Bertil G Magnusson

Född:1915-10-08 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län
Död:1980-01-13 – Limhamns församling, Skåne län

Läkare (venereolog)


Band 24 (1982-1984), sida 714.

Meriter

2 Magnusson, Bertil Gustaf, son till M 1 i hans första g, f 8 okt 1915 i Malmö, S:t Petri, d 13 jan 1980 där, Limhamn. Studentex vid h a l i Malmö vt 35, inskr vid LU ht 36, MK där 31 jan 40, tf underläk vid Malmö allm sjukhus' med klinik 28 juni 45–14 juli 47, vid sjukhusets avd för hud- o könssjukdomar 19 jan 46–13 mars 49, ML vid LU 28 febr 47, förste assistent vid Malmö allm sjukhus' patolog o bakteriolog avd 1 sept 48–30 aug 49, underläk vid sjukhusets avd för hud- o könssjukdomar 1 jan 49–31 mars 51, underläk vid Karol sjukhusets hudklinik 1 april 51–31 juli 56, vid allergilab 1 aug 56, disp vid Kl 6 sept 56, doc i dermatologi o venereologi 17 dec 56, MD där 28 maj 57, underläk vid Holtermanska sjukhuset i Gbg 57, doc i dermatologi o venereologi vid GH 11 okt 57, bitr överläk vid Holtermanska sjukhuset 58, visiting assoc prof vid Univ Hospital of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 60, prof i dermatovenereologi vid LU från 13 juni (tilltr 1 juli) 69.

G 1) 9 nov 1946 i Sövde, Malm (enl pä i Tranås, Krist), m Astrid Sigrid Christina Mattsson, f 23 nov 1924 i Malmö, S:t Petri, d 21 juni 1957 i Solna, dtr till agronomen Karl Mattias M o Anna Elisabet Persson; 2) 2 mars 1959(–63) i USA (enl pä i Västerled, Sthlm), m överläk doc Gunnel Anita Eriksson, f 14 mars 1928 i Linköping, dtr till postdir Johan Erik Rudolf E o Gunhild Elisabet Skog samt senare omg Eklund; 3) 16 juni 1967 i Gbg, Karl Johan, m överläk Inger Hallquist, f 28 febr 1934 där, Johanneberg, dtr till dir Ernst Hakon H o Gerda Helena Olivia Nyberg samt förut g Mattsson.

Biografi

Efter en gedigen preklinisk och klinisk utbildning vid Malmö allmänna sjukhus kom Bertil M till Karolinska sjukhusets hudklinik och tjänstgjorde under professor Sven Hellerström, som kan anses vara en av de främsta förespråkarna för modern dermato-venereologi i Sverige. M var en genuin klinisk forskare. Även där experimentell teknik användes var frågeställningarna alltid riktade mot praktiska medicinska problem. Redan före gradualavhandlingen presenterade han ett flertal vetenskapliga arbeten, och bland dessa kan framförallt hans skrifter om kortisonets värde vid hudsjukdomarnas behandling framhållas. I dessa poängterade han kortisonets bieffekter och framhöll vikten av strikta indikationer för behandlingen. Denna restriktiva attityd var av stort terapeutiskt värde, då det var i kortisonets första introduktionsår och en terapeutisk yra gick genom läkarkårer världen över.

M disputerade för med doktorsgraden 1956 med avhandlingen The effect of sarcoidosis sera on the tuberculin response. Avhandlingen berörde en företeelse inom medicinen som varit utsatt för olika tolkningar. Om en person får sjukdomen sarcoidos så förändras tuberkulinets effekt, när det injiceras i huden. M antog – till en början – liksom flera forskare, att denna förändring kunde ha immunologiska orsaker. Man hade talat om hämmande, ev förstärkande faktorer i blodet hos sarcoidospatienter. M kunde emellertid – som den förste – visa att det i sarcoidospatienters blod inte finns några dylika faktorer utan att det "ändrade reaktionsmönstret" beror på fysikaliska element vid injektion i huden, bl a depåeffekt, när blodserum och tuberkulin blandas, eller utspädningseffekt, när injektionstraumat orsakar vätskeutträde från cellerna i huden.

M gjorde flera resor till olika forskningscentra i USA, och under ett forskningsår i Philadelphia utvecklade han tillsammans med A M Kligman en testmetod, som går under namnet Magnussons & Kligmans maximization test. Detta innebär, att man på en grupp marsvin stimulerar faktorer som främjar sensibilisering (allergisering), och efter tillförsel av önskat testämne kan djuren utveckla reaktion mot ämnet. Testet användes över hela världen, och praktiskt taget alla preparat, som skall ut i handeln prövas först med denna metodik. Om djuren inte reagerar mot aktuellt ämne, kan det praktiskt taget anses ofarligt för människans hud.

Testmetodiken vid eksem hos människa var ett av M:s stora intressen, och han deltog aktivt och ledande i en internationell forskningsgrupp, som tagit till uppgift att standardisera s k epikutan testning. Vid epikutan test placeras utspädda, icke primärt retande ämnen på huden under ett eller flera dygn. Ar testobjektet allergiskt mot ämnet uppstår på applikationsplatsen ett miniatyreksem. Detta test hade i decennier använts ganska slentrianmässigt världen över, och gruppens insatser att skärpa det tekniska förfarandet har varit ovärderligt för eksemdiagnostiken. – Gruppen utgav specialtidskriften Contact dermatitis. M var en aktiv deltagare i redaktionen och publicerade flera arbeten i denna tidskrift.

I sin forskning rörande kontakteksem var M uppslagsrik. Han lierade sig gärna med specialister inom olika fack för att utvidga kunskapen om kemikaliers inverkan på människans hud. 1969 blev han den förste innehavaren av den till Malmö förlagda professuren i dermato-venereologi. Där samlade han flera läkare omkring sig och skapade en god dermatologisk institution och klinik.

M var försynt och lågmäld, lyssnade gärna på andra. Han kunde stringent sammanfatta diskussionsförslag till logiska beslut. Även om det fanns något försiktigt och slutet i hans väsen, var han sportsligt oförvägen. Han körde ensam motorcykel i Europa, paddlade och klättrade i berg. Inte långt före sin död hoppade han med fallskärm. M gick, mänskligt att döma, bort i förtid och uppnådde inte pensionsåldern. Som emeritus skulle han ha tillträtt en gästprofessur i USA.

Författare

Åke NilzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Något om salvbascr och salvor (Farmaceutisk revy, årg 49, 1950, Sthlm, s 273–278). – Human dander and atopic dermatitis (Acta allergologica, vol 7, Khvn 1954, s 294–305). – The cflect of sarcoidosis sera on the tuberculin response. Sthlm (tr Lund) 1956. 138 s. [Även: Akad avh, Karolinska inst.] (Acta dermato-venereologica. Vol. 36. Suppl 35.) – Dermatologiska medel (Pharmaconomia Svecica, cd. 3, Sthlm 1956, s 187–207; föret, tills med N Thyresson). – Salvor och salvbaser inom dermatologin (Medicinska föreningens tidskrift, årg 35, 1957, Sthlm, 4:o, s 213-219). – Om allergi - aktuellt for odontologen (Svensk tandläkare-tidskrift, årg 50, 1957, Sthlm, s 465-474). – Yrkeshudsjukdomar (Allergia, Organ för Riksförbundet ..., årg 2, 1958, Sthlm, 4:o, nr 2, s 4-8). - Allergy to acrylic resins (IIIrd intcrnational congress of allergology Paris 1958 ... Abstracts of reports, of discussions and of Communications [omsl: Excerpta medica], [Amsterdam, New York 1958,] s 131). - ACTH- och corticosteroidbehandling av allergiska hudsjukdomar (Medicinska föreningens tidskr, 37, 1959, s 89–93). – The effect of a histamine-liberator on the contact sensitization in guinea-pigs (Acta allergologica, 15, 1960, s 381-386; tills med H Gisslen). – Standardization of routine patch testing, Report 1 (Proceedings of the sixteenth meeting of the Northern dermatological society Gothenburg Mav 31–June 2, 1962, Sthlm (tr Lund) 1963, 4:o, s 126 f; tills med S-G Blohm mil). — [Bensårsterapi: Diskussionsinlägg om eksemreaktioner] (Bensår, Nordiska bensårsymposiet ... Snekkersten, Danmark, 6–7 september 1963, Red: K Ha:ger, Gbg 1964 [omsl], s 74 f). — Kontaktallergi vid hyposta-tiska eksem (Nordiskt symposium: Flebologiska problem, Falsterbo 1965, Red av K Haeger, Gbg 1965 [omsl], s 50–53). – Nordiskt samarbete for standardisering av allergitestningar (Allergia, 9, 1965, nr 2, s 12 f). – Gonococcal complement-fixation test in complicated and uncomplicated gonorrhoea (British journal of venereal diseases, vol 41, 1965, London, s 127-131; tills med J Kjellander). – Topical treatment of radiation dermati-tis with bethamethasone-17-valerate, vaseline and eucerine – a double-blind comparison (Clinical radiolog)', vol. 18, Edinburgh & London 1967, s 463 f; tills med A Björnberg mfl). – Lichen ruber bullosus and tumours in internal organs (Dermato-logica, vol. 134, Basel, New York 1967, s 166-172). – Eurax und Eurax-Hydrocortison bei Ekzemen – ein Doppelblindvergleich (Praxis, Schwei-zerische Rundschau fur Medizin ..., Jahrg 56, 1967, Bern, 4:o, s 1196 f; tills med A. Björnberg o L. Hellgren). – Klinisk och experimentell prövning av fenylbutazonsalva (Butazolidin) på inflammatoriska hudinfiltrat (Opuscula medica, bd 13, 1968, Sthlm, s 100-102; d:o). – Contact allergy in Scandinavia (XIII. congressus internationalis der-matologiae 31.7.- 5.8. 1967 Miinchen, Berlin ... 1968, s 1421-25; tills med S.-G. Blohm mfl). – Psoriasis – information och råd. [Omsl.] Gbg [1969]. 7 s. [Ny uppl 1973.] 12 s. - Hudreaktioner vid penicillinallergi (Symposium om riktad och kontrollerad terapi med penicilliner - Lidingö den 22-23 mars 1969 [omsl], Södertälje (tr Lund) 1969, s 335-344). — The identification of contact allergens by animal assay ... (Thejournal ofinves-tigative dermatology, vol 52, Baltimore, Maryland, 1969, s 268-276; tills med Albert M. Kligman). -Epidemiology of contact dermatitis (Transactions of the St. John's hospital dermatological society, vol 55, 1969, London, s 17-35, 1 tab; tills med S. Fregert m fl). – The role of contact allergy in hand eczema, 1 (ibid, 56, 1970, s 19-25; tills med D. S. Wilkinson mfl). – Allergic contact dermatitis in the guinea pig. Identifications of contact allergens. Springfield, 111. [1970]. XIV, 141 s. (Tills med Albert M. Kligman.) — Hand dermatitis in housewives (The British journal of dermatology, vol 82, London 1970, s 543-548; tills med CD. Calnan mfl). – Dermatologisk lokalbehandling (8): Kontaktsensibilisering (Läkartidningen, vol 68, Suppl. 4, Sthlm 1971, 4:o, s 114-120, 128). -Predictive testing in guinea pigs for potential contact sensitizers (Collana di studi e documenti sulla prevenzione, 57. Atti del symposium sulla prevenzione delle dermatosi professionali Monte Porzio Catone 25-26 maggio 1970, Roma 1971, s 57–60). – Dermatitis from applied medicaments (Archives of dermatology, vol 106, [Chicago] 1972, 4:o, s 335-337; tills med H-J Bandmann mfl). – [Patch testing (japansk skrift)] (The Japanese journal of dermatology, series A, vol. 82, Tokyo 1972, s 621–628). – Kontakteksem - information och råd. [Omsl.] Gbg [1973]. 13 s. – Patch testing (Sun-light and man, Normal and abnormal photobiologic responses, [verso:] Proceedings of the International conference on photosensitization and photo-protection Tokyo, Japan, November 6–8, 1972, Consulting ed Thomas B. Fitzpatrick ..., Tokyo 1974, 4:o, s 799-813). – Induction of dinitrochlo-robenzene contact sensitivity in dogs ... (Monographs in allergy, vol. 8. Contact hypersensitivity in experimental animals, ed D Parker and J. L. Turk, Basel ... 1974, s 100-109; tills med N. Nobréus m fl). – The relevance of results obtained with the guinea pig maximization test (Animal models in dermatology ... A symposium held at the University of California Medical school in San Francisco, ed by H Maibach, Edinburgh London & New York 1975, s 76–83). – The international contact dermatitis research group (Cutis, cutaneous medicine for the practitioner, vol 18, New York 1976, 4:o, s 708-710; tills med Charles D. Calnan m fl). – Factors influencing allergic contact sensitization (Advances in modern toxicology, vol 4. Dermato-toxicology and pharmacology, ed by Francis N. Marzulli, Howard I. Maibach, Washington, London 1977, s 289-304; tills med Albert M. Kligman). – Usefulness of guinea pig tests for detection of contact sensitizers (ibid, s 551–560; d:o). – The adjuvant effect of tuberculin in experimental sensitization to merthiolate (Archives for dermatological research, vol 258, Berlin, Heidelberg, New York (tr Berlin) 1977, s 235-239; tills med H Möller). – Einige Berufe und ihre Kontaktallergene (Allergo-logie, Immunbiologische Grundlagen - Diagnostik und Therapie fur Praxis und Klinik, Jahrg 2, 1979, Miinchen-Deisenhofen, 4:o, s 296 f; tills med N. Hjorth m fl). – Bestämning av kemikaliers egenskaper att framkalla hudallergi. Prediktiv testning på marsvin ... Sthlm 1979 [omsl]. 30 s. (Tills med S Fregert o J Wahlberg; Arbete och hälsa, [omsl:] vetenskaplig skriftserie, 26.) Overs: Determination of skin sensitization potential of chemicals ... Sthlm 1980 [omsl]. 31 s. (Ibid, 26 (E).) - Metal sensitivity in patients with metal-to-plastic total hip arthroplasties (Acta orthopaedica Scandinavica, vol. 51, 1980, Khvn, s 57–62; tills med Åke S. Carlsson o Halvor Möller). – The distribution of nickel in mice. An autoradiographic study (Journal of oral rehabilitation, vol 7, 1980, Oxford ..., s 319-324; tills med B. Bergman mfl). - Bidrag i: Nordisk medicin, bd 43, 1950, 46, 1951, 74, 1965, 76, 1966, 82, 1969, [Sthlm,] 4:o; Svenska läkartidningen, 1951, 1953, 1957, 1959, 1964, Sthlm, forts: Läkartidningen, 1971, Sthlm, 4:o; Acta dermato-venereologica, 1952-53, 1955, 1960, 1962-66, 1968-71, 1973, 1979, Sthlm; Contact dermatitis newsletter, no. 4, 1968, 13, 1973, 15, 1974, London, 4:o [duplic], forts: Contact dermatitis, 1975–76, 1978, 1980-81, Khvn; Odontologisk revy, 1970-73, Lund; Berufsdermatosen, 1971–72, 1975, Aulendorf i. Wiirtt. Utgivit: Proceedings of the sixteenth meeting of the Northern dermatological society Gothenburg May 31 – June 2, 1962. Sthlm (tr Lund) 1963. 4:o. XVIII, 176 s. (Tills med G Seeberg.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Kanslerns för rikets univ arkiv, Kl, avgjorda ärenden, 1956, RA.

KI:s hist, 2 (1960); Väd 1979. – Nekr:er över M i DN och SvD 18 jan 1980.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bertil G Magnusson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10170, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Nilzén), hämtad 2020-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10170
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bertil G Magnusson, urn:sbl:10170, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Nilzén), hämtad 2020-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se