Lindeberg, släkt



Band 23 (1980-1981), sida 344.

Biografi

Lindeberg, släkt, härstammande från våguppsyningsmannen i Nyköping Eric Lindberg (1756—1843), som uppges (Omberg) ha inflyttat från Bergshammar, Söd. Han var far till Gustaf L (1797-1880), som blev rådman i samma stad 1821 o borgmästare där 1837. En syster till honom var i äktenskap med mjölnaren Carl Fredric Lindberg (1778-1828) i Nyköping mor till bryggaren Gustaf Albert L (1823—88) i samma stad. Den sistnämndes son Hugo L (1861-1951), som 1903–39 var direktör för ab Eskilstuna Separator, var far till eo hovpredikanten fd kh i Dalarö, Sth, Allan L (f 1897). Hugo L:s bror direktör Otto L (L 1) var i äktenskap med en syster till prof Thure Hellström (bd 18, s 597) far till läkaren o konstsamlaren Sten Otto Gustav L (L 2). Son till den sistnämnde är konstnären Lars L (f 1925).

Författare

H G-m



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Örnberg, 7 (1891). Eric Lindberg: U Westerlund, Borgarsamhällets upplösning o självstyrelsens utveckling 1810—80 (Nyköpings stads hist, 2, 1973). Gustaf L: R Bolin, Nyköpings folkskolors hist (1932); dens, Nyköpings sparbank (1951); A E Falck, Nyköpings teater (1935); H O Indebetou, Nyköpings minnen, 3 (1874); J Lagerholm, Södermanland—Närkes nation ... 1595-1900 (1933); I Schnell, Nyköpings hist (1963); U Westerlund, aa. Gustaf Albert L: Bolin, a a 1951; A E Falck, Nyköpings handelsso-cietet (1926), s 306. Hugo L: Direktör Hugo L 50 år (Verkstäderna 1911); d:o 60 år (ibid 1921); Hugo L f (ibid 1951); Lagerholm, aa; Matr över styrelsemedlemmar, lärare o elever vid Ultuna lantbruksinstitut 1848-1932 (1932).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lindeberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10486, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-03-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10486
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lindeberg, släkt, urn:sbl:10486, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-03-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se