E Johannes (Jonas) Lindkvist

Född:1889-09-07 – Sundsvalls Gustav Adolfs församling, Västernorrlands län
Död:1955-01-09 – Vaksala församling, Uppsala län

Bildkonstnär


Band 23 (1980-1981), sida 496.

Meriter

Lindkvist, Erik Johannes (Jonas), f 7 sept 1889 i Sundsvall, d 19 jan 1955 i Vaksala, Upps. Föräldrar: snickaren Johan L o Emma Sofia Eriksson. Elev hos målarmästaren V Ryberg i Uppsala 04—09, studerade målning, teckning o modellering vid Tekn skolan där, elev hos A Tallberg o H Sallberg vid FrKA:s etsarskola 20—22, medl av Grafiska sällsk från 22.

G 31 juli 1923 i Helsingborg m Rut Ingeborg Johannesson, f 15 april 1895 i Uppsala, d 12 febr 1981 i Vaksala, dtr till stenarbetaren Carl Magnus J o Margreta Lind.

Biografi

Jonas L var verksam som tecknare, grafiker o målare. Förankrad i sekelskiftets provinsromantik sådan den i Konstnärsförbundets anda utvecklades i Uppsala genom konstnärer som M Ihran, E Nilsson, O Thunman, T Wahlström, G Widerbäck o J Österlund sökte han sina motiv främst i staden o dess omnejd men kunde också utsträcka sina konstnärliga domäner till Öland, Gotland o Bornholm. Anknytningen till den nationella romantikens formspråk o förkärlek för dunkla kvällsstämningar är till en början starkt framträdande o studeras bäst i en serie akvatint-etsningar. En likartad inriktning präglar L:s oljemålningar, där motiven gärna är hämtade från uppsalaslätten.

Sin främsta insats gjorde L som tecknare. Han dröjde i grannskapet av Fyrisån, fångades av den pittoreska bebyggelsen i Fjärdingen eller skildrade de historiska monumentalbyggnaderna med deras karakteristiska silhuetter. Till teckningarnas konstnärliga förtjänster kommer ett kulturhistoriskt värde genom att bilderna bevarar minnet av miljöer som nu i många fall är försvunna. Den topografiska troheten är ständigt förenad med ett meditativt stämningsinnehåll. Figurer förekommer sällan, landskapet o byggnaderna förblir det genomgående temat.

Bland de konstnärligt fullödigaste resulta- ten av L:s verksamhet som tecknare är en serie bilder från Uppland med skildringar av ekar, askar o andra åldriga träd. Utförandet kännetecknas av noggrannhet i detaljerna, förenat med ingående kännedom om artkaraktärerna o ett inte sällan virtuost handhavande av blyertsen som medium. Sättet att strukturera lövmassor o intrikata grenverk kan påminna om Thunman, men attityden är mestadels mindre heroisk o monumentaliserande. Som helhet utmärks L:s naturuppfattning av en viss vekhet o intimitet. Med åren blev realismen allt mera uttalad o tendensen mot topografisk exakthet påtagligt accenturerad. Goda exempel ger ett antal blyertsteckningar från Ölands älvar med stenmurar o väderkvarnar under skyiga himlar. Som tecknare under en följd av år i UNT fullföljde L linjen från Thunman o rapporterade från skilda delar av landskapet. Ytterligare exempel på L:s insatser som illustratör finns i Uppsala studentkårs tidning Ergo samt i Jan Stiernstedts Uppsala (1953). L biträdde även John Österlund vid restaurering av uppländska medeltidskyrkor. 1924 utgav han ett album med tio etsningar över uppsalamotiv.

Författare

Allan ElleniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L utställde 1938 separat i Uppsala o 1956 ordnades en minnesutställning. Repr i NM, UU, UUB o Eskilstuna mus.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Å Davidsson, Kat över sv handteck-n:ar i UUB (1958); T Eklann, Kring en studenttidnings start o första år (Hågk o livsintr, 19, 1938), s 407 f; A Ellenius, J L — uppländsk tecknare o grafiker (Uppland 1956); Hultmark; SKL.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
E Johannes (Jonas) Lindkvist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10604, Svenskt biografiskt lexikon (art av Allan Ellenius), hämtad 2020-11-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10604
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
E Johannes (Jonas) Lindkvist, urn:sbl:10604, Svenskt biografiskt lexikon (art av Allan Ellenius), hämtad 2020-11-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se