E Oscar Lindbom

Född:1883-03-15 – Klara församling, Stockholms län
Död:1954-03-08 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Läkare, Patolog


Band 23 (1980-1981), sida 321.

Meriter

Lindbom, Erik Oscar, f 15 mars 1883 i Sthlm, Klara, d 8 mars 1954 där, Hedv El. Föräldrar: bokhållaren Carl Oskar Henrik August L o Augusta Wilhelmina Hector. Mo-genhetsex vid Norra latinlärov, Sthlm, 17 maj 01, inskr vid UU ht 01, med fil ex där 15 sept

02, MK vid Kl 13 sept 05, eo amanuens vid patolog instit där 1 dec 06—31 maj 07, amanuens 1 dec 07-30 nov 08, ML där 10 sept 10, amanuens vid Söderby tuberkulossjukh, Salem, Sth, 1 dec 10—31 maj 11, amanuens o underläk vid med avd på Sabbatsbergs sjukh 1 juni 11—31 maj 14, 1 :e amanuens vid Serafimerlasarettets med klinik 1 juni—31 okt 14, tf överläk o dir vid Provisoriska sjukh vid Åsögatan 26 okt 14—31 juli 16, prakt läk från 15, tf distriktsläk i Klara distrikt 8 juli 16-8 maj 17, personalläk vid Ensk banken 17 — 53, överläk vid lörsäknab Nordstjernan 18 — 49, vid Allm försörjn:inrättn:s (senare S:t Eriks) sjukh 1 juli 18-48, disp vid Kl 14 april 19, MD där 31 maj 19, doc i medicin där 12 dec 19—48, bitr lär i medicin o ledare för de pro-pedeutiska kurserna vid S.t Eriks sjukh 1 mars 24—dec 34, led av med:styr:s vetensk råd 28 — 37, av överstyr för Oscar 11 :s jubileumsfond 31—53, överläk vid försäknab Skandia 32 — 49, profis nhov 1 dec 44, ordf i rättspsykiatriska nämnden 47 — 53.

G 19 mars 1911 (-39) i Sthlm, Jak, m Dagmar Ester Amalia Svensson, samt omg m henne 3 febr 1945 där, Osc, f 23 juni 1887 där, Hedv El, d 7 nov 1957 där, ibid, dtr till grosshandl Axel Fredrik S o Sofia Oscaria Erfass.

Biografi

Under de senare studieåren arbetade Oscar L inom patologisk anatomi, tidens solida grund för läkararbetet. Sin kliniska skolning fick han på Sabbatsbergs sjukhus hos internisten M Bruhn-Fåhræus. Denne förde in honom på blodsjukdomarnas o försäkringsmedicinens områden. L skrev 1919 en diger avhandling om akut leukemi (blodkräfta). Genom en detaljerad klinisk o patologisk-anatomisk undersökning av 20 fall av denna ovanliga o elakartade sjukdom kunde L ge nya synpunkter på den o dess diagnostik. I en rad uppsatser lämnade han nya iakttagelser inom intern-medicinsk kasuistik. L var sin tids främsta sv expert på blodets sjukdomar. Han kunde demonstrera ett blodpreparat så att det var en fest för öga o öra.

L handledde de blivande läkarna vid deras första kontakt med patienter. För eleverna blev L en förebild. Arbetet präglades av djupgående analys av varje sjukdomsfall, kunnighet o logisk stringens vid epikrisen o en aldrig svikande humanitet. Den gamla fattigförsörjningsanstalten förvandlades till det välrenommerade S:t Eriks sjukhus. L skulle undervisa i medicinsk etik; han gjorde det inte, men visade i handling hur det skall vara. I mer än 30 år drev L enskild praktik, intresserad av varje patients personlighet o särdrag. Yrkeskamraterna anlitade honom för egna krämpor o konsulterade honom i svårbedömda fall.

L var naturvän; hans kunskap om insekter o blommor var betydande. Han strövade i naturen, följde dessa rytm o såg dess underverk. Det var inte fråga om någon torr lärdom utan en framställning fylld av lyrik o espri. I skönlitteraturen, särskilt svensk, fransk o engelsk, var han väl bevandrad. Musik var en viktig del av hans liv. Han var tillbakadragen, anspråkslös o självkritisk men inom den närmaste kretsen blommade hans livliga andes generositet. I samfundet S.H.T. fann han idealitet o klassisk visdom om ars vivendi. Där hämtade han krafter ur glädje, sång o vänskap.

Författare

Lars ÖbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ett fåtal brev o några dagböcker över naturupplevelser i familjens ägo. Strödda brev från L i KB o RA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om vitalfärgning af röda blodkroppar. Sthlm 1914. 8 s, 1 pl. ([Omsl:] Nordiskt medicinskt arkiv, bd 47, 1914. Festskrift tillägnad J. G. Edgren [d 1,] Sthlm 1914 [:nr 25].) -Studier över akut leukämi. Akad avh. Sthlm 1919. IV, 254 s, 1 pl. (Även: Svenska läkaresällskapets handlingar, bd 45, Sthlm 1919, s 83-338, 1 pl = h 2.) — Contribution å 1'étude de la syphilis pancréa-tique chez 1'adulte (Acta medica Scandinavica, vol 59. Opus professori F. Lennmalm dedicatum, Sthlm 1923, s 193-208). - Ueber absolute Remis-sionen bei perniziöser Anämie (ibid, Suppl 7, Rap- ports et comptes rendus du onziéme congrés de médecine des pays du nord ...1923, Kristiania 1924, s 339-343). - Om perniciös anämi (Medicinska dagsfrågor, från off föreläsn hållna vid Sera-fimerlasarettet ..., d 1, Sthlm 1925, s 55-69). -On agranulocytosis (Acta med Scand, Suppl 16. Rapports ... du douzieme congres ... å Stockholm du 27 au 29 aout 1925, Nancy 1926, s 581-586). -Tobaken, vår vän och fiende (Tidens kalender 1928, Sthlm 1927, s 120-129). - Blodet och blodsjukdomarna (Medicinskt folkbibliotek fred av G Holmgren, 22). Invärtes sjukdomar, d 7, Sthlm 1937, s 267-348). - [Invärtes medicin] (Lärobok för sjuksköterskeelever, utg av Sophiahemmet, 4. Invärtes medicin ... Tuberkulos, av A Westergren, Sthlm 1943, s 9-109, 2.-4. tr 1945, 1949, 1953). -Bidrag i tidskr se SLH, F 4, d 3, Sthlm 1933, s 254 f.

Källor och litteratur

Källor och litt: Kanslerämb:s för rikets univ arkiv. Avgjorde ärenden, Kl, 1919, RA.

KI:s hist 1910-1960, 1-3 (1960); E Sköld, nekr över O L (Nord med, bd 51, 1954, s 681-83); SLH 4:3 (1933); Tal o kväden i SamfS.H.T. 1944 (1944) o 1955 (1955). - Nekner i dagspressen.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
E Oscar Lindbom, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10478, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10478
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
E Oscar Lindbom, urn:sbl:10478, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se