Lisa (Elisabet) Liljegren

Född:1867-10-02 – Järna församling (W-län), Dalarnas län
Död:1914-03-23 – Salems församling, Stockholms län (i Rönninge)

Filantrop, Lärare, Frälsningsofficer


Band 23 (1980-1981), sida 17.

Meriter

Liljegren, Lisa (Elisabet), f 2 okt 1867 i Järna, Kopp, d 23 mars 1914 i Rönninge, Salem, Sth. Föräldrar: hemmansäg Olars Anders Jonsson o Lassa Anna Nilsdtr. Lärarinna i Järna 83—88, kadett vid Frälsningsarméns krigsskola 31 mars 88, i tjänst vid Frälsningsarméns slum- o räddningsverksamhet jan 93, dess chef från hösten 93. - Ogift.

Biografi

Elisabet L, vars viljestyrka o begåvning tidigt trädde i dagen, kom från ett välbärgat o av stark kyrklighet präglat bondehem. Som ny konfirmerad fick hon ett erbjudande av församlingens prost att åta sig tjänsten som lärarinna vid Ilbäckens småskola i sin hemsocken, o här stannade hon i fem år. L:s ursprungliga avsikt att söka inträde vid seminariet i Falun skulle dock aldrig förverkligas, ty under tiden hade den religiösa väckelserörelsen nått orten, o starkt influerad av den sv-amerikanske predikanten Nils Jernberg avgav hon uppseendeväckande vittnesbörd om sin tro. Sedan hon dessutom i Stridsropet hade läst hur män o kvinnor sattes i fängelse för sin tros skull, mognade hennes beslut att ansluta sig till Frälsningsarmén. I det syftet begav hon sig 1888 till Sthlm, där hon av arméns kommendör Hanna Ouchterlony omedelbart antogs som kadett. Efter en kort utbildning vid arméns krigsskola beordrades L, först som löjtnant o senare som kapten, till olika kårer i landet, bland dem Gävle, Landskrona, Södertälje o Uppsala.

1893 blev L assistent hos Hedvig Lagercrantz (bd 22, s 94) vid den några år tidigare startade slumsysterverksamheten i Sthlm. Snart blev L verksamhetens ledare. Det var här hon genom sin brinnande tro, sin offervilja o sin utomordentliga arbetsförmåga skulle komma att göra sin stora sociala insats. I början mött med ringa förståelse av det stora flertalet tilldrog sig hennes verksamhet en med tiden allt större uppmärksamhet. Det av L redan från början fattade beslutet, att slumarbetet skulle bära sin egen ekonomiska börda, genomfördes till alla delar. Genom sitt omfattande "tiggeri", i synnerhet tillsammans med sin mångåriga assistent, sedermera efterträderska, Alma Petri, som i en bok berättat om hennes liv, kom L att skapa en slumverksamhet med en allt stabilare bärkraft. Efter sedvanlig gradpassering inom Frälsningsarmén som major o brigadör blev hon överste. Vid hennes tillträde som slumchef fanns det blott ett 10-tal slumstationer o ett i upplösning statt räddningshem, vid hennes död fanns 32 slumstationer, 5 räddningshem, 7 barnhem o 10 andra institutioner, däribland pensionat o vilohem, samtidigt som alla under hennes tid nyöppnade institutioner var helt skuldfria.

Det fanns en märklig förening av visionär blick o praktisk, administrativ förmåga hos L. Hon beskrivs som klok o rådig, godlynt o mycket anspråkslös, glad o full av humor. Hennes sociala mission bars upp av en djup medkänsla med de förtrampade o utstötta i samhället o omvittnat är hennes uppoffrande engagemang bland de kvinnliga prostituerade. L slet i arbetet hårt på sin hälsa o dog vid 46 års ålder.

Författare

Sven Erik TäckmarkSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Art: ar i Dala-Demokraten 10 aug 1965 o i Stridsropet 1914, nr 13 o 15, o 1967, nr 67; K Dahlberg, Tappra krigare från flydda tider (1947); T Kjäll, Korsets färger bära, 1-2 (1972); A Petri, Slummens överste (1923); SMoK; Sv folkrörelser, 2.(1937).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lisa (Elisabet) Liljegren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10248, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Erik Täckmark), hämtad 2024-04-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10248
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lisa (Elisabet) Liljegren, urn:sbl:10248, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Erik Täckmark), hämtad 2024-04-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se