Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
23 träffar, sida:  1 
Björnstjerna, Oscar Magnus F, Diplomat, Utrikesminister, Hovman, Riksdagsman (1819 – 1905)

5. Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna, den föregåendes broder, f. 6 mars 1819 i Stockholm, d 2 sept. 1905 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1836. Passerade graderna vid livgardet till häst 12 juli 1836–5 mars 1837; fanjunkare vid livregementets dragonkår 27 juni 1836; avlade officersexamen 19 dec. 1837; underlöjtnant vid nämnda kår 19 jan. 1838; ordonnansofficer hos kronprinsen 2...

Boström, Erik Gustaf, Statsminister, Utrikesminister, Finansminister (1842 – 1907)

2. Erik Gustaf Boström, den föregåendes brorson, f. 11 febr. 1842 i Stockholm, d 21 febr. 1907 därstädes. Föräldrar: lagmannen Erik Samuel Boström och Elisabet Gustava Fredenheim. Elev vid Uppsala katedralskola ht. 1854; student i Uppsala 18 maj 1861. Övertog fideikommisset Östanå 1863; ledamot av Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 29 jan. 1870 och av Stockho...

Branting, K Hjalmar, Publicist, Statsminister, Partiledare, Utrikesminister, Finansminister (1860 – 1925)

3. Karl Hjalmar Branting, den föregåendes son, f. 23 nov. 1860 i Stockholm, d. 24 febr. 1925 därstädes. Elev vid Beskowska skolan vt. 1868; avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 19 maj 1877; student i Uppsala ht s. å.–vt. 1882. Amanuens vid Stockholms observatorium 1879–80 samt 1882–84; e. riksdagsreferent i Stockholms dagblad 1883; medarbetare i tidningen Tiden 1884; red...

Douglas, Ludvig W A, Landshövding, Riksmarskalk, Utrikesminister (1849 – 1916)

4. Ludvig Wilhelm August Douglas, brorsons sonsons sonson till D. 3, f. 26 (ej 24) nov. 1849 i Zörich, Schweiz, d. 20 juli 1916 i Lysekil. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Carl Israel Wilhelm D. och grevinnan Louise Catherine Caroline von Langenstein und Gondelsheim. Abiturientex. i Karlsruhe 1869; student i Heidelberg 30 okt. 1869; student i Uppsala 5 maj 1870; preliminärex....

Ehrensvärd, Albert Carl August Lars, Diplomat, Utrikesminister, Riksdagsman (1821 – 1901)

8. Albert Carl August Lars Ehrensvärd, sonson till E. 4, f. 10 jan. 1821 på Rödjenäs, Björkö sn (Jönk.), d. 31 jan. 1901 på Tosterup i likanämnda sn (Krist.). Föräldrar: översten greve Gustaf Carl Albert August Ehrensvärd och Henriette Virginia Sofia Catharina Adlercreutz. Student vid Lunds univ. 20 febr. 1837; disp. pro exercitio 27 maj 1837; ex. filol. 20 juni 1840; ex. filos. 22...

Ehrensvärd, Johan Jakob Albert, Diplomat, Skriftställare, Utrikesminister (1867 – 1940)

10. Johan Jakob Albert Ehrensvärd, den föregåendes broder, f. 9 maj 1867 i Göteborg, d. 6 mars 1940 i Lund. Mogenhetsex. i Göteborg 28 maj 1884; student vid Lunds univ. 30 sept. s. å.; fil. kand. där 31 maj 1887; jur. utr. kand. 31 jan. 1891; e. o. notarie i Svea hovrätt 24 febr. s. å.; vice häradshövding 31 maj 1894; jur. lic. i Lund 24 maj 1895; jur. doktor där 29 maj s. å.; e. o...

Engeström, von, Lars, Diplomat, Hovkansler, Utrikesminister (1751 – 1826)

5. Lars von Engeström, son av E. 1 och bror till E. 2, E. 3 och E. 4, f. 24 dec. 1751 i Lund, d. 19 aug. 1826 på godset Jankowice, Posen, Polen. Student vid Lunds univ. 11 jan. 1757; teol. ex. där 9 mars 1768; jur. ex. 28 april 1770; e. o. kanslist i Riksarkivet 27 nov. s. å.; kopist där 12 juni 1771; kanslist 23 mars 1773; registrator 20 juli s. å.; a...

Günther, Christian E, Diplomat, Utrikesminister (1886 – 1966)

2 Günther, Christian Ernst, sonson till G 1, f 5 dec 1886 i Sthlm (Hedv El), d 6 mars 1966 där (Osc). Föräldrar: envoyén Ernst Axel G o Anna Georgina Boltenhagen. Mogenhetsex vid Nya Elementarskolan i Sthlm 16 maj 04, inskr vid UU ht 04, studier där ht 04—vt 08, inskr vid LU vt 09, FK där 15 sept 09, JK där 31 maj 16, anställd vid folkhushålln: kommissionen 16—18, notarie i lantbru...

Hederstierna, Carl F W, Ämbetsman, Utrikesminister, Politiker (1861 – 1928)

3 Hederstierna, Carl Fredrik Wilhelm, son till H 2, f 1 dec 1861 i Höreda (Jönk), d 17 nov 1928 i Sthlm (Nik). Mogenhetsex i Sthlm 80, inskr vid UU 21 sept 80, jur fil ex 13 sept 82, JK 15 dec 86, eo notarie vid Svea hovr 20 dec 86, v häradsh 20 dec 88, tf fiskal i Svea hovr 11 jan 92, fiskal 29 nov 95, assessor 25 nov 98, tf revisionssekr 7 dec 00, konstit revisionssekr 14 jan 02,...

Hellner, Johannes, Finansman, Samlare, Jurist, Utrikesminister (1866 – 1947)

Hellner, Johannes, f 22 april 1866 i Svedala (Malm), d 19 febr 1947 i Sthlm (Osc). Föräldrar: folkskolläraren Sören Hansson o Hanna Petersdtr. Mogenhetsex vid Lunds katedralskola 5 juni 85, inskr vid LU 3 sept 85, FK där 15 sept 87, JK där 21 maj 91, eo notarie vid Svea hovrätt 22 maj 91, eo notarie i Skånska hovrätten 4 aug 92, v häradsh där 31 maj 94, JL 2 dec 95, disp pro gradu 9 dec 95, ...

Hochschild, Carl F L, Memoarförfattare, Utrikesminister (1831 – 1898)

2 Hochschild, Carl Fredrik Lotharius, sonson till H 1, f 13 sept 1831 i Khvn, d 12 dec 1898 på Bällinga, Sövestad, Malm. Föräldrar: envoyén frih Carl H o Emilia Catharina Oxholm. Inskr vid LU dec 48, kansliex där juni 49, attaché i Wien 28 juli 49, eo kanslist i civildep 11 jan 51, attaché i Berlin 8 april 51, andre sekr i kab för utrikes brevväxl 11 aug 53, kammarherre h...

Lagerheim, C H T Alfred, Diplomat, Generaldirektör, Utrikesminister (1843 – 1924)

2 Lagerheim, Carl Herman Theodor Alfred, son till L 1, f 4 okt 1843 i Khvn, d 23 maj 1924 i Sthlm, Joh. Inskr vid UU 23 maj 59, kansliex 14 dec 60, eo kanslist i finansdep 24 jan 61, kameralex 23 maj 61, attaché vid beskickn i Paris 15 febr 62, andre sekr i UD 20 okt 65, legationssekr vid beskickn i S:t Petersburg 20 maj 70, tf chef för politiska avd i UD 3 mars 71...

Lagerheim, Elias, Diplomat, Utrikesminister (1791 – 1864)

1 Lagerheim, Elias, f 18 aug 1791 på Ågesta, Huddinge, Sth, d 17 sept 1864 på Nykvarn, Turinge, Sth. Föräldrar: presidenten frih Olof Elias L o Catharina Apiarie. Inskr vid LU 3 april 07, kansliex 11 dec 09, eo kanslist vid hovkanslersbyrån 28 febr 10, kanslist där 9 nov 10, kammarjunkare 11 dec 10, andre sekr i kab för utrikes brevväxl 29 mars 13, tf legationssekr i S:t Pet...

Lewenhaupt, Carl, Diplomat, Utrikesminister (1835 – 1906)

11 Lewenhaupt, Carl, f 19 mars 1835 på Herrevadskloster, Riseberga, Krist, d 10 dec 1906 i Helsingborg. Föräldrar: majoren greve Gustaf Adolf L o Maria v Geijer. Inskr vid LU 21 maj 51, kansliex där 7 dec 55, eo kanslist i civildep 6 mars 56, i kommerskoll 15 april 56, notarie hos ridderskapet o adeln vid riksdagen 56—58, tjänstg kammarjunkare 2 febr 57, attaché i Paris 6 sept 58, i London 1...

Lindman, S Arvid A, Sjöofficer, Statsminister, Utrikesminister, Sjöförsvarsminister, Industriman, Riksdagspolitiker (1862 – 1936)

2 Lindman, Salomon Arvid Achates, kusin till L 1, f 19 sept 1862 i Österbybruk, Upps, d 19 dec 1936 vid Croydons flygplats, Surrey, England (skriven i Sthlm, Jak). Föräldrar: bruksdisponenten Emil Achates L o Ebba Carolina Dahlgren. Studier vid hal i Hudiksvall 73 — 76, aspirant vid sjökrigsskolan 28 sept 76 —hösten 82, underlöjtn vid flottan 18 okt 82, löjtn i flottan 13 juli 87 (...

Löfgren, J Eliel, Advokat, Utrikesminister, Justitieminister, Riksdagspolitiker (1872 – 1940)

Löfgren, Jonas Eliel, f 15 mars 1872 i Piteå landsförs, d 8 april 1940 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kh o redaktören Jonas L o Johanna Amanda Norberg. Mogenhetsex vid h a l i Gävle 21 maj 91, inskr vid UU 15 sept 91, hovrättsex där 28 maj 95, eo notarie i Svea hovrätt 11 juni 95, tingstjänstg 97–98, anställd vid N Setterwalls advokatbyrå i Sthlm sept 98, deläg där 03–07, innehavare av nämnda b...

Manderström, C R Ludvig, Diplomat, Ämbetsman, Utrikesminister (1806 – 1873)

Manderström, Christoffer Rutger Ludvig, f 24 jan 1806 i Sthlm, Hovf, d 18 aug 1873 i Köln (dödsattest, M:s saml, KB; kbf i Hedv El, Sthlm). Föräldrar: kammarherren frih Erik Ludvig M o frih Christina Brita Bennet. Inskr vid UU 1 okt 19, kansliex 8 juni 24, eo kanslist i handels- o finansexp 18 juni 24, andre sekr i kabinettet för utrikes brevväxlingen 21 okt 30, kammarjunkare 21 aug...

Marks von Würtemberg, Erik T, Hovrättspresident, Domare, Utrikesminister (1861 – 1937)

2 Marks von Würtemberg, Erik Teodor, sonsons sonson till M 1, f 11 maj 1861 i Ejörnlunda, Söd, d 5 mars 1937 i Saltsjöbaden, Sth (enl db för Osc, Sthlm). Föräldrar: underlöjtn frih Ulrik Johan Teodor Ludvig M o Clara Gustafva Kjellgren. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 13 juni 78, inskr vid UU 26 sept 78, FK 25 maj 80, jur utr kand där 12 sept 85, eo notarie i Svea hovrätt 8 okt 8...

Palmstierna, Erik K, Diplomat, Utrikesminister, Sjöförsvarsminister, Politiker (1877 – 1959)

5 Palmstierna, Erik Kule, sonson till P 3, f 10 nov 1877 i Sthlm, Klara, d 22 nov 1959 i Florens, Italien. Föräldrar: envoyén o överceremonimästaren Carl Fredrik Herman P o Hanna Maria Edla v Holst. Elev vid Sjökrigsskolan 1 okt 91, officersex där 27 okt 97, underlöjtn vid flottan 29 okt 97, löjtn där 31 dec 00, led av stadsfullm i Karlskrona 05–06, kapten vid flottan 26 jan 06, avsked med l...

Platen, von, Baltzar B, Sjöofficer, Kanalbyggare, Utrikesminister (1766 – 1829)

2 von Platen, Baltzar Bogislaus, son till P 1, f 29 maj 1766 i Schaprode, Rügen, d 6 dec 1829 i Kristiania, Domk. Kadett vid amiralitetet 3 nov 79, fänrik 21 mars 80, löjtn 21 juli 88, kapten 24 dec 89, major 12 juli 92, överadjutant hos KM:t 17 juli 92, ekipagemästare i Karlskrona 94–mars 97, överstelöjtn vid amiralitetet o generaladjutant av flygeln 8 febr 95, frih 1 nov 97, led a...

Ramel, S G Fredrik T, Diplomat, Landshövding, Utrikesminister (1872 – 1947)

Ramel, Sten Gustaf Fredrik Troil, f 9 dec 1872 i Malmö, Garnisonsförs, d 30 okt 1947 där, S:t Petri. Föräldrar: ryttmästaren frih Hans Fredrik R o Anna Carolina Alexandrina v Troil. Mogenhetsex vid H a l i Malmö 11 juni 90, inskr vid LU 18 sept 90, jur fil ex 15 april 91, jur utr kand där 3 nov 94, eo notarie i Hovrätten över Skåne o Blekinge 17 nov 94, ägare av Gårdstånga Nygård, Gårdstånga...

Sandler, Rickard J, Statsminister, Folkbildare, Ämbetsman, Utrikesminister, Finansminister (1884 – 1964)

2 Sandler, Rickard Johannes, son till S 1, f 29 jan 1884 i Torsåker, Vnl, d 12 nov 1964 i Sthlm, Hägersten. Mogenhetsex vid H a l i Härnösand 6 juni 01, inskr vid UU ht 01, FK där 27 maj 05, lär vid Hola folkhögskola, Torsåker, hösten 05-våren 06, led av styr för Socialdemokratiska ungdomsförb (SDU) 07–12, inskr vid GH ht 08, FL där 28 jan 11, lär vid Brunnsviks folkhögsk, Ludvika l...

Söder, Karin Ann-Marie, Lärare, Partiledare, Utrikesminister, Riksdagsman (1928 – 2015)

Söder, Karin Ann-Marie, f 30 nov 1928 i Frykerud, Värml, d 19 dec 2015 i Täby, Sth. Föräldrar: folkskolläraren o kantorn Yngve Anders Bergenfur (före 1945 Karlsson) o Lilly Augusta Andersson. Studentex vid H a l för flickor i Gbg 20 maj 48, inskr vid Folkskoleseminariet i Falun 25 aug 48, folkskollär:ex där 26 maj 50, folkskollär i Sunne 50–52, ämneslär i Kil, Värml, 52–54, ...

23 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se