Carl Wilhelm Malm

Född:1772-08-14 – Finland (på Julkula, Kuopio)
Död:1826-08-18 – Finland (på Tuomala, Jorois)

Arméofficer


Band 24 (1982-1984), sida 724.

Meriter

Malm, Carl Wilhelm, f 14 aug 1772 på Julkula, Kuopio, Finland, d 18 aug 1826 på Tuomala, Jorois, S:t Michels län, Finland. Föräldrar: krigskommissarien Johan M o Hedvig Sofia Brusin. Volontär vid Savolax jägarreg 1 sept 81, rustmästare med nummerlön där 9 sept 83, förare 85, sergeant med förarelön 20 juni 89, fänrik 26 sept 89, sekundlöjtn juli 96, premiärlöjtn 20 febr 98, stabskapten 9 okt 04, major i armén 4 juni 08, överstelöjtn 21 okt 08, fick avsked, blev adlad (ej introd) o erhöll hovjägmästares n h o v 7 aug 10.

G 18 maj 1806 i Huddinge, Sth, m Sophia Charlotta Salomon, f 12 dec 1787 i Sthlm, Svea livg:s norra bataljonsförs, d 26 aug 1865 i Nyslott, dtr till fältläkaren Ernst Didrik S o Fredrika Charlotta Hongelin.

Biografi

M gjorde hela sin militära karriär vid Savolax jägarregemente, där han redan 9-årig inskrevs som volontär. Sedan han genomgått skolan i Rantasalmi och avancerat till underofficer, deltog han som yngling i 1788 års fälttåg, utmärkte sig i striderna vid Parkumäki och Laitasilta och blev fänrik 1789.

Vid krigsutbrottet 1808 var M kapten och chef för Kerimäki kompani, och som sådan deltog han i Savolaxbrigadens strider. Han ledde en förtrupp under framryckningen från Uleåborg, intog genom en djärv överrumpling Kuopio i maj och tog 280 fångar och stora ryska förråd. Han deltog i gerillakriget i Savolax och trängde in i Karelen, där han med 250 man reguljära trupper, två kanoner och 400 uppbådade bönder besegrade en dubbelt överlägsen rysk styrka vid Pälkjärvi kyrka i aug. M:s seger har karakteriserats som "en av krigets mest förvånande tilldragelser" (Hornborg, s 172). Sedan han återkallats av Sandels, deltog han som nyutnämnd överstelöjtnant i brigadens fälttåg, men i striden vid Virta 11 nov togs han sårad till fånga och fördes till S:t Petersburg.

M bemöttes med stor aktning av ryssarna och fick tillstånd att återvända hem före fredsslutet. 1810 blev han riddare av Svärdsordens stora kors, och vid avskedet s å upphöjdes han i adligt stånd och tilldelades hovjägmästares titel. Introduktion på riddarhuset sökte han dock inte, och titulaturen begagnade han inte heller. M hade haft planer att flytta över till Sverige och gå in i armén där, men då han endast erbjöds kaptens exspektanslön avstod han (Sköldebrevssaml). Han avböjde även ett förslag att inträda i den nyorganiserade finska armén och levde sitt återstående liv som jordbrukare på sin gård Tuomala i Jorois socken.

M var en skicklig partigängare och en tapper och populär bondeledare – hans kroppskrafter var legendariska. I Runebergs Fänrik Ståls sägner hyllas han som en av det finska krigets hjältar.

Författare

Alf ÅbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Statsrådsprot (krigsexp) 7 aug 1810 o Memorial av M 24 juni 1810, Sköldebrevssaml, RA. Arméns pensionskassas meritbd, vol 23, 40, 47 o Meritförteckmar, Savolax jägarreg 1775–1809, vol 96, KrA.

J R Danielson, Finska kriget o Finlands krigare 1808-09 (1897), s 53f, 325, 396, 402, 431 ff, 499, 502, 530, 544, 569, 785 f; E Hornborg, När riket sprängdes (1955); I Lundén Cronström, Släktbok, N F 2:1-2 (SSLF 412, 1965), s 82; I O J Rancken, Fänrik Ståls hjeltar o skådeplatsen for deras bragder (1864); Sveriges krig åren 1808 o 1809, 3 (1902); E S Tigerstedt, Biogr anteckn:ar om Savolax brigadens män 1808–1809 (1908).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Wilhelm Malm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10189, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2019-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10189
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Wilhelm Malm, urn:sbl:10189, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2019-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se