Lindskog, släktBand 23 (1980-1981), sida 599.

Biografi

Lindskog, släkt, härstammande från Anders Hansson (d omkr 1705, ej 1720), "dagelig tjänare" vid Torpa i Länghem, Älvsb (mtl) o bosatt i Skog, Tvärred, Älvsb, som han skall ha övertagit 1697 efter sina föräldrar (skatteköpsakt 1737). Anders Hanssons barn antog namnet L, enl uppgift (Omberg) efter de många lindarna vid Skog. Sonen Hans L (d 1754, 52 år) i Skog var enl mtl 1729-31 gårdsfogde på Fästered i Finnekumla, Älvsb, o från 1732 inspektor på Torpa. Hans söner Erik, Jonas o Hans blev stamfäder för tre släktgrenar.

1 Inspektoren vid Torpa Erik L (1736— 1807) i Väghult, Tvärred, var far till Petter L (1766-1821), vilken blev mag vid UU 1791, TK 1795, konsistorienotarie i Skara 1796 o domkyrkosyssloman där 1808 (tilltr 1810). Han erhöll lektors nh o v 1809 o blev led av PS 1812. L utgav bla Skara stifts tidningar 1795—1806 o efter dess upphörande. Wästgötha tidningar, Skara stifts matrikel 1798, 1809 o 1819, samt framför allt Försök till en korrt beskrifning af Skara stift, 1—5 (1812 — 16). Hans son kontraktsprosten Johan Christian L (1804—74) i Sunnersberg, Skar, var far till bl a kontraktsprostarna Thomas Nikanor L (1834-1899) i Fredsberg, Skar, o Markus Gideon L (1846-1929) i Acklinga, Skar. Markus L:s son Alarik Natanael L (1881 — 1960) var advokat i Västervik 1912—42, sekreterare i Kalmar läns norra landsting 1914—41 o landstingsdirektör där 1942—46. Hans kusin praktiserande läkaren Fredrik Wilhelm L (1870—1933) var framför allt verksam som sjukgymnast o massör.

2 Jonas L (1743—1810; se ovan) var liksom sin son Hans Peter L (1782-1829) kommissionslantmätare i Älvsborgs län o bosatt i Skog. Hans Peter L:s söner prosten Jonas L (1812-1884) i Hunnestad, Hall, o kh Fredrik Wilhelm L (1813-1879) i Träslöv, Hall, har efterlämnat predikosamlingar i Gbgs stiftsarkiv. Sonson till Fredrik L är översten Björn L (f 1906, d 1982[1]). Hans Peter L:s tredje son kontraktsprosten Claes Svante L (1820-1886) i Orgryte med Karl Johans förs, Gbg, var riksdagsman 1865 — 66. Claes L innehade ett flertal kommunala uppdrag i Gbg, bl a som led av stadsfullm från 1873. Han blev TD 1868 o LVVS 1870 o var enl uppgift (SjGbg) ofta på tal som biskopskandidat. Söner till honom var kh TD Hans Jonas (John) L (L 1) o prof Claes L (L 2). L 1:s son Hans Gunnar L (1907-1961) var hovrättsråd vid hovrätten för Övre Norrland 1947 — 58 o blev tf revisionssekr 1950 o häradshövding vid Skövde domsaga från 1958. Gunnar L:s bror Bo Svante L (1917—1975) var VD i Sveriges bageriförbund från 1954 o styrelseled i Statens pris- och kartellnämnd från 1961. Övriga söner till L 1 är fd VD vid SKF i Gbg Folke L (f 1910, d 1983[2]) o direktören Rolf L (f 1912, d 1987[3]). Son till L 2 var redaktören Gösta L (1905-1972). Han var politisk medarb i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1933 — 59 o har bl a utgivit Med högern för Sveriges framtid (1954). Bröder till honom är f d VD:n vid Skandinaviska banken i Malmö Claes L (f 1901, d 1985[4]), advokaten Sten L (f 1903, d 1982[5]) o f d lagmannen i Varbergs tingsrätt Axel L (f 1907, d 1991[6]).

3 Hans L (1748-1812; se ovan) variantmätare i Älvsborgs län med lantmäteridirektörs titel. Hans biografier över lantmätare i Älvsborgs län är tr i V Ekstrand (ed), Samlingar i Landtmäteri, 3 (1902). Tre av hans söner blev lantmätare, o en fjärde son var farfar till lektorn FD Erik Oskar L (1867-1923) i Lund. Son till Erik L är f d borgmästaren i Karlstad Gunnar L (f 1900).

Utan känt samband med denna släkt var linkrämaren Gustaf Linskog (d 1712) i Sthlm, stamfar för en kopparslagarsläkt L. Hans sonsonsdtr Gustafva (Stafva) Carolina L (1794— 1851) anställdes 1818 som rörelsegivare vid Gymnastiska centralinst o var dess första gymnastiklärarinna. I P H Lings frånvaro förestod hon den sk fruntimmersgymnastiken. Först år 1849 blev hon ord lärarinna. Utan känt samband var också Carl Johan L (f 1816; ej 1817, d 1883), vilken antog namnet L efter sin fostermor. Han avlade med:fil ex vid LU 1839, var privatlärare i Gbg 1840-42, utrikesred i Gbgs handels- o sjöfartstidn 1842-60, dess utgivare 1844 o 1851-53, delägare från 1851 o ekonomidir från 1860 samt verksam som boktryckare från 1855. Han var kollega o god vän till Viktor Rydberg, som efterträdde honom på tidningens utrikesavd. Hans son Johan Magnus L (1859—1896) var kassör o medarb i Gbgs handels- o sjöfartstidn 1884—92 o ekonomidir i Gbgs Handelstidnings ab fr 1893.

Författare

CHCSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Genealogica 225 (Setter-grens släktbok 2), RA, Sundholms ms Några prästslägter i Skara stift, 2, s 345 ff, Stifts- o landsbibi, Skara; SjGbg; SLH 3:4 o 4:3; Sv släktkal, 12 (1938; tr 1937); Örnberg, 8 (1892). Anders Hanssono Hans L (t 1754): Mtl Älvsb län div år, bl a 1699, f 2007, 1705, f 2204vf, 1706, f 2259vf, 1729, f438 o 440 samt 1732, f 275, RA; Älvsb läns skatteköps-handl 10 okt 1737, Kammarkolhs arkiv; V Ekstrand (ed), Samlingar i Landtmäteri, 3 (1902). PetterL: N Beckman, Vårskolas hist, 1 (1926), s 10 o 339; Gbgs hm; B V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala fr år 1595, 3 (1976), s 41; Lundstedt; M över led av PS 1766-1815 (Skr utg av Personhist Samf, 13, 1961), Skara hm; H Wijk-mark, Samuel Ödmanns skrifter o brev, 2 (1925), s 182f. Johan Christian L: E Erlandsson (ed), Album Gymnasii Scarensis 1795-1821 (1936); G Holm-stedt (ed), Skara lärov 1641-1941 (1941); B V:son Lundqvist, a a; Skara hm. Thomas Nikanor L: TU 5: 10 o 7:67, KB; E Erlandsson, Skara hal:s lärjungar åren 1826-69 (1925); SjVestg; Skara hm; SPG. Markus Gideon L: TU 7:67, KB; Erlandsson, a a (1925). Alarik Natanael L: Sv JuristM 1950; Å Thorén, Vårt landsting (Landstingsbygd. Kalrms norra landstings minnesskrift 1862—1962, 1962), s 21. Fredrik Wilhelm L (t 1933): O Hult, F L in me-moriam (Hygiea 1933, 17, s 641(1); F Molander, Doktor F L in memoriam (Svenska gymnastiken i in- och utlandet 1933); SLH 4: 3, 5; SPG. Jonas L (f 1810): Ekstrand; dens a a (1902). Hans Peter L: Ekstrand. Jonas L (f 1884): Gbgs stiftsarkiv AI: 36, GLA; Gbgs hm; SjGbg. Fredrik Wilhelm L (t 1879): Gbgs stiftsarkiv AI: 33-35, GLA; Gbgs hm; SjGbg. Claes Svante L: TU 7: 67, KB; S Ekman, Slutstriden om representationsreformen (1966); C R A Fredberg, Det gamla Gbg, 1, 3 (1977); Gbgs stadsfullm; [] C Hellberg], Mina samtida, af Posthumus, 12 (1874); J Lindskog, Kontraktsprosten C S L o hans hem i Majorna (A B Block, ed, Från gamla prästhem i Gbgs stift, 1929); SjGbg; K Warburg, Viktor Rydberg, 1 (1900) s 593, 595f. Hans Gunnar L: Sv JuristM 1950. Bo Svante L: Nekr i SvD 14 aug 1975. Gösta L: PK:s PorträttM 1952 (tr 1951); Sthlms stadsfullm 1938-1963 (1967). Hans Z.(f 1812): Ekstrand; dens a a (1902). Erik Oskar L: LärarM 1922 (tr 1923). Gustaf Linskog o hans si: Klercker-Mattonska saml, KB; Storkyrkoförs:s ar- kivL I a 1:75, s 383, Bouppt 1711/1/3: 1270, 1758/ 2:220, 1781/3:158 o Nedre borgrättens bouppt 1817:44, SSA; Örnberg, 11 (1896), s 75 o 414. Gustafia (Stafva) Carolina L: Kungl Gymnastiska Centralinst:s hist 1813-1913 (1913), s 332; SMoK. Carl Johan L: TU 7:67, KB; BachCl; K O Bonnier, Bonniers 2 o 3 (1930); S Eriksson, Sv diplomati o tidningspress under Krimkriget (1939), s 172; C R A Fredberg, Det gamla Gbg, 2-3 (1977); E Haver-man (ed), V Rydbergs brev, 1 (1923) o 2 (1925); G E Klemming o J G Nordin, Sv boktryckeri-hist 1483-1883 (1883); SjBlek; SPG; K Warburg, Viktor Rydberg, 1 (1900), s 104, 1061T, llOfT, 118, 122, 169F, 188, 441, 485f o 616f, 2 (1900), s 735, 760. Johan Magnus L: TU 7: 67, KB; SPG.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår inlagt2014-08-18
2. Dödsår inlagt2014-08-18
3. Dödsår inlagt2014-08-18
4. Dödsår inlagt2014-08-18
5. Dödsår inlagt2014-08-18
6. Dödsår inlagt2014-08-18

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lindskog, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10658, Svenskt biografiskt lexikon (art av CHC), hämtad 2023-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10658
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lindskog, släkt, urn:sbl:10658, Svenskt biografiskt lexikon (art av CHC), hämtad 2023-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se