Lindeberg, släktBand 23 (1980-1981), sida 339.

Biografi

Lindeberg, släkt, härstammande från bokhållaren i järnvågen i Sthlm Anders Crispin Lindberg (1739—1809), vilken utan bevis uppgivits (Sv släktkal) som sonson till komministern i Maria församling i Sthlm Johan L (1660-1710). Den förre var far till Maria Margareta L (1780-1861), som skrev Bref från Paris, 1 — 2 (1827), varur några utdrag 1825-26 publicerats i Sthlms Posten. I detta arbete framhävde Maria L kontrasten mellan franska o sv förhållanden i fråga om kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden, men hennes uppgifter torde vara hämtade mer från läsning än från direkt iakttagelse o bär spår av skönmålning av de franska kvinnornas situation (Qvist). Hon var även verksam som översättare. Hennes bror skriftställaren Anders L (se nedan) var far till Anders Wilhelm L (1828-1908), som från 1848 gjorde översättningar o 1854 var skådespelare vid Mindre theatern i Sthlm men från 1862 handelsbokhållare hos Lars Johan Hierta (bd 19) o från 1884 VD i Liljeholmens stearinfabriks ab. Wilhelm L var 1892-1904 ledamot av Sthlms stadsfullmäktige. Syster till honom var målarinnan o xylografen Andreetta (Ettan) Wilhelmina L (1826–1913). Deras halvbror var farfar till utrikesrevisorn i generalpoststyrelsen Hjalmar Christian Ferdinand L (1866—1957). Hjalmar L skrev populära biografier över sin farfars far (1918), prinsen av Vasa (1921), Görtz (1925) o C F Pechlin (1928).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Sv släktkal, 10 (1930; tr 1929).

Maria Margareta L: F A Dahlgren, Ant;ar om Sthlms theatrar (1866); S Leijonhufvud o S Brithelli, Kvinnan inom sv litteraturen intill år 1893 (1893); G Qvist, Kvinnofrågan i Sverige 1809-46 (1960).

Anders Wilhelm L: TU 7: 65, KB; Dahlgren, a a; V Millqvist, Sthlms stadsfullm 1863-1913 (Minnesskr vid Sthlms stadsfullm:s femtioårsjubileum, 1913); SPG; B Wedberg, Lidingöliv i gamla dar (1924).

Andreetta Wilhelmina L: TU 85:23, KB; SKL; Wedberg, a a.

Hjalmar Christian Ferdinand L: N F[orse]U, rec av Hj L, En ränksmidare (PHT 1928); E Hagen, Hjalmar o Tora L (SvD 22 jan 1957); C Hallendorff, En populär Pechlinbiografi (SvT 1928); Hjalmar L död (SvD 7 jan 1957); G J[acobsojn, rec av Hj L, Görtz (HT 1925).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lindeberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10485, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10485
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lindeberg, släkt, urn:sbl:10485, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se