Lindgren, släktBand 23 (1980-1981), sida 451.

Biografi

Lindgren, släkt, härstammande från Lars L (d tidigast 1790), som enligt sonens självbiografiska anteckningar skall ha kommit från "Västmanland och Husby sn" (Wassén); någon socken med detta namn finns dock inte i Västmanland, o han har ej kunnat identifieras i Dala-Husby. Han var en tid soldat i Malmö men blev senare smed vid fortifikationsstaten i Landskrona. Hans son kapten Anders L (1754-1833) i Gbg, som 1802 vid Surbrunn lät uppföra stadens första varm- o kallbadhus, var farfar till majoren Lars Anders Sebastian L (1819-93) i Gbg, ledamot av stadsfullmäktige där 1875-82.

Lars A S L:s farbror löjtnant Anders L (1791-1838) i Gbg var far till porträttmålarinnan Hilda Octavia Charlotta L (1833 — 1917) i Gbg. Hilda L:s bror Anders Magnus L (1826-88) drev från 1840-talet ett boktryckeri i Gbg, där flera kortvariga tidningar trycktes. Anders L blev en av föregångsmännen i Gbg på klichéframställningens område o var som kommunalman särskilt verksam i samband med koleraepidemierna 1850 o 1853 o som brandchef. Sedan hans son Ernst Gustaf L (1856—87) blivit delägare i tryckeriet, fick firman namnet A Lindgren & söner. Efter dennes o brodern Carl Anders Valerius L:s (1867—94) död leddes tryckeriet av brodern Anders L (1868—1915), känd för sin osedvanliga kroppsstyrka. Han lät 1899 installera den första elektriska motorn inom tryckeribranschen i Gbg. Firman inriktade sig främst på accidenstryck, men även några böcker utgavs, t ex H Beecher-Stowes Onkel Torns stuga. Ernst L:s son Anders Gustav Sebastian L (1887—1935) övertog rörelsen efter farbrodern o utvidgade den med bokbinderi, reklamtryckeri o fabriker för tillverkning av kartonger o kuvert. Efter Gustav L:s död leddes firman av hans änka Maria (Majen) L, f Skog (1885-1965).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: SMoK; Sveriges äldsta Ibre-.tag (1923); T Wassén, A Lindgren & söner 1845-'1945 (1945). Anders L (f 1833): Sammansatta kollegiers skr till K M:t, vol 171: 6 aug 1822 o vol 172: 27 febr 1823, Allm verks skr till K M:t, vol 689: 4 dec 1799, RA; C R A[:son] Fredberg, Det gamla Gbg, 2-3 (1921-24; omtr 1977); A Godhe, Minnestal öfver med döden afgångne ledamöter af VVS, 1 (1850), s 214-17; S Gulin, Pustervik, Rosenlund, Järntorget (1974); dens, Gbgs hjärta, 1-2 (1977-78); SKL. Lars Anders Sebastian L: M 1105, RA; TU 7:66, KB; BachCl; Gbgs stadsfullm; Gulin, aa 1977-78; M Lagerberg, Gbgare, 2 (1914), s 108, 147; A Wahlstedt, Minnespenningar över enskilda sv män o kvinnor, 2 (1925). Hilda Octavia Charlotta L: Fredberg, a a; Gulin, aa:n; A Kockum, Hilda L (Idun 1894, s 341 1); SKL. Anders Magnus L: TU 7:65, KB; Fredberg, aa; G E Klemming o J G Nordin, Sv boktryckeri-hist 1483-1883 (1883); Lagerberg, aa, 1 (1913), s 91, 93 f; Lundstedt. Anders L (f 1915): Fredberg, a a.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lindgren, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10547, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10547
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lindgren, släkt, urn:sbl:10547, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se