Beställ på plats i läsesal

Inför ditt besök i läsesalen kan det vara bra att känna till hur du gör en beställning av arkivmaterial. Den här texten beskriver hur du går till väga om du befinner dig i en läsesal och vill beställa fram material till samma dag.

Om du vill förhandsbeställa material inför ditt besök ska du istället läsa informationen under Beställ till läsesal med eget användarkonto. Du kan också förbeställa material på plats i läsesalen till besök en annan dag.

Läs mer


På plats i läsesalen – steg för steg

  1. Kom igång med din beställning
  2. Söka fram material
  3. Kontrollera din beställning
  4. Din beställning kontrolleras
  5. Ta del av det beställda materialet i läsesal
     

1. Kom igång med din beställning

Du beställer arkivmaterial till läsesalen vid en besöksdator. Beställningen görs i Nationell Arkivdatabas (NAD). Du kan vara anonym när du gör en beställning från en besöksdator i en läsesal till samma dag som ditt besök. Om du vill förbeställa material på plats i läsesalen till besök en annan dag så måste du uppge din e-post.

Det är inte möjligt att låna arkivmaterial till en annan läsesal än där det förvaras.

I våra läsesalar finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig med din beställning och andra frågor kring arkivmaterialet.

2. Söka fram material

Börja din beställning genom att söka fram det arkiv du är intresserad av i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Knappen   Läsesal   visas vid material som kan beställas till läsesal. Observera att arkivmaterialet kan vara förtecknat på olika nivåer (arkiv, serie eller volym), vilket innebär att knappen kan visas på olika nivåer i arkivförteckningen. Gå till vyn på vänster sida av skärmen och klicka på plustecknen för att se samtliga nivåer.

För att begränsa din sökning av arkivmaterial till en viss arkivinstitution, t.ex. Stockholms stadsarkiv kan du välja arkivinstitutionens namn i fältet Förvarande institution. Om en arkivinstitution har fler läsesalar kan du inte söka fram material till enbart en viss läsesal.

Klicka på knappen   Läsesal   för att lägga din beställning i kundkorgen. När du är klar, klickar du på kundkorgen uppe till höger för att kontrollera din beställning.

Du kan beställa fem till tio enheter åt gången, beroende på till vilken läsesal du beställer. Material som är digitaliserat, dvs. som har knappen   Bild   kan du ta del av direkt på din skärm, men inte beställa till en läsesal.

Du kan inte beställa ljudupptagningar, film, video, ADB-upptagningar eller mikrofilm via Nationell Arkivdatabas (NAD). Är du intresserad av material som finns på dessa medier får du istället ställa en fråga till Riksarkivet genom tjänsten Beställ uppgifter och kopior ur arkiven eller kontakta vår personal i läsesalen.

3. Kontrollera din beställning

Om du har beställt material som inte är förtecknat på volymnivå, behöver du komplettera beställningen med volymnummer eller en närmare beskrivning av materialet som du vill beställa. Om du inte har kompletterande uppgifter kan du skriva "Vet ej".

Om du inte hittar det du vill beställa i Nationell Arkivdatabas (NAD) kan du försöka beskriva det i en särskild ruta i beställningsformuläret. Där kan du också ange annat som kan vara bra för personalen i läsesalen att veta. Observera att svarstiden är längre vid denna typ av beställning. Det är kostnadsfritt att beställa material till läsesal, men för mera omfattande eftersökningar kan det tillkomma kostnader. Information om eventuella kostnader meddelas alltid så att du kan ta ställning till om personalen ska påbörja eftersökningen.

  • Du kan radera en rad i beställningen genom att klicka på papperskorgen i slutet av raden.
  • Du kan radera hela beställningen genom att klicka på knappen Radera nere till vänster.
  • Om du vill få bekräftelse på beställningen till din e-post kan du ange din e-postadress.

Avsluta din beställning genom att klicka på knappen Skicka. På en ny sida får du omgående en bekräftelse på din beställning.

Om du har angett din e-postadress får du en bekräftelse per e-post om att din beställning är mottagen och handläggs av personal i läsesalen.

På din beställning finns ett unikt ordernummer. Det viktigt att du noterar ordernumret så att du kan hämta rätt beställning i läsesalen.

4. Din beställning kontrolleras

Om din beställning behöver kompletteras eller om det finns frågor kommer du att bli kontaktad av personalen i läsesalen. Har du lämnat din e-postadress får du information via e-post.

I vissa fall tar det längre tid att handlägga din beställning, t.ex. om din beställning är oprecis, om det material du har beställt är sekretessbelagt eller omfattas av särskilda villkor för att du ska få ta del av det. Om det material du har beställt är sekretessbelagt måste vi göra en sekretessprövning. Du måste då invänta mer information från oss.

5. Ta del av det beställda materialet i läsesal

När din beställning har godkänts behöver du uppge ditt ordernummer för att kunna ta del av det beställda arkivmaterialet i läsesalen.

Om det material du har beställt omfattas av sekretess eller särskilda villkor kan du i vissa fall behöva legitimera dig för att få ta del av det.