Petter Långström

Född: – Finland (i Savolax)
Död:1718-11-24 – Norge (i Stjördalen, Tröndelagen)

Arméofficer


Band 24 (1982-1984), sida 482.

Meriter

Långström (Longström), Petter, f i Savolax, Finland, d 24 nov 1718 i Stjördalen, Tröndelagen, Norge. Fänrik i Björneborgs reg febr 10, löjtn där 11 juni 10, av general-en-chef greve C Nieroth förordn partikapten dec 11, konfirm:fullm 11 juni 17. – Trol ogift.

Biografi

L var enligt traditionen bondson från Savolax och tillhörde den s k fördubblingen vid Björneborgs regemente, där han 1710 blev tjänstgörande fänrik och löjtnant vid Ruovesi kompani. Av general Carl Nieroth fick han befälet över ett kompani fotdragoner, som skulle underhålla sig själva med det byte de tog under sina strövtåg. Han tillhörde de trupper som sökte spärra farleden till Viborg och utnämndes till kapten sedan han kapat två krigsfartyg vid Trångsund.

L blev den stora ofredens störste partigängare (E Hornborg). Sedan C G Armfeldts kår utrymt Finland, förde L ett eget gerillakrig långt inne i Savolax, oroade posteringar, bortförde proviantforor och hindrade fiendens operationer. I jan 1714 skingrade han en rysk kommendering i Kangasniemi och besegrade en annan i Hirvensalmi.

Framåt sommaren drog L till södra Finland, där han genomförde lyckade överfall på posteringar i Helsinge och Sibbo och kapade flera lodjor i skärgården. Bland de fångar han tog var en dansk sjöofficer i rysk tjänst, den senare upptäcktsresanden Vitus Bering. 1716 drog sig L tillbaka till nordligaste Finland. Två år senare följde han med sitt frikompani Armfeldts armé över de norska fjällen. Också i Norge tjänstgjorde han som partigängare. I aug tillfångatog han kyrkoherden i Snaasen Nils Muus, en av danskarnas rapportörer, och i nov sändes han av Armfeldt som kurir till Sverige.

I Stjördalen föll han i ett bakhåll vid stranden av Forraälven och sårades dödligt av elden från en norsk bondehop. Sin postväska kastade han i vattnet, där den upptogs av norrmännen. Kring L och hans död har en rik sägenflora vuxit upp. Han lär ha begravts i Hegra kyrka. Ett monument över L restes 1931 i Lerfald vid Forraälven.

Författare

Alf ÅbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt; Genealogica vol 116 (Geneal saml af Daniel Tilas, 5); Västerbottens läns landshrs skriv:er till K M:t 12 sept o 7 nov 1716 samt 2 nov 1717; Brev från C Armfeldt 1714 i Skriv:er till konungen, ser 1, o i G A Taubes brevväxl 1714–19, Stora nordiska kriget (M 1493–1494); allt i RA. Rullor o avlöningslistor, KrA.

T Boberg o E Maijström, Tretusen man kvar på fjället (1944); Fale A Burmans konc-dagböcker förda under resor i Jämtland åren 1793—1802 (Norrländska saml:ar, ed J Nordlander, 1:3, 1894), s 88 f; FBH; E Hornborg, Karolinen Armfelt o kampen om Finland under Stora nordiska kriget (1953); S LagerBring, Sammandrag af Swea-rikes hist..., 4:3 (1779), s 73; J A Lagermark, Armfeldts tåg mot Trondhjem 1718 (HT 1889); Lewenhaupt; J Nordberg, Konung Carl XII. hist, 2 (1740), s 443, 669 o 672; G Petri, Armfeldts karoliner 1718–1719 (1919); Schlegel o Klingspor; Ur Finlands hist. Publikationer ur de Alopaeiska papperen, ed A Neovius, 2 (1891-92), s 461.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Petter Långström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10001, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2023-10-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10001
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Petter Långström, urn:sbl:10001, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2023-10-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se