Johan Olof Lindgren

Född:1842-06-02 – Östervåla församling, Västmanlands län
Död:1910-12-30 – Katarina församling, Stockholms län

Folkskollärare


Band 23 (1980-1981), sida 440.

Meriter

Lindgren, Johan Olof, f 2 juni 1842 i Östervåla, Vm, 130 dec 1910 i Sthlm, Kat. Föräldrar: arbetskarlen Erik Ersson o Greta Stina Boman. Elev vid Fjellstedtska skolan 63—65, inskr vid folkskollärarsem i Uppsala okt 65, folkskollärarex vt 68, vikarie vid olika sthlmsskolor 68—70, förest för L:ska "Trasskolan" 70-94, led av styr där 78-95.

G 27 dec 1868 i Tegelsmora, Upps, m Anna Christina Eriksson, f 17 mars 1849 där, d 21 febr 1913 i Sthlm, Kat, dtr till nämndemannen Erik Ersson o Anna Maja Persdtr.

Biografi

Efter en tid som handelsexpedit började L 1863 studera vid Fjellstedtska skolan i Uppsala. Hans studier där avbröts utan examen men möjliggjorde ändå för honom att gå direkt till folkskollärarseminariets andra klass. På grund av föräldrarnas medellöshet fick L stipendier under två terminer. Efter seminariet blev han vikarierande lärare vid Sthlms folkskolor men lyckades inte få någon ordinarie tjänst. 1870 startade han därför i enkla lokaler vid Hornstullsgatan 6 i den sk Hornskroken på Södermalm en skola för fattiga o vanartiga barn. Elever skaffade L till en början själv genom att söka rätt på barn som drev omkring på stadens gator. Verksamheten växte, o 1878 flyttade skolan till en egen fastighet vid Bangårdsgatan (tidigare Hotel Göteborg). Skolan kallades nu också officiellt för Lindgrenska Trasskolan o stod under ledning av en styrelse. From detta år utgick också bidrag till verksamheten från Sthlms stad. Förutom L själv, som då blev avlönad föreståndare, tjänstgjorde ytterligare en folkskollärare. Elevantalet var c:a 30. Från 1884 anordnades sommarförläggning för eleverna på Skarpö i Värmdö församling.

L, som haft vacklande hälsa redan då han gick i Fjellstedtska skolan, anmälde 1891 till styrelsen, att han av hälsoskäl inte ansåg sig kunna kvarstå som föreståndare. Styrelsen lyckades förmå L att stanna kvar efter en tids ledighet, men då han 1894 på nytt inlämnade sin avskedsansökan beviljades den.

Enligt de stadgar som skolans styrelse antog 1886 skulle skolans uppgift vara "att taga vara på och bereda hem åt vanartade och vanvårdade gossar samt att undervisa och uppfostra dem till kristliga och nyttiga medlemmar i samhället äfvensom att, så vidt ske kan, bereda dem lämpliga platser vid utgåendet från skolan" (styr: prot 10 febr 1886). Idén till Trasskolan kom ursprungligen från England, där Mary Carpenter 1846 startat en "ragged school" i Bristol. I likhet med de engelska förebilderna var Lindgrenska Trasskolan ett mellanting mellan folkskola o uppfostringsanstalt. Flertalet elever kom till skolan genom fattigvårdens försorg, men skolan fungerade också som uppfostringsanstalt för barn som dömts för brott i poliskammaren.

Pojkarna undervisades halva dagarna i folkskolans vanliga ämnen. Andra halvan ägnades åt enklare snickeriarbeten o framför allt korgmakeri. Försäljningen av de egna produkterna utgjorde en viktig del av skolans inkomster. Trots dessa, bidraget från kommunen samt en del donationer brottades dock styrelsen under hela verksamhetstiden med svåra ekonomiska problem. Skolans verksamhet upphörde i o med utgången av 1910, o dess tillgångar o skulder övertogs av Malmquistska barnuppfostringsanstalten.

Författare

Sven SperlingsSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: L:ska Trasskolans styrelseprot, SSA. Uppsala Folkskolesem:s arkiv, ULA. Fjellstedtska skolans elevM, Fjellstedtska skolan.

A Munthe, Västra Södermalm från mitten av 1800-talet (1965); A Sörensen, Det sv folkunder-visn:väsendet 1860-1900 (Sv folkskolans hist, 3, 1942); S Tjerneld, Sthlmsliv, 2 (1950).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Olof Lindgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10564, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Sperlings), hämtad 2021-07-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10564
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Olof Lindgren, urn:sbl:10564, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Sperlings), hämtad 2021-07-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se