Beställ på plats i läsesal

Observera att den här digitala tjänsten än så länge gäller enbart läsesalen vid Liljeholmskajen på Stockholms stadsarkiv.

Beställer du via din egen dator i läsesalen gå till Beställ med eget användarkonto

Så här gör du en digital beställning på plats i läsesalen:

 1. Kom igång med din beställning
 2. Söka fram material
 3. Kontrollera din beställning
 4. Din beställning kontrolleras
 5. Ta del av det beställda materialet i läsesal
   

1. Kom igång med din beställning

 • Beställning av arkivmaterial görs vid en besöksdator i läsesalen.
 • När du sitter vid en besöksdator i en läsesal är du automatiskt inloggad i den läsesalen.
 • Du kan bara beställa fram material till den läsesal som du befinner dig i. Beställningen kan enbart göras till den dag du är i läsesalen.
 • Om du vill kunna beställa till andra dagar än den innevarande dagen måste du logga ut den automatiska inloggningen och sedan logga in med eget användarkonto. Följ anvisningarna högst upp på sidan under Logga in för att logga in med ditt användarkonto. Kom ihåg att logga ut från ditt eget användarkonto när du är klar med din beställning.
 • Läs mer om beställning med eget användarkonto under Beställ med eget användarkonto.
   

2. Söka fram material

 • Börja din beställning genom att söka fram det arkiv du är intresserad av i Nationell Arkivdatabas, NAD.
 • Klicka på det material du vill se. Knappen Läsesal dyker upp för material som du kan beställa till läsesal. Observera att arkivmaterial kan vara förtecknat på olika nivåer, vilket innebär att knappen Läsesal dyker upp på olika nivåer i arkivförteckningen. Gå till vyn på vänster sida av skärmen och klicka på plus-tecknen för att se samtliga nivåer.
 • För att begränsa din sökning av arkivmaterial till en viss arkivinstitution, t.ex. Stockholms stadsarkiv kan du välja arkivinstitutionens namn i fältet Förvarande institution. Om en arkivinstitution har fler läsesalar kan du inte söka fram material till enbart en viss läsesal.
 • När du klickar på knappen Läsesal så flyttas din beställning till kundkorgen uppe till höger på sidan.
 • Klicka på kundkorgen uppe till höger när du är klar för att kontrollera beställningen.
 • Du kan beställa maximalt fem enheter per beställning.
   

3. Kontrollera din beställning

 • Om du har beställt material som inte är förtecknat på volymnivå så behöver du komplettera beställningen med volymnummer eller en närmare beskrivning av det material du vill beställa. Om du inte har kompletterande uppgifter kan du skriva "Vet ej".
 • Du kan radera en rad i beställningen genom att klicka på papperskorgen i slutet av raden.
 • Om du inte hittar det du vill beställa i Nationell Arkivdatabas (NAD) kan du försöka beskriva det med egna ord i rutan Övriga önskemål. Där kan du också ange annat som kan vara bra för personalen i läsesalen att veta inför ditt besök. Observera att svarstiden är längre vid beställningar som skickas in via rutan Övriga önskemål. Det kostar inget att beställa material till läsesal, men för mera omfattande eftersökningar kan det tillkomma kostnader. Information om eventuella kostnader meddelas alltid till beställaren.
 • Om du vill få bekräftelse på beställningen till din e-post kan du ange din e-postadress.
 • Du kan radera hela beställningen genom att klicka på knappen Radera nere till vänster.
 • Avsluta din beställning genom att klicka på knappen Skicka. På en ny sida får du omgående en bekräftelse på din beställning.
 • Om du har angett din e-postadress får du en bekräftelse per e-post om att din beställning är mottagen och handläggs av personal i läsesalen.
 • På din beställning finns ett unikt ordernummer. Det viktigt att du noterar ordernumret så att du kan hämta rätt beställning i läsesalen.
   

4. Din beställning kontrolleras

 • Om din beställning behöver kompletteras eller avslås kontaktas du av personal i läsesalen.
 • Om du har angett din e-postadress får du bekräftelse på e-post när din beställning blir godkänd, avslås eller om den behöver kompletteras.
 • I vissa fall tar det längre tid att handlägga din beställning, t.ex. om din beställning är oprecis.
 • Om det material du har beställt är sekretessbelagt måste vi göra en sekretessbedömning.
 • I vissa fall kan du få avslag på din beställning, t.ex. om materialet är på konservering.
 • Du kan läsa mera om din rätt att ta del av arkivhandlingar på Riksarkivets webbsida
   

5. Ta del av det beställda materialet i läsesal

 • När din beställning har godkänts kan du ta del av det beställda arkivmaterialet i läsesalen.
 • Du behöver uppge ordernummer för att kunna ta del av det beställda arkivmaterialet.
 • Om det material du har beställt omfattas av sekretess eller är tillståndsbelagt måste du identifiera dig för att få ta del av materialet.