Berndt R Malmgren

Född:1906-10-05 – Sundsvalls Gustav Adolfs församling, Västernorrlands län
Död:1977-11-23 – Solna församling, Stockholms län

Bakteriolog


Band 24 (1982-1984), sida 768.

Meriter

Malmgren, Berndt Rudolf, f 5 okt 1906 i Sundsvall, d 23 nov 1977 i Solna. Föräldrar: köpmannen Johan Andreas M o Beda Emilia Nyberg. Studentex vid h a l i Sundsvall 27 maj 25, inskr vid Kl 28 aug 25, MK där 30 april 28, ML o leg läk 14 sept 33, div assistentförordnanden vid statens bakteriologiska laboratorium 1 juni 34–31 dec 38, tf laborator där 1 jan 39–31 jan 40, eo o tf förste amanuens vid Serafimerlasarettets med klinik 1 dec 35–17 juni 36, assistentläk o tf underläk vid S:t Eriks sjukhus' med avd 1 sept 36–22 nov 37, laborator vid Karol sjukhusets med:bakteriologiska laboratorium 1 febr 40–48, kontrollant vid statens bakteriologiska laboratorium 10 mars 41–67, disp vid KI 29 mars 41, tf laborator i bakteriologi 15 sept 41–30 juni 46, doc i samma ämne 9 jan 42, MD 29 maj 42, tf prof i bakteriologi 1 juli 46–30 nov 47 o 1 juli–nov 48, prof 19 nov 48–30 juni 72, allt vid KI, led av komm ang Karol sjukhusets fortsatta utbyggande okt 49–61, expert i utredn ang tillverkn av bakteriologiska sera o ympämnen juni 53–mars 57, sakk i 1954 års med utrustn:komm juni 54–juni 59 (komm upplöst), ordf i Sv läkaresällsk:s sektion för hygien o bakteriologi 55, led av styr för statens bakteriologiska laboratorium 58–70, expert i utrustn:komm för GU juli 59–67, försäkr:överläk vid Trygg-Hansa.

G 26 aug 1935 i Sthlm, Klara, m läraren Britta Ulrika Hallgren, f 11 dec 1907 i Åtvid, Ög, d 14 juni 1977 i Solna, dtr till modellsnickaren Karl Gustaf H o Jenny Ulrika Desideria Kyhlberg.

Biografi

Berndt M:s första vetenskapliga arbete var hans doktorsavhandling, som ingående behandlade Weils sjukdom i Sverige. Denna sjukdom, som förorsakas av några arter av bakteriesläktet Leptospira, studerades ur många olika aspekter, men dess utbredning och sannolika smittvägar var främst föremål för hans intresse. Därefter ägnade M i samarbete med Carl-Göran Hedén sin forskning åt studier av bakteriers ämnesomsättning och frågan om deras cellkärnors organisation. M använde en avancerad mikroskopisk teknik, utarbetad av professor T Caspersson vid Kl. Han kunde därvid påvisa, att bakterier som överfors till en näringsrik miljö med stor lagbundenhet och med hög hastighet bildar ämnen av central betydelse för deras proteinsyntes. Den studerade tidiga syntesen av dessa ämnen föregick celldelning och proteinsyntes.

M utnämndes 1948 till professor i bakteriologi vid Kl och fick snart ge sig i kast med att planera en ny institutionsbyggnad. Hans framsynta arbete resulterade i landets första mikrobiologiska institution helt inriktad på grundforskning. Utrustningen på institutionen anskaffades med speciell tanke på forskning över bakteriers ämnesomsättning och biokemi. Centralt inom institutionen placerades landets första anläggning för storskalig framställning av mikroorganismer för forskningsändamål.

När institutionen stod färdig 1957, började en livlig forskningsverksamhet. Många unga sv vetenskapsmän och utländska gästforskare kom för att utnyttja institutionens resurser för forskningar över bakteriemetabolism och odlingsteknik. Ett stort forskningsprojekt som leddes av M och Hedén ägnades åt kikhostebakteriens biokemiska egenskaper med målet att skapa ett förbättrat vaccin mot denna sjukdom. Därefter ägnade sig M åt studier över toxiner (giftiga substanser) och enzymer som utsöndras av stafylokocker. Målet var att skapa ett vaccin mot dessa bakterier, som förorsakar en del av de infektioner som benämns "sjukhussjukan". Detta mål uppnåddes ej, men en forskargrupp vid institutionen utförde under många, år internationellt uppmärksammad forskning över de sjukdomsframkallande egenskaperna hos stafylokockerna. Projektet genererade flera forskningslinjer, som även under 1970- och 1980-talen gett institutionen en speciell profil.

M:s omfattande kunskaper inom mikrobiologins olika grenar utnyttjades också för verksamhet utanför institutionen. Han medverkade vid utformningen av den statliga kontrollen av vacciner och sera och fungerade under många år som kontrollant för mikrobiologiska preparat vid statens bakteriologiska laboratorium. Han var också under flera decennier försäkringsöverläkare vid Trygg-Hansa.

M var en engagerad lärare och ägnade stort intresse åt att utforma laboratorieexperiment, som för studenterna belyste mikroorganismers medicinska betydelse. Han utarbetade 1961 också läroboken Introduktion till mikrobiologin, som användes i grundutbildningen under många år och kom ut i flera upplagor.

Författare

Tord HolmeSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från M till I Holmgren i UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Studien iiber die Weilsche Krankheit in Schweden. Sthlm 1941. VI, 122 s. [Även akad avh, Karolinska inst.] ([Omsl:] Acta pathologica et microbiologica Scandinavica, Suppl 43.) – Weils sjukdom (Svenska läkartidningen, årg 38, 1941, Sthlm, s 1546-57; även sep, 12 s). – Om matlörgiftning (Tidskrift i militär hälsovård, bd 68, 1943, [Sthlm, tr] Lund, s 13-19). – Investigation into falsely positive serological syphilis reactions (Acta dermato-venereologica, vol 26, 1946, [Sthlm, tr] Hfors, s 339–352). – New results concerning the nucleotide metabolism of bacteria [referat] (Fourth international congress for microbiology ... Abstracts of Communications ... Copenhagen ... 20.VII.-26.VII.1947 [även fr titel], [Khvn, tr] Ringkjebing 1947, s 26 f, o d:o, Report of proceedings, Khvn 1949, 4:o, s 151 f; tills med C.-G. Hedén). – Nucleotide metabolism of bacteria and the bacterial nucleus (Nature, a weekly journal of sci- cnce, vol 159, London 1947, 4:o, s 577 f; d:o; även sep, (3) s). – Some aspects of the nucleotide meta-bolism and variations of volumes in bacteria (Experimental cell research, Suppl 1. Proceedings of the 6 international congress of experimental cyto-logy, Stockholm, July 10 -17th, 1947, Sthlm 1949, s 214–216; d:o). – Equipment for cultivation of microorganisms (Industrial and engineering che-mistry, vol 46, 1954, Washington, 4:o, s 1747-51; d:o). – Correlazione tra la sintesi delle proteine e quella dei polinucleotide in Escherichia coli (Isti-tuto superiore di sanitå, Rendiconti, vol 17, 1954, Roma, s 1248-1303; tills med R. Cavanna mfl). -The bacteriological department of the Karolinska institutet. A brief histo[r]y and description. [Sthlm, tr] Hälsingborg 1958. 4:o. 15 s. [Ur Nordisk medicin, vol 60, s å.] – Hans Davide. 4.1.1889-27.11.1958. [Rubr.] [Sthlm, tr Hälsingborg] 1958. 4 s. – A continuous heat-steri-lizer for liquid media (Vllth international congress for microbiology, Abstracts of Communications de-livered at paper sessions [även fr titel], Upps 1958, s 411). — Biologically active fractions from Haemo-philus pertussis (Acta chemica Scandinavica, vol. 13, 1959, Khvn, s 2132; tills med H. Billaudelle mfl). – Problems in large-scale culture of H. pertussis (Journal of biochemical and microbiological technology and engineering, vol 1, New York, London 1959, s 173–183; tills med H. Billaudelle o C-G. Hedén). – Bakteriologi (Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia 1910–1960 ..., d 3. Forskning och undervisning inom olika ämnen, Sthlm ... (trUpps) 1960, 4:o, s 374-389 [i vol 1]). — Gomplications of immunization (British medical journal, 1960, London, 4:o, vol 2, s 1800 f; tills med B Vahlquist o R. Zetterström). – Introduktion till mikrobiologin. [Förtitel: Mikrobiologi.] Sthlm (tr Solna) 1961. 218 s. 2. uppl 1963. 3. bearb uppl 1966. [Förtit: Mikrobiologin.] 4. uppl 1967. 5. omarb o utök uppl 1968. 230 s. [Ny tr] 1971. 228 s. Övers: Einfuhrung in die Mikrobiologie. Stuttgart 1976. 220 s. (Uni-Taschenbucher606.) – Reaction of endotoxin and surfactants, 1. Physical and bio-logical properties of endotoxin treated with sodium deoxycholate (Journal of bacteriology, vol 92, Baltimore 1966, 4:o, s 1493-1509; tills med E Ribi m fl). – Studies on extracellular proteins from Staphylococcus aureus, 1 (Biochimica et biophysica acta, Protein structure, vol. 133, [New York &] Amsterdam 1967, s 435–445; tills med O. Vesterberg mfl). – Bidrag i: Nordisk medicin, bd 17, 1943, 28, 1945, 60, 1958, 64, 1960, 82, 1969, [Sthlm,] 4:o; Acta pathologica et microbiologica Scandinavica, vol. 24, 1947, 30, 1952, 35, 1954, 37, 1955, 50, 1960, Khvn; Acta medica Scandinavica, vol 150, 1954, 152, 1955, Sthlm (recensioner).

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 19 nov 1948, nr 15, RA.

C-G Hedén, B M död: Gjorde viktiga rön inom bakteriologin (SvD 27 nov 1977); KI:s hist 1910–1960, 1–3 (1960); Väd 1975. – Nekr över M i DN 28 nov 1977.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Berndt R Malmgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10221, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tord Holme), hämtad 2019-02-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10221
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Berndt R Malmgren, urn:sbl:10221, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tord Holme), hämtad 2019-02-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se