Nils M Löfgren

Född:1913-08-18 – Åtvids församling, Östergötlands län
Död:1967-01-21 – Lidingö församling, Stockholms län

Biokemist, Kemist


Band 24 (1982-1984), sida 515.

Meriter

Löfgren, Nils Magnus, f 18 aug 1913 i Åtvidaberg, Ög, d 21 jan 1967 i Lidingö. Föräldrar: revisorn Knut Hjalmar L o Emmy Lindberg. Studentex vid h reallärov på Norrmalm 11 maj 32, inskr vid StH vt 33, amanuens vid StH:s biokemiska inst 35–36, vid dess allm kemiska laboratorium 36–41, vetensk medarb i ab Pharmacia, Sthlm, 15 maj 40–30 jan 41 o febr–juni 42, amanuens vid kemiska övningslaboratoriet vid StH 41–45, FK 25 okt 41, FL där 30 juli 43, bitr lär i kemi vid statens brandskola 43–44 o 46–47, vetensk medarb i ab Astra, Södertälje, 44–49, andre assistent vid StH:s kemiska övn:lab 45–47, bitr lär där 46–51, disp vid StH 24 maj 48, FD 29 maj 48, doc i kemi 8 juni 48, tf prof i kemi o biokemi 22 nov–15 dec 50 o 20 jan–31 maj 51, allt vid StH, lär vid University of Tennessee, Memphis, USA, 1 sept 51–30 juni 52, vetensk medarb vid Ecole de pharmacie vid univ i Lausanne, Schweiz, doc i organisk kemi o biokemi vid StH 28 juni 55, laborator i samma ämnen där (från 1960 StU) 13 jan 56–63, prof i organisk kemi vid StU 1 juli 63–1 aug 64. – Odont hedersdr vid Tandläkarhögsk i Sthlm 29 maj 62.

G 10 april 1940 i Sthlm, Kat, m Ingrid Helena Eleonora Lagerqvist, f 4 okt 1913 där, Osc, dtr till kammarmusiker Gustaf Herman L o Ida Ågren.

Biografi

Nils L:s centrala arbeten behandlar lokalbedövande substanser (lokalanestetika) och deras verkningsmekanism. I ett fyrtiotal avhandlingar har han behandlat dessa frågor, bl a i doktorsavhandlingen Studies on local anesthetics, Xylocaine, a new synthetic drug. Vid StH:s institut för organisk kemi framställde H v Euler och H Erdtman 1935 en alkaloid, gramin, ur groddplantor av korn. Vid arbetet på att klarlägga detta ämnes kemiska struktur syntetiserade de två substanser, bl a isogramin, som i motsats till gramin visade sig ha lokalanestetisk effekt. Erdtman och L fortsatte arbetet inom samma kemiska ämnesgrupp, alkylaminoacylanilider, med syfte att försöka finna ett medicinskt värdefullt lokalanestetikum. Sedan Erdtman 1939 tillträtt en tjänst vid KTH, fortsatte L arbetet, först ensam och senare med en grupp yngre medarbetare.

L syntetiserade 1943 och utprovade tillsammans med B Lundqvist ett ämne LL 30, som senare gavs läkemedelsnamnet xylocain (generiskt namn lidocain). Det visade sig vida överlägset alla tidigare kända lokalanestetika. Xylocain hade kortare tillslagstid, gav djupare anestesi och längre varaktighet än det dittills mest använda procainet. Det var vidare stabilt vid förvaring och hade låg giftighet. Astra engagerade sig i den industriella och medicinska utvecklingen av xylocain, och preparatet kunde 1948 lanseras i Sverige och 1949 i USA.

Det vann snabbt stor användning och är nu världens mest använda lokalanestetikum av betydelse inte bara inom odontologin utan även inom flera andra medicinska områden. Xylocain bidrog snabbt till att ge Astra internationellt genombrott som betydande läkemedelsföretag. Ett annat lokalanestetikum med från xylocain något avvikande egenskaper utvecklades av L i samarbete med Claes Tegnér och Astras forskningslaboratorier och lanserades 1963. – L hade stor skicklighet som preparativ kemist och har isolerat och undersökt en rad tidigare okända natursubstanser, såsom centaur-x, -y och -z från vissa arter inom familjen Compositae samt nebularin från hattsvampen Clitocybe nebularis (tillsammans med B Lüning).

Xylocain är ett läkemedel som genom sina överlägsna egenskaper inneburit ett epokgörande internationellt framsteg inom sitt användningsområde. Det är ett resultat av L:s med osedvanlig energi bedrivna sökande efter ett lokalanestetikum med optimal verkan, innebärande syntes och analys av ett mycket stort antal nya föreningar inom den kemiska ämnesgrupp han penetrerade. Hans analys var djupgående och innefattade de modernaste metoder för studium av farmakas biologiska verkningsmekanism.

L var en sällsynt stimulerande föreläsare med en ständig strävan att ge det nyaste utöver läroböckernas begränsade fakta. Omkring sig samlade han en rad entusiastiska medarbetare, som sedan gått vidare till framskjutna positioner inom biokemi-biofysik, teoretisk fysik, medicin och analytisk kemi. Hans eget intresse var centrerat kring forskning, och den professur han 1963 kallats till lämnade han redan följande år på egen begäran. L framstår som en av de framgångsrikaste forskarna inom svensk kemi under de senaste decennierna.

Författare

Håkan WinbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Zur chemischen Genetik chloro-phyllmutierender Gerstensippen (Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, Bd 234, Berlin & Leipzig 1935, s 151–164; tills med Hans v. Euler o Harry Hellström). — Gramin und zwei Begleiter desselben in Laublättern von Gerstensor-ten (ibid, 235, 1935, s 37-42; tills med K. Brandt, H. v. Euler o H. Hellström). – Tryptophan und Chlorophyll in Keimblättern mutierender Gerstensorten (ibid, 241, 1936, s 142-147). – Om beräkning av ph (Elementa, tidskr for elementär matematik, fysik o kemi, årg 22, 1939, Sthlm (tr Lund), s 95–101). – Studien uber Lokalanästhe-tica. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1946. 30 s. (Arkiv för kemi, mineralogi och geologi [utg av VA], Bd 22 A. N:o 18.) [= Studies on local anesthetics, 1; 2–4 därav i Svensk kemisk tidskr 1946, 5 = nedan nämnda arb 1948 samt 6–12, 16 o 20 i Acta che-mica Scandinavica resp 1952—55, 1957 o 1960.] -Inhibition of tubercle bacilli and Brucella abortus by agarica (Svensk farmaceutisk tidskrift, årg 50, 1946, Sthlm, s 645 f; tills med L Ehrenberg, H Hedström o B Takman). – Inhibitory eflect of tetranitomethane on the diphtheria toxin-antitoxin precipitin reaction (Nature, a weekly journal of science, vol 157, London 1946, 4:o, s 730 f; tills med L Ehrenberg o I Fischer). – Studies on local anesthetics. Xylocaine, a new synthetic drug. [Akad avh, Sthlm.] Sthlm 1948. 151 s, 1 pl. [Ny tr] Worcester, Mass., 1958. – Metalljoner som orsak till svullnad efter lokalanestesi i munhålan (Svensk tandläkare-tidskrift, årg 41, 1948, Sthlm 19[48-] 49, s 217-229; tills med B Lundqvist, Herbert Persson o B Sjögren; eng övers i Acta chirurgica Scandinavica, vol. 97, Sthlm 1948, s 239–258). -Uber die Isolierung von Alkaloiden aus Pflanzen (Svensk farm tidskr, 53, 1949, s 1–5). – An anti-biotic from Agaricus (Clitocybe) nebularis Batsch., active against Mycobacteria (ibid, s 321–323; tills med B Takman o H Hedström). — Många bidrag i Svensk kemisk tidskrift 1937, 1939, 1941 o 1945–46, Sthlm, samt Acta chemica Scandinavica 1947, 1949-50, 1952-55, 1957, 1959–61, 1963–64 o 1967, Sthlm ... (trHfors).

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 13 jan 1956, nr 24. Brev från E Jorpes till KI:s förstärkta kollegienämnd 26 mars 1957, KI:s arkiv, o från G Westin till kanslern för rikets univ 25 april 1962, Univ:-kanslersämb:s arkiv, ink skriv:er, allt i RA.

H Evers, The first steps of Xylocaine (före-dragsms, april 1983); L Ehrenberg, I Fischer-Hjalmars, B Liining o C-A Wachtmeister, N L in memoriam (Sv kemisk tidskr 1967, s 377); B Sjögren, N L död (SvD 26 jan 1967); S Wiedling, Xylocaine. The pharmacological basis of its clinical use (1959); Xylocaine, chemistry, pharmacology and clinical applications (Worcester, Mass, 1960).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils M Löfgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10046, Svenskt biografiskt lexikon (art av Håkan Winberg), hämtad 2022-08-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10046
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils M Löfgren, urn:sbl:10046, Svenskt biografiskt lexikon (art av Håkan Winberg), hämtad 2022-08-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se