Beställ på plats i läsesal

Observera att den här digitala tjänsten än så länge gäller enbart Stockholms stadsarkiv, läsesalen Liljeholmskajen samt Göteborgs landsarkiv, läsesalen Arkivgatan.

Så här gör du en digital beställning på plats i läsesalen:

  1. Kom igång med din beställning
  2. Söka fram material
  3. Kontrollera din beställning
  4. Din beställning kontrolleras
  5. Ta del av det beställda materialet i läsesal
     

1. Kom igång med din beställning

Du måste vara inloggad för att kunna beställa. Via besöksdatorerna i läsesalen är du automatiskt inloggad.

Du beställer fram material till den läsesal som du befinner dig i. Det går inte att beställa från en läsesal till en annan läsesal, dvs. det går inte att fjärrlåna material.

Beställningen görs till den dag du är i läsesalen. Om du vill kunna beställa till andra dagar måste du beställa med eget användarkonto. Kom ihåg att logga ut från ditt eget användarkonto när du är klar med din beställning.

2. Söka fram material

Börja din beställning genom att söka fram det arkiv du är intresserad av i Nationell Arkivdatabas, NAD.

Knappen Läsesal visas vid material som kan beställas till läsesal. Observera att arkivmaterialet kan vara förtecknat på olika nivåer (arkiv, serie eller volym), vilket innebär att knappen kan visas på olika nivåer i arkivförteckningen. Gå till vyn på vänster sida av skärmen och klicka på plustecknen för att se samtliga nivåer.

För att begränsa din sökning av arkivmaterial till en viss arkivinstitution, t.ex. Stockholms stadsarkiv kan du välja arkivinstitutionens namn i fältet Förvarande institution. Om en arkivinstitution har fler läsesalar kan du inte söka fram material till enbart en viss läsesal.

Klicka på knappen Läsesal för att lägga din beställning i kundkorgen. När du är klar, klickar du på kundkorgen uppe till höger för att kontrollera din beställning.

Du kan beställa fem enheter per beställning. Du kan inte beställa material som är digitaliserat i den digitala beställningstjänsten. Digitaliserat material kan du ta del av i Nationell Arkivdatabas (NAD).

3. Kontrollera din beställning

Om du har beställt material som inte är förtecknat på volymnivå, behöver du komplettera beställningen med volymnummer eller en närmare beskrivning av materialet som du vill beställa. Om du inte har kompletterande uppgifter kan du skriva "Vet ej".

Om du inte hittar det du vill beställa i Nationell Arkivdatabas (NAD) kan du försöka beskriva det med egna ord i rutan Övriga önskemål. Där kan du också ange annat som kan vara bra för personalen i läsesalen att veta inför ditt besök. Observera att svarstiden är längre vid beställningar som skickas in via rutan Övriga önskemål. Det är kostnadsfritt att beställa material till läsesal, men för mera omfattande eftersökningar kan det tillkomma kostnader. Information om eventuella kostnader meddelas alltid till beställaren.

  • Du kan radera en rad i beställningen genom att klicka på papperskorgen i slutet av raden.
  • Du kan radera hela beställningen genom att klicka på knappen Radera nere till vänster.
  • Om du vill få bekräftelse på beställningen till din e-post kan du ange din e-postadress.

Avsluta din beställning genom att klicka på knappen Skicka. På en ny sida får du omgående en bekräftelse på din beställning.

Om du har angett din e-postadress får du en bekräftelse per e-post om att din beställning är mottagen och handläggs av personal i läsesalen.

På din beställning finns ett unikt ordernummer. Det viktigt att du noterar ordernumret så att du kan hämta rätt beställning i läsesalen.

4. Din beställning kontrolleras

Om din beställning behöver kompletteras eller avslås kommer du att bli kontaktad av personalen i läsesalen. Har du lämnat din e-postadress får du bekräftelse via e-post när din beställning blir godkänd, avslås eller om den behöver kompletteras.

I vissa fall tar det längre tid att handlägga din beställning, t.ex. om din beställning är oprecis, om det material du har beställt är sekretessbelagt eller omfattas av särskilda villkor för att du ska få ta del av materialet. Om det material du har beställt är sekretessbelagt måste vi göra en sekretessprövning. I vissa fall kan du få avslag på din beställning. Förutom att materialet inte kan lämnas ut p.g.a. sekretess kan det finnas andra hinder, exempelvis att ett material är skadat av mögel.

Du kan läsa mera om din rätt att ta del av arkivhandlingar på Riksarkivets webbsida

5. Ta del av det beställda materialet i läsesal

När din beställning har godkänts behöver du uppge ditt ordernummer för att kunna ta del av det beställda arkivmaterialet i läsesalen.

Om det material du har beställt omfattas av sekretess eller särskilda villkor för att du ska få ta del av materialet kan du i vissa fall behöva legitimera dig för att få ta del av materialet.