I Mathilda Malling

Född:1864-01-20 – Norra Mellby församling, Kristianstads län
Död:1942-03-21 – Danmark (i Köpenhamn)

Författare


Band 24 (1982-1984), sida 720.

Meriter

Mailing, Ingrid Mathilda, f 20 jan 1864 i Norra Mellby, Krist, d 21 mars 1942 i Khvn, Esajas. Föräldrar: godsäg Frans Oskar Kruse o Anna Maria Mathilda Borgström. Mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 10 okt 83, inskr vid LU 22 febr 84, studier i Schweiz 84, i Khvn 85–86. Förf.

G 5 jan 1890 på Vetteryd, Norra Mellby, m köpmannen Peter Malling, f 24 jan 1864 i Khvn, Garnisonsförs, d 10 mars 1913 i Frederiksberg, Khvn, son till mäklaren Joachim M o Maria Elena Voss.

Biografi

Mathilda M växte upp på landet, i Tjörnarp norr om Ringsjön i Skåne. Efter studier i flickskola i Lund fick hon gå igenom gymnasium i Sthlm. Enligt familjebeslut skulle hon bli lärarinna. Våren 1884 skrevs hon in vid LU som en av de första studentskorna. Redan i början av maj så for hon emellertid till Schweiz, där hon stannade över sommaren. Studierna fortsattes sedan i Khvn, där hon bl a åhörde Georg Brandes' föreläsningar. Hon hade även förmånen att få fritt tillträde till Det kongel teater, en ynnest som annars bara tillföll kulturpersoner av rang.

Redan som ung flicka skrev M dagbok, och under studietiden i Sthlm började hon intressera sig för modern dansk och engelsk litteratur. I Schweiz arbetade hon, under inflytande av nyare fransk litteratur, om en novell med namnet Berta Funcke i en mer djärv och naturalistisk stil. På hemvägen sökte hon i Khvn upp Herman Bang, som blev intresserad och publicerade novellen i dansk översättning med titeln Flirtations (i Nationaltidende 1884). Den utvidgades sedan till M:s lilla debutroman Berta Funcke, som utkom under pseudonymen Stella Kleve. Detta blev inledningen till en litterär verksamhet som skulle göra henne till en mycket populär och uppskattad romanförfattare.

M:s författarskap kan delas in i två distinkt skilda perioder. Den första omfattar hennes ungdomsdiktning, tillkommen 1884–89 under pseudonym. Under denna tid skrev hon utöver Berta Funcke också romanen Alice Brandt och en mängd noveller, debattartiklar och författarpresentationer i olika tidskrifter.

På 1880-talet var M starkt influerad av A Kielland och det danska genombrottets män, J P Jacobsen och framför allt Bang. Bland franska författare tog hon främst intryck av Flaubert, Baudelaire och bröderna Goncourt. Hennes ungdomsalster fick en mycket negativ kritik; man stöttes av den pessimistiska, dekadenta tonen och skildringarna av unga flickors oförlösta sinnlighet, som ledde till "bleksot" och "nervositet". Berta Funcke fördömdes som alster av en sjuklig och osund fantasi. I själva verket ger M här inte bara en kvinnlig motsvarighet till tidens håglösa manliga hjältar utan en psykologiskt trovärdig studie av en kylig, koketterande ung flicka med sado-masochistisk läggning.

Den ende som hade något positivt att säga om boken var Ola Hansson (bd 18). Han och M lärde känna varandra 1885 och förde sedan en gemensam kamp för "Sveriges europäisering", d v s för spridandet av kunskap om den sennaturalistiska, dekadenta litteraturströmning som utgick från bl a Baudelaire. Idéerna spreds i artiklar, bl a i tidskriften Framåt, men målet var en egen tidskrift, där "det unga Skåne" skulle sprida kunskap om den modernaste litteraturens utveckling i Europa. Till kretsen hörde även Axel Lundegård (s 249), medan Victoria Benedictsson ställde sig avvisande.

Resultatet av de båda meningsfrändernas kamp blev emellertid magert; deras böcker och artiklar möttes av såväl förläggarnas som kritikernas och läsarnas motvilja och oförståelse. M:s noveller och diskussionsinlägg i Framåt hade väckt ett sådant motstånd mot den radikala kvinnotidskriften att det bidrog till dess nedläggning. Det kom också till en brytning mellan henne och Ola Hansson.

Efter några års tystnad, under vilka M gift sig och flyttat till Danmark, inleddes den andra fasen av hennes författarskap. 1894 utgav hon anonymt En roman om förste konsuln, den första av en rad mycket lästa och populära historiska romaner. M:s mogna författarskap omfattar förutom dessa historiska skildringar, som bygger på noggranna förstudier, långa serier av herrgårdsromaner om familjerna Skytte och Stjerne.

I och med att Stella Kleve-perioden är över, var också M:s roll i det litterära avantgardet slutspelad. Under sin långa författarperiod under namnet Mathilda Malling gick hon i stället in i det populära kretsloppet och byggde genom sina mänskligt insiktsfulla skildringar av familjeliv, släktrelationer och historiska händelser upp en stor och uppskattande läsekrets. Allt det som chockerade och stötte läsarna i de ungdomligt överdrivna verken är nu borta. Men trots den stora olikheten i hennes båda perioder finns tydliga gemensamma drag. Det psykologiska intresset är fortfarande dominerande, och språket är liksom i början påfallande sensuellt, öppet för sinnenas intryck. Replikföringen är ofta träffande och exakt. Fortfarande skildrar hon helst den vaknande kärleken, den första förälskelsens olika turer med aningar, väntan, missmod, förtvivlan och slutligen förvissningen, lyckan. Hon rör sig också helst inom det högre borgerskapet, uppehåller sig gärna vid yttre ting som kläder, gester, konversation. Men de kyliga, passiva flickorna från Stella Kleve-perioden har gett plats åt skyddade familjeflickor, kvicka, gladlynta och varmblodiga. Myndiga mödrar och fastrar styr och ställer med stora hushåll i vardag och fest. Med all sin begränsning till vissa miljöer och ämneskretsar och en viss ytlighet i människoskildringen är M en läsvärd, ibland psykologiskt insiktsfull, populärförfattare.

Författare

Christina SjöbladSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ett otryckt utkast, som bygger vidare på M:s självbiografiska skrifter Uppfostran och inflytande 1864–1885 (1920) och Mina dagböcker, Ungdomsdrömmar och ungdomsbekymmer (1926), finns i hennes arkiv i LUB. Där finns även brev o anteckningsböcker. Några av M:s ms även i KB. – Brev från M i KB, LUB o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Berta Funcke. Berättelse af Stella Kleve. Sthlm 1885. 145 s. [Pseud.] - Ensam (Norden, illustr skandinavisk Revue, red: Sverige: G af Geijerstam ..., Khvn 1886-87, fol, s [113 fj; undert: Stella Kleve, även i dansk uppl, pseud Stella Gleve). - Hemkomst. Af Stella Cleve (Ny illustrerad tidning, bd 22 (NS, årg 7), 1886, Sthlm, fol, s 243, 246; pseud). – Stella Kleve: Bruten stämning (ibid, 24 (9), 1888, s 5; pseud). - Höstdagar. (Ur en mans dagbok) (Ny Jord. Nordisk Tidsskrift for Literatur, Videnskab og Kunst. Red af C Behrens, Bd 2, Khvn 1888, s 497-508; undert: Stella Kleve). — Stella Kleve: Alice Brandt. En qvinno-profil. Helsingborg 1888. 252 s. [Pseud.] - En roman om förste konsuln. Från den 18 brumaire till freden i Amiens. Khvn 1894. 212 s. [Anon.] 2.-3. uppl Sthlm 1895, 1904. 232 s. [Ej anon.] 4. uppl: 1-2. 1914: 139, 144 s, Mathilda Mailing 1884-1914 [bibliografi], 8 s. [Nya uppl:] 1929. 224 s, 5 pl. 1941. 226 s. ([Omsl:] Albert Bonniers cirkelböcker, nr 10.) Övers: 2.-3. Oplag Khvn 1895, 220 s (anon), 4. Oplag 1897, 204 s (ej anon), 5.-6. Oplag Khvn, Kristiania (tr Khvn) 1906, 1911, 204 s; [på tyska] Khvn 1895, 234 s (anon), Halle a.d.A. [1895], 184 s (ej anon; Bibliothek der Ge-samtlitteratur des In- und Auslandes, n° 886-888), Napoleon Bonaparte und seine Geliebte, ein Roman ..., Berlin [1918?], 234 s; Leiden 1895, 149 s, 2. goedkoope druk 1896; London 1898, 228 s, [ny uppl] 1899; Paris (tr Auxerre) [1900], 324 s (anon); Budapest [1908], 142 s. – Fru guvernören af Paris. Bilder från kejsarhofvet 1807. Sthlm 1895. 204 s, 1 pl. 2. uppl 1898. 2.[!] uppl: 1-2. 1915. 121, 127 s. Övers: 2. Oplag Khvn 1895, 204 s, 3. Oplag 1896, 190 s, [ny utg] Khvn ... 1910, 221 s, 5. Udgave 1913; [på tyska] Khvn [1895/96?], Berlin [1918?], 194 s; Leiden 1896, 269 s; New York 1904, 261 s. -Eremitage-idyllen. Interiörer från 1750-talet. Sthlm 1896. 213 s, 1 pl. Övers: 2. Oplag Khvn 1896, 198 s; Leiden 1897, 191 s; Leipzig 1897. -Fru Leonora. Komedi i fyra akter. Sthlm 1897. 143 s. Övers Khvn 1897, 170 s. - Skyttes på Munke- boda. Hemlif i Skåne 1830. Sthlm 1897. 199 s. 2.-3. uppl 1897, 1904. 4.-5. uppl: 1-2. 1914, 1918. 112, 120 s. 6. uppl Sthlm (tr Hfors) 1922. 176 s. [Ny uppl] Sthlm 1930. 207 s. [Omsl: Husmoderns bibliotek / Presentbok för Husmoderns prenumeranter.] Overs: Munkeboda, 2.-4. Oplag Khvn 1897, 1899, 1902, 5. Udgave 1928, 199 s; Leiden [1898], 240 s; Der alte Herrenhof (Munkeboda), Stuttgart 1898, 159 s (Engelhorns allgemeine Ro-manbibliothek, Jahrg 15, Bd 7); Munkebodan Skytteläiset, Vaasa 1899, 197 s. — Misstänkta subjekt (Vintergatan, samling skrifter på vers och prosa utg af Sveriges författarförening, årg 4, Sthlm 1897, s 267-281). - Dofia Ysabel. Roman. Sthlm 1898. 300 s. Övers: Khvn 1898, 310 s; Dona Isabella, d 1-2, Leiden [1899], 200, 203 s; Berlin 1902, 370 s. - Malin Skytte. Roman. Sthlm 1900. 255 s. 2. uppl: 1-2. 1915. 140, 150 s. 3. uppl Sthlm (tr Hfors) 1922. 230 s. Övers: Khvn 1900, 281 s, 2.-3. Oplag 1900, 1901; Amsterdam 1901, 268 s. – Damerna på Markby. En historia från september till jul. Sthlm 1901. 246 s. Övers: Khvn 1901, 259 s, 2. Oplag s å; De dames van Veldhorst, Amsterdam [1902], 238 s. - Ett bref (Vintergatan, 7, 1901, s 23-31). - Daggryning. Roman. Sthlm 1902. 246 s. Övers: Khvn 1902, 249 s, 2.-3. Oplag så; New York 1906. – Min första bok (När vi började, ungdomsminnen af svenska författare. Utg af Sveriges författareförening, Sthlm 1902, s 180-193, 1 portr). - Nina. Sthlm 1903. 107 s. (Nordiskt familjebibliotek, 17.) [Ny utg] 1912. 127 s. (Albert Bonniers 25 öres böcker, 6 [omsl].) Övers Khvn ... 1903, 112 s (Nordisk Bibliotek, 21), 2. Oplag [1903/04?]. - Lilla Marica och hennes man. Sthlm 1904. 125 s. Övers Khvn 1904, 121 s. - Lady Elisabeth Percy. Sthlm 1905. 216 s. 2. uppl 1906. Övers: Khvn ... 1905, 217 s, 2.-3. Oplag så; New York 1906. – Hennes hjälte. Sthlm 1906. 242 s. 2. uppl så. Övers: 2.-3. Oplag Khvn ... 1906, 240 s; The immaculate young minister, London 1912. - Maria Stuart. Sthlm 1907. 251 s. Övers: 2. Oplag [omsl] Khvn ... 1907, 255 s, utdrag i Aarets Antologi, Khvn ... 1907, s 181-183. – Ninas bröllopsresa. Sthlm 1908. 139 s. Övers Khvn ... 1908, 134 s, 2. Oplag så. - Karl Skyttes hustru. Sthlm 1909. 239 s, M Mailing 1884-1909 [bibliogr], 7 s. 2. uppl så. 239 s. [Ny uppl] Sthlm (tr Hfors) 1922. 181 s. Övers: 2.-4. Oplag Khvn 1909, 1909, 1914, 236 s. - Systrarna på Ribershus. Sthlm 1910. 416 s. Övers Khvn ... 1910, 324 s, 2. Oplag 1911. – Det hvita huset och den röda stugan. Sagor och historier. Sthlm 1911. 143 s. Övers Khvn ... 1911, 143 s. – Mannen, hustrun och Lord Byron. Roman. Sthlm 1912. 237 s. Övers: 2. Oplag Khvn ... 1912, 226 s. - Den olycklige Henry Percy. Sthlm 1913. 89 s. Övers Khvn ... 1913, 88 s. – Ebba Stjerne, Eva Skytte och de andra. Roman. Sthlm 1914. 267 s. 2. uppl så. 3. uppl Sthlm (tr Hfors) 1922. 200 s. Övers Khvn ... 1914, 273 s. - Madeleine Stjerne. Sthlm 1915. 272 s. 2. uppl så. [Ny uppl] Sthlm (tr Hfors) 1922. 209 s. Övers Khvn ... 1915, 280 s. - Jane Austen (OoB, 1915, s 273-276). - Madeleines hem. Sthlm 1916. 298 s. 2. uppl så. 3. uppl Sthlm (tr Hfors) 1922. 218 s. Övers Khvn ... 1916, 301 s. – Marieholm och Munkeboda. Sthlm 1918. 289 s. 2. uppl så. Övers Khvn ... 1918, 285 s. - Hemmet på Urfva. Sthlm 1919. 281 s. 2. uppl s å. Övers Khvn ... 1919, 264 s. — Uppfostran och inflytande 1864–1885. Tryckt som manuskript. Khvn 1920. 266 s, 1 portr. -Många damer och en man. Sthlm 1920. 186 s. Övers Khvn ... 1920, 178 s. – Erik Stjernes idyll. Sthlm 1921. 288 s. Dansk övers Khvn, Kristiania, Berlin, London (tr Khvn) 1921, 281 s. - The love-story of Napoleon the Great. Synopsis. Sthlm 1923. 30 s. [Filmsynopsis.] – Eva Skyttes vänner. Sthlm 1924. 248 s. Övers Khvn ... 1924, 248 s. -Mina dagböcker. Ungdomsdrömmar och ungdomsbekymmer. Sthlm 1926. 204 s, 4 pl. Övers Khvn 1926, 200 s, 4 pl. - Släktmötet på Kungs-åkra. Sthlm 1928. 329 s. Övers: Kongsager, Khvn 1928, 329 s, 2. Oplag så. - Det fatala giftermålet. Sthlm 1931. 298 s. – "En roman om förste konsuln's" författarinna fyller 70 år och berättar minnen (Vecko-journalen, årg 25, 1934, Sthlm, 4:o, nr 3, s 28 f, 34 f, 41, 43). - Bidrag även i: Nationalti-dende 1884: Literaturtidende 25/9, 2/10 o 9/10, Khvn, fol; Nutiden i Billeder og Text, ill Familie-blad, Red af V Möller ..., Aarg 10, 1886, Khvn, fol; Framåt, tidskrift utg af Göteborgs kvinnoförening, 1886-87, Gbg, 4:o; Aftonbladet 1884-85, DN 1884-85, Helsingfors dagblad 1885, GHT 1885-86, Skånska aftonbladet 1885-88, Malmö, Nya pressen 1887–88?, Hfors, Jämtlandsposten 1887-88, Östersund; pseud Stella Kleve eller Bébé; delvis enligt S Leijonhufvud o S Brithelli, Kvinnan inom svenska litteraturen ..., Sthlm 1893, s 101.

Källor och litteratur

Källor o litt: Dansk biogr Leksikon, 15 (1938); M Fahlgren, Kvinnor o självbiografi, En studie i M M:s uppfostran o inflytande (Tidskr för litt:vetensk 1982, nr 1); Gean [sign], M M fyller 70 år o berättar några minnen (SvD 19 jan 1934); I Holm, Ola Hansson, En studie i åttitalsromantik (1957); K-E Lundevall, Från åttital till nittital (1953); Ch Rimested, MM (Politiken 22 mars 1942); C Sjöblad, Baudelaires väg till Sverige (1975), o där anf litt; dens, Det lagade halsbandet eller M M:s självbiogr (Tidskr för litt:vetensk 1982, nr 3–4; A Widell, Ola Hansson o Tyskland (1979).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
I Mathilda Malling, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10184, Svenskt biografiskt lexikon (art av Christina Sjöblad), hämtad 2023-01-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10184
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
I Mathilda Malling, urn:sbl:10184, Svenskt biografiskt lexikon (art av Christina Sjöblad), hämtad 2023-01-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se