, f. 5 okt. 1846 i Stockholm (Nik.), d. 2 mars 1911 i Bryssel, Belgien. Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm 1862–65; mogenhetsex. där 1865; ordinarie elev vid Teknologiska institutet s. å., avgångsex. från fackavd. för kemisk teknologi 1868; praktik vid cementfabriker i England och Frankrike 1869–70; undersökte svenska ler- och kalkarter...

Flodquist, C Waldemar, Industriidkare, Uppfinnare (1847 – 1894)

Flodquist, Carl Waldemar, f 17 mars 1847 i Arvika, d 18 okt 1894 i Sthlm (Klara). Föräldrar: handlanden Carl Johan F o Lilla Christiane Bjerkebek. Ord elev vid Teknolog institutet 1864–67, avgångsex från dess fackskola för väg- o vattenbyggnadskonst, elev vid statens järnvägsbyggnader 1863–66 o 1867–68, tekn förest o förvaltare vid Rosendahls fabriks ab:s pappersfabriker (från 1879 ab Kornda...

Fornander, Anders, Målare, Skulptör, Uppfinnare (1820 – 1903)

Fornander, Anders (dp Andreas, skrev själv alltid Anders), f 12 dec 1820 i Hulterstads sn (Kalm), d 4 nov 1903 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: bonden, sedermera matrosen Jöns Larsson (i sin bouppteckn kallad F) o Katarina Jonsdtr (litteraturuppg, att hans far var den till den kända släkten F hörande kaptenlöjtnanten Olov F stämmer ej med kyrkböckerna). Elev vid Konstakad 1844, agrée där 19 ma...

Gahn, Henrik, Industriidkare, Uppfinnare, Kemist (1820 – 1874)

4 Gahn, Henrik, sonson till G 1, f 1 april 1820 i Falun, d 30 mars 1874 i Uppsala. Föräldrar: salpetersjuderidir Johan Henric G o Johanna Charlotta Théel. Inskr vid Uppsala univ 9 nov 1838, studerade där till 1841, genomgick Falu bergsskola 1841–42, elev på Jernkontorets stat 1842, extra stipendiat där 1845–48, ägnade sig åt skogsaffärer 1848–62, skogschef i Bergviks sågverksab (Gä...

Granström, Gustaf A, Industriidkare, Uppfinnare (1851 – 1941)

Granström, Gustaf Abraham, f 26 dec 1851 i Sthlm (Kat), d 17 jan 1941 där (Ad Fredr). Föräldrar: grosshandl Carl Gustaf G o Sofia Theresia Borgström. Elev vid Sthlms lyceum till 66, vid Teknol institutet i Sthlm 68, avgångsex som väg- o vattenbyggare 71 o som bergsing 72, gruving vid Norbergs gruvor 73—81, delägare i firman Högstedt & Granström 79—81, disp för Norbergs gemensamma g...

Gröndal, J Gustaf, Industriidkare, Uppfinnare (1859 – 1932)

Gröndal, Johan Gustaf, f 11 febr 1859 i Fröslunda (Upps), d 16 mars 1932 i Djursholm. Föräldrar: disponenten o bruksförvaltaren Johan Gustaf G o Sofia Jack. Elev vid bergsskolan i Falun 78—79, bergsing o kemist vid Pitkäranta koppar- o tennverk i Finland 80, övering där 84, disponent där 94—00 samt dir vid Alexandrovski stålverk i S:t Petersburg 97—00, bosatt i Sverige från 00. — Fil hedersd...

Grönkvist, Gustaf Robert, Industriidkare, Uppfinnare (1863 – 1925)

Grönkvist, Gustaf Robert, f 3 dec 1863 i Saleby (Skar), d 25 maj 1925 i Katrineholm. Föräldrar: smeden Carl August G o Carolina Hellman. Industriidkare, uppfinnare.

G 1) 26 dec 86 i St Malm (Söd) m Inga Stina (Kristina) Ingemarsdtr, f 27 april 54 i Hovby (Skar), d 10 juli 16 i St Malm, dtr till stataren Ingemar Johansson o Anna Stina Karlsdtr; 2) 1 april 18 i St Malm m Ellen Rut Benso...

Hammar, Viktor, Uppfinnare, Kanonkonstruktör (1880 – 1958)

Hammar, Victor, f 14 okt 1880 i Färnebo (Värml), d 22 aug 1958 i Södertälje. Föräldrar: verkmästaren Gustaf Olsson o Maria Lovisa (Lisa) Larsdtr. Studier vid Filipstads lägre allm lärov 91—95, genomgick Filipstads bergsskola 95—96, elev vid ab Bofors-Gullspång, Bofors, 96—98, utex från Örebro tekn skola 01, ritare vid ab Bofors-Gullspång 02, anställd vid Bethlehem Steel Co, USA, 07, konstruk...

Hammarlund, Henning, Industriidkare, Uppfinnare, Urmakare (1857 – 1922)

2 Hammarlund, Henning, bror till H 1, f 30 dec 1857 i Varalöv, Strövelstorp (Krist), d 25 april 1922 i Lund (enl db för Båstad, Krist). Anställd vid Hälsingborgs mek verkstad, urmakareutbildn i Ängelholm o Sthlm, studie- o praktikresa till utlandet 80—86, genomgick högsta klasserna vid urakademin i Genève, anlade Halda fickursfabrik i Svängsta (Blek) 87, verkst dir i Halda fickursf...

Hesselman, K Jonas E, Uppfinnare, Maskiningenjör (1877 – 1957)

3 Hesselman, Knut Jonas Elias, bror till H 1 o H 2, f 9 april 1877 i Sthlm (enl fdb för Å, Ög), d 20 dec 1957 i Nacka. Elev vid h a latinlärov å Norrmalm i Sthlm 87—92, elev vid Sthlms maskinyrkesskola 93—95, inskr vid KTH 95, civiling 98, ritare o konstruktör vid ab Diesels motorer i Sickla 1 febr 00, förste ing o konstruktionschef där 01—11, övering 12—17, egen konstruk...

Holmström, J Gunnar, Uppfinnare, Elektroingenjör (1874 – 1933)

Holmström, Johan Gunnar, f 23 april 1874 i Sthlm, Svea art, d 30 aug 1933 där, Klara. Föräldrar: civiling Johan Bror Ivar H o Agnes Paulina Lovisa Lindaure. Mogenhetsex vid h reallärov å Norrmalm 17 maj 92, elev vid telegrafverket 10 juni 92, extra elev i matematik o allm fysik vid KTH 19 sept 92, telegrafing:ex 93, eo assistent vid telegrafverket 93, ord elev vid KTH 14 sept 93, lär vid tel...

Hult, C Adalrik (Alrik), Uppfinnare (1867 – 1964)

2 Hult, Carl Adalrik (Alrik), bror till H 1, f 14 dec 1867 i Helgona, Söd, d 1 dec 1964 i Sthlm, Osc. Elev vid Borgarskolans i Sthlm aftonkurser 83—86, smedslärling vid Gundbergska fabrikens ab 83—84, svarvare vid ab Palmcrantz & Co 85—86, svarvare vid ab Separator 86—87, verkstadspraktik o experimentverksamhet i USA 87—90, experimentverksamhet tills ...

Hult, Oscar W, Uppfinnare (1863 – 1937)

1 Hult, Oscar Walfrid, f 12 okt 1863 i Helgona, Söd, d 23 sept 1937 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: smedsmästaren Olof H o Maria Christina Lagerwall. Smedslärling o smed på Kristineholms gård till 82, metallarbetare i Sthlm, bl a hos ab Separator, till 86, verkstadspraktik o experimentverksamhet i USA 87—90 o 91—92, experimentverksamhet tills med H 2 i Sthlm 90—91 o 93—95, ing o led av styr i...

Johansson, Carl Edvard, Uppfinnare (1864 – 1943)

Johansson, Carl Edvard, f 15 mars 1864 vid Frötuna järnbruk, Fellingsbro, Ör, d 30 sept 1943 i Eskilstuna. Föräldrar: hemmansägaren o sågverksförmannen Johan J o Carolina Rask. Sågverksarbetare vid Oneota Lumber Co utanför Rivers Point, Minnesota, USA, 82—83 o hösten 84, studier vid Gustavus Adolphus College, S:t Peter, Minnesota, vt 84, anställd vid E V Beronius mek verkstad i Eskilstuna ma...

Johansson, J Erik, Uppfinnare, Maskiningenjör (1893 – 1973)

Johansson, Johan Erik, f 3 dec 1893 i Vass-ända-Naglum, Älvsb, d 1 maj 1973 i Gbg, Johanneberg. Föräldrar: lantbrukaren Carl J o Amalia Vilhelmina Andersson. Inskr vid Chalmers tekn inst sept 11, utex därifrån juni (trol 22) 16, ing vid ab Götaverken 16, övering där 51—58. — IVA:s GM 33, Sv teknologfören:s Polhemspris 40, LIVA 41, Gustaf Dalén-medaljen 55, tekn hedersdr vid Chalmers tekn hög...

Johansson, Johan Petter, Industriidkare, Uppfinnare, Mekaniker (1853 – 1943)

Johansson, Johan Petter, f 12 dec 1853 i S Härene, Älvsb, d 25 aug 1943 i Enköping. Föräldrar: torparen Johannes Jonsson o Christina Bryngelsdtr. Anställd vid Vårgårda torvfabrik 72, järnvägsarbetare på linjen Mjölby—Hallsberg 73, elev o montör vid Eskilstuna mek verkstad 74—77, montör vid Westerås mek verkstad 78, smidesmästare på Hagbyholm, Irsta, Vm, 78—80, l:e montör o ritare vid Munktel...

Jung, K Torsten F, Industriidkare, Uppfinnare (1880 – 1961)

Jung, Karl Torsten Fredrik, f 28 maj 1880 i Malmö, Caroli, d 29 maj 1961 i Vireda, Jönk. Föräldrar: rektorn Victor Pontus J o Maria Emilia Levan. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg vt 97, elev vid KTH (maskinbyggn:konst o mek teknologi) 18 okt 99—10 juni 01, anställd vid patent- o registreringsverket 9 nov 01—31 dec 14 (eo tjänsteman 01—06, bitr ing 1 okt 06—14, tf byråing 09—14), konstrukt...

Jungner, E Waldemar, Uppfinnare (1869 – 1924)

Jungner, Ernst Waldemar, f 19 juni 1869 i Vilske-Kleva, Skar, d 30 aug 1924 i Borg, Ög (nu Norrköping). Föräldrar: kh Jonas J o Josefina Gustafva Blomberg. Mogenhetsex vid h a l i Skara vt 89, inskr vid UU ht 89, FK där 14 sept 91, elev vid KTH ht 92, studier där 92—93, egen experimentverksamhet i Skara 94—00, i Sthlm 00—01, i Borg 01—24, grundade Accumulator-ab Jungner, Sthlm, 10 maj 00, le...

Kjellberg, Oscar, Uppfinnare, Industriman (1870 – 1931)

Kjellberg, Oscar, f 21 sept 1870 i Arvika landsförs, d 5 juli 1931 i Gbg, Vasa. Föräldrar: järnvägsbyggaren i engelsk tjänst Johannes Nilsson o Karolina Olsdtr. Elev vid lägre allm lärov i Kristinehamn 80—86, vid Kristinehamns mek verkstadsab 86, ångbåtseldare o maskinarb vid olika verkstäder o varv 87—96, maskinistex 96, maskinist på s/s Bordeaux 96—97, övermaskinistex i Malmö 98, praktik v...

Kjellin, Fredrik A, Uppfinnare, Bergsingenjör (1872 – 1910)

Kjellin, Fredrik Adolf, f 24 april 1872 i Vårdinge, Sth, d 30 dec 1910 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren sedermera bankkamrern Eric Adolf K o Anna Maria Lovisa Gyllenhaal. Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm vt 90, ord elev vid KTH 15 sept 90, utex från dess fackavd för kemisk teknologi 10 juni 93, experimentverksamhet i Falun 93—95 o i Sthlm 95—97 o 99, tekn chef för elektro...

Kronberg, M Johanna (Ninni), Uppfinnare (1874 – 1949)

Kronberg, Maria Johanna (Ninni), f 28 sept 1874 i Gävle, d 1 okt 1949 i Lund. Föräldrar: lotskaptenen Anders Wictor Berggren o Caroline Louise Stuart. Näringsfysiologisk forskn på Rydsgårds säteri, Villie, Malm, 22—46, led av styr för ab Practic comp ltd, Rydsgård, 3 april 23, VD där 19 juni 36— 25 okt 47, en av grundarna av Sv mjölkprodukter ab (SMP), Sthlm, 38, verksam där 38—40, VD i ab S...

Källe, K Torsten, Uppfinnare, Kemiingenjör (1893 – 1975)

Kalle, Karl Torsten, f 5 jan 1893 i Bromma, Sth (nu Sthlm, Bromma), d 11 juni 1975 i Säffle. Föräldrar: möbelarkitekten Karl Johan Emil Karlsson o Hedvig Amanda Andersdtr. Realex i Arvika, elev vid tekn privatskola i Gbg 11, utex från Chalmers tekn inst juni 19, anställd vid Billeruds ab, Säffle, 19—22, drev egen fabrik i Säffle 22—63 (ab Källe-Regulatorer från 6 juni 45), led av styr för Sv...

Lagerman, Alexander, Uppfinnare, Maskiningenjör (1836 – 1904)

Lagerman, Alexander, f 11 febr 1836 i Ö Eneby, Ög (nu: Norrköping), d 28 nov 1904 i Jönköping. Föräldrar: skräddarmästaren Gustaf Fredrik L o Johanna Charlotta Uhrfeldt. Elev vid tekn skolan i Norrköping, ritare vid Motala mek verkstad 53—56, egen uppfinnarverksamhet 56—70, maskinkonstruktör vid Jönköpings tändsticksfabrik ab från 70, juryman vid utställn:arna i Sthlm 97 o i Paris 00.

Larson, Carl Gustaf, Uppfinnare, Bruksman (1841 – 1912)

Larson, Carl Gustaf, f 15 nov 1841 i Valbo, Gävl, d 7 april 1912 på Kyleberg, Svanshals, Ög. Föräldrar: rättaren o arrendatorn Lars Olsson o Johanna Charlotta Ramberg. Timmermätare vid Högbo järnbruk, Gävl, 57—59, smidesbokhållare vid Gullgrufva järnverk, Skog, Gävl, 59—62, vid Högbo stål- och jernwerks ab 62—66, assistent vid Fredshammars järnbruk, Orsa, Kopp, 66— 68, bessemerblåsare (drift...

Larsson, L Albin, Uppfinnare, Ingenjör (1867 – 1933)

1 Larsson, Lars Albin, f 1 mars 1867 i Stora Kil, Värml, d 11 maj 1933 i Kristinehamn. Föräldrar: hemmansägaren Jonas L o Karolina Petersdtr. Elev vid Kristinehamns praktiska skola 85—86, avgångsex från Örebro tekn elementarskola 90, ritare vid Kristinehamns nya gjuteri, lokförare vid Mora-Wenerns jernvägsab, förrådsförvaltare o ritare vid nämnda järnvägsab:s reparationsverkstad i Persberg, ...

Lidströmer, Jonas (Lidström), Uppfinnare, Byggmästare (1755 – 1808)

Lidströmer, Jonas, före adl Lidström, f 23 april 1755 på Lagfors bruk, Ljustorp, Vnl, d 27 jan 1808 i Sthlm, Nik. Föräldrar: bruksinspektören Jonas Lidström o Anna Bång. Elev vid gymnasiet i Härnösand 71, inskr vid UU 7 mars 75, auskultant i bergskoll 6 april 81, biträde vid skeppsvarvet i Karlskrona 81, löjtn:mekanikus där 82, kaptenmekanikus vid örlogsflottan 30 maj 87, chef för mekaniska ...

Lilliehöök, C J Fredrik M, Uppfinnare, Skeppsbyggare, Högskolelärare (1860 – 1930)

11 Lilliehöök, Carl Johan Fredrik Malcolm, f 14 april 1860 på Lindhult, Stafsinge, Hall, d 4 jan 1930 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: kaptenlöjtn Carl Johan L o Charlotta Gustafva Fredrika Rosenblad. Elev vid Tekn skolan i Örebro 78—82, vid KTH 13 sept 83, utex från fackavd för maskinbyggn:konst o mek teknologi 10 juni 86, anställd vid Ramage & Fergusons varv i Leith, Skottland, 86-87, vid The ...

Lindahl, Carl Fredrik, Industriidkare, Uppfinnare (1807 – 1873)

Lindahl, Carl Fredrik, f 28 juli 1807 i Hallstahammar, Vm, d 29 april 1873 i Gävle. Föräldrar: smedsmästaren Peter L o Ingeborg Sofia Götman. Lärling o medhjälpare till fadern i smedjan på Karlslund, Längbro, Ör, 17–22 o 23-29, arbetare i mjölkvarn 22–23, hovslagarelev vid veterinärinrättn, Sthlm, 29, smed på Karlslund 29–33, förman vid Motala mek verkstad 33–37, verkmästare vid Forsbacka br...

80 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se