Lindhagen, släktBand 23 (1980-1981), sida 460.

Biografi

Lindhagen, släkt, härstammande från Jon Olsson knivesmed (d tidigast 1683) i Vimmerby, vars son rådmannen där Olof Jonsson (d 1712) i stadens dombok 1708 kallas Lind. Denne var far till borgaren Anders Olofsson Lind (d 1716, 39 år gammal) i samma stad o till gästgivaren Samuel Lind (d 1738, 54 år gammal) i Målbäck, Skeda, Ög. Den sistnämnde efterträddes som gästgivare av sin son Daniel Lindenhagen (1709—53). Dennes syster Anna (senare Anna Helena; 1713—67), som var gift med kollegan Jöns Tinnerholm i Linköping, kallar sig Lindh ännu i sin makes bouppteckning 1755 men benämnes L både i Linköpings dödboks notis om hennes död o i sin bouppteckning. Detta släktnamn upptogs av Daniel Lindenhagens son kh Daniel L (1750-1819) i Askeby, Ög, som var far till komminister Carl Israel L (1789-1839) i Älvestad, Ög. Dennes hustru var befryndad med J J Berzelius (bd 4) o härstammade genom båda sina föräldrar från syskon till den betydande lundabiskopen Andreas Rydelius. Denna gren av släkten L kännetecknas av en anhopning begåvningar.

En av Carl Israel L:s söner var 2:e bataljonsläkaren vid Svea livgarde o överläkaren vid sällskapet Pro Patrias barnbörds- o barnhus i Sthlm med dr Carl Jacob Johannes L (1817—57). Dennes äldre bror kh Fredrik Israel L (1815-84) i Väderstad, Ög, var far till Johannes (John) Agathon L (1858-1909). Denne genomgick 1879—82 K teatrarnas elevskola o var från 1882 anställd vid det teatersällskap som 1884 övertogs från August Lindberg av Albert Ranft. Senare var han verksam vid Nya teatern i Sthlm 1885—87 o vid Vasateatern 1887-88, o 1892-93 vann han mycket erkännande, då han spelade i ett teatersällskap i Finland. 1894 emigrerade L till USA, där han bla spelade på Sv teatern i Chicago men till sist tog sitt liv. Bror till honom var kh i Engelbrekts församling i Sthlm Lars Teodor L (1863-1923), känd som författare o översättare av religiös litteratur. Teodor L var djupt engagerad i missionsarbetet o 1894—1914 föreståndare för Sv israelsmissionen. Hans son den som värmetekniker kände civilingenjören Teodor Immanuel (Manne) L (1891-1973) var 1927-56 VD för ab Ljungströms ångturbin (från 1950 Sv rötor maskiner ab).

Fredrik o Carl L:s bror prof Daniel Georg L (L 1) var far till Carl Arvid L (1856-1926), som blev fil dr i Uppsala 1888 o var lektor i matematik o fysik vid Högre realläroverket å Norrmalm i Sthlm 1895-1921. Under de sista decennierna av sitt liv publicerade Arvid L en rad för historieforskningen värdefulla kalendariska studier. Syster till honom var lärarinnan vid Statens normalskola för flickor i Sthlm Anna Jacobina L (1858-1910). Anna L, som var en ansedd pedagog, publicerade bl a tillsammans med Hjalmar Hjorth (bd 19) Praktisk lärobok i tyska språket för skolans lägre klasser (13 uppl 1891–1929) o Kort lärobok i tyska språket för yngre nybörjare (5 uppl 1892—1914) o tillsammans med Anna Gahm Exempelsamling till bråkläran (8 uppl 1901–48). En annan syster, översköterskan vid Serafimerlasarettet i Sthlm Emilie (Emmy) Magdalena L (1862-1915), var 1910–14 den första ordföranden i Sv sjuksköterskeförening. Deras bror var överläkaren Fredrik Emanuel (Manne) L (L 4).

Fredrik, Carl o Georg L:s bror justitierådet Claes Albert L (L 2) var far till borgmästaren Carl Albert L (L 3), barnavårdsinspektören Anna Jakobina Johanna L (L 5) o presidenten Arthur L (L 6). Son till L 6 är vattenrättsdomaren Olov L (f 1916, d 1991). Bror till L 3, L 5 o L 6 var kanslirådet Albert Israel L (1865-1923). Albert L var far till sportjournalisten Sven Albert L (L 7). Brorson till den sistnämnde är prof i trafikteknik vid Tekniska högskolan i Lund Gösta L (f 1928).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: C Lindhagens memoarer, särsk 1 (1936), s 80-100, o 3 (1939), s 278-83; Oden; Sv släktkal, 17 (1965); Örnberg, 6 (1890). De äldsta leden: G Björkmans ms Personreg med kortare ant:ar till Wimmerby stads dombok o prot (bevarade renovationer) för åren 1614—1725 (stencil 1957), RA o SBL. Daniel L: Linköpings hm, 2 (1919), s 538. Carl Israel L: Ibid, s 224. Carl Jacob Johannes L: SLH 1:5, 2: 1 (1853-73); SPG. Fredrik Israel L: Linköpings hm, 5: 1 (1938), s 136 K.Johannes Agathon L: D Bergström, John L in memoriam (Hågk o livsintr, 18, 2. uppl, 1937); H Naeseth, The Swedish theatre of Chicago 1868-1950 (1951); SKL; Sv uppslagsbok 18 (2. uppl, 1951). Lars Teodor L: J Lindskog, Solnedgång (Hågk o livsintr, 6, 1925); Linköpings hm, 2 (1919), s 302; B Pernow, Sjuttio år för Israel (1945), s 14, 23, 25, 28, 81; dens, För Sions skull (För Sions skull, 1950); SMoK; SPG; Sthlms hm. Teodor Immanuel L: H Nilsson o G Boestad, Manne L (SvD 4 okt 1973); SMoK; SvTeknF. Carl Arvid L: Arvid L t (NTBB 1926); E Kölgren o C G Tengström, Läroverks- o seminarie-M 1914-15 (1915); SMoK; SPG. Anna Jacobina L: S Leijonhufvud o S Brithelli, Kvinnan inom sv litt intill år 1893 (1893); NF 16 (2. uppl, 1912); sign MRM, Anna L - 50 år (Idun 1908); SMoK. Emilie Magdalena L: E Bohm, Okänd, godkänd, legitimerad (1961); W Hedberg o L Arosenius, Sv kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lindhagen, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10577, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10577
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lindhagen, släkt, urn:sbl:10577, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se