Linnarsson, släktBand 23 (1980-1981), sida 697.

Biografi

Linnarsson, släkt, härstammande från frälsebonden Anders Jönsson (d 1768, 81 år gammal) i Torpa, Kölingared, Älvsb, vars son frälsebonden Linnar Andersson (1729—77) i Torpa var far till kh Joseph L (1757-1820) i Varv, Skar. Dennes son magister Gustaf L (1800—73) blev duplikant (extralärare) vid Skara skola 1826, andre apologistlärare där 1828, rektor där 1837, kh i Falköping 1839 (tilltr 1841) o prost 1842 samt var kontraktsprost i Vilske kontrakt 1850—69 o rdgm 1853-54. Han var 1864 på förslag till domprost i Skara o promoverades 1868 till teol dr i Lund. L var stor nykterhetspropagandist o motionerade vid riksdagen 1853 förgäves om införande av invigda lekmannapredikanter. Han var far till lektorn i matematik o fysik i Skara Nils Johan August L (1839-1922) o till geologen Jonas Gustaf Oscar L (se nedan).

Gustaf L:s bror kh Johannes L (1794-1868) i Varv var far till till Nils Josef L (1833-1904). Nils L blev fil dr, teol kand o docent i dogmatik o moralteologi i Uppsala 1863, teol adjunkt där 1867, kh i Falköping 1874 (tilltr 1875), teol dr 1877 o domprost i Skara 1889. Son till honom var rektorn för samrealskolan i Vadstena Albert Natanael L (1879-1951). Albert L:s son Lennart L (1909-78) blev fil dr i Uppsala på avhandlingen Riksrådens licentiering, en studie i frihetstidens parlamentarism (1943) o var efter verksamhet som lektor i Västervik o Linköping lektor vid Statens normalskola i Sthlm 1958—75. Han var medförfattare i flera läroböcker i samhällskunskap, o folkloristiska o kulturhist uppteckningar av honom från Västergötland, Värmland o Småland finns i Dialekt- o folkminnesarkivet i Uppsala. Son till honom är docenten med dr Dag L (f 1942).

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: N Beckman, Mina anor (1939); Sv släktkal, 22 (1980); Örnberg, 7 (1891). Joseph L: SjVestg; Skara hm. Gustaf L: N Beckman, Vår skolas hist, 1 (1926); E Erlandsson, Album gymnasii Scarensis 1795-1821 (1936); [T C Hellberg,] Ur minnet o dagboken om mina samtida, af Posthumus, 11-12 (1874); F Hägg, Ett helgons bikt (1944); T Larsson, Reformen i brännvinslag-stiftmen 1853-54. Förhistxn (1945); dens, d:o. Riksdagsbehandhen o dess förspel (1947); B V:son Lundqvist, Falköpings hist, 2—3 (1946); dens, Västgöta nation i Uppsala från år 1595, 3 (1975); E Newman, Gemenskaps- o frihetssträvanden i sv fromhetsliv 1809-55 (1939); Skara hm; d:o 1850-1930. Nils Johan August L: TU 85:23, KB; E Erlandsson, Skara hal:s lärjungar åren 1826—69 (1925); E Kölgren, M öfver rikets allm läroverk o seminarier mfl (1905); Skara hm; d:o 1850-1930; SPG. Johannes L: Erlandsson, a a 1936; Lundqvist, a a 1975; Skara hm; d:o 1850-1930. Nils Josef L: TU 5:10, 7:68 o 85:23, KB; A Andersson, Univ:s styresmän, lärare o tjänstemän (UU 1872—1907, 3, 1897); W Bredberg, P P Waldenströms verksamhet till 1878 (1948); Erlandsson, a a 1925; G T Lundblad, Domprosten Nils Josef L (Korsblomman 1905); dens, Minnesteckn öfver domprosten etc Nils Josef L (Prästmötet i Skara 1908, 1909); dens, Domprosten Nils Josef L (Julhälsmar till församl:-arne från präster i Skara stift, 3, 1908); E Newman, Den Waldenströmska lörsoningsläran i hist belysn (1932); E Rodhe, Sv kyrkan omkr sekelskiftet (1930); Skara hm 1850-1930; P Sondén, Biskop Anders Fredrik Beckman (1931); B Sundkler, Sv missionssällsk 1835-76 (1937). Albert Natanael L: E Erlandsson, Skara h a l:s lärjungar åren 1870— 1910 "(1922); H Gejrot o P H Räf, LärarM 1934 (1934); Västgöta nation i Uppsala läsåren 1902— 06 (1907). Lennart L: Nekner i DN 21 nov o SvD 22 nov 1978; A Wåhlstrands rec av hans doktorsavh (StvT 1944).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Linnarsson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10729, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2022-08-10.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10729
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Linnarsson, släkt, urn:sbl:10729, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2022-08-10.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se