Lindström, släktBand 23 (1980-1981), sida 662.

Biografi

Lindström, släkt, härstammande från en bonde Olof Persson. Hans son Eric L (1712—85) i Skarphyttan, By (nu Säffle), Värml, som var tullskrivare vid Byälvstullen, uppges ha varit född i Södertälje (Överdirektörens vid land tullen arkiv). L kallade han sig efter sin styvfar timmergesällen Anders Ersson L (d 1761) i Sthlm, o han gifte sig där 1740 med en dtr till skolmästaren i Katarina församling Mattias L (d 1749). Hans son målaren o stadsfiskalen Jonathan L (1740—1803) i Östhammar var far till grosshandlaren Eric Elias L (1797—1883) i Sthlm. Den senare var också amatörmusiker o sångare, donerade en stipendiefond till MA o valdes 1864 till LMA. Dennes äldre bror grosshandlaren Jonathan (kallade sig Leonard Jonathan) L (f 1794, ej 1795; d 1870) i S:t Petersburg köpte 1842 godset Ed i Voxtorp, Jönk, o var far till Elias L (1836—1909), som av Stavhults Södregård o Bockaboda i Agunnaryd, Kron, bildade herrgården Stensjöholm o även ägde gårdar i Ryd i samma socken. Dennes äldste bror, kapten Henrik L (1831—1910), var vicekonsul i Visby för Spanien 1888-97 o för Brasilien 1891—97 samt Frankrikes konsularagent där 1888—1910.

Jonathan L d ä:s yngre bror handelsmannen Benjamin L (1756—1829) i Gbg var far till tobaksfabrikören o riksdagsmannen Eric Gustaf L (L 1). Dennes son Albert Ferdinand L (1830—57) blev samma år han avled docent i praktisk medicin i Lund. Hans bror apotekaren o kassören Arvid Emil L (1834—1916) var far till apotekaren Erik Gustaf L (1864-1946) i Karlskoga. Albert o Emil L:s äldste bror, tobaksfabrikören, godsägaren o riksdagsmannen Bernhard Julius L (L 2), var far till Carl Erik L (1851—1910), som övertog sin fars o farfars tobaksfirma L & Brattberg o var ordf i styrelsen för Gbgs sparbank 1900—10 o för Gbgs gatu- o vägförvaltning 1907—10. Firman uppgick 1913 i ab Sveriges förenade tobaksfabriker, där hans son Erik Gustaf (Gösta) L (1876-1952) var VD 1912-15. Denne var också led av Gbgs stadsfullmäktige 1912-14.

Bröder till Carl Erik L var civilingenjören o godsägaren Knut Ivar L (L 3) o Albert Julius L (1859—1939). Albert L var elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1880—82, bokhållare vid faderns gods Trystorp i Tångeråsa, Ör, 1882—84 o disponent där 1885—98. Han ägde 1898-1903 Trystorp, 1905—07 Steninge i Husby-Ärlinghundra, Sth, vars areal han genom försäljningar minskade till en tredjedel, o 1908—16 Ljung i Ljung, Ög. På Trystorp upprättade L ett förnämligt stuteri för varmblodiga hästar. Han fick allmänna sv lantbruksmötets mindre GM för den ädla hästavelns befrämjande 1891 o dess stora GM 1901, blev ledamot av LA 1902 o av stuterikommissionen 1904 o var 1916—33 överdirektör för stuteriöverstyrelsen till dess uppgående i lantbruksstyrelsen. L publicerade bl a Kort handledning i hästavel och hästuppfödning (1934). Hans dtr Eva Amelie Maria L (1905—38), gift 1925-32 med agronomen direktör Olof E Dickson o från 1935 med plantagedirektören o storviltjägaren friherre Bror F Blixen-Finecke i Kenya, var en av Sveriges första kvinnliga tävlingsbilister. Hon skildrade sin bilfärd från Nairobi via Nigeria till Alger i en artikelserie i DN i jan 1933 o i boken En Eva i Sahara (1933) o sin bilfärd från Turkiet till Mongoliet i Vecko-Journalen 1937. På hemväg från den senare omkom Eva Dickson-Blixen-Finecke genom en bilolycka vid Bagdad.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Orvar L:s ms Anteckn:ar om gbgssläkten L, ex hos SBL o i G Elgenstiernas saml, KB; V Mannerstedt, Edh-släktens kalender (1956); K K:son Reutersvärd, Tafla öfver Edh-slägten (1893); K Reuterswärd, d:o (1918); Sv släktkal, 9 (1927; tr 1926). Eric L: Överdirektörens vid landtullen arkiv: Personella berättelser 1748, uppslag 156, o 1773, uppslag 515, RA; bouppt 1750 efter hans mor Brita Andersdtr, SSA; Kila db 18 april 1785, GLA. Jonathan L dä: T Schram, Östhammar (1949), s 64; Hj Strömberg, Ur Östhammars krönika (1908), s 77, 96. Eric Elias L: Car-lander; G Hilleström , MAM 1771-1971 (1971); Sv musiktidn, 3 (1883), s 103. Jonathan L dy: Hj Sjöstrand, Gamla gårdar i Jönk, 2:1 (1924), s 6 f. Elias L: PG Vejde, Kron:s herrgårdar (1929). Henrik L: T Sillen, Gotländske studenter ... 1865— 1928 (1929), s 46, 58; A Wijkmark, Gottlands trupper 1811-1904 (1904). Albert Ferdinand L: SjGbg; SLH 2:1 (1873); M Weibull o E Tegnér, LU:s hist 1668-1868, 2 (1868). Arvid Emil L: G Bodman, Chalmers tekn inst. M 1829-1929 (1929); Sveriges apotekarhist, 3-4 (1923-27). Erik Gustaf L (t1946): d:o, 3-6 (1923-49). Carl Erik L: [E Angelin,] Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686-1915 (1950); A Attman, Gbgs stadsfullm 1863-1962, 1:2 (1963); BachCl; C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 1 (1897); dens, Det gamla Gbg, 2-3 (1921-24). Erik Gustaf L (f!952): Angelin, aa; BachCl; Gbgs handelsinst:s elever 1886-1910 (1951); Gbgs stadsfullm; S Gulin, Gbgs hjärta, 2 (1978). Albert Julius L: M över styrelsemedlemmar, lärare o elever vid Ultuna lantbruksinst 1848-1932 (1932); A Romdahl, Ljung (Sv slott o herresäten vid 1900-talets början. Östergötland, 1909), s 46 f; J L Saxon, Ur Närikesherrgårdarnes krönika, 2 (1931), s 45- 48; SMoK; SPG; B Söderberg, Närke. Västmanland (Slott o herresäten i Sverige, 1969), s 222, 224; G Upmark, Steninge (Sv slott o herresäten vid 1900-talets början. Uppland, 1909), s 64. Eva Amelie Maria L: Sveriges pressarkivs klippsaml: Blixen-Finecke, RA; klipparkiv: Dickson, SvD.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lindström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10678, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-07-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10678
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lindström, släkt, urn:sbl:10678, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-07-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se